پنج شنبه 30 خرداد 1398 - 16 شوال 1440 - 20 ژوئن 2019
صفحه اصلي/قرآن


 
 


 


 


 
خروجي RSS

ضوابط ارزیابی عمومی حافظان قرآن کریم ابلاغ شد

ضوابط ارزيابي عمومي حافظان قرآن کريم ابلاغ شد

«ضوابط ارزيابي عمومي حافظان قرآن کريم» که بر اساس پيشنهاد شوراي ارزيابي حافظان و مصوبه ستاد تکميل و تصويب شده، ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاري مهر،رئيس ستاد راهبري طرح ملي حفظ قرآن «ضوابط ارزيابي عمومي حافظان قرآن کريم» را که از بهمن سال گذشته پيش نويس آن در ستاد و شوراي ارزيابي حافظان در دست بررسي است و در جلسات متعدد تکميل و تصويب شده را ابلاغ کرد. در ابلاغيه اين مصوبه آمده است:

«در اجراي راهبرد ۲۴ طرح ملي حفظ قرآن کريم مصوب جلسه ۲۹ مورخ ۹۴/۱۲/۱۵ شوراي توسعه فرهنگ قرآني مبني بر ارزيابي مستمر و دقيق حافظان جهت جذب حداکثري افراد در راستاي مطالبات مقام معظم رهبري در تربيت ده ميليون حافظ قرآن کريم، به پيوست «ضوابط ارزيابي عمومي حافظان قرآن کريم» که به پيشنهاد شوراي ارزيابي حافظان در جلسه ۱۰ مورخ ۹۷/۵/۲۱ستاد راهبري طرح ملي حفظ قرآن کريم تصويب شده است جهت اجرا ابلاغ مي شود. حميد محمدي  رئيس ستاد راهبري طرح ملي حفظ قرآن و قائم مقام رئيس شوراي توسعه فرهنگ قرآني شماره ابلاغ: ۱۴۲۷۰/۹۷/دش – تاريخ ابلاغ: ۹۷/۱۰/۱۷»

بر اين اساس متن ضوابط ابلاغي به شرح زير است:

«در اجراي راهبرد ۲۴ سند طرح ملي حفظ قرآن کريم مبني بر ارزيابي مستمر و دقيق حافظان و مؤسسات حفظ از طريق طراحي و ايجاد ساختارها و سازوکارهاي ارزشيابي مناسب و دومين اقدام ملي ذيل آن مبني بر طراحي نظام يکپارچه آزمون‌هاي ارزشيابي حفاظ در سطوح مختلف جهت جذب حداکثري افراد در راستاي مطالبات مقام معظم رهبري در تربيت ده ميليون حافظ، ستاد راهبري طرح ملي حفظ قرآن کريم به پيشنهاد شوراي ارزيابي حافظان قرآن (شوراي موضوع ماده چهار مصوبه جلسه ۵۷۳ مورخ  ۸۴/۹/۸ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)، «ضوابط ارزيابي عمومي حافظان قرآن کريم» را به شرح زير تصويب کرد:

ماده ۱-آزمونهاي عمومي حفظ قرآن کريم توسط مؤسسات فرهنگي قرآن و عترت مردمي و نهادهاي دولتي و عمومي واجد شرايط از طريق ممتحنان و ارزيابان مورد تأييد شوراي ارزيابي حافظان قرآن برگزار ميشود.

تبصره – فرايند شناسايي و تأييد مراکز ارزيابي (مؤسسات و نهادها) و ارزيابان واجد شرايط از سوي شوراي ارزيابي حافظان تعيين ميشود. شورا موظف است فعاليت ممتحنان را رصد کرده و ضمن جلوگيري از هر گونه اهمال، همه ساله اسامي ممتحنان و نيز مراکز مورد تأييد را اطلاع رساني عمومي کند.

ماده ۲-به کسي که توانايي دارد حداقل يک جزء قرآن را، به صورت صحيح و روان، از حفظ بخواند حافظ عمومي قرآن اطلاق شده و به وي «مدرک عمومي حفظ قرآن» اعطا مي‌شود. به کسي که توانايي دارد حداقل پنج جزء قرآن را، به صورت صحيح و روان با تلفظ عربي حروف و حرکات در حد تمايز، همراه با درک معناي آيات، از حفظ بخواند حافظ قرآن اطلاق شده و به وي «مدرک حفظ قرآن» اعطا مي‌شود.

ماده ۳-شوراي ارزيابي حافظان کشور مسئوليت طراحي و ابلاغ فرايندها و دستورالعمل‌هاي علمي و اجرايي و نظارت بر برگزاري آزمون‌ها را بر عهده دارد.

تبصره – دبيرخانه شوراي ارزيابي حافظان کشور به صورت متناظر شوراي ارزيابي حافظان استان يا واحد ارزيابي حافظان استان را ايجاد کرده و مسئوليت خود را از اين طريق ايفا ميکند.

ماده ۴-مدرک حفظ قرآن با امضاي مشترک مدير مرکز ارزيابي و نماينده ارزيابي حافظان استان صادر ميشود. مدرک حفظ کل قرآن با امضاي دبير شوراي ارزيابي حافظان کشور صادر ميشود.

ماده ۵-مزاياي دارندگان مدرک عمومي حفظ در ستاد راهبري طرح ملي حفظ قرآن تصويب خواهد شد.

ماده ۶-مسئوليت اجراي مصوبه بر عهده سازمان تبليغات اسلامي [که دبيرخانه شوراي ارزيابي حافظان قرآن در آنجا مستقر است] و مسئوليت نظارت راهبردي اجراي مصوبه بر عهده دبيرخانه شوراي توسعه فرهنگ قرآني است.»

تعداد بازديد:112 آخرين تغييرات:97/10/22
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر