دوشنبه 28 مرداد 1398 - 17 ذي الحجه 1440 - 19 آگوست 2019
صفحه اصلي/خانواده

برگزیدگان فیلم فجر در بخش «زنان» و «خانواده» معرفی می شوند

به همت معاونت زنان و خانواده؛

برگزيدگان فيلم فجر در بخش «زنان» و «خانواده» معرفي مي شوند

معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده در سي و هفتمين جشنواره فيلم فجر فيلم هايي را که به موضوع زنان و خانواده پرداخته اند از دو زاويه توجه به «خانواده» و «حقوق زنان» داوري خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، شاخص هاي مورد توجه معاونت زنان و خانواده رئيس جمهور براي انتخاب فيلم برگزيده در حوزه خانواده عبارتند از: پرداختن واقع گرايانه به آسيب هاي خانواده با پرهيز از ترويج خشونت، ترسيم ضرورت اخلاق و عدالت در خانواده، پرداختن به عواقب نبود مهارت هاي ارتباطي در خانواده و ضرورت گفتگو و تاثير شادي و نشاط در پايداري خانواده.

همچنين شاخص ها براي انتخاب فيلم برگزيده در حوزه مسائل و حقوق زنان عبارتند از: دفاع از هويت زن در خانواده و جامعه صرف نظر از مادر يا همسر بودن، ترسيم نقش هاي چندگانه زن ايراني، بيان واقع گرايانه آسيب هاي موجود در جامعه زنان، ترسيم چهره مادرانه موفق، ترسيم چهره همسري موفق و ارائه راهکارها براي کاهش آسيب هاي جامعه زنان.

شيرين احمدنيا، طهورا ابوالقاسمي و اشرف گرامي زادگان فيلم هاي سي و هفتمين جشنواره فيلم فجر را در بخش تجلي اراده ملي از زاويه نگاه «زنان» و «خانواده» داوري مي کنند.

بر اساس اين گزارش در مراسم اختتاحيه سي و هفتمين جشنواره فيلم فجر دو فيلم برگزيده در دو حوزه «خانواده» و «زنان» مورد تقدير و اعطاي جايزه قرار خواهند گرفت.

تعداد بازديد:140 آخرين تغييرات:97/11/16
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر