یکشنبه 19 مرداد 1399 - 19 ذي الحجه 1441 - 9 آگوست 2020
صفحه اصلي/اخبار فناوري

شرکت های دانش بنیان ۹۰ هزار میلیارد تومان فروش داشته اند

سورنا ستاري:

شرکت هاي دانش بنيان ۹۰ هزار ميليارد تومان فروش داشته اند

معاون علمي و فناوري رياست جمهوري تاکيد کرد: تاکنون شرکتهاي دانش بنيان برابر با ۹۰ هزار ميليارد تومان فروش داشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاري عصر امروز در نشست صميمي رئيس مجلس شوراي اسلامي با شرکت‌هاي دانش‌بنيان و مديران پارک فناوري پرديس، اظهار کرد: عليرغم برخي کم لطفي ها ما از سوي مجلس شوراي اسلامي حمايت شديم و بودجه خوبي گرفتيم.

وي افزود: ما بايد اکوسيستم داشته باشيم زيرا پول حرف اول را در اقتصاد نمي زند بلکه عامل پنجم يا ششم در پيشرفت محسوب مي‌شود.

معاون علمي و فناوري با تاکيد بر اينکه طي چند سال اخير برنامه هاي خوبي براي شرکت هاي دانش بنيان پياده سازي شده است، گفت: با حمايت مجلس، قانون حمايت از شرکت هاي دانش بنيان به تصويب رسيد و شرکت ها بر اساس اين قانون فعاليت مي کنند.

وي تاکيد کرد: قانون حمايت از شرکت هاي دانش بنيان يکي از مترقي ترين قانون ها در حوزه فناوري بوده است.

ستاري با تاکيد بر تعيين اولويت ها در کشور و تامين نيازها به واسطه شرکت هاي دانش بنيان گفت: شرکت هاي دانش بنيان به زودي بايد بار شرکت هاي خودرويي، نفتي، پتروشيمي، معدن و … را بر دوش بگيرند.

معاون علمي و فناوري رياست جمهوري تصريح کرد: در حال حاضر بيش از ۴۰ پارک فناوري در کشور مشغول فعاليت هستند گفت: اکنون ايجاد مراکز نوآوري در کنار دانشگاهها از جمله موضوعاتي است که به آن توجه مي‌شود.

وي تاکيد کرد: در حال حاضر ۵۰۰ شرکت دانش بنيان در نواحي دانشگاه شريف اکنون مشغول فعاليت هستند.

ستاري با اشاره به فروش شرکت هاي پارک فناوري پرديس گفت: سال گذشته فروش شرکت هاي دانش بنيان اين پارک برابر با ۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بوده است.

معاون علمي و فناوري رياست جمهوري با بيان اينکه در حال حاضر ۴ هزار و ۴۰۰ شرکت دانش بنيان در کشور مشغول فعاليت هستند، گفت: تاکنون اين تعداد شرکت برابر ۹۰ هزار ميليارد تومان فروش داشته اند.

به گفته وي پارک هاي علمي و فناوري و پارک فناوري پرديس نسل قديمي از پارک ها به شمار مي روند اما اکنون موضوع جديدي در کشور با عنوان کارخانه هاي نوآوري مطرح است که توسط بخش خصوصي ايجاد شده اند.

وي با تاکيد بر اينکه کارخانه هاي نوآوري مي تواند زايشگاه شرکت هاي دانش بنيان باشد، گفت: اين کارخانه ها در حال حاضر بيش از ۳ هزار نفر در حوزه هاي مختلف را مشغول به کار و فعاليت کرده است.

تعداد بازديد:293 آخرين تغييرات:98/03/26
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر