چهارشنبه 15 مرداد 1399 - 15 ذي الحجه 1441 - 5 آگوست 2020
صفحه اصلي/قرآن

سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور ابلاغ شد

از سوي دبير شوراي انقلاب فرهنگي؛

سند راهبردي توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني کشور ابلاغ شد

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه سند راهبردي توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني کشور را به دستگاه‌هاي مسئول ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مصوبه سند راهبردي توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني کشور توسط سعيد رضا عاملي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رئيس شوراي توسعه فرهنگ قرآني براي اجرا به دستگاه‌هاي مسئول ابلاغ شد.

برخي از مصوبات سند راهبردي توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني کشور که به تصويب رسيده به شرح زير است:

چشم انداز افق ۱۴۰۴، شکل‌گيري جنبش علمي قرآني در زمينه تربيت نيروي انساني و توليد دانش در حوزه‌هاي مختلف الهيات و معارف اسلامي، علوم انساني و هنر در راستاي تأمين نيازهاي نظام توسعه فرهنگ قرآني است که از اصول حاکم آن مي‌توان به مسئله محوري نظام پژوهش و آموزش عالي قرآني و تعامل سازنده کميسيون توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني کشور با ساير نهادهاي سياستگذار علوم اسلامي، انساني و هنر اشاره کرد.

تحقق شايستگي‌هاي لازم در فراگيران دوره‌هاي رسمي و غيررسمي قرآني براي انجام فعاليت‌هاي قرآني و جهت‌دهي به فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي اين دوره‌ها براي تأمين نيازهاي جامعه بر اساس آموزه‌هاي قرآني و جاري‌سازي آموزه‌هاي قرآني در برنامه‌هاي درسي رشته‌هاي علوم انساني و هنر و جهت دهي به فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي اين دوره‌ها براي تأمين نيازهاي جامعه بر اساس آموزه‌هاي قرآني برخي از اهداف اين سند است.

استقرار و ارتقاي نظام سياستگذاري، هماهنگي، نظارت و ارزيابي پژوهش و آموزش عالي قرآني کشور، طراحي و استقرار نظام ارزيابي، سطح بندي و رتبه بندي مراکز و گروه‌هاي پژوهشي و آموزش عالي قرآني و دستگاه‌هاي عضو شوراي توسعه فرهنگ قرآني با مشارکت دانشگاه و حوزه، بازطراحي ضوابط برنامه‌ريزي و گسترش آموزش عالي قرآني منطبق با نيازهاي نظام توسعه فرهنگ قرآني از اقدام‌هاي ملي اين مصوبه بوده است.

استقرار شبکه نظارت اجتماعي خبرگان حوزوي و دانشگاهي نسبت به فعاليت‌هاي نظام پژوهش و آموزش عالي قرآني کشور، طراحي و ارتقاي برنامه‌هاي درسي قرآني نظام آموزش عالي دانشگاهي و حوزوي از ديگر اقدام ملي اين مصوبه است.

حمايت از تأسيس انجمن علمي مشاغل قرآني و ساير تشکل‌هاي مورد نياز در پژوهش و آموزش عالي قرآني و طراحي سازوکارهاي اثرگذاري آنها در برنامه‌هاي درسي آموزش عالي رسمي و غيررسمي و ساير بخش‌هاي مقتضي، حمايت از گروههاي آموزشي رشته‌هاي الهيات و ادبيات عرب، علوم انساني و هنر براي بازنگري، تدوين و اجراي برنامه‌ها و واحدهاي درسي چندرشته‌اي و بينارشته اي قرآني از ديگر مصوبات اين سند است.

طراحي و تصويب سازوکارهاي تحصيل همزمان دانشجويان رشته‌هاي مختلف در رشته‌هاي قرآني با اولويت مقطع کارشناسي، طراحي و تصويب سازوکارهاي تحصيل در دوره‌هاي فشرده رشته‌هاي مختلف براي استادان و دانشجويان رشته‌هاي قرآني و شناسايي نخبگان و نهادهاي قرآني دانشگاهي و حوزوي جهان و ايجاد و تقويت شبکه همکاري آنان از طريق تعريف و اجراي دوره‌هاي آموزشي و طرح‌هاي پژوهشي مشترک، تبادل استاد، دانشجو وطلبه درقالب طرح جامع تعاملات علمي بين‌المللي قرآني برخي از مصوبات اين سند است.

تعداد بازديد:293 آخرين تغييرات:98/04/04
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر