سه شنبه 23 مهر 1398 - 16 صفر 1441 - 15 اكتبر 2019
صفحه اصلي/پزشكي


 
 


 


 


 
خروجي RSS

مشکل کشور کمبود پزشک است یا توزیع ناعادلانه/ماجرای مهاجرت پزشکان

مهر بررسي مي کند؛

مشکل کشور کمبود پزشک است يا توزيع ناعادلانه/ماجراي مهاجرت پزشکان

اظهارات معاون کل وزارت بهداشت در ارتباط با کمبود پزشک، با واکنش هاي متفاوتي مواجه شد. به طوري که برخي، توزيع عادلانه پزشک را ارجح تر از مشکل کمبود پزشک عنوان مي کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سوالي که هر چند وقت يکبار پيرامون مسائل و مشکلات حوزه سلامت، رسانه‌اي مي‌شود، موضوع کمبود پزشک است. البته طرح اين مسئله با نظرات موافق و مخالف همراه است. به طوري که برخي بر اين عقيده اند که مشکل کشور در تأمين پزشک، ناشي از توزيع ناعادلانه نيروي انساني است. در حالي که موافقان کمبود پزشک معتقدند سرانه پزشک در ايران نسبت به ميانگين جهاني و برخي کشورهاي همسايه، بسيار پايين‌تر است.

محمدحسين قرباني نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس، درباره روند توزيع پزشک در استان‌ها گفت: اصل طرح تحول سلامت بر اساس توزيع عادلانه منابع و ثروت و همچنين توزيع عادلانه نيروي انساني در کشور اجرا شد. چون نيروهاي تحصيل کرده با بيت‌المال در کشور تربيت شدند و طبيعتاً بايد بر اساس نياز در مناطق مختلف خدمت کنند.

وي با تأکيد بر لزوم توجه به طرح جامع پزشک در استان‌هاي نيازمند و محروم گفت: هماهنگي‌هايي با سازمان نظام پزشکي و وزارت بهداشت براي توزيع عادلانه نيروي انساني بر اساس اولويت در استان‌هاي محروم صورت گرفته که ملاک، آموزش و درمان است.

نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان گفت: تلاش ما آن است که پزشکان در مناطق مختلف کشور به خصوص روستاها حضور داشته باشند تا در کنار کاهش هزينه‌هاي درمان، سيستم ارجاع نيز مورد توجه قرار گيرد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد امروز در بسياري از مناطق محروم پزشک حضور دارد. گام‌هاي خوبي هم براي توزيع عادلانه پزشک صورت گرفته که البته اين کار به صورت صددرصدي انجام نشده است چون به زيرساخت‌ها نياز دارد ولي در کل وضعيت رضايت‌بخش است و به گونه‌اي است که پزشکان به صورت عادلانه در کشور توزيع شده‌اند.

بشير خالقي يکي ديگر از اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان اين مطلب که در برخي مناطق با کمبود پزشک در شرايطي روبرو هستيم و در برخي مناطقي کثرت پزشک وجود دارد، توزيع عادلانه پزشک را بهترين راهکار براي تنظيم اصولي خدمات رساني به بيماران دانست و تصريح کرد: تربيت پزشک به اندازه کافي در کشور انجام شده است اما معضل ماندگاري طولاني مدت پزشکان در مناطق محروم نيازمند پژوهش و بررسي است تا بتوان راهکاري منطقي در خصوص رفع ريشه‌اي معضل مذکور را در دستورکار قرارداد.

وي ادامه داد: توزيع پزشک در کشور روند عادلانه ندارد و از همين رو بهترين راهکار براي رفع خلاء کمبود پزشک متخصص اين است که پزشکان در مناطق محروم از سهميه بومي استخدام شوند که بطور مثال سه برابر زمان تحصيل را در منطقه‌اي که مدرک اخذ شده است، به بيماران خدمات کنند.

خالقي افزود: بسياري از مردم مطالبه دارند که پزشک متخصص براي شأن اعزام شود بنابراين بهترين راهکار اين است که سهميه بومي براي ورود به عرصه تخصص پزشکي براي پزشکان بومي در نظر گرفته شود تا بتوان خدمات پزشکي در حوزه درمان را تخصصي‌تر کرد.

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اينکه داير کردن مطب براي بسياري از پزشکان عمومي صرفه اقتصادي ندارد، يادآور شد: با معضل کمبود پزشک روبرو نيستم بلکه توزيع پزشک در کشور روند مناسبي ندارد.

محمد جهانگيري معاون فني و نظارت سازمان نظام پزشکي، با عنوان اين مطلب که تعداد زيادي از پزشکان ما از کشور خارج شده‌اند و در کشورهاي ديگر مانند کانادا، آمريکا و کشورهاي اروپايي ارائه خدمات مي‌دهند، گفت: به‌تازگي کشورهاي اطراف مانند ترکيه نيز در حال جذب پزشکان ايراني هستند.

وي با طرح اين سوال که ما براي اين پزشکان چه انگيزه‌اي ايجاد کرده‌ايم، افزود: وقتي انگيزه ايجاد نکنيم و نياز هم در کشورهاي ديگر وجود داشته باشد، آنها از کشور خارج مي‌شوند و در حقيقت ما پزشکان را براي ارائه خدمات به ساير کشورها تربيت کرده‌ايم. ۱۲ سال تا زمان دريافت ديپلم و ۱۲ سال براي دريافت تخصص يعني دولت ۲۴ سال براي تربيت اين پزشکان دولت هزينه مي‌کند اما انگيزه‌اي براي حفظ آنها ايجاد نمي‌کند.

جهانگيري با تاکيد بر اين موضوع که انگيزه‌هاي مهاجرت پزشکان فقط درآمد نيست، تصريح کرد: بحث مالي بخشي از آن است. وقتي پزشکان هر روز با تنش‌هاي اجتماعي، تنش‌هاي کاري و رفاهي و امنيت شغلي مواجه مي‌شوند، اينها همه بايد با يکديگر آميخته شود تا انگيزه خود را از دست بدهند. وقتي از پزشکان مي‌پرسيم شما به چه دليل از کشور خارج مي‌شويد، پاسخ مي‌دهند ما به دنبال آرامش و رفاه براي خود و خانواده‌مان هستيم تا وقتي به خانه بازمي‌گرديم دغدغه‌اي نداشته باشيم. اگر يک پزشک يا پرستار در جايي خطايي انجام دهد، همه خدمات پزشکان را تحت‌الشعاع آن اشتباه قرار مي‌دهند، در حالي که ما ۹۰۰ ميليون بار خدمت در سال داريم. از اين ميزان قطعاً چند صد خطا اتفاق مي‌افتد و نبايد همه اين خدمات به دليل چند خطا ناديده گرفته شود.

ايرج حريرچي معاون کل وزارت بهداشت، در واکنش به ادعاي افزايش مهاجرت پزشکان به کشورهايي مثل کانادا و ترکيه، گفت: خيلي از اين اخبار نادرست است چون تعدادي از افراد از ابتدا براي ادامه تحصيل در رشته پزشکي به خارج از کشور مي‌روند. اما اينکه ادعا کنيم پزشکان ۴۰ يا ۵۰ ساله مهاجرت مي‌کنند نادرست است چون همه کشورها از جمله کشور خودمان، قوانين سختي براي جذب پزشک دارند و مهاجرت جامعه پزشکي به کشورهاي ديگر در مقايسه با ساير اقشار بالاتر نيست.

وي با تاکيد بر اينکه با کمبود پزشک در کشور مواجه هستيم، افزود: در حال حاضر، شاخص تعداد پزشک عمومي، متخصص و دندانپزشک در کشور ۱.۶ به ازاي هر ۱۰۰۰ نفر است. در حالي که کف مورد نياز کشور ۲.۵ نفر به ازاي هر ۱۰۰۰ نفر بوده و حتي بسياري از کشورهاي دنيا در اين زمينه شاخصي بين ۳.۵ تا ۵ نفر به ازاي هر ۱۰۰۰ نفر جمعيت را دارند. بنابراين بايد از شاخص ۱.۶ پزشک به ازاي هر ۱۰۰۰ نفر به ۲.۵ پزشک برسيم.

معاون کل وزارت بهداشت درباره وضعيت حضور پزشکان در برخي مناطق روستايي و مرزي، گفت: در حال حاضر ۶۸۰۰ پزشک در مناطق روستايي مشغول کار هستند. البته اين موضوع به اين معنا نيست که هر روستايي پزشک دارد. زيرا ما براي اينکه پزشک به يک روستا بفرستيم، سطح‌بندي داريم و بر اساس تعداد جمعيت بايد براي اعزام و استقرار پزشک، حد جمعيتي رعايت شود.

حريرچي درباره نحوه توزيع پزشکان، اظهار داشت: توزيع پزشک در کشور نسبتاً عادلانه است، اما اشکالش اين است که در شرايط فعلي وزارت بهداشت براي پزشک عمومي و متخصصين به طور متوسط دو سال اختيار توزيع دارد و بقيه سال‌ها را پزشکان خودشان تصميم مي‌گيرند که کجا خدمت کنند. بنابراين آن قسمت از توزيع پزشک که در اختيار وزارت بهداشت قرار دارد، عادلانه است، اما بعد از آن شرايط متفاوت مي‌شود. به عنوان مثال تا ۴۰ درصد در برخي تخصص‌ها در تهران مستقر هستند که مطلوب نيست.

تعداد بازديد:105 آخرين تغييرات:98/04/13
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر