سه شنبه 6 خرداد 1399 - 3 شوال 1441 - 26 مي 2020
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

مدرسه‌محوری به تایید شایستگی مدیران نیازمند است

مشاور و جانشين وزير در ستاد راهبردي مدرسه محوري:

مدرسه‌محوري به تاييد شايستگي مديران نيازمند است

جانشين وزير آموزش و پرورش در ستاد راهبردي مدرسه محوري تفويض اختيار به مديران مدارس و مدرسه محوري را نيازمند تاييد شايستگي مديران مدارس دانست.

به گزارش خبرگزاري مهر، فريبرز حميدي با اشاره به ضرورت طراحي و استقرار نظام سنجش شايستگي‌هاي حرفه‌اي منابع انساني، گفت: از آنجايي که آموزش، بهسازي مهارت‌ها و شايستگي‌هاي حرفه‌اي مديران و توجه به بالندگي آن‌ها از عوامل مهم ايجاد تحول در نظام آموزشي به شمار مي‌آيد که به‌طور مستقيم و غيرمستقيم منجر به بالا رفتن بهره‌وري و توسعه نيروي انساني مي‌شود ضرورت طراحي و استقرار نظام سنجش شايستگي‌هاي حرفه‌اي منابع انساني با اولويت سنجش شايستگي مديران مدارس باهدف آموزش و ارتقاي شايستگي‌هاي حرفه‌اي مديران عملياتي، بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود.

وي افزود: اين مهم، در سياست‌هاي کلي ايجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش کشور، ابلاغي مقام معظم رهبري، سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و قانون برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موردتوجه قرارگرفته و وزارت آموزش و پرورش، موظف به طراحي و استقرار نظام يکپارچه سنجش صلاحيت‌ها و شايستگي‌هاي حرفه‌اي منابع انساني شده است.

مشاور و جانشين وزير در ستاد راهبردي مدرسه محوري با اشاره به اينکه در اين برنامه قرار است هر يک از مديران مدارس به رهبر مديريت آموزشي تبديل شوند، گفت: تفويض اختيار و مدرسه‌محوري نياز به تأييد شايستگي مديران مدارس دارد تا آن‌ها بتوانند به‌عنوان رهبران آموزشي و تربيتي در مدارس به فعاليت خود ادامه دهند.

وي ادامه داد: هرچند آئين‌نامه مدارس، سند تحول، شوراهاي مدارس و مشارکت اوليا در اختيار مدير مدرسه قرار دارد اما زماني مدير مدرسه مي‌تواند به‌تنهايي براي اداره مدرسه تصميم‌گيري کند که خود شايستگي‌هاي لازم را داشته باشد.

مشاور و جانشين وزير در ستاد راهبردي مدرسه محوري گفت: براي اجراي برنامه سنجش صلاحيت حرفه‌اي مديران، ابتدا شايستگي‌ها تعريف و معيارهاي لازم مشخص شد که شايستگي‌ها شامل مجموعه‌اي از نگرش‌ها، دانش، باورها و توانايي‌هاي يک مدير است و به‌صورت رفتاري در نتايج عملکرد ممتاز يک زمينه شغلي مشخص مي‌شود.

حميدي ادامه داد: مدل شايستگي حرفه‌اي يک فرصت معتبر و قابل مشاهده و اندازه‌گيري است مبني بر اينکه يک مدير چه توانمندي‌ها و نگرش‌هايي بايد داشته باشد که به‌صورت رفتاري، خروجي عملکرد مدير را بررسي کند.

وي با اشاره به اينکه در اين برنامه مديران در دو بخش شايستگي‌هاي عمومي و حرفه‌اي موردسنجش قرار مي‌گيرند، افزود: شايستگي‌هاي عمومي شامل مجموعه‌اي از ويژگي‌هاي شخصيتي، رغبت‌ها و باورهاي ارزشي و شايستگي حرفه‌اي شامل مجموعه معرفت‌ها، قابليت‌ها و توانمندي‌ها است که براي اين منظور اصولي همچون جامعيت، انگيزش و فرآيندها تعيين‌شده است.

حميدي گفت: نتيجه اين توانمندسازي مديران، ايجاد خوداتکايي و خودباوري، تأکيد بر استفاده از ظرفيت داخلي و خارجي مدارس، ايجاد رقابت بين مديران، ايجاد زمينه براي استانداردسازي مديريت آموزشي و تضمين کيفيت مدارس خواهد بود.

مشاور و جانشين وزير در ستاد راهبردي مدرسه محوري گفت: تمامي مديران مدارس موظف به حضور در برنامه سنجش صلاحيت حرفه‌اي هستند و در پايان دوره به شرکت‌کنندگان گواهي صلاحيت و شايستگي مديريت مدرسه ارائه مي‌شود.

وي توجه همه‌جانبه به مجموعه شايستگي‌هاي عمومي و حرفه‌اي مدير مدرسه، به‌روزرساني مستمر صلاحيت‌ها و شايستگي‌هاي حرفه‌اي مديران متناسب با تحولات و پيشرفت‌هاي علمي و فناوري مرتبط، ايجاد سازوکارهاي انگيزشي لازم براي تشويق و ترغيب افراد مستعد و علاقه‌مند به قبول مسئوليت مديريت مدرسه و مشارکت در ارتقاي صلاحيت‌هاي عمومي و حرفه‌اي و اصلاح فرآيندها و ضوابط انتخاب و انتصاب مديران مدارس را ازجمله ويژگي‌هاي اين برنامه برشمرد.

حميدي در پايان گفت: اجراي اين برنامه توانمندسازي مديران مدارس براي مداخله و به‌سازي سازمان‌يافته فرآيندهاي اداره مدرسه در چارچوب الگوي مدرسه محوري و شناسايي نقاط قوت و ضعف برنامه سنجش صلاحيت حرفه‌اي مديران و انجام اصلاحات لازم را محقق خواهد کرد.

تعداد بازديد:263 آخرين تغييرات:98/02/25
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر