یکشنبه 26 خرداد 1398 - 12 شوال 1440 - 16 ژوئن 2019
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

اگر روی آموزش وپرورش سرمایه گذاری شود از تعداد زندانیان کم می شود

نايب رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي:

اگر روي آموزش وپرورش سرمايه گذاري شود از تعداد زندانيان کم مي شود

نائب رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: سرانه يک دانش آموز با سرانه يک زنداني را در ايران مقايسه کنيد. اگر روي آموزش و پرورش سرمايه گذاري شود از تعداد زندانيان هم کاسته مي‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدي لاشکي در برنامه تلويزيوني پرسشگر که با موضوع «بررسي بودجه آموزش و پرورش» روي آنتن شبکه آموزش سيما رفت با بيان اينکه رضايت از توزيع بودجه مهم است، گفت: امسال بودجه را در دو سقف ۴۰۷ هزار ميليارد و ۴۴۷ هزار ميليارد تومان بسته اند، اما بايد در سقف اول صحبت کنيم، زيرا معلوم نيست سقف دوم به نتيجه برسد.

وي افزود: آموزش و پرورش که بايد تمام هم و غم کشور روي آن باشد آنقدر گرفتار مسائل بودجه اي شده که امروز کيفيت آموزش را رها کرده ايم و کمتر به آن پرداخته مي شود.

نايب رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه بالغ بر ۹۰درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق و مزايا مي شود، بيان کرد: در فرانسه ابتدا بودجه آموزش و پرورش را کنار مي‌گذارند و بعد به سراغ امور ديگر مي روند. اما در ايران سرانه يک دانش آموز ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان است. آن را با سرانه يک زنداني مقايسه کنيد. موضوع اين است که اگر روي آموزش و پرورش سرمايه گذاري شود از تعداد زندانيان هم کاسته مي‌شود.

احمدي لاشکي به ناعدالتي در پرداخت حقوق انواع معلمان اشاره کرد و گفت: ميانگين حقوق ۹۰۴ هزار معلم رسمي و پيماني حدود سه ميليون و ۶۰۰ هزار تومان است. ميانگين حقوق ۱۳ هزار معلم قراردادي، دو ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، ميانگين حقوق ۳۲ حق التدريس آزاد، يک ميليون و ۵۰۰هزار تومان و ميانگين حقوق ۸ هزار سرباز معلم ۸۰۰ هزار تومان است. بايد اينها متعادل شوند.

وي ادامه داد: سرانه غذاي دانش آموز شبانه روزي ۳۵۰۰ تومان است. دولت بايد آموزش و پرورش را در اولويت قرار بدهد. سالانه ۲۹۹ ميليارد تومان به مدارس شبانه روزي داده مي شود، در حالي که اگر نرم معمولي غذا را بخواهيم درنظر بگيريم بايد دوهزار ميليارد تومان پرداخت شود.

نايب رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه از شنبه هشت صبح رسما کارمان را در کميسيون تلفيق شروع مي کنيم گفت: مجلس تا حدي مي تواند به موارد ورود کند و بايد آنها را اصلاح کند، ولي قرار نيست ما در مجلس بودجه را از نو بنويسيم. با رئيس سازمان نوسازي مدارس مذاکراتي داشتيم، تمام کشور روي سيستم گرمايشي استاندارد مدارس دغدغه دارند.

احمدي لاشکي ادامه داد: ۱۰۷ هزار مدرسه و ۵۷۰ هزار کلاس درس داريم. از اين تعداد ميزان قابل توجهي از آنها اين احتمال را بالاقوه دارند که در آنها اتفاق تلخي مانند مثل شين آباد رخ دهد. ۱۳۶ هزار کلاس درس بايد به سيستم گرمايشي استاندارد تجهيز شوند و اگر هزينه تجهيز هر کلاس را ۲۰ميليون تومان درنظر بگيريم، به ۲۷۰۰ ميليارد تومان اعتبار نياز است. چرا اين را در بودجه نمي گذارند که دوباره اتفاق تلخ مشابهي رخ ندهد؟

وي در واکنش به اين گفته معاون وزير آموزش و پرورش مبني بر اينکه که« اگر نمايندگان مجلس روي آموزش و پرورش دغدغه دارند، به خاطر بودجه آموزش و پرورش، کليات بودجه را رد کنند»، گفت: سال گذشته يکبار کليات بودجه رد شد و يک علت آموزش و پرورش و استاني شدن بودجه آن بود. بايد روي خيلي موارد صحبت کنيم. هيچ کجاي دنيا ۲۳ نوع مدرسه نداريم. بايد به استناد اصل ۴۴ قانون اساسي يا مدرسه دولتي داشته باشيم يا غيردولتي.

وي ادامه داد: ديگر در اين ميان خريد خدمات آموزشي چيست؟ از رئيس جمهور انتظار نمي رود بگويد آموزش و پرورش براي هر دانش آموز چهارميليون هزينه مي کند، بايد بدهيم به کسي که با يک ميليون آن را اداره کند؟ 

نايب رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه بيش از هر زمان ديگري نمايندگان مجلس براي حمايت از آموزش و پرورش آماده اند، بيان کرد: به عنوان نمونه تنظيم بخشي از مقررات مالي آموزش و پرورش در حال تصويب است و بند اول آن اخيرا به تصويب رسيد.

احمدي لاشکي با بيان اينکه بايد حداقل ۱۶ درصد از منابع عمومي کشور به آموزش و پرورش اختصاص يابد، گفت: متاسفانه هرسال بودجه با بدهي انباشته سال قبل بسته مي شود. بحث پاداش پايان خدمت بازنشسته هاي آموزش و پرورش مطرح است. بازنشسته آموزش و پرورش را نبايد با شرکت نفت مقايسه کرد. ۶۰،۷۰ ميليون تومان رقمي نيست که قطره چکاني بخواهند به بازنشسته آموزش و پرورش بعد از ۳۰ سال خدمت بدهند. بايد بودجه به ۷۰ هزار ميليارد تومان برسد تا جوابگو باشد.

وي ادامه داد: اينکه از ۱۴۲ هزار ميليارد تومان درآمد هدفمندي، سهم آموزش و پرورش صدميليارد براي معافيت مدارس از هزينه آب و برق و گاز باشد منصفانه نيست.

وي با اشاره به حذف طرح خريد خدمات آموزشي پيشنهاد شده در لايحه دولت در کميسيون آموزش مجلس گفت: تبصره ۲۱ چهار بند دارد که در کميسيون آموزش حذف شد. مکلف شدن دولت براي پوشش سالانه ۱۰ درصدي خريد خدمات، بازي با الفاظ است.

تعداد بازديد:100 آخرين تغييرات:97/10/22
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر