جمعه 17 مرداد 1399 - 17 ذي الحجه 1441 - 7 آگوست 2020
صفحه اصلي/پزشكي

استفاده از تجربه ۵۰ میلیون واحد خون اهدایی در کشور

مديرعامل سازمان انتقال خون عنوان کرد؛

استفاده از تجربه ۵۰ ميليون واحد خون اهدايي در کشور

مديرعامل سازمان انتقال خون با اشاره به ۵۰ ميليون واحد خون اهدايي، گفت: به اتکاي اين تجربه مي توانيم در زمينه خون هاي نادر و آزمايشگاه ايمنوهماتولوژي سرآمد شويم.

به گزارش خبرگزاري مهر، علي اکبر پورفتح اله در جلسه بررسي برنامه هاي راهبردي سازمان انتقال خون، افزود: در هر سازمان نگاه ملي و فراملي بايد بر ارتقاي شخصي ارجحيت داشته باشد، لذا بر همين اساس، سازمان انتقال خون از لحاظ شاخص هاي آماري به سمت کشورهاي پيشرفته حرکت مي کند و آموزش هاي بين المللي و منطقه اي انتقال خون را در همکاري با سازمان جهاني بهداشت برعهده دارد، آزمايشگاه هاي ايمنوهماتولوژي نيز بايد در ميان کشورهاي منطقه پيشرو باشند، استانداردهاي کاري جديدي را پديد آورند و به دنبال کشف و ثبت گروه هاي جديد خوني باشند.

وي خاطرنشان کرد: سابقه ۴۵ ساله انتقال خون ملي و ۵۰ ميليون واحد خون اهدايي از ابتداي تاسيس سازمان انتقال خون، تجربه و دانشي در اختيار ما قرار داده است که به اتکاي آن مي توانيم در زمينه خون هاي نادر و آزمايشگاه ايمنوهماتولوژي نيز سرآمد شويم و در شان اين سازمان و موسسه آموزشي پژوهشي طب انتقال خون که دانشجويان دکترا و کارشناسي ارشد هماتولوژي تربيت مي کند، عمل کنيم.

پورفتح اله، زبان علم را در عرصه بين الملل موثرترين و گوياترين زبان خواند و افزود: اين ظرفيت در سازمان وجود دارد که هويت علمي ايران را بيش از پيش به دنيا بشناساند.

مديرعامل سازمان انتقال خون تاکيد کرد: بايد آزمايشگاه هاي تخصصي انعقاد، هماتولوژي، کيت سازي و آزمايشگاه ملکولي و سرولوژي که به صورت اختصاصي مربوط به حوزه کار انتقال خون است، تقويت شود و نقاط ضعف و قوت آن شناسايي و برنامه اي عملياتي و کاربردي براي توسعه اين آزمايشگاه ها طراحي شود که براي ستاد، استان تهران، استان هاي منطقه اي و کشوري و حتي فراملي ظرفيت فعاليت داشته باشد.

وي در اين راستا به ارتباط با آزمايشگاه هاي مرجع بين المللي براي شناسايي موارد ناشناخته، تبادل نمونه و اطلاعات، و ارتقاي جايگاه منطقه اي و بين المللي تاکيد کرد.

همچنين کريم شمس معاون فني و فناوري هاي نوين سازمان انتقال خون، به ضروريات مورد توجه آزمايشگاه ايمنوهماتولوژي، و سرولوژي اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۲۰ هزار بيمار تالاسمي با ميانگين ۱۸ تا ۲۰ سال که به خاطر تزريق خون مکرر درخونشان آنتي بادي ساخته شده است، با طول عمري که در پيش دارند نياز به خدمات ما در اين آزمايشگاه ها دارند و براي آمادگي بايد روي تخصص گرايي آزمايشگاه ها تمرکز کنيم.

وي آموزش، ارزيابي، نظارت و توسعه استاني را از برنامه هاي پيش روي سازمان انتقال خون دانست و افزود: لازم است کنترل کيفي خارجي روي آزمايشگاه هاي سرولوژي انجام و اعتبارسنجي لازم در اين مراکز کسب شود و کيفيت عملکرد با معيارهاي مدون مورد ارزيابي و تاييد قرار گيرد. 

تعداد بازديد:312 آخرين تغييرات:97/10/20
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر