سه شنبه 6 خرداد 1399 - 3 شوال 1441 - 26 مي 2020
صفحه اصلي/قرآن


 
 


 


 


 
 
خروجي RSS

گزارش نحوه توزیع اعتبارات قرآنی در سال ۱۳۹۷ منتشر شد

توسط دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛

گزارش نحوه توزيع اعتبارات قرآني در سال ۱۳۹۷ منتشر شد

گزارش نحوه توزيع اعتبارات قرآني در سال ۱۳۹۷ توسط دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، گزارش نحوه توزيع اعتبارات قرآني در سال ۱۳۹۷ توسط دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي منتشر شد.

در اين گزارش که در راستاي ايجاد شفافيت از نحوه هزينه کرد بودجه قرآني کشور و در راستاي تأکيدات دکتر سعيد رضا عاملي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي منتشر شده، روند و نحوه سنجش و تخصيص اعتبارات بر اساس عملکرد دستگاه‌هاي فعال قرآني تشريح شده است.

در مقدمه توجيهي اين گزارش که توسط دبيرخانه شوراي توسعه فرهنگ قرآني تهيه شده است، اين نکته مورد اشاره قرارگرفته که اعتبارات اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني در قالب اعتبارات حمايتي از طريق کميته تخصيص «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآني» تسهيم و تقسيم مي‌شود.

در بخش ديگري از اين مقدمه توجيهي نيز تاکيد شده؛ مطابق اساسنامه صندوق، اين اعتبارات در راستاي حمايت از اجراي اقدامات اسناد راهبردي منشورتوسعه فرهنگ قرآني، شامل سه سند توسعه آموزش عمومي قرآن، توسعه پژوهش و آموزش عالي و توسعه فعاليت‌هاي تبليغي ترويجي قرآني هزينه مي‌شود.

در ادامه مقدمه توجيهي شوراي توسعه فرهنگ قرآني، همچنين به اين موضوع اشاره شده که در اين روند دستگاه‌هاي مجري اقدامات، برنامه‌هاي تفصيلي سالانه خود را به کميسيون‌هاي تخصصي مربوطه ارائه داده و پس از تأييد کميسيون، ميزان حمايت از هر برنامه در کميته تخصيص تعيين مي‌شود.

در اين مقدمه توجيهي و در تشريح ساز وکار و نحوه تخصيص اين اعتبار آمده است: کميته تخصيص متشکل از ۱۱ عضو شامل: دبيران کميسيون‌هاي تخصصي شوراي توسعه فرهنگ قرآني، دو صاحب‌نظر قرآني عضو شورا، يک صاحب‌نظر حقيقي عضو شورا، يک نماينده مجلس شوراي اسلامي و دو عضو حقوقي شورا و همچنين دبير شورا است و رئيس کميته با رأي اعضا انتخاب مي‌شود.

شوراي توسعه فرهنگ قرآني در بخش ديگري از مقدمه توجيهي خود آورده است: در سال جاري عناوين و اعتبار برنامه‌هاي مصوب طي جلسات شوراي توسعه فرهنگي قرآني، رئيس کميته تخصيص و دبيران کميسيون‌ها نهايي و پس از طرح و تصويب در کميته تخصيص به رئيس صندوق جهت عقد تفاهم‌نامه ابلاغ شده است.

در ادامه اين مقدمه توجيهي و در تشريح گردش کار تخصيص اين بودجه چنين آمده است: گردش کار نحوه تخصيص و هزينه‌کرد اعتبارات اجراي منشور، بر اساس اساسنامه صندوق و اسناد راهبردي اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني به شرح ذيل است:

۱. تعيين دستگاه‌هاي مجري اقدامات ملي داراي اولويت اجرا، توسط کميسيون‌هاي تخصصي در محدوده اعتبار تخصيص يافته به کميسيون،

۲. تکميل فرم برنامه‌هاي تفصيلي ذيلِ اقدامات ملي داراي اولويت در دستگاه‌ها و ارسال فرم‌هاي تکميل شده به کميسيون‌هاي تخصصي مربوط،

۳. بررسي و تأييد برنامه‌هاي تفصيلي دستگاه‌ها در کميسيون تخصصي و ارسال برنامه‌هاي تأييد شده دستگاه‌ها به صندوق،

۴. بررسي و تصويب اعتبار برنامه‌هاي تفصيلي تأييد شده دستگاه‌ها در کميته تخصيص صندوق و ابلاغ آن به رئيس صندوق جهت انعقاد تفاهم‌نامه،

۵. اجراي برنامه‌هاي تفصيلي مصوب توسط دستگاه‌ها و گزارش مرحله به مرحله اجرا به کميسيون تخصصي در فواصل زماني مشخص شده در تفاهم‌نامه،

۶. بررسي و تأييد گزارش اجراي برنامه‌هاي تفصيلي دستگاه‌ها در کميسيون و ارسال آن به صندوق،

۷. بررسي گزارش‌هاي تأييد شده کميسيون‌ها در کميته تخصيص و تصويب پرداخت اعتبار مرحله بعدي تفاهم‌نامه.

شوراي توسعه فرهنگ قرآني بر اساس «منشور توسعه فرهنگ قرآني» با حضور تعدادي از وزرا، رؤساي دستگاه‌هاي مربوطه و تعدادي از اشخاص حقيقي به رياست دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشکيل مي‌شود.

تصوير جدول ميزان تخصيص بودجه قرآني کشور به دستگاه‌هاي اجرايي در سال ۱۳۹۷ را اينجا ببينيد.

تعداد بازديد:195 آخرين تغييرات:98/02/23
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر