پنج شنبه 30 خرداد 1398 - 16 شوال 1440 - 20 ژوئن 2019
صفحه اصلي/خانواده


 
 


 


 


 
خروجي RSS

لزوم آشنایی اهالی رسانه با مفاهیم تخصصی جمعیتی

نتايج يک پژوهش اجتماعي نشان داد؛

لزوم آشنايي اهالي رسانه با مفاهيم تخصصي جمعيتي

نتايج يک پژوهش علمي- اجتماعي در حوزه رسانه و جمعيت نشان مي دهد ، يکي از ضرورت هاي اصلي پرداختن به موضوعات جمعيتي و به ويژه سياست هاي حوزه جمعيت، آشنايي اهالي رسانه با مفاهيم مهم جمعيتي است.

به گزارش خبرنگار مهر، نتايج يک پژوهش علمي - اجتماعي در حوزه رسانه و جمعيت که به تازگي منتشر شده است، نشان مي دهد، يکي از ضرورت هاي  اصلي پرداختن به موضوعات جمعيتي و به ويژه سياست هاي حوزه جمعيت، در وهله اول آشنايي اهالي رسانه در حوزه رسانه هاي مکتوب، خبرگزاري ها و صدا و سيما با اين مفاهيم و مقولات مهم جمعيتي است.

نتايج اين پژوهش علمي که با عنوان " تحليل سياست هاي جمعيتي در بخش اجتماعي رسانه ها به همت "محمود مشفق"، متخصص حوزه جمعيت شناسي و "علي البرزي" فعال در حوزه رسانه انجام شده است، نشان مي دهد، شيوه بازتاب و پرداختن صفحات اجتماعي رسانه ها، تا به امروز آنطور که بايد از نگاه جمعيت شناسي و در راستاي اهداف اصلي اين سياست ها که همان  واکاوي اين موضوع براي جامعه و انتقال اين مهم يعني نياز کشور به «جمعيت مطلوب و متناسب» به آحاد جامعه، نبوده است.

از سوي ديگر حتي در اين موضوع هم سياست هاي رسانه اي دخالت کرده و هر رسانه آنطور که خواسته و سياست هاي سازمان ها، نهادها و گروه هاي حامي اش اجبار کرده اند به اخبار، رويداد ها و موضوعات مرتبط با سياست هاي جمعيتي پرداخته است.

همچنين در بخش  تحليل آماري اين پژوهش اشاره شده است که گرايش اصلي رسانه ها و خبرنگاران در پرداختن به موضوعات جمعيتي از بين خبر، گزارش، يادداشت، مقاله و مصاحبه، بيشتر به بخش خبر متمرکز شده است و تحليل هاي موضوعي، مصاحبه و گزارش بخش اندکي از فعاليت هاي خبرنگاران را به خود اختصاص داده است، در حقيقت گرايش اهالي رسانه به انتشار خبر در اين حوزه علمي و سياست گذاري بيشتر است.

از سوي ديگر از بين شاخص هاي مهم حوزه جمعيت شناسي، باروري، مرگ و مير، مهاجرت، ازدواج و طلاق پرداختن به موضوع باروري در مطالب و انتشار و اعلام خبرهايي درباره افزايش و يا کاهش نرخ باروري در کشور بيشتري درصد را به خود اختصاص داده و انتشار خبرهايي مانند ميزان زاد و ولد در ماه هاي گوناگون سال رتبه دوم را در رسانه ها داشته است.
 
همچنين در بخش ديگري از اين پژوهش علمي و رسانه اي اشاره شده است که يکي از دلايل تمايل خبرنگاران به خبر محوري در اين حوزه، نداشتن اطلاعات کافي و تخصصي  نسبت به شاخص ها، پارامترها و سياست ها در علم جمعيت شناسي است که اين موضوع باعث شده است تا يک خبرنگار در حوزه اجتماعي بيشتر به انتشار خبر در اين حوزه مانند اخبار روزانه اي که توسط مديران سازمان هاي مرتبط مانند ثبت احوال و سازمان هاي مشابه اعلام مي شود، گرايش داشته باشند.

در اين پژوهش پيشنهاد شده است که سازمان هاي رسانه اي براي آشنايي خبرنگاران و اهالي رسانه با مقولات مهم علم جمعيت شناسي و سياست هاي جمعيتي برگزاري کارگاه هاي آموزشي را در دستور کار خود قرار دهند تا علاوه بر آشنايي تخصصي با اينگونه موضوعات، در آينده اي نزديک خبرنگاران تخصصي در حوزه جمعيت شناسي داشته باشيم  تا علاوه بر خبر محوري، موضوعات مهم تري مانند مقاله، يادداشت و گزارش بيشتر در رسانه ها براي انتقال اهميت موضوعات جمعيتي به جامعه منتشر شود.

تعداد بازديد:165 آخرين تغييرات:97/09/26
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر