پنج شنبه 25 مهر 1398 - 18 صفر 1441 - 17 اكتبر 2019
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 


 


 
خروجي RSS

احتمال نهایی‌شدن حداقل دستمزد ۹۸ در نشست فردا قوت گرفت

مهر گزارش مي‌دهد؛

احتمال نهايي‌شدن حداقل دستمزد ۹۸ در نشست فردا قوت گرفت

ظاهراً نظرات شرکاي اجتماعي براي تعيين دستمزد نزديک‌تر شده و احتمال دارد در نشست فرداي شوراي عالي کار ، ميزان حداقل دستمزد کارکنان مشمول قانون کار نهايي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دويست و هشتاد و دومين نشست شوراي عالي کار که قرار است فردا (دوشنبه ۲۷ اسفند) در وزارت کار تشکيل شود، به موضوع مهم «تعيين دستمزد ۹۸» اختصاص دارد تا ميزان افزايش مزد ۱۴ ميليون حقوق بگير مشمول قانون کار مشخص شود.

پس از آنکه در نشست ۶ ساعته سه شنبه هفته گذشته با حضور وزير کار، به دليل اختلاف نظر اعضاي کارگري و کارفرمايي، درباره ميزان افزايش دستمزد توافق حاصل نشد، ادامه اين مذاکرات به نشست فردا موکول شد.

اما پس از نشست هفته گذشته شوراي عالي کار تا امروز جلسات جداگانه‌اي با نمايندگان کارگري و کارفرمايي در وزارت کار براي نزديک کردن نظرات و پيشنهادات و کاهش اختلاف نظرها برگزار شده است.

ظاهراً نظرات شرکاي اجتماعي (اعضاي کارگري، کارفرمايي و دولت در شوراي عالي کار) براي تعيين دستمزد نزديک‌تر شده و اميد است در نشست فرداي شوراي عالي کار که با حضور وزير کار برگزار مي‌شود، ميزان دستمزد کارکنان مشمول قوانين کار و تأمين اجتماعي نهايي شود.

دستمزد براي دو گروه از کارگران يعني «حداقلي بگيران» و «ساير سطوح مزدي» تعيين مي‌شود؛ کارکناني که براي اولين سال وارد بازار کار مي‌شوند و سابقه فعاليت ندارند مشمول «حداقل دستمزد» مصوب شوراي عالي کار هستند. همچنين کارکناني که بيش از يکسال سابقه کار و پرداخت حق بيمه دارند در گروه «ساير سطوح مزدي» قرار مي‌گيرند که ميزان افزايش دستمزد هر دو گروه از کارکنان در نشست شوراي عالي کار تعيين خواهد شد.

اما در نشست سه شنبه هفته گذشته شوراي عالي کار دو سناريو براي افزايش دستمزد مطرح شد؛ پيشنهاد نمايندگان کارگران افزايش دستمزد به صورت ترکيبي از «درصد به اضافه يک رقم ثابت» بود و نمايندگان کارفرمايي نيز پيشنهاد افزايش دستمزد به صورت درصدي ثابت را ارائه کردند.

با اين حال، به دليل عدم پذيرش پيشنهادات مطرح شده، در نشست قبل توافقي حاصل نشد اما با جلسات جداگانه مسئولان وزارت کار با نمايندگان کارگري و کارفرمايي به نظر مي‌رسد در نشست فردا دستمزد سال آينده نهايي شود.

البته بر اساس تجربه سال‌هاي گذشته ممکن است به رغم مذاکرات چندين ساعته توافقي حاصل نشود و تعيين دستمزد به جلسات فشرده طي دو روز باقي مانده تا پايان سال موکول شود.

حداقل دستمزد براي سال جاري يک ميليون و ۱۱۱ هزار تومان تعيين شده بود.

لازم به ذکر است، حقوق پايه، حق مسکن و بن کارگري رديف‌هاي اصلي فيش حقوقي کارگران را تشکيل مي‌دهند که حق مسکن در نشست بهمن‌ماه شوراي عالي کار به ۱۰۰ هزار تومان افزايش يافت. البته اعمال حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان از زمان تصويب در هيأت وزيران خواهد بود. حق بن کارگري نيز در حال حاضر ۱۱۰ هزار تومان است که افزايش يا تثبيت اين نرخ براي سال ۹۸ بستگي به نظر شوراي عالي کار در جلسه تعيين دستمزد دارد.

تعداد بازديد:144 آخرين تغييرات:97/12/26
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر