سه شنبه 21 مرداد 1399 - 21 ذي الحجه 1441 - 11 آگوست 2020
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

استفاده از فضای مجازی عامل کاهش امید به زندگی در جوانان

پژوهش‌هاي بريتانيا نشان مي دهد؛

استفاده از فضاي مجازي عامل کاهش اميد به زندگي در جوانان

پژوهش‌ها نشان مي‌دهد، استفاده از فضاي مجازي موجب ايجاد احساس نااميدي از زندگي، اضطراب و خودکشي ميان نوجوانان و جوانان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گاردين، پژوهش هاي بريتانيا نشان مي دهد، شمار جواناني که نسبت به ادامه زندگي دلسرد و نااميد هستند، دو برابر شده است.

از سوي ديگر گسترش استفاده از رسانه هاي اجتماعي با تاثير بر روي سلامت روان جوانان، موجب افزايش احساس نارضايتي از زندگي شده است.

سال ۲۰۰۹ تنها ۹ درصد افراد ۱۶ تا ۲۵ سال نسبت به زندگي احساس نااميدي داشته اما در حال حاضر اين رقم به ۱۸ درصد رسيده است. براساس نظرسنجي انجام شده بر روي بيش از ۲ هزار نفر از افراد ۱۱ تا ۳۰ سال، يک چهارم جوانان معتقداند زندگي ارزشي نداشته و هدفي براي ادامه حيات ندارند.

بررسي ها بر روي جوانان انگليسي نشان مي دهد، درحالي که سطح اقتصادي افراد ثابت بوده اما ميزان اميد به زندگي جوانان به شدت کاهش يافته است.

پژوهش ها نشان مي هد، حدود نيمي از جواناني که از رسانه هاي اجتماعي استفاده مي کنند دچار عارضه هايي ازجمله اضطراب بوده و نسبت به آينده احساس نا اميدي مي کنند. اين جوانان معتقداند، شبکه هاي اجتماعي موجب ايجاد احساس نارضايتي از زندگي در افراد مي شود.

جواناني که مورد بررسي قرارگرفته اند، معتقداند مقايسه زندگي خود با ديگران در رسانه هايي همچون اينستاگرام، توئيتر و فيسبوک موجب ايجاد احساس ضعف و نااميدي شده و جوانان را مجبور به دستيابي به موفقيت مي کند، همين امر حس اضطراب را در آنان تقويت مي کند.

نتايج تحقيقات حاکي از آن است، استفاده از فضاي مجازي با ايجاد روحيه غم‌ در افراد، آمار خودکشي در جوانان را افزايش داده است. به طوريکه امسال آمار خودکشي ميان نوجوانان بريتانيا ميان هر ۱۰۰ هزار نفر برابر با ۵ نفر و سال ۲۰۱۰ برابر با ۳ نفر بوده است.

بر اساس تحقيقات، شاخص خوشبختي و رضايت از زندگي سال ۲۰۰۹ برابر با ۷۳ بوده اما در حال حاضر اين شاخص در پايين ترين سطح خود قرار داشته ۶۹ است.

نتايج يافته هاي جديد موجب فشار کارشناسان و پزشکان بريتانيا موجب اعمال فشار به دولت براي ايجاد محدوديت در انتشار محتواي رسانه هاي اجتماعي شده است. کارشناسان معتقداند، استفاده بيش از حد از فضاي مجازي موجب بروز بيماري هاي سلامت روان ميان کودکان شده و دولت موظف است با ارائه الگويي، محتوا و مطالب موجود در اين فضا را کنترل کند.

تعداد بازديد:438 آخرين تغييرات:97/11/23
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر