چهارشنبه 24 مهر 1398 - 17 صفر 1441 - 16 اكتبر 2019
صفحه اصلي/مقالات

قم؛ پناهگاه آل محمد است/ فاطمه معصومه(س)؛ شفیعه محشر

غلامحسن محرمي در گفتگو با مهر:

قم؛ پناهگاه آل محمد است/ فاطمه معصومه(س)؛ شفيعه محشر

غلامحسن محرمي گفت: قم عُشّ اهل بيت و عُشّ آل محمد است. يعني پناهگاه آل محمد است و جايگاه شيعيان است و اين به واسطه وجود حضرت معصومه(س) است.

حجت الاسلام غلامحسن محرمي، عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حضرت معصومه (س) گفت: سه ويژگي در حضرت معصومه (س) وجود دارد که اين سه ويژگي باعث شده ايشان از ميان امام‌زاده هاي ديگر در ايران از توجه خاصي برخوردار باشند و اهميت بسياري پيدا کنند. حضرت معصومه جزو مهم ترين و با فضيلت ترين امام‌زاده‌ها است. ويژگي اول ايشان عبارت است از اينکه حضرت معصومه (س) فضايل ذاتي دارد. ايشان افضل دختران امام کاظم (ع) بوده است. هم از لحاظ علمي برترهايي داشتند که گويا بر اساس برخي روايات و گزارش ها ايشان يک شخص عالم بسيار بلند بالا بوده است که امام کاظم (ع) از علم او تعريف کرده اند.

عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي افزود: دومين ويژگي برجسته ايشان اين است که ايشان از لحاظ تقوا و فضيلت در حدي بوده اند که باعث شده به معصومه شهرت پيدا کنند. سومين فضيلت ايشان اين است که آن‌قدر از فضايل و برجستگي هاي ذاتي برخوردار بودند که براي ايشان براي ازدواج کفوي پيدا نشده است. در روايت داريم اگر اميرالمومنين (ع) نبود براي حضرت فاطمه (س) در اين دنيا کفوي پيدا نمي‌شد. شايد براي حضرت معصومه (س) نيز کفوي نبوده که ازدواج نکرده‌اند. البته اين مطلب را به طور قطع نمي توان گفت، اما احتمال بسيار قوي وجود دارد. فضايل ذاتي آن حضرت بسيار با اهميت است.

غلامحسن محرمي افزود: ايشان علاوه بر امام‌زادگي داراي ويژگي هاي برجسته بوده است. يکي از با فضيلت ترين امام زاده ها است تا حدي که خبر دفن ايشان از سوي پيامبر (ص) و امامان داده شده است. همچنين از فضايل ايشان نيز خبر داده شده است. به فضايل ايشان از رواياتي که درباره شان صادر شده نيز مي توان پي برد. رواياتي از امام صادق (ع)، امام کاظم (ع)، امام رضا (ع) و امام جواد (ع) نقل شده که در فضيلت زيارت ايشان آمده که هرکس ايشان را زيارت کند بهشت بر او واجب مي‌شود. با اين مضمون که پاداش زيارت ايشان بهشت است.

وي ادامه داد: نکته با اهميت ديگر درباره ايشان وجود ايشان در قم است. يعني سرزميني که مزار ايشان در آن قرار گرفته است. مزار امام‌زاده هاي مختلف در شهرهاي مختلف وجود دارد اما اين امامزاده ها را در آن مناطق کشته اند و شهيد کرده‌اند. در حالي که قم جايي است که حضرت معصومه (س) را با سلام و صلوات و شکوه و عظمت به آنجا آورده اند. به استقبال ايشان رفتند و در قم ۱۷ روز با عزت حضور داشته اند و با عزت و احترام از دنيا رفته است. در خانه يکي از بزرگان قم بوده و در آن‌جا از دنيا رفته است. از همان زمان بر روي مزارشان سايه بان درست کردند و بعد از گذشت اندک زماني بر روي مزار ايشان گنبد درست کردند.

غلامحسن محرمي خاطرنشان کرد: علاوه بر اين مکان هاي که ايشان در آن‌جا بودند حفظ شده است. جايي که ايشان عبادت مي‌کرده تبديل به مدرسه شده و الان بيت النور نام دارد. يعني ايشان به شهر و مکاني آمده که توجه بسياري به ايشان شده و از ابتدا شيعه نشين بوده و بعدها به جايگاه شيعيان عالم تبديل شده است. قم از آن زمان يعني در عصري که حضرت معصومه (س) به آنجا آمدند و بعد از آن هم کانون علمي و جايگاه اهل علم بوده است و البته مدتي حوزه ها رونق نداشته و دوباره در صد سال پيش اين حوزه هاي علميه شکل گرفته و رونق يافته و جايگاه پيدا کرده و جايگاه علما و فضلا شده است. قم که از قديم دارالمومنين بوده است مکاني است که حضرت معصومه (س) در آنجا دفن شده است.

وي اضافه کرد: در روايات از قم زياد تعريف شده است مبني بر اين‌که عُشّ اهل بيت و عُشّ آل محمد است. يعني پناهگاه آل محمد است و جايگاه شيعيان است. سلام بر اهل قم داده شده است و اينها در روايات معصومين آمده است. يا در روايات ديگر به طور متعدد داريم که بهشت ۵ در دارد که ۳ در آن از قم است. شهر قم از ديرباز مورد توجه شيعيان و اهل بيت بوده است و اين نکته اهميت دارد که حضرت معصومه (س) در اين شهر دفن شده اند و مزار ايشان در اين شهر مقدس قرار گرفته است. اصلاً يکي از فضيلت هاي شهر قم حضور حضرت معصومه (س) در اين شهر است و اين دلالت بر فضيلت هاي ذاتي ايشان دارد. اينکه آن حضرت چه اندازه بانوي فاضله‌اي بوده اند که به خاطر ايشان قم اين ارزش را پيدا کرده است.

غلامحسن محرمي همچنين گفت: در تاريخ نقل شده است که حضرت معصومه (س) براي ديدار برادرشان از مدينه به ايران آمده‌اند و همراه اقوام خود عازم خراسان بوده اند که در ساوه مريض شده اند و از آنجا به قم آمده است. براي ايشان اين مسئله در تاريخ ثبت شده است. در تاريخ نيامده که ايشان براي تبليغ آمده باشند، اما نفس وجود ايشان خود تبليغ بوده است. وجود اهل بيت و انواري مثل حضرت معصومه (س) به گونه اي بوده است که در هر مکاني که مي رفتند خود يک تبليغ براي دين بوده است. فضيلت از ايشان تراوش مي‌کرده و نور ايشان همواره ساطع بوده است. اينکه مشيت الهي بر اين بوده که ايشان به ايران بيايد و در اين مکان از دنيا برود و مزار ايشان در قم قرار بگيرد هم خود نکته ديگري است.

وي عنوان کرد: ايشان قصد سفر به خراسان و مرو را داشت اما به آن‌جا نرسيد. بالاخره ايشان خواهر امام رضا بود و به حدي به امام رضا نزديک بود و به ايشان دلبستگي داشت که دوري او را نمي‌توانست تحمل کند. قصد زيارت و ديدار امام رضا را داشت و اگر به مرو يعني جايي که امام رضا در آنجا سکونت داشت مي رسيد حتماً به ايشان کمک مي‌کرد و در تبليغ شريعت مقدس اسلام براي زنان مي توانست مانند حضرت فاطمه (س) عمل کند و سهم بزرگي در تبليغ اسلام و شريعت مقدس را بر عهده بگيرد. البته همان مدتي هم که در قم بوده هم اين وظيفه را انجام مي داده است. اما به هر حال به خراسان نرسيدند.

غلامحسن محرمي سپس گفت: در منابع مختلف درباره سن ايشان صحبت شده است و سن ايشان ۲۸ سال گفته شده است و از همين جا سال تولد ايشان را مي توان متوجه شد. ايشان يک امام‌زاده بوده‌اند. درباره برخي از امام‌زاده هاي ديگر و حتي درباره برخي از ائمه نيز اطلاعات کمي در دست داريم. بخش هاي مختلفي از زندگي ائمه براي ما پوشيده است تا چه رسد به امام‌زاده هايي مانند حضرت معصومه. آن‌چه بيشتر درباره ايشان نقل شده پيرامون فضايل ايشان است. يعني روايات زيادي داريم که در آنها پيرامون فضيلت ايشان صحبت شده است.

وي افزود: درباره کتبي که پيرامون ايشان نگاشته شده است مي‌توان به کتاب آقاي حسين گنجي به نام «شفيعه محشر» اشاره نمود. کتاب «کريمه اهل بيت» نوشته آقاي علي اکبر مهدي پور نيز در اين باره وجود دارد. همچنين در شرح حال زندگي امام کاظم (ع) و درباره اولاد ايشان و کتب تاريخي که پيرامون شرح حال امام رضا (ع) نگاشته شده است درباره حضرت معصومه (س) نکاتي آمده است. در زيارت نامه‌ها و کتب زيارت نامه مانند کامل الزيارات و ساير کتب زيارت نيز پيرامون ايشان نکاتي آمده است.

غلامحسن محرمي سپس اظهار داشت: زنان و دختران اهل بيت از جمله حضرت معصومه (س) دو ويژگي بارز همواره داشتند؛ يکي حيا و عفت و پوشيدگي و ديگري علم. مثلاً اين ويژگي‌ها را در حضرت فاطمه نيز مي‌بينيم. اينان بسيار عفيف و با حيا بودند و در ارتباط شان با نامحرم بسيار مراقبت مي‌کردند. مثلاً در روايتي داريم که کسي به خانه پيامبر (ص) آمد که نابينا بود اما حضرت فاطمه (س) بلند شد و از آن مکان بيرون رفت. به او گفته شد که تو را نمي بيند ايشان پاسخ دادند من که او را مي بينم. يعني تا اين اندازه حيا و عفت را رعايت مي‌کردند. همچنين در روايات داريم که برگه اي نزد حضرت فاطمه بود که در آن علم و احاديث پدر ايشان نوشته شده بود. اين برگه گم مي‌شود به فضه مي‌گويد آيا مي‌داني کجاست؟ اين برگه نزد من به اندازه حسن و حسين ارزش دارد. يعني علم تا اين اندازه نزد ايشان ارزش داشت که ارزش آن را به اندازه فرزندان خود بيان مي‌کند.

غلامحسن محرمي در پايان گفت: البته بايد توجه کنيم که منظور از علم، علم امروزي و مادي نيست علم الهي، علم ديني و علم به شريعت اسلامي مد نظر است که آموختن آن براي زن و مرد واجب است. آموختن علم به اين معنا نيست که زن در دانشگاه‌هاي امروزي برود و در ميان تعداد زيادي نامحرم قرار بگيرد تا در انتها مثلاً يک مهندس بشود. لزومي ندارد که زنان ما مهندس شوند. البته آزادي وجود دارد و ميل خودشان است اما از ديد اسلام اين براي زن فضيلت نيست، بلکه علم الهي است که فضيلت است.

تعداد بازديد:158 آخرين تغييرات:98/04/13
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر