یکشنبه 11 خرداد 1399 - 8 شوال 1441 - 31 مي 2020
صفحه اصلي/دين و انديشه


 
 


 


 


 
 
خروجي RSS

کتاب مجموعه مقالات همایش ملی حکمت اشراقی منتشر شد

به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگي؛

کتاب مجموعه مقالات همايش ملي حکمت اشراقي منتشر شد

به همت انجمن آثار و مفاهر فرهنگي کتاب مجموعه مقالات همايش ملي حکمت اشراقي در پرتو آراء و آثار شيخ شهاب الدين سهروردي منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، به همت انجمن آثار و مفاهر فرهنگي کتاب مجموعه مقالات همايش ملي حکمت اشراقي در پرتو آراء و آثار شهاب الدين سهروردي(شيخ اشراق) و به کوشش کاوه خورابه و فاطمه بستان شيرين همزمان با برگزاري اين همايش 8 مردادماه منتشر شد.

فهرست مقالات اين اثر عبارت است از:

مطلع/ کاوه خورابه

آيينه اي رو به ملکوت(نسبت نفس و روح با ظلمت و نور در تخيل و تأويل شيخ اشراق)/ حسن بلخاري قهي

گزارش و بررسي انتقادي نظر سهروردي درباره جوهر جسماني/ صدرالدين طاهري

الواردات و التقديسات شيخ اشراق شهاب الدين يحيي سهروردي/ نجفقلي حبيبي

جسم طبيعي و مبادي آن در انديشه سهروردي/ غلامحسين رحيمي

نگاهي کوتاه بر علم النفس(خودشناسي) در رساله پرتونامه شيخ اشراق/محمدرضا ذاکر عباسعلي

سهروردي و پارادايم منطق ارسطويي ـ سينوي/ احد فرامرز قراملکي

نکاتي در باب منطق اشراقي

عيار منطق سهروردي/ علي اصغر جعفري ولني

سهروردي و اقبال/ محمد بقايي ماکان

پايان فلسفه اسلامي در جانب غربي! (بررسي مقايسه اي انديشه هاي سهروردي و ابن رشد)/سيد حسن عرب

ارزيابي ملاصدرا از مبحث قواي ادراکي نفس انسان در نظر سهروردي/سيماسادات نوربخش

نور و ظلمت در حکمة الاشراق سهروردي با توجه به شرح قطب الدين شيرازي/ غلامرضا جمشيدنژاد اول

دقايقي در باب پروژه احياء در نزد سهروردي/ رضا کوهکن

از فره مزدايي تا سکينه اشراقي/ زهرا زارع

خوانش عرفاني از روايت اسطوره اي نزد سهروردي/ بهمن نامور مطلق

تحليل نشانه اي در مؤنس العشاق سهروردي/ احمد تميم داري

رمزپردازي و روش تأويل سهروردي در رسائل رمزي ـ عرفاني/ بهمن نزهت

دلايل پذيرش شخصيت جهاني شيخ شهاب الدين يحيي ابن حبش اميرک سهروردي در فهرست مشاهير جهاني يونسکو / سعدالله نصيري قيداري

چکيده مقالات انگليسي

در بخشي از مطلع اين اثر به قلم کاوه خورابه معاون علمي ـ پژوهشي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي آمده است: حکيم شهيد شيخ شهاب الدين سهروردي «شهاب الملة و الدين»، پادشاه حکمت متألهين و پيشواي مکاشفين، دردانه نوگراي سپهر انديشه حکمي و فلسفي ايران زمين است که گرچه، جام شوکرانش نوشاندند، اما به گواه تاريخ شهد شهادتش، شاهدي شد زيبارو بر پهنه تفکر و تعقل عقلايي. انبان انديشه سهروردي، بر هم نهادي است برآمده از حکمت ذوقي و بحثي و موضوعات به جاي مانده اش، خامه متوغلي است کار آزموده در کشت زار تأله و بحث که ابتدا روان به نورالانوار فرزانگي فرهيخته داشته و در انتها تن به زير تيغ دژخيم رهسپار کرده، چه، نيک مي دانست سلوک در کوي حکمت، حديثي است پرخون که در آن، سرها بريده بيني بي جرم و بي جنايت.

صفحات پيش رو، فراهم آمده است به مناسبت همايش ملي حکمت اشراقي در پرتو آرا و آثار شهاب الدين سهروردي(شيخ اشراق) و همزمان با پذيرش پيشنهاد بزرگداشت شيخ شهاب الدين سهروردي توسط يونسکو، که به قلم پژوهندگان در حوزه ها حکمت و فلسفه، مطالعات تطبيقي و نشانه شناسي، منطق و حکمت خسرواني به واکاوي نظرات شيخ اشراق پرداختند.

به همت انجمن آثار و مفاهر فرهنگي و کميسيون ملي يونسکو ايران و فرمانداري قيدار و دانشگاه آزاد اسلامي، کتاب مجموعه مقالات همايش ملي حکمت اشراقي در پرتو آراء و آثار شهاب الدين سهروردي(شيخ اشراق) و به کوشش کاوه خورابه و فاطمه بستان شيرين همزمان با برگزاري اين همايش 8 مردادماه به بهاي 50000 تومان منتشر شد.

تعداد بازديد:331 آخرين تغييرات:98/05/13
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر