دوشنبه 27 آبان 1398 - 20 ربيع الاول 1441 - 18 نوامبر 2019
صفحه اصلي/دين و انديشه

شورای تحول در علوم انسانی باید خودش متحول شود

رضا غلامي در گفتگو با مهر:

شوراي تحول در علوم انساني بايد خودش متحول شود

رئيس شوراي سياست گذاري مجمع عالي علوم انساني اسلامي با بيان اينکه تحول علوم انساني يک تصميم حياتي براي نظام است، گفت: شوراي تحول علوم انساني تفکر روشن و منسجمي درباره تحول علوم انساني ندارد.

حجت الاسلام رضا غلامي، رئيس شوراي سياست گذاري مجمع عالي علوم انساني اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر تأکيد کرد: تاکنون براي جلوگيري از سو تفاهم از اظهارنظر صريح و بي پرده درباره عملکرد شوراي تحول در علوم انساني اجتناب کرده ايم، اما تصور من اين است که سکوت و بي تفاوتي درباره وضعيت نامعقول و شکست خورده اين شورا ظلم به نظام است. واقعيت اين است که شوراي تحول از ابتداي تأسيس هيچ تفکر روشن و منسجمي درباره تحول علوم انساني نداشت و حتي کار خود را با نفي علوم انسانيِ اسلامي و تلاش‌هاي به جايي اي که در اين عرصه شروع شده بود آغاز کرد.

وي افزود: پس از سالهاي متمادي که از راه اندازي شوراي تحول در علوم انساني گذشته است، اين شورا هنوز صاحب يک انديشه نقدشده و پخته درباره علوم انساني نيست و اجازه بروز و ظهور اين انديشه را به اعضاي خود نداده است.

رئيس مرکز پژوهش‌هاي علوم انساني اسلامي صدرا در ادامه گفت: تغيير سرفصل‌هاي درسي آن هم بدون يک مبناي فکري صحيح نمي‌تواند مسير تحول شناخته شود چراکه مهم‌تر از تغيير سرفصل‌ها و کم و زياد کردن‌هاي کليشه‌اي آنها، توليد محتواي قوي و قابل رقابت براي تحول و سپس تربيت مدرس بر اساس اين محتواست که تا اين تاريخ کاري در اين عرصه صورت نگرفته است؛ ضمناً هيچ برنامه تحولي بدون در نظر گرفتن مشارکت خود اساتيد به جايي نخواهد رسيد و نبايد تصور نمود که با بخش نامه و دستورالعمل‌هايي که در اتاق‌هاي در بسته تهيه مي‌شود، کسي به سرفصل‌هاي ابلاغي شوراي تحول عمل مي‌کند.

حجت الاسلام غلامي افزود: قدم اول براي يک تحول بنيادين، گفتمان سازي است چراکه بخش مهمي از تحول بايد در ذيل يک گفتمان قوي به صورت خودجوش توسط خود اساتيد اتفاق بيفتد اما اين شورا نه تنها ديدگاهي درباره گفتمان سازي ندارد، بلکه علي الظاهر وظيفه خود را در مانع تراشي براي شکل گيري گفتمان‌هاي همسو تعريف کرده است.

رئيس مرکز صدرا ادامه داد: متوليان شوراي تحول در علوم انساني در سالهاي اخير از هر اقدامي براي توقف حرکت‌هاي مبنايي و البته خودجوش و انقلابي در عرصه علوم انساني و برچسب زني به آنها دريغ نکرده و به توصيه‌هاي مکرر رهبر بزرگوار انقلاب در خصوص هماهنگي و هم افزايي ميان مجموعه‌هاي فعال و اثرگذار در اين ميدان عمل نکرده اند.

غلامي گفت: امروز شوراي تحول بايد کارنامه خود را در معرض ناقدين تيز بين قرار بدهد تا مشخص شود در اين سال‌ها چه اتفاق ملموسي در اين زمينه افتاده و چرا در اين دو سال اخير، عمده فعاليت‌هاي شورا صرف نظر از مؤثر بودن آن تعطيل شده است؟

حجت الاسلام غلامي تأکيد کرد: کار به جايي رسيده که گفته مي‌شود در ماه‌هاي اخير برخي عناصر جريان روشنفکري سکولار حتي کساني که در گذشته گرايشات مارکسيستي داشته اند به نفوذ در اين شورا و استفاده از آن در جهت تحقق منويات خود اميدوار شده و بر همين اساس، بعضي اساتيد دلسوز نسبت به امکان تبديل شدن شوراي تحول به ضد خود به شدت اظهار نگراني مي‌کنند.

غلامي افزود: چرا بايد کار را آنقدر مبهم و بي مبنا جلو ببرند که مرز بين جريان اسلام و جريان مقابل آن روشن نباشد و بعضي به چيزي طمع کنند که شوراي تحول از اساس براي مقابله با اينها تأسيس شده است؟ براي من از سال‌ها قبل اين پرسش وجود داشت که چه ارتباطي بين شوراي تحول و سايت و مجله فرهنگ امروز که يک مجموعه بي ارتباط با تفکر اسلامي و عمدتاً تريبوني براي روشنفکران سکولار شده، وجود دارد اما هيچکس تاکنون به اين پرسش من پاسخ نداده است و حالا وقتي گفته مي‌شود که بعضي از عناصر سکولار به شورا چشم طمع دارند خيلي تعجب نمي‌کنم.

حجت الاسلام غلامي تأکيد کرد: کمبود بودجه مشکل همه مجموعه هاست و اين موضوع توجيهي براي کم کاري‌ها يا عدم توجه به فعاليت‌هاي عميق و بنيادي نيست، ضمن آنکه وقتي يک شخصيت محترمي که در گذشته رئيس مجلس شوراي اسلامي بوده به عنوان مسئول اين شورا تعيين مي‌شود، به طور طبيعي اين توقع وجود دارد که مسئول شورا قدري از نفوذ و ارتباطات خود با دستگاه‌ها براي تأمين منابع مالي استفاده کند. علاوه بر اين، جاي اين سوال وجود دارد که وزارت علوم در اين سال‌ها چقدر به تحول در علوم انساني معتقد بوده و چه گام‌هايي را در عمل براي تحقق وظايف شوراي تحول برداشته است، هر چند من معتقدم به ميدان آوردن وزارت علوم و ملزم کردن آن به سرمايه گذاري جدي و غير تشريفاتي در اين عرصه کار خود شوراي تحول بوده و شورا در اين زمينه بايد پاسخگو باشد. از طرف ديگر، وجود شوراي تحول دليلي براي عدم ورود مجلس به اين عرصه و مطالبه گري از وزارت علوم براي برنامه ريزي هاي صحيح در اين زمينه نيست، اما در اين سال‌ها با کمال تعجب، کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم ورود مؤثري به موضوع تحول نداشته و وزارت علوم را به حال خود رها کرده است.

رئيس مرکز پژوهش‌هاي صدرا تأکيد کرد: تحول در علوم انساني يک تصميم راهبردي و حياتي براي نظام است و بدون ترديد سرنوشت نظام در گرو تحقق اين تصميم است، لذا نبايد به خاطر ملاحظه افراد و بيم از دلخوري آنها، نسبت به اجراي ضعيف تصميم نظام مسامحه صورت گيرد. بر همين اساس، جا دارد شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بررسي کارنامه اين شورا و برنامه آن براي آينده، با تغيير در ساختار و ترکيب آن فرصت تحقق اين تصميم حياتي نظام را به وجود بياورد.

غلامي ادامه داد: بايد جوانگرايي در اين شورا اصل قرار بگيرد و شورا به افراد جوان‌تر و پرانگيزه تر که البته صاحب يک تئوري اسلامي مشخص در اين ساحت باشند و ضمناً ابوالمشاغل هم نباشند سپرده شود تا اين شورا قادر به انجام مأموريت کليدي خود بشود. در واقع، انتظار از شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين است که کساني را متولي شوراي تحول کند که اهل گفتگو، تعامل و هم افزايي متواضعانه با نيروها و اساتيد انقلابي در اين ميدان باشند و ظرفيت‌هاي کشور را در خدمت اين کار مهم قرار دهند.

حجت الاسلام غلامي در پايان يادآور شد: نبايد تصور کرد همه تحول در قلرو شورا و عملکرد آن خلاصه مي‌شود؛ امروز به لطف الهي خود اساتيد در ذيل يک گفتمان کلان و در قالب مجامع و انجمن‌هاي گوناگون مجاهدانه در حال تلاش براي تحول بنيادين در علوم انساني هستند و به توفيقات بزرگي در اين زمينه رسيده اند بطوريکه ديگر عصر يکه تازي جريان روشنفکري سکولار در علوم انساني به پايان رسيده است.

غلامي افزود: امروز؛ چه کسي خوشش بيايد و چه خوشش نيايد علوم انساني اسلامي به سرعت در حال تکامل است و روز به روز نفوذ طبيعي خودش را در دانشگاه‌ها افزايش مي‌دهد، لذا من معتقدم برنامه نظام در عرصه تحول در علوم انساني با شرايط شوراي تحول گره نخورده است، هر چند شورا از حيث قانوني خصوصاً در ايجاد زيرساختها نقش و سهم منحصربه فردي دارد.

تعداد بازديد:158 آخرين تغييرات:98/04/27
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر