دوشنبه 28 مرداد 1398 - 17 ذي الحجه 1440 - 19 آگوست 2019
صفحه اصلي/دين و انديشه

انقلاب اسلامی یک انقلاب چند بعدی، همه جانبه و پیچیده است

محمدرضا جوادي يگانه:

انقلاب اسلامي يک انقلاب چند بعدي، همه جانبه و پيچيده است

محمدرضا جوادي يگانه در همايش «خوانش اجتماعي انقلاب اسلامي در چهل سالگي» گفت: انقلاب اسلامي يک انقلاب چند بعدي و همه جانبه و پيچيده است.

به گزارش خبرنگار مهر، همايش يک‌روزه «خوانش اجتماعي انقلاب اسلامي در چهل سالگي» سه‌شنبه ۱۶ بهمن‌ماه به همت دانشکده علوم اجتماعي و با همکاري معاونت فرهنگي و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه تهران برگزار شد.

محمدرضا جوادي يگانه در اين نشست با موضوع نظريه هاي اجتماعي انقلاب به سخنراني پرداخت. وي گفت: انقلاب اسلامي يک انقلاب چند بعدي و همه جانبه و پيچيده است. دلايل کلان انقلاب به عقب ماندگي ايرانيان برمي گردد که ايرانيان احساس عقب ماندگي مي کردند. براي رسيدن به آن هدف کلي، مانع اصلي ديکتاتوري و وابستگي به خارج بوده است که پيشنهاد برون رفت از اين وضعيت، جمهوري اسلامي بوده است.

وي ادامه داد: بسته پيشنهادي يک بسته متمرکز بوده است. استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي ابعاد اصلي است و هدف اصلي هم توسعه است.

وي افزود: ما مانيفستي براي انقلاب نداريم. يعني هيچ متن مصوب و مصرحي براي انقلاب نداريم. اما اگر بنا باشد تنها يک متن براي انقلاب باشد، صحبت امام در بهشت زهرا موضوعيت دارد. آن صحبت امام، نگاه ايشان را مشخص مي کند. عدم مشروعيت دولت برنيامده از راي ملت، نابودي اقتصاد و آموزش عالي ايران، تفاوت تمدن و فحشا و پذيرش تمدن و رد فحشا، مستقل بودن و وابستگي دولتمردان به آمريکا، از بين رفتن زراعت، تاکيد بر آزادي سياسي و بيان، حذف سلطه و اختناق از جمله مواردي است که امام ذکر مي کند.

وي اظهار داشت: وقتي خبرنگار اشپيگل هدف انقلاب را از امام مي پرسد، امام پاسخ مي دهد علت انقلاب کينه توزي شاه با اسلام، از بين بردن آزادي ها و حقوق ملت، از بين بردن استقلال، از بين بردن بنيادهاي اقتصادي و سياسي و فرهنگي و انهدام اقتصادي کشور است. لذا امام بر مسئله عقب ماندگي و توسعه تاکيد مي کند.

جوادي يگانه گفت: چهار مسئله استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي با هم بسته اي است که براي برون رفت از وضعيت آن زمان مطرح مي شود.

وي ادامه داد: نارضايتي از حکومت پهلوي شامل همه گروه ها و جريان ها مي شود. در ظهر ۲۲ بهمن که انقلاب پيروز مي شود، هيچ کس نيست که مخالف انقلاب باشد. بنابراين همه بوده اند و همه در انقلاب نقش دارند. به دلايلي ار کساني بعداً از انقلاب جدا شدند يا الان مي خواهند نقش خود را فراموش کنند، بحث متفاوتي است.

وي افزود: اينکه اين انقلاب به چه شيوه اي پيروز شد و چه مکانيزمي براي بسيج مردم بود هم بحث ديگري است. ايده من اين است که اگر امام نبود و اگر شيوه رهبري امام نبود، طبيعتا انقلاب اين وضعيت فعلي را نداشت.

جوادي يگانه گفت: تحليل من بر اساس روانشناسي اجتماعي جامعه ايران است. وقتي مي خواهيم تاريخ درازمدت يک جامعه را تحليل کنيم بايد به شيوه معاش آنها بازگرديم.

وي در پايان اظهار داشت: مرحوم بازرگان در کتاب سازگاري ايراني شيوه معاش ايرانيان را در درازمدت کشاورزي مي داند و مي گويد آثار کشاورزي بردباري است که آدم بايد تحمل کند، نوسان هاي زندگي خيلي زياد است و زمين گير است و کشاورز اسارت به زمين دارد. ايشان از ترکيب بردباري، نوسان زندگي و زمين گيري يک خصلت عميق و کلي را از جامعه ما ارائه مي کند. لذا عده اي به جاي اينکه واقعيت انقلاب را تحليل کنند، واقعيت آن دوران را بر اساس تحليل هاي بعدي مطرح مي کنند. لذا بايد به واقعيت انقلاب بازگرديم.

 

تعداد بازديد:149 آخرين تغييرات:97/11/18
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر