چهارشنبه 5 تير 1398 - 22 شوال 1440 - 26 ژوئن 2019
صفحه اصلي/خانواده

یک تجربه موفق برای خداحافظی با خانه سالمندان

مهر گزارش مي دهد؛

يک تجربه موفق براي خداحافظي با خانه سالمندان

خانه سالمندان در فرهنگ ما به عنوان نمادي از سالخوردگان تنها تعبير مي‌شود، در حالي که گزينه‌اي بين سالمندان تنها در خانه و دور از جامعه و خانه سالمندان و دوري از خانوداه قابل دسترس است.

خبرگزاري مهر؛ گروه جامعه _ ساناز باقري‌راد: گوشه اتاق اش کز کرده و به پنجره چشم دوخته است. اوج دلخوشي و تفريحش زنده نگه داشتن گلدان هاي شمعداني روي طاقچه اتاق است. به تخت روبروي خود نگاه مي کند و هم اتاقي سالخورده خود را که بي انگيزه روي تخت خوابيده صدا مي کند تا بلکه کمي با او گفتگو کند، اما هم اتاقي هم بي انگيزه تر از آن است که به حرف هايش گوش سپارد.  

اين تنها چندين ساعت از زندگي بسياري از سالمنداني است که به اختيار يا به اجبار دهه هاي اخير زندگي خود را در خانه سالمندان مي گذرانند. اما طبيعتا هدف اين افراد يا فرزندانشان از کوچ کردن به اين مکان تبديل زندگي سالمندان به روندي خنثي و القاي حس بي انگيزي نسبت به ادامه زندگي نيست. هدفي که هرچند افراد به دنبال آن نيستند اما به تبع شرايط و وضعيت داخلي خانه هاي سالمندان خواه نا خواه محقق شده و خانه سالمندان به جاي مکاني اميدبخش براي سالمندان، به کنج تنهايي، حزن و افسردگي آن ها تبديل مي شود.

در کنار پيشرفت جوامع و رشد فناوري هاي مختلف به تدريج بخشي از جمعيت کشورها نيز به سوي کهن سالي حرکت مي کند. در غالب کشورهاي جهان سيستم نگهداري از سالمندان با سياست هاي مختلف براي ارتقا سطح زندگي افراد مسن تر جامعه وجود دارد.

تاسيس مکان هايي با عنوان خانه سالمندان نيز يکي ابتکارات بشر بود که در جريان زندگي مدرنيته به کانون خانواده ها نفوذ کرد و خوب يا بد جمعي از پدر و مادرها را راهي اين مراکز کرد.

در سال هاي اخير شرايط روحي و جسمي کهن سالاني که بخشي از عمر خود را در خانه هاي سالمندي سپري مي کنند، مورد توجه بسياري از کشورها قرار گرفته و باتوجه به افول سطح اميد به زندگي ميان اين قشر، بسياري از جوامع به فکر ايجاد تحول در سيستم نگهداري و خدمت رساني به سالخوردگان افتاده اند.

تغيير در بنيان هاي سيستم نگهداري از قشر کهنسال جامعه،  با کم رنگ کردن نقش خانه هاي سالمندي و طرح راه کارهاي نوين براي زندگي آن ها به جاي اقات دائمي در خانه هاي سالمندي از جمله تحولات سال هاي اخير بسياري از کشور ها بوده است.

در طول دهه يا سال هاي اخير کشورهايي از جمله، چين، ايالت متحده آمريکا، استراليا، سوئد و غيره با اجراي طرح هايي از جمله نگهداري خانگي سالمندان با ارائه تسهيلات مراقبتي ويژه از سوي دولت، تاسيس مراکز روزانه نگهداري از کهن سالان و پرورش پرستاران خانگي سعي در کم رنگ کردن نقش و تاثير منفي مراکزي با عنوان خانه هاي سالمندان که اغلب موجب پژمردگي روحي قشر مسن مي شد، کرده اند.

تحول در سيستم مراقبت از سالخوردگان با تاسيس مهد کودک سالمندان

چين يکي از کشورهايي است که سازمان هاي اجتماعي آن با تاسيس مراکز نگهداري روزانه از سالمندان، تحول عظيمي در سيستم ملي نگهداري از کهن سالان و بهبود شرايط زندگي آن ها ايجاد کرده است.

پيش بيني مي شود کشور چين تا سال ۲۰۳۰ نزديک به ۱.۶ ميليون سالمند داشته باشد. دولت نيز همواره به دنبال راه کارهايي براي بهبود شرايط زندگي اين قشر و کاهش مشکلات روزمره آن ها است. اصلاح خدمات مراقبت از سالمندان، رايگان کردن بازديد از پارک هاي تفريحي، موزه ها، سينماها و حمل و نقل عمومي تنها برخي از اقدامات انجام شده براي سالمندان اين کشور است.

اما مهم ترين اقدام دولت چين براي سالمندان، رايگان کردن خدمات حمل و نقل عمومي براي اين قشر از سال ۲۰۰۶ به بعد، پرورش پرستاران خانگي براي نگهداري ويژه از کهن سالان در خانه و تاسيس مراکز مراقبت هاي روزانه از آنان با امکانات خاص بوده است.

از سال ۱۹۹۰ با مشاهده نتايج مثبت تاسيس مراکز نگهداري روزانه از سالمندان، به تدريج اين مراکز در چين گسترش يافت و رفته رفته کهن سالاني که به تنهايي زندگي مي کردند نيز تمايل به حضور در اين مراکز پيدا کردند.

سالمندان در اين مراکز اقامت دائم نداشته و همچون مدارس تنها ساعاتي از روز را در آن سپري مي کنند. روند نگهداري از آنان نيز با شيوه اجرايي در خانه هاي سالمندي عادي متفاوت است و فعاليت هاي متنوع در آنجا جاي خود را به روزمرگي هاي مراکز نگهداري عادي داده است.

فرزنداني که به دلايل متعدد امکان نگهداري تمام وقت از والدين خود را ندارند، صبح هر روز آن ها را به اين مراکز رسانده و عصر نيز به دنبال آن ها مي روند. در اين شيوه سالمندان علاوه بر حضور در کنار همسالان خود و انجام فعاليت هاي مفرح، شب ها را در کنار اعضاي خانواده مي گذرانند و اين امر تاثير به سزايي در بهبود روحيه و افزايش اميد به زندگي آنان دارد.

مراکز روزانه نگهداري از سالمندان در کشور چين که با عنوان «مهد سالمندان» معروف است، در طول روز با ارائه خدماتي از جمله کلاس هاي ورزشي، آموزش مهارت هايي از جمله خطاطي، ساخت صنايع دستي، اجراي نمايش هاي زنده، پخش فيلم و غيره به حفظ شادابي و طراوت روحي سالمندان کمک مي کنند.  

به علاوه در اين مراکز خدمات رايگاني از جمله توزيع غذا، خدماتي همچون حمام و اقدامات درماني به سالمندان و افرادي که تنها زندگي مي کنند، ارائه مي شود.

در فاصله سال هاي ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷، ۸ مرکز مراقبت هاي روزانه يا مهد کودک سالمندان در چين تاسيس شده است. برگزاري کلاس هاي موسيقي، تامين غذا، سرگرمي، کلاس هاي مشاوره و خدمات بهداشتي فيزيکي ازجمله خدمات اين مراکز است.

انجام تفريحات و فعاليت هاي انگيزشي متنوع از جمله مهم ترين تفاوت مهدکودک هاي سالخوردگان با خانه هاي سالمندي است. انجام فعاليت هايي از جمله تمرين خوشنويسي، تمرينات روان شناختي و انجام حرکات ورزشي و کتاب خواني گروهي بخشي از خدمات اين مراکز است.

بنا بر اعلام سازمان هاي اجتماعي چين، باتوجه به نتايج مطلوبي که اين مهدها براي جامعه داشته است، دولت نيز با ارائه تسهيلات گوناگون تصميم به گسترش بيش تر اين مراکز و تاسيس بيش از هزار مرکز نگهداري روزانه از سالخوردگان تا سال ۲۰۲۰ دارد.

 در ايران نيز مرکزي با عنوان «مهد روزانه سالمندان» از سال 1388 در محدوده محمد شهر کرج تاسيس شده و سعي در انجام فعاليت هايي متفاوت از ديگر خانه هاي سالمندان داشته است. انجام فعاليت هاي ورزشي، کارگاه هاي هيجان انگيز و اتجام تمرينات شاد در اين مرکز، فضايي شاد و پر انرژي را براي سالمندان فراهم کرده و آنان را از افسردگي هاي خاص اين سن بازداشته است.

جايگزيني مراکزي با عنوان مهد سالمندان با اوصاف گفته شده به جاي خانه هاي سالمندان تا کنون نتايج خوبي را در کشورهاي مجري آن به دنبال داشته است. با اجراي گسترده اين طرح در ايران نيز مي توان شاهد تحولي موثر در سيستم نگهداري از سالمندان کشور و افزايش اميد به زندگي اين قشر بود.

تعداد بازديد:146 آخرين تغييرات:97/10/20
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر