پنج شنبه 8 اسفند 1398 - 3 رجب 1441 - 27 فوريه 2020
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 


 


 
خروجي RSS

واگذاری مجوزهای برگزاری نمایشگاهها به تشکل‌های تخصصی

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران خواستار شد:

واگذاري مجوزهاي برگزاري نمايشگاهها به تشکل‌هاي تخصصي

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، خواستار واگذاري مجوزهاي برگزاري نمايشگاهها به تشکل‌هاي تخصصي شد و گفت:

تعداد بازديد:100 آخرين تغييرات:98/05/22
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر