سه شنبه 23 مهر 1398 - 16 صفر 1441 - 15 اكتبر 2019
صفحه اصلي/قرآن


 
 


 


 


 
خروجي RSS

با «نذر بهشتی» واقف قرآن کریم در حریم امن رضوی شوید

با «نذر بهشتي» واقف قرآن کريم در حريم امن رضوي شويد

نذر بهشتي عنوان طرحي است که از سوي آستان قدس رضوي اين امکان را براي تمام مردم فراهم ميکند تا بتوانند مجلد قرآن کريم را در حريم سلطان علي ابن موسي الرضا(ع) وقف کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح وقف و نذر قرآن کريم براي حرم رضوي و زائرين تحت عنوان نذر بهشتي انجام ميشود.

اين طرحي در راستاي ترويج قرآن کريم که امسال توسط آستان قدس رضوي اجرا شد و طي آن از محل نذورات زائران ۸ هزار جلد قرآن کريم به چاپ رسيد.

زائر کسي است که با اشتياق و اميد از راه دور و نزديک خود را به مضجع نوراني امامش برساندو محبت و مودت خويش را از سويي و تبعيت از شيوه رفتار و اقتدار به روش زندگي امام خود را از سوي ديگر اعلام ميدارد.

از بناهاي باشکوه اين آستان مقدس، صحن ها و رواق ها گرفته تا غذاي متبرک حضرت و ساير خدمات رفاهي و فرهنگي همه به همت مردماني فراهم شده است که آخرت خود را در اين آستان مقدس آباد کرده اند.

موقوفات و نذورات و هداياي مردمي پيش از آنکه به کار اين حرم آيد، کارساز و دستگير واقفان و نذرکنندگان بوده است.بسياري از مومنان خير و نيکوکار، همان زواري بودها ند که پس از استشمام رايحه عطر زيارت مهر و مودت خويش را در عمل به اندزاه توان خود اظهار داشته اند.اينان يا مالي را وقف حرم و زوار آن نموده اند يا براي برآورده شدن حاجت خويش نذر کرده اند در اين ميان نيز افرادي به درستي به نقش و اهميت وقف و نذر در امور فرهنگي و اهميت مضاعف آن پي برده اند.

بر همين اساس علاقه منداني که مايل به وقف و نذر قرآن کريم در حرم مطهر مي باشند مي توانند در زمره واقفان و نذرکنندگان فرهنگي اين آستان قرار گيرند.بنابرآنچه مايلندبراي تهيه قرآن حرم مطهر رضوي و زائرين مالي را وقف، نذر يا اهدا نمايند.

علاقه مندان ميتوانند براي نذر يا وقف قرآن کريم از يکي روشهاي زير اقدام نمايند.

مراجعه به دفاتر نذورات حرم مطهر رضوي

شماره گيري کد دستوري در تلفن همراه #۸*

سامانه وقف و نذر رضوي در www.nazr.razavi.ir

واريز به حساب ۸۱۳۰۲۲۱۲۸۱ به شناسه واريز ۲۲۳۰

تعداد بازديد:116 آخرين تغييرات:98/04/11
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر