چهارشنبه 7 اسفند 1398 - 2 رجب 1441 - 26 فوريه 2020
صفحه اصلي/پزشكي

تمامیت حقوق بیماران را مورد توجه قرار دهیم

رئيس دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تاکيد کرد؛

تماميت حقوق بيماران را مورد توجه قرار دهيم

رئيس دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، با اشاره به استقرار سامانه مديريت هوشمند بيمارستاني، گفت: با استقرار اين سامانه اطلاعات ۱۹ بيمارستان به‌ صورت زنده ثبت و در اختيار دانشگاه قرار دارد.

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد آقاجاني، در ديدار با گروه‌ آموزشي داخلي، گروه داخلي را يکي از مهم‌ترين گروه‌هاي آموزشي دانشگاه توصيف کرد و گفت: هدفمندي و شور و شوق ايجادشده در اين گروه اين اميدواري را در ارکان مختلف دانشگاه به وجود آورده است که گروه‌هاي که بر اساس اهداف دانشگاه حرکت مي‌کنند مي‌توانند آينده بهتري براي دانشگاه رقم بزنند.

وي، اثرگذاري گروه داخلي در پزشکي عمومي را مورد توجه قرارداد و خاطرنشان کرد: چنانچه هدف‌گذاري در اين گروه به‌درستي انتخاب شود عمده‌ترين مسائل حوزه پزشکي و درمان بيماران اصلاح خواهد شد.

آقاجاني از تربيت ۱۴ هزار دانشجوي اين دانشگاه در  ۲۵۸ رشته مقطع خبر داد و گفت: بايد به کيفيت آموزش‌ها توجه بيشتري داشته باشيم و تلاش کنيم در عمق بدرخشيم، چراکه با توجه به پتانسيل‌هاي بالاي دانشگاه فارغ‌التحصيلان ما مي‌توانند در سطح کشور، منطقه و دنيا بدرخشند.

وي با بيان اينکه بي‌ترديد هويت اصلي بخش داخلي در بيمارستان‌هاي جنرال است، ادامه داد: لازم است در تمامي بيمارستان‌هاي جنرال دانشگاه يک بخش داخلي جنرال با جديت فعاليت کند چرا که با اين اقدام خدمات مؤثرتري در حوزه آموزش و درنهايت درمان به مردم ارائه خواهد شد.

رئيس دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، ايجاد وحدت و همگرايي بيشتر در گروه داخلي را خواستار شد و تمرکز آموزش‌ها  بر گرايش‌هاي فوق تخصصي، توجه کافي به آموزش‌هاي پزشکي عمومي و آموزش دستياري را مورد تأکيد قرار داد.

آقاجاني افزود: بايد نگاه جامع‌تري به بيمار و آموزش پزشکي داشته باشيم و تماميت حقوق بيماران را مورد توجه قرار دهيم.

تلاش براي افزايش تعداد اعمال جراحي، افزايش ويزيت‌هاي سرپايي و حضور فعال‌تر در کلينيک‌ها ضمن بهبود زير ساخت‌ها از جمله مواردي بود که رئيس دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي به اساتيد و مديران گروه داخلي توصيه کرد.

آقاجاني در ادامه ضرورت افزايش بهره‌وري در گروه داخلي را مورد تأکيد قرارداد و با اشاره به استقرار سامانه مديريت هوشمند بيمارستاني گفت: با استقرار اين سامانه هوشمند اطلاعات ۱۹ بيمارستان به‌ صورت زنده ثبت و در اختيار دانشگاه قرار دارد.

رئيس دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، با اشاره به‌ضرورت بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي بالاي بيمارستان‌هاي دانشگاه، توزيع مناسب بستري بيماران و اشغال تخت‌ها را خواستار شد و گفت: بدون پذيرش، بستري و درمان بيمار آموزش، پژوهش و خدمت پزشکي امکان‌پذير نيست.

تعداد بازديد:131 آخرين تغييرات:98/05/27
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر