شنبه 10 اسفند 1398 - 5 رجب 1441 - 29 فوريه 2020
صفحه اصلي/ورزشي


 
 


 


 


 
خروجي RSS

تیروکمان ایران می‎تواند از مسابقات هلند دوسهمیه المپیک بگیرد

در گفتگو با مهر مطرح شد:

تيروکمان ايران مي‎تواند از مسابقات هلند دوسهميه المپيک بگيرد

رئيس فدراسيون تيروکمان ابراز اميدواري کرد که با تکرار برخي نتايجِ کاپ جهاني چين در مسابقات جهاني هلند، ايران دو سهميه انفرادي و تيمي براي المپيک توکيو کسب کند.

غلامرضا شعباني بهار در گفتگو با خبرنگار مهر عملکرد تيم‌هاي اعزامي ريکرو و کامپوند بانوان و مردان اعزامي به مسابقات تيروکمان کاپ جهاني چين را مورد ارزيابي قرار داد و با تاکيد بر عملکرد «استثنايي» تيم ريکرو بانوان که با کسب عنوان چهارمي همراه بود، گفت: در تاريخ تيروکمان ايران چنين نتيجه‌اي کسب نشده بود. تا پيش از اين صعود به جدول ۱۶ تيمي بهترين عملکرد تيم بانوان ريکرو در مسابقات مختلف بود اما در کاپ جهاني چين، تيم ايران به جز اين مرحله، يک مرحله ديگر را هم پشت سر گذاشت و چهارم شد.

وي با بيان اينکه عنوان چهارمي تيم ريکرو بانوان رويايي بود که محقق شد، ادامه داد: هر کاري لازم باشد انجام مي‌دهيم تا شرايط خوب روحي و فيزيکي اعضاي تيم ريکرو بانوان تا مسابقات قهرماني جهان در هلند حفظ شود. اين رقابت‌ها کمتر از يک ماه ديگر برگزار مي‌شود و قرار است بخشي از سهميه‌هاي المپيک هم در همين مسابقات توزيع شود.

رئيس فدراسيون تيروکمان با ابراز اميدواري به اينکه تکرار برخي نتايج کاپ جهاني چين در مسابقات جهاني هلند، ايران را صاحب دو سهميه المپيک مي‌کند، يادآور شد: در هلند هشت تيم در بخش مردان و هشت تيم در بخش بانوان ريکرو صاحب سهميه المپيک مي‌شوند. بنابراين در صورتي که تيم بانوان ريکرو ايران مشابه عملکردي که در کاپ جهاني چين داشت، در هلند هم ارائه دهد مي‌تواند سهميه المپيکي خود را قطعي کند. در بخش انفرادي ريکرو بانوان هم اين اميدواري وجود دارد که زهرا نعمتي با تکرار عملکردش در چين، صاحب سهميه شود.

وي در اين رابطه ادامه داد: زهرا نعمتي در کاپ جهاني چين و در بخش انفرادي ريکرو تا جمع شانزده نفر برتر بالا آمد. در مسابقات جهاني هلند شانزده نفر برتر بخش انفرادي ريکرو بانوان صاحب سهميه مي‌شوند. بنابراين اگر نعمتي عملکرد خود در چين را در هلند هم تکرار کند مي‌تواند کسب سهميه داشته باشد.

شعباني بهار همچنين با ابراز نارضايتي از عملکرد تيم ريکرو مردان در کاپ جهاني چين گفت: در اين بخش انتظاراتي که داشتيم اصلاً برآورده نشد. بايد برنامه ريزي و سرمايه گذاري بيشتري در بخش ريکرو مردان داشته باشيم تا در مسابقات آتي نتايج بهتري را بگيريم.

رئيس فدراسيون تيروکمان به مدال برنز تيم ميکس کامپوند ايران در کاپ جهاني چين اشاره کرد و يادآور شد: تک مدال به دست آمده نشان مي‌دهد که برنامه ريزي هاي ما به نتيجه مي‌رسد. تيروکمان طي يک سال گذشته در افت بود. از وقتي وارد فدراسيون شدم براي احياي دوباره اين رشته برنامه ريزي کرديم و آرام آرام در حال اجراي آنها هستيم. نتايج کاپ جهاني چين نشان داد که راهمان را درست رفته‌ايم.

«با توجه به اينکه مسابقات جهاني هلند حکم انتخابي المپيک را دارد و از طرفي عملکرد تيم ريکرو مردان در چين رضايت بخش نبوده، چه برنامه‌اي براي اين تيم و اعزام به هلند داريد؟» وي با بيان اينکه از عملکرد کلي تيم کامپوند رضايت دارد در پاسخ به اين سوال گفت: منتظر هستيم تا گزارش مربيان تيم را از وضعيت کمانداران در اين بخش دريافت کنيم. موضوع در کميته فني بررسي مي‌شود سپس تصميم گيري خواهد شد.

شعباني بهار با بيان اينکه در مورد تيم‌هاي کامپوند و اعزام آنها به مسابقات جهاني هلند نيز هنوز تصميمي گرفته نشده است، گفت: در مورد مسابقات جهاني هلند، موضوع کسب سهميه براي ما اهميت دارد. بخش کامپوند هم که در المپيک حضور ندارد بنابراين در اين بخش سهميه‌اي توزيع نمي‌شود. به همين دليل اعزام کمانداران کامپوند هم هنوز قطعي نيست. در کل اولويت ما کسب سهميه است که بر اساس تصميم کميته فني و شرايط مالي براي آن برنامه ريزي مي‌کنيم.

تعداد بازديد:203 آخرين تغييرات:98/02/24
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر