پنج شنبه 19 تير 1399 - 17 ذي القعده 1441 - 9 ژولاي 2020
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 


 


 
 
خروجي RSS

ظرفیت خالی یک میلیونی اشتغال در بخش پوشاک

مهر گزارش مي‌دهد

ظرفيت خالي يک ميليوني اشتغال در بخش پوشاک

ظرفيت اسمي اشتغال در بخش پوشاک کشور که حدود يک ميليون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد مي شود، در حال حاضر فقط ۵۰۰ هزار نفر است؛ به عبارتي دو سوم ظرفيت اشتغال در اين بخش خالي است.

به گزارش خبرنگار مهر، سياست گذاران اشتغال در کشور بارها از ظرفيت ۱.۵ ميليوني اشتغال در بخش پوشاک سخن گفته اند؛ اما قاچاق پوشاک به مانع بزرگي پيش روي اشتغالزايي در اين صنعت تبديل شده است.

بر اساس آنچه که مسئولان و سياست گذاران امر اشتغال مي‌گويند، در حال حاضر حدود ۵۴۰ هزار نفر در صنعت پوشاک در کل کشور اشتغال دارند و با سرمايه گذاري حدود ۵۰۰ ميلياردي مي توان براي ۳۸۰ هزار نفر شغل در بخش پوشاک ايجاد کرد.

البته در اسفندماه ۹۵ در جهت توسعه ظرفيت هاي اشتغالزايي در صنعت پوشاک ۱۲ قرارداد بين توليد کنندگان داخلي و برندهاي خارجي منعقد شد تا توليد پوشاک اين برندها براي فروش در داخل و خارج از کشور، در ايران صورت گيرد.

اما با اين حال با گذشت ۲ سال از آخرين آمار مربوط به اشتغال در صنعت پوشاک، همچنان ميزان افراد شاغل در اين صنعت همان حدود ۵۴۰ هزار نفر اعلام مي شود که نشان مي دهد، در زمينه اشتغال صنعت پوشاک يا اقدامي نشده يا اقدامات انجام شده، خروجي مثبتي نداشته اند.

مديريت صنعت پوشاک فقط با بخشنامه!

در همين زمينه رضا تازيکي، مدير ملي طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پايدار (تکاپو) وزارت کار درباره آخرين آمار اشتغال صنعت پوشاک در کل کشور گفت: وزارت صنعت يک رويکرد انفعالي در کل زنجيره نساجي و پوشاک دارد و هيچ سياست فعالي طي ساليان اخير در حوزه پوشاک نداشته است. از نشانه‌هاي آن هم اين است که در واقع فقط با صدور بخشنامه‌هاي روزمره اين صنعت را مديريت مي‌کند.

وي افزود: از سوي ديگر تجربه صنعت پوشاک در دنيا نشان داده که سياست گذاري در کل زنجيره صنعت نساجي بيشتر بايد در بخش «توسعه و توليد پوشاک» متمرکز باشد.

مدير  طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پايدار با بيان اينکه در حوزه پوشاک بالغ بر ۵۴۰ هزار نفر، در حوزه نساجي ۱۹۰ هزار نفر و در حوزه توليد پنبه نيز حدود ۳۰ هزار نفر شاغل هستند، تاکيد کرد: نکته قابل تامل اين است که سياست گذاري ما در ضعيف‌ترين حلقه زنجيره ارزش يعني پنبه و نساجي متمرکز شده است در حالي که «پوشاک» پرثمرترين زنجيره صنعت نساجي است.

تازيکي با بيان اينکه فرايند تبديل پنبه به الياف و پارچه ۴۰۰ درصد ارزش افزوده دارد اما وقتي اين پارچه تبديل به پوشاک مي شود، ارزش افزوده آن به ۹۰۰ درصد مي رسد، گفت: اين آمار نشان مي دهد که قطعا سياست گذاري ها بايد در حوزه پوشاک باشد.

وي همچنين درباره ممنوعيت واردات پوشاک گفت: هيچ وقت هيچ صنعتي با ممنوعيت رشد نکرده است. تجربه حمايت از صنعت خودرو را در کشور مشاهده مي کنيم و هيچ وقت در ۴۰ سال گذشته اتفاق خاصي در اين صنعت رخ نداده است بنابراين اگر بگوييم «در اين مقطع نبايد واردات پوشاک براي حمايت از اين صنعت صورت گيرد» ، هيچ وقت «اين مقطع» تمام نمي شود.

مدير طرح ملي تکاپو با بيان اينکه کشور ترکيه که کشوري پيشرو در حوزه پوشاک است در هيچ مقطعي هيچ ممنوعيتي در حوزه واردات پوشاک ايجاد نکرده است، گفت: با اعمال ممنوعيت واردات در صنعت پوشاک، بسياري از توليدکنندگاني که در ايران سرمايه گذاري کردند در حال خروج از کشور هستند.

تازيکي با اشاره به اينکه بحث سياست گذاري در هر صنعتي يکي از نيازهاي صنعت است، گفت: ما در صنعت پوشاک استانداردها و حتي آزمايشگاه مرجع نساجي در کشور نداريم. يا حتي توليدکنندگان ما در صنعت پوشاک استانداردهاي مشخصي را رعايت نمي‌کنند و به همين دليل تجارت الکترونيک در صنعت پوشاک صورت نمي گيرد.

وي همچنين به ضعف‌هاي آموزشي در حوزه تربيت نيروي ماهر در صنعت پوشاک اشاره کرد و گفت: تامين نيروي انساني ماهر در صنعت پوشاک بسيار مورد نياز است. ما در ترکيه ۲۸ رشته آموزشي مرتبط با پوشاک داريم در حالي که در ايران سه رشته در آموزش عالي پيش بيني شده است؛ در حوزه آموزش هاي مهارتي نيز از ۱۹۰ آموزشگاه فني و حرفه اي در تهران حتي يک آموزشگاه فني و حرفه اي در حوزه آموزش پوشاک به آقايان نداريم. اين سياست گذاري هايي است که دولت بايد انجام دهد.

مدير طرح ملي تکاپو در عين تاکيد کرد: در حالي که يکي از مهارت‌هاي مورد نياز کشور نهاد اتصال با برندهاي بين المللي و اتصال با توليدکنندگان داخل در جهت سفارش پذيري است، جاي خالي چنين نهادي براي افزايش سفارش پذيري توليدکنندگان داخلي نيز احساس مي شود.

تعداد بازديد:296 آخرين تغييرات:98/05/23
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر