جمعه 9 خرداد 1399 - 6 شوال 1441 - 29 مي 2020
صفحه اصلي/قرآن

تعامل قرآن با زندگی باعث بوجود آمدن انقلاب اسلامی شد

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در افتتاحيه نمايشگاه قرآن:

تعامل قرآن با زندگي باعث بوجود آمدن انقلاب اسلامي شد

سيدعباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در آيين افتتاحيه بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي قرآن گفت:نسبت بين زندگي مردم با قرآن در دهه چهل باعث پديدآمدن سفره انقلاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سيد عباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در آئين افتتاحيه بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي قرآن گفت: در قرآن کريم واژگاني پرتکرار وجود دارد که جايگاهشان را نشان مي‌دهند. يکي از آنهاواژه "الله" است که بيش از دوهزار بار بکار رفته است و اين تکرار نشان دهنده اين است که کلمه "الله" واژه‌اي کانوني و محوري است در واقع قرآن بر پايه توحيد مي چرخد.

وي با اشاره به اينکه طيف ديگري نيز در مقابل اين واژه‌ها وجود دارد، تصريح کرد: واژه‌هايي که بصورت فردي هستند و يکبار در قرآن بکار رفته اند به عنوان مثال در کل آيات يکبار کلمه "کوثر" بکار رفته است و اين تک کلمه مصداق معناي آن چيزي است کهاز معناي آن متبادر است.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به آيه"شهر رمضان الذي انزل في القرآن"عنوان کرد: يکي ديگر از واژه‌هايي که بصورت انفرادي بکاررفته است رمضان است که اين آيه‌اي که تلاوت شد نشان مي‌دهد که رمضان دردانه ايام الهي است همانطور که ذات صديقه الهي دردانه خدا بوده است ماه رمضان نيز همينگونه است.

صالحي با تاکيد بر اينکه رمضان دردانه ايام الله است، افزود: ماه رمضان با اوصاف ديگري تعريف مي‌شود.بر اساس آيه "کتب عليکم الصيام کما کتب علي الذين من قبلکم" همه ملت‌ها و شرايع روزه بوده اند و تفاوت روزه در زمان پيامبراکرم (ص) به انتخاب ماه مبارک رمضان بوده است. ماهي که شرافتش به نزول قرآن است.

وي ادامه داد: ما از اين نعمت الهي برخورداريم که همه چيز را با ماه رمضان نسبت سنجي مي‌کنند و اين ماه پر فيض نيز با قرآن سنجيده مي‌شود.

صالحي با اشاره به چهلمين سال پيروزي انقلاب اسلامي گفت: در چهل سالگي پيروزي انقلاب اسلامي زيست کرده و در سر سفره انقلاب اسلامي محور موضوعات قرآني را شاهد بوديم.بدون ترديد وقتي به تاريخ فعاليت‌هاي رهبران سياسي با يک روايت روشن و صحيح نگاه مي‌کنيم متوجه مي‌شويم که رهبران انقلاب اسلام حرکتشان را با قرآن پيوند داده اند. شهيد مطهري به عنوان يکي از معماران انقلاب اسلامي حجم عظيمي از آثارش در حوزه بحث‌هاي قرآني است. مرحوم طالقاني در خدمت و محضر قرآن بود. تاليفات شهيد بهشتي حجم قابل توجهي به موضوعات قرآني ارتباطات دارد. شهيد مفتح سلسه درس‌هايشان وآيت الله خزعلي به عنوان يکي از مفسرين برجسته نيز از جمله رهبراني بودند که در زمان انقلاب برسر سفره قرآن قدم گذاشته اند. با اين نگاه جرياني در دهه چهل و پنجاه در مشهد فضايي قرآني شکل گرفت.موج قرآني دهه چهل مسجد به مسجد را درنورديد و انقلاب براين سفره نشست.

صالحي افزود: رويکردي که معتقد بود قرآن فقط براي خواص نيست. قرآن کتاب هدايت است و با نيازهاي روز پيوند دارد و کتابي است که در پي آن حيات طيبه را دارا مي‌باشد. از دل اين گونه محافل قرآني امواجي برخواست که معناي ديگري مي‌داد. صداي امام از سفره قرآن برخواست و بر دل نشست.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به اينکه اکنون در دهه پنجم انقلاب اسلامي هستيم، افزود: اکنون در دهه پنجم انقلاب هستيم. همچنين گام دوم انقلاب اسلامي با ليستي از بازگشتي هايي که بايد به سفره‌هايي که انقلابي به اين عظمت را ساخت و پرداخت، داشته باشد.

وي با اشاره به شعار بيست و هفتمين نمايشگاه قرآن گفت: خوشحالم که شعار اين دوره از نمايشگاه "قرآن معناي زندگي" است چرا که کلاس‌هاي قرآن اوايل انقلاب با زندگي رابطه تنگاتنگي ايجاد کرده بود و ما بايد با اين نگاه دهه دوم انقلاب را آغاز کنيم.

صالحي گفت: کارنامه زريني در زمينه فعاليت‌هاي قرآني انجام شده است اما آن سفره‌اي که انقلاب را بوجود آورده بود سفره‌اي بود که بين قرآن و زندگي را تعامل بوجود آورد. قرآن در حوزه‌هاي مختلفي بيايد اما همه اينها را فردي که دور از ايمان قرآني است مي‌تواند نزديک شود. قرآن آمده است از وجود و بيرون آلودگي هايمان را پاک کند و اين نسبت خوبي بين قرآن و زندگي اي بود که انقلاب اسلامي پديد آورد که امروزه به آن بسيار نيازمنديم.

تعداد بازديد:284 آخرين تغييرات:98/02/22
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر