سه شنبه 23 مهر 1398 - 16 صفر 1441 - 15 اكتبر 2019
صفحه اصلي/قرآن


 
 


 


 


 
خروجي RSS

فصل جدیداردوهای«استعدادهای درخشان قرآنی کشور» آغاز می شود

فصل جديداردوهاي«استعدادهاي درخشان قرآني کشور» آغاز مي شود

دوره جديد از طرح اردوهاي استعدادهاي درخشان قرآني کشور توسط سازمان دارالقرآن کريم پنجشنبه ۱۳تيرماه برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگارمهر، دوره جديد از طرح «استعدادهاي درخشان قرآني کشور سازمان دارالقرآن کريم» برگزار مي‌شود.

اين دوره وارد فصل جديدي شده است و امسال از ميان ۱۳۵۰ نفري که در طول سه سال گذشته در دوره تقليدي کار مي‌کردند، ۶۰۰ نفر مشارکت دارند.

در پايان دوره اخير که از برگزاري طرح مي‌گذرد، آزمون‌هايي را با حضور شرکت کنندگان برگزار کرده و در اردوهاي آموزشي، غربال گري انجام شده است.

ادامه طرح در دوره جديد وارد فاز تطبيق شده است که براي اين فاز هم پيش بيني سه ساله‌اي انجام گرديده است، در اين راستا براي توجيه مدرسان استاني پنجشنبه و جمعه اين هفته، ۱۳ و ۱۴ تيرماه در سازمان دارالقرآن کلاس‌هاي توجيهي و آموزشي را براي مدرسان برگزار خواهد شد.

بنابر اين، شرکت کنندگان به صورت هفتگي نزد استادان دوره جمع مي‌شوند و در کنار اين برنامه، اردوهاي استاني نيز در برنامه‌ها پيش بيني شده که طي اين اردوهاي چندروزه، استادان در قالب کارگاه با شرکت کنندگان کار مي‌کنند. همچنين در پايان سال آزموني گرفته شده که تقريباً معادل آزمون‌هاي سطح پنج سازمان دارالقرآن است.

تعداد بازديد:121 آخرين تغييرات:98/04/12
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر