شنبه 21 تير 1399 - 19 ذي القعده 1441 - 11 ژولاي 2020
صفحه اصلي/خانواده

کم فرزندی؛ نتیجه سبک زندگی تجمل گرایانه

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

کم فرزندي؛ نتيجه سبک زندگي تجمل گرايانه

يک جامعه شناس گفت: آگاه سازي زوجين نسبت به پيامد هاي کم فرزندي يا بي فرزندي، جايگزين کردن فرهنگ دوري از تجمل گرايي و تشويق مادي و حمايت مالي زوجين به فرزند آوري راه حل کم فرزندي خواهد بود.

مريم ظهوريان جامعه شناس و خانواده درمان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تهديدهاي تک فرزندي و کمتر فرزندي بر آينده خانواده و جامعه گفت: خانواده کوچکترين واحد اجتماعي است و تمايل به تشکيل خانواده و ادامه نسل از مسائل ذاتي انسان محسوب مي شود.

وي با بيان اينکه درگذشته فرزند آوري به عنوان يک سرمايه اقتصادي، معنوي و عاطفي براي خانواده محسوب مي شد، عنوان کرد: اما در حال حاضر با تغيير نگرش ها و ايجاد ايده هاي مشترک با جوامع ديگر، فرزندآوري نه تنها سرمايه محسوب نشده بلکه فرزندان خود به عنوان قطب جذب سرمايه ها به شمار مي روند.

ظهوريان تغيير سبک زندگي ها به سوي رفاه طلبي و تامين تمامي خدمات لازم براي فرزندان را يکي از علل بروز کم فرزندي خواند و تصريح کرد: متاسفانه در حال حاضر خانواده ها تلاش مي کنند تا بهترين خدمات روز را به فرزندان خود ارائه داده و تمامي نيازهاي مادي آنها را برآورده کنند که با توجه به شرايط اقتصادي موجود، اين امر موجب فشار به والدين و صرف نظر کردن از تولد فرزندان بيش تر مي شود.

اين جامعه شناس تصريح کرد: اين در حالي است که هيچ تصميني وجود ندارد که با فراهم کردن تمامي شرايط رفاهي و امکانات براي فرزندان، آينده آنان روشن و مطلوب باشد.

وي توجه والدين به پيشرفت هاي شخصي و مسائل خارج از خانواده ازجمله اشتغال، تحصيل و فعاليت هاي ديگر را عامل موثر ديگري در کم فرزندي خواند و اظهار داشت: البته تمامي اين موارد خوب و لازمه جامعه است اما امروزه والدين به قدري درگير اين مسائل شده اند که تشکيل خانواده يا فرزندآوري در اولويت هاي بعدي قرار گرفته و از تولد فرزندان غافل شده اند.

ظهوريان با بيان اينکه سرمايه جامعه نيروهاي جوان و فعال آن هستند، تصريح کرد: وقتي که خانواده‌ها به سمت کم فرزندي حرکت کنند، جامعه نيز در سال‌هاي آينده شاهد پيري و تبعات ناگواري آن خواهد بود؛ از سوي ديگر با کم شدن متولدين و فرزندان به تدريج نيروهاي فعال و توان اصلي کشور از دست خواهد رفت.

ظهوريان توضيح داد: با حرکت به سوي کم فرزندي، تا چندين دهه آينده والدين جوان به سمت پيري حرکت کرده و ما با بسياري از خانواده هايي که فرزنداني براي حمايت هاي عاطفي، مالي و معنوي ندارند مواجه خواهيم شد و اين در حالي است که با وجود سوق جمعيت کشور به سوي سالمندي، هيچ برنامه ريزي مدوني براي دوران سالمندي خانواده ها انجام نشده است.

وي افزود: در واقع تنهايي والدين در آينده و به دنبال آن کاهش روابط و افسردگي ازجمله تبعات کم فرزندآوري يا بي فرزندي است که متاسفانه امروزه زوجين جوان به پيامدهاي آن توجه نکرده و با مطرح کردن مسائل اقتصادي از آوردن فرزند خودداري مي کنند.

اين خانواده درمان، برنامه ريزي براي برطرف کردن دلايل کم فرزندي را مهم ترين راه حل اين پديده خواند و اظهار داشت: در عصر امروز بسياري از خانواده ها مشکلات اقتصادي را به عنوان بهانه اي براي عدم تولد فرزند مطرح مي کنند، مهم ترين راه آن است که ابتدا مسئولين و دولت با سياستگذاري هاي مناسب شرايط مالي کشور را در اين زمينه بهبود بخشيده و با اعطاي تسهيلات و امکانات ويژه براي متولدين، زوجين را تشويق به فرزندآوري کنند.

ظهوريان اقدام فرهنگي را لازمه ديگر حل اين موضوع دانست و خاطرنشان کرد: در کنار رفع موانع اقتصادي، فرهنگ سازي يا زدودن برخي فرهنگ هاي جديد و نوظهور نيز بسيار اهميت دارد، متاسفانه امروزه فرهنگ تجمل گرايي ميان خانواده ها رواج پيدا کرده و مردم با پيروي از سبکي غلط، تصور مي کنند که بايد تمامي امکانات و خدمات روز را در اختيار فرزندان خود قرار دهند.

وي ادامه داد: لازم است تا نهادها فرهنگي و تاثيرگذار در حوزه خانواده اين الگوي افراطي و غلط را از خانواده پاک کنند، البته از بين بردن کامل آن ممکن نيست اما تلاش براي کاهش سطح آن و ارائه آموزش هاي مناسب در حوزه سبک زندگي قطعاً موثر خواهد بود.

اين جامعه شناس با اشاره بر ديگر راه هاي مقابله با کم فرزندي آوري، خاطرنشان کرد: در واقع در عصر حاضر آگاه سازي زوجين نسبت به پيامد هاي کم فرزندي يا بي فرزندي چه براي جامعه و چه براي نهاد خانواده، جايگزين کردن فرهنگ دوري از تجمل گرايي و تشويق مادي و حمايت مالي زوجين به فرزند آوري با برنامه ريزي نهادهاي مربوطه، اصلي ترين راه هاي حل پديده کم فرزندآوري خواهد بود.

تعداد بازديد:293 آخرين تغييرات:98/04/22
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر