دوشنبه 27 آبان 1398 - 20 ربيع الاول 1441 - 18 نوامبر 2019
صفحه اصلي/اخبار فناوري

افتتاح ۴۲پروژه ارتباطی/وضعیت زیرساخت های روستایی کردستان خوب نیست

وزير ارتباطات در سنندج:

افتتاح ۴۲پروژه ارتباطي/وضعيت زيرساخت هاي روستايي کردستان خوب نيست

سنندج – وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از افتتاح و بهره برداري از ۴۲ پروژ اجرا شده در طول يک سال اخير در حوزه هاي مرتبط با ارتباطات در استان کردستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذري جهرمي چهارشنبه شب در گفتگوي زنده تلويزيوني در شبکه استاني کردستان اظهار داشت: در سفر امروز من به کردستان در مجموع ۴۲ پروژه مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات که در طول يک سال اخير راه اندازي شده بود، مورد بهره برداري قرار گرفت.

وي ادامه داد: براي احداث و راه اندازي اين تعداد پروژه در استان کردستان در مجموع ۲۲۲ ميليارد تومان اعتبار از سوي شرکت هاي دولتي و بخش خصوصي مرتبط با وزارت اطلاعات و ارتباطات سرمايه گذاري شده بود.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات عنوان کرد: ايجاد اتصال کردستان به شبکه ملي اطلاعات، دسترسي بهتر به اينترنت با سرعت بالاتر در مناطق شهري، نوسازي و توسعه و تقويت ارتباطات روستايي و همچنين نوسازي زيرساخت هاي ارتباطي استان از جمله مهمترين پروژه هاي بود که مورد بهره برداري قرار گرفت.

وي با اشاره به وضعيت استان کردستان در حوزه ارتباطي، گفت: خوشبختانه در بخش شهري استان کردستان وضعيت مناسبي در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات دارد ولي اين وضعيت در مناطق روستايي به هيچ عنوان مورد رضايت ما نيست.

آذري جهرمي عنوان کرد: وضعيت استان در بخش مناطق شهري همراه و همسان با ديگر مناطق شهري در کشور است و در حوزه بهره مندي از تکنولوژي هاي روز نيز اقدامات خوبي در اين استان صورت گرفته است و دسترسي به موبايل نسل سوم و چهارم در تمامي شهرهاي استان کردستان ممکن شده است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به وضعيت زيرساخت هاي ارتباطي کردستان در بخش روستايي، افزود: وضعيت ارتباطات روستايي در کردستان باعث تاسف ماست و متاسفانه در اين بخش کردستان با کمبودهاي جدي مواجه است.

آذري جهرمي با اشاره به دليل عقب ماندگي هاي مناطق روستايي استان کردستان در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات، يادآور شد: به دو دليل وضعيت توپوگرافي و همچنين نبود زيرساخت هاي اوليه کردستان در بخش روستايي با کمبودهاي جدي مواجه است.

وي افزود: در حال حاضر براي هر روستاي استان کردستان به دليل شرايط خاص منطقه بايد يک دکل راه اندازي شود که اين مهم نيازمند سرمايه گذاري بيشتري است در حالي که اين وضعيت در بعضي از ديگر استانهاي کشور به اين شکل نيست.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات عنوان کرد: همچنين زيرساخت هاي مناسبي از گذشته براي توسعه ارتباطات در مناطق روستايي استان کردستان ايجاد نشده است و اين مهم نيز در مسير توسعه اين ظرفيت در روستاها موثر بوده است.

آذري جهرمي گفت: بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته و بر اساس تعهد شرکت هاي دولتي و بخش خصوصي يک برنامه شش ماه در راستاي توسعه و تقويت زيرساخت هاي ارتباطي در مناطق روستايي استان کردستان تدوين شده است.

وي افزود: انتظار مي رود که با توجه به اختصاص اعتبار مورد نياز و با عنايت به برنامه ريزي هاي صورت گرفته و همچنين بر اساس يک شتاب مناسب در آينده نزديک بخش زيادي از کمبودها در مناطق روستايي در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات جبران شود.

وي با بيان اينکه قرار است که ۱۰۰ دکل مخابراتي در مدت زمان کمتر از شش ماه از سوي يکي از شرکت هاي بخش خصوصي مخابرات راه اندازي شود، اظهار داشت: با راه اندازي اين مهم بيش از ۲۰۰ روستاي استان کردستان از نسل جديد شبکه هاي ارتباطي و اينترنت بهره مند مي شوند.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود: همچنين در مدت زمان کمتر از دو هفته اخير در مجموع ۳۰ دکل مخابراتي از سوي شرکت هاي بخش خصوصي اجرا شده است و به همين دليل ۱۱۸ روستاي استان کردستان از ظرفيت هاي جديد ارتباطي بهره مند شده است.

وي از اجراي ۱۹۵ کيلومتر فيبر نوري خبر داد و گفت: همزمان با اين مهم چندين طرح و برنامه توسعه اي ديگر نيز در بخش ارتباطات در دستور کار قرار گرفته و انتظار مي رود که بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته به موقع اجرا شود که در صورت اجرايي کردن اين مهم بخش زيادي از کمبودها و کاستي هاي حوزه ارتباطات روستايي در استان کردستان جبران مي شود.

تعداد بازديد:119 آخرين تغييرات:98/03/23
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر