دوشنبه 28 مرداد 1398 - 17 ذي الحجه 1440 - 19 آگوست 2019
صفحه اصلي/خانواده

نگرشی نو برای بازگشت به جوانان شکل گرفته اما هنوز کافی نیست

معاون امور جوانان وزارت ورزش:

نگرشي نو براي بازگشت به جوانان شکل گرفته اما هنوز کافي نيست

معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: نگرشي نو براي بازگشت به جوانان شکل گرفته است هرچند که هنوز کافي و جامع نيست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدي تندگويان معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در نشست بازخواني چهل سال حضور جوانان، گفت: زماني که ما بحث جوانان را مطرح مي کنيم، تنها شامل حال وزارت ورزش و جوانان نيست و بحثي لايه اي است. اي کاش بحث تفکيک شکل مي گرفت چرا که ما با ۳۳ نهاد در رابطه با جوانان روبرو هستيم. برخي قوانين کلي است مانند قانون تسهيل ازدواج جوانان و ارتباطي با ما ندارد اما ما باز هم در اين زمينه اقدامات لازم را انجام داده ايم. اما متاسفانه بحث اجرايي اين قانون دچار مشکل است و ما نيز به آن معترض هستيم.

وي فزود: انقلاب اسلامي، انقلاب جوانان بود و تمام مراحل آن با تلاش و فداکاري جوانان شکل گرفت. همين جوانان ۸ سال جنگ تحميلي را هدايت و از کشور دفاع کردند. از دوران پس از جنگ، متاسفانه از جوانان غفلت شد، در واقع ما با جواناني روبرو بوديم که پس از جنگ تحصيل کرده بودند و آماده اشتغال بودند، اما به دليل تحولات کشور از جوانان آن دوره غفلت شد و اين امر موجب دل سردي و نااميدي جوانان شد. به علاوه خود حوزه جوانان نيز بلاتکليف بود و هيچ ساز و کاري براي آن وجود نداشت. همچنين خود سازمان جوانان نيز هيچ گاه نتوانست به ظرفيت مطلوب خود برسد.

تندگويان تصريح کرد: اما برهه ديگري در کشور ايجاد شده و نگرشي نو براي بازگشت به جوانان شکل گرفته است هرچند که هنوز کافي و جامع نيست. در حال حاضر بسياري از مديران کل سازمان ها را جوانان تشکيل داده اند. به ويژه حضور جوانان در بخش خصوصي، فضاي اقتصادي، حضور جوانان در فضاي مجازي و رسانه ها، حضور حداقل هزار جوان در شوراياري ها، استانداري ها و غيره، ازجمله نشانه هاي توجه و بازگشت به جوانان است، هرچند که هنوز کافي نيست.

معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد: تنها راه حل نجات و پيشرفت کشور بازگشت و توجه به جوانان است. وجود گروه مشاوران جوان در کنار مديران و نگرش آن ها در مسائل موجب نجات کشور خواهد شد، چراکه بدنه کشور نياز به نوسازي دارد و در غير اين صورت کشور به سوي آباداني و نجات کشور،  نخواهد رفت.

تندگويان با اشاره بر حضور جوانان در عرصه هاي مختلف کشور عنوان کرد: حضور جوانان در عرصه کشاورزي و محيط زيست ستودني است. در استان سيستان و بلوچستان نيز همين طور است. سال ها است درياچه هامون رونق خود را از دست داده و کسب و کار را مختل کرده بود اما جوانان ورود پيدا کرده و بحث گردشگري و تجارت الکترونيک اين استان را به راه انداخته اند.  

وي عنوان کرد: متاسفانه دولت هنوز نتوانسته زمينه لازم براي استفاده از ظرفيت جوانان را تامين کند. عنواني به اسم پنجره واحد خدمت قرار بود براي تسهيل امور جوانان در کسب و کار ايجاد شود اما متاسفانه اجرايي نشد. دولت بايد براي استفاده از قدرت و ظرفيت جوانان به وضعيت آنان توجه کند. در عرصه هاي پژوهشي، دهکده هاي دانش بنيان، عرصه نجوم، احداث يک رصدخانه در لرستان توسط جوانان ازجمله پيشرفت هاي جوانان بوده است.

تندگويان با اشاره بر شبکه سازي براي کسب و کار و اشتغال جوانان از سوي اين معاونت تصريح کرد: اين امر موجب حضور جوانان در عرصه هاي مختلف در يک شبکه جامع است. شبکه کارآفريني و استارت آپي و ديگر شبکه ها در حوزه هاي مختلف براي جامع و متمرکز شدن فعاليت هاي جوانان در حوزه هاي مختلف علمي پژوهشي و خدماتي شده است. تحولات جوانان مشهود است اما هنوز کافي نيست و نياز به اقدامات و تلاش بيشتر دارد.

تندگويان درباره حضور جوانان در فضاي مجازي افزود: فضاي مجازي بستري مفيد است و نمي توان اصل آن را دچار مشکل يا فساد خواند و نمي توان به دليل وجود برخي معضلات آن را به طور کامل بست. در اين بستر جايگاه هايي به وجود آمده که امکان بهره برداري فرهنگي و اقتصادي به وجود آمده است و اين فضاها هيچ کدام يک شبه به وجود نيامده که ما بخواهيم به سرعت آن ها رو فيلتر کنيم. سوال ما اينجا است که در طول اين سال هايي که اين فضاها به وجود آمدند، نهادهاي فرهنگي و مسئول براي فرهنگ سازي و کنترل آن چه کرده اند و براي آموزش نوجوانان و جوانان چه کرده ايم و يک دفعه به جاي فرهنگ سازي که از آن غفلت کرده ايم به سوي فيلترينگ روي آورده ايم.

وي عنوان کرد: از سوي ديگر اگر توانايي ايجاد بستري داخلي را داشتيم، چرا با وجود جوانان نخبه در اين حوزه ها از آن ها براي توليد نرم افزارهاي داخلي غفلت کرده ايم. در حال حاضر نيز بسترهايي در کشور با عنوان فضاي مجازي وجود دارد که بهره وري اقتصادي و فرهنگي و اشتغالي نيز در آن داريم از سوي ديگر با فيلتر کردن آن تنها موجب ممنوعيت استفاده قانوني افراد و روي آوردن کودک و نوجوان به فيلترشکن خواهيم بود که خود معضلات بسياري را به بار خواهد آورد. ما بايد به جاي فيلتر کردن اين فضا، از کساني که در اين بستر فعاليت قانوني و موثر دارند را تشويق کنيم.

تندگويان درباره موضوع سرباز مهارت گفت: اين موضوع پيش از ورود ما نيز وجود داشت و رهبر معظم انقلاب دستور لزوم آموزش هاي همه جانبه کشوري به سربازان را صادر کردند. پس از آن سازمان هاي مختلف اقدام به آموزش هاي خاص به سربازان کردند و هر نهادي همچون آموزش و پرورش، سازمان فني و حرفه اي و غيره آموزش هاي خاص خود را مي‌دهد. معاونت جوانان نيز آموزش هاي اجتماعي و مهارت هاي زندگي را برعهده گرفت.

وي ادامه داد: به علاوه درخواست کرديم افرادي که در حال خدمت سربازي بوده و در تشکل هاي جوانان نيز فعال باشند، آن ها را به ستاد کل نيروهاي مسلح معرفي و ۶ ماه آخر خدمت آنان به صورت امريه در همان تشکل گذرانده مي شود. سهميه امسال حدود ۸۰ نفر بود و اميدواريم براي سال آينده اين ظرفيت افزايش يابد.

تعداد بازديد:144 آخرين تغييرات:97/11/15
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر