پنج شنبه 30 خرداد 1398 - 16 شوال 1440 - 20 ژوئن 2019
صفحه اصلي/اخبار فناوري

روشی برای مطالعه مقاومت در برابر درد شناسایی شد

بر اساس يافته محققان؛

روشي براي مطالعه مقاومت در برابر درد شناسايي شد

محققان دانشکده پزشکي Yale توانسته اند با موفقيت نشان دهند که امکان شناسايي ژن هاي دخيل در تفاوت هاي بين فردي براي مقاومت به درد وجود دارد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني سلول هاي بنيادي، دردهاي مزمن بيش از ۱۰۰ ميليون نفر را در ايالات متحده آمريکا تحت تاثير قرار داده است. در اين ميان پزشکان دريافته اند که برخي از افراد در مقايسه با سايرين به درد مقاوم تر هستند. با اين حال دليل اين تفاوت در مقاومت برابر درد به خوبي درک نشده است.

در اين راستا، محققين دانشگاه Yale روي بيماران مبتلا به اريتروملاژيا تمرکز کردند که مشکلي است که در آن موتاسيون در ژن Nav۱.۷ منجر به اين مي شود که سيستم حس کننده درد دچار مشکل شود و فرد دچار درد طاقت فرسايي شود. بررسي يک مادر و پسر با موتاسيون عامل درد يکسان نشان داد که اين دو فرد ميزان متفاوتي از درد را تجربه مي کنند.

به منظور بررسي اين فرايند، محققان نورون هاي حسي را از سلول هاي iPS مشتق از اين بيماران (مادر و پسر) توليد کردند و سپس تهييج پذيري آنها را با هم مقايسه کردند. نتايح نشان داد که تهييج پذيري نوروني در مادر در مقايسه با پسر به ميزان قابل توجهي کمتر بود و به همين دليل پسر درد قابل توجهي را تحمل مي کرد.

ارزيابي ها با استفاده از توالي يابي کل ژنوم و همچنين مدل هاي کامپيوتري مربوط به اين نورون ها نشان داد که در مادر تنوع موجود در ژن کانال پتاسيم KCNQ۲ دليل مقاومت به درد است.

اين مطالعه براي اولين بار نشان مي دهد که مي توان درد را در ظروف آزمايشگاهي نيز مورد مطالعه قرار داد و نشان دهنده ژن هايي است که دليل مقاومت به درد هستند.

تعداد بازديد:106 آخرين تغييرات:97/10/20
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر