یکشنبه 15 تير 1399 - 13 ذي القعده 1441 - 5 ژولاي 2020
صفحه اصلي/خانواده

مراحل اجرای الگوی نوین مشاغل خانگی برای ۶ هزار زن سرپرست خانوار

از سوي معاونت زنان و خانواده اعلام شد

مراحل اجراي الگوي نوين مشاغل خانگي براي ۶ هزار زن سرپرست خانوار

مراحل اجراي الگوي نوين مشاغل خانگي براي ۶ هزار زن سرپرست خانوار در قالب بررسي اولويت ها، پتانسيل هر منطقه و توانمند سازي متقاضيان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، مراحل اجرايي طرح ملي توسعه مشاغل خانگي در ۲۳ استان کشور، براي ايجاد اشتغال شش هزار زن سرپرست خانوار که بين معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي و رئيس جهاد دانشگاهي به امضا رسيده بود، به شرح زير اعلام شد:

اين پروژه در سه مرحله به اجرا خواهد رسيد که بررسي اولويت‌ها و پتانسيل هر منطقه مرحله اول آن است. در مرحله دوم توانمند سازي متقاضيان انجام مي‌شود.

در مرحله سوم که اتصال مشاغل خانگي به بازار است جلب مشارکت کارآفرينان، خيرين و افراد پشتيبان پيش بيني شده است. اتصال بنگاه‌هاي خانگي به بنگاه‌هاي بزرگ‌تر، تقويت و ارتقا کمي و کيفي و استانداردسازي محصولات و همچنين کمک به فروش و اتصال به بازار نيز در اين مرحله صورت مي‌پذيرد.

شايان ذکر است که زنان سرپرست خانوار مخاطب اين طرح عبارتند از: زنان همسر فوت کرده، زنان مطلقه، زنان داراي همسر که به هر دليل مسئوليت تأمين معاش خانواده به عهده آنهاست و دختران مجردي که به سن تجرد قطعي رسيده اند.

خود اشتغالي زنان سرپرست خانوار، بهبود معيشت آنان، استفاده از ظرفيت مشاغل خانگي به منظور ايجاد اشتغال پايدار و اتصال صاحبان کسب و کار خانگي به بازارهاي هدف از جمله اهداف کيفي اين طرح است ضمن اينکه افزايش سهم اشتغال زنان سرپرست خانوار، افزايش سهم مشاغل خانگي در اقتصاد مناطق و افزايش حضور پايدار کسب و کارهاي خانگي در بازارهاي محلي و ملي از جمله اهداف کمي اين طرح به شمار مي‌آيد.

تعداد بازديد:293 آخرين تغييرات:98/03/08
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر