شنبه 14 تير 1399 - 12 ذي القعده 1441 - 4 ژولاي 2020
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

اجرای برنامه های اوقات فراغت با رویکرد مهارت آموزی

مديرکل طرح هاي ملي جوانان:

اجراي برنامه هاي اوقات فراغت با رويکرد مهارت آموزي

مديرکل طرح هاي ملي وفراگير جوانان گفت: موضوع اصلي در برنامه هاي اوقات فراغت امسال، تمرکز مهارت آموزي در اوقات فراغت است.

به گزارش خبرنگار مهر، امير حسين آل اسحاق، روز سه شنبه در نشست ارائه برنامه هاي اوقات فراغت جوانان، افزود: در حوزه آسيب بايد بگويم جوانان فضايي ندارند و امکانات مناسبي در اختيارشان نيست. اگر بتوانيم اهميت موضوع سرمايه گذاري اوقات فراغت، مهارت آموزي و سودآور بودن اين موضوع را براي صاحبان سرمايه روشن کنيم اتفاقات خوبي خواهد افتاد و بسياري از مشکلات حل مي شود.

وي ادامه داد: موضوع اصلي در برنامه هاي اوقات فراغت امسال، تمرکز مهارت آموزي در اوقات فراغت است. اين زمان فرصتي براي کارهاي غيرآموزشي روتين و براي استفاده هرچه بهتر است.

آل اسحاق ادامه داد: مشکل اصلي کشور ما بحث اشتغال است. اين درحالي است که بازار کار علاوه بر دانش آکادميک نياز به مهارت هم دارد تا جوان ها زودتر جذب کار و بازار کار شوند.

وي خاطرنشان کرد: در حال حاضر استان آذربايجان شرقي به عنوان اولين استاني است که سعي داريم از ظرفيت هاي دستگاه ها براي مهارت آموزي رايگان جوانان و سپس جذب آنها در بازار کار اقدام کنيم. در اين زمينه مجموعه برنامه هاي فرهنگي، ورزشي و مهارت آموزي براي جذب در بازار کار در نظر گرفته شده. روز گذشته اين طرح اجرا شده و اميدواريم مهارت آموزي در اوقات فراغت در نظر گرفته شود.

وي با اشاره بر موضوع سرمايه گذاري بر روي اوقات فراغت جوانان، تصريح کرد: اگر بتوانيم اهميت موضوع سرمايه گذاري اوقات فراغت، مهارت آموزي و سودآور بودن اين موضوع را براي سرمايه داران روشن کنيم اتفاقات خوبي خواهد افتاد.

آل اسحاق تاکيد کرد: ۲۰ برنامه براي اوقات فراغت در نظر گرفته شده و پاتوق هاي فرهنگي، اردوهاي اداره ورزش و جوانان، موضوع گفت و گوهاي جوانان از جمله برنامه چند دقيقه همدلي به منظور نشست جوانان با مسئولين استاني به صورت روتين وجود دارد.

آل اسحاق ادامه داد: ما در دو سطح در معاونت وزارت ورزش و جوانان موضوع اوقات فراغت را پيگيري مي کنيم. يک سطح هماهنگي و ارزيابي دستگاه هاي متولي اوقات فراغت در سطح استان ها و ستاد ملي جوانان که منجر مي شود به برگزاري جشنواره هايي در انتهاي فصل تابستان و انتخاب دستگاه هاي فعال در حوزه اوقات فراغت. سطح اجرايي که هر ساله برنامه هاي دورهمي هاي پرنشاط در سطح استان ها و برگزاري برنامه ها در شهرستان ها. ايجاد فضاي شادي و نشاط در سطح کشور جزو الزامات امروز در ايجاد فضاي فراغت است. برگزاري برنامه هايي با محوريت شادي در چهارچوب اخلاقي هدف اصلي برنامه هاي ما است و اميدواريم با برگزاري اين برنامه ها در ايام دهه کرامت و ولايت فضاي اين شادي و نشاط دوچندان شود.

وي ادامه داد: از رسانه ها مي خواهيم تا در سطح استان ها برنامه هاي اوقات فراغت خانوادگي را در سطح دستگاه ترويج دهند. برنامه هاي اوقات فراغت نياز به ابتکار دارد. به عنوان مثال در حوزه بازي هاي روميزي ابهاماتي وجود دارد و براي دستگاه ها به دليل حواشي، به صورت جدي به اين موضوع ورود نمي کنند.

وي اظهار داشت: امسال تاکيد ما بر اين است که برنامه ها و جشن هاي ويژه فراغت جوانان در شهرستان ها و نقاط کم برخوردار، بيشتر از مراکز استان ها انجام شود. چرا که ميران نياز و استقبال از اين رويدادها در شهرستان ها، بسيار بالا است.

آل اسحاق در خصوص بودجه لازم براي اوقات فراغت جوانان عنوان کرد: با تغيير سن جواني، ابهامات موجود در حوزه افراد مشمول خدمات ما رفع شد. درباره بودجه اين عنوان نيز برخي معتقدند که تمامي بودجه و امکانات اين موضوع به وزارت ورزش اختصاصي مي يابد اين در حالي است که به عنوان مثال بو جه آموزش و پرورش براي اوقات فراغت، ۳ برابر وزارت ورزش است. به هر نحو، تمامي دستگاه ها با هر ميزان بودجه موجود بايد براي جوانان برنامه ريزي کرده و اقدامات خود را انجام دهند.

وي درباره طرح مهارت آموزي سربازان، گفت: سهميه در نظر گرفته شده براي هر استان، هزار نفر است. در اغلب استان ها آغاز شده و پيش بيني مي کنيم که تا پايان تابستان ظرفيت به ۳۰ هزار نفر برسد. موضوعات اين طرح عبارتند از، آموزش مهارت هاي زندگي و مهارت هاي پايه اي اشتغال است. اساس اين طرح آن است که جوانان در کنار آموزش هاي نظامي، آموزش هاي لازم براي زندگي را نيز دريافت کنند.

تعداد بازديد:252 آخرين تغييرات:98/04/05
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر