چهارشنبه 1 اسفند 1397 - 15 جمادي الثاني 1440 - 20 فوريه 2019
صفحه اصلي/اخبار تصويري


 
 


 


 


 
خروجي RSS

نشريه الكترونيكي گفتمان ديني ((شماره 15)) اداره كل تبليغات اسلامي استان

مقام معظم رهبري (مدظله العالي):

... من امسال را سال نوآوري و شکوفايي مي نامم و انتظار دارم که ان شاء ا... هم در زمينه ي نوآوري و هم در زمينه ي شکوفايي، ملت ما شاهد نتايج شيريني باشند.

مناجات نامه: (خواجه عبدا... انصاري)

الهي، اي کامکاري که دل دوستان، در کنف توحيد تو است و اي کارگذاري که جان بندگان در صدف تقدير تو است اي قهاري که کس را به تو حيلت نيست، اي جبّاري که گردنکشان، را با تو روي مقاومت نيست، اي حکيمي که روندگان ترا از بلاي تو گريز نيست، اي کريمي که بندگان را غير از تو دست آويز نيست، نگاه دار تا پريشان نشويم و در راه آر تا سرگردان نشويم.

سرمقاله

نوآوري لازمه توسعه همه جانبه

در فرهنگ ديني اصل عدم تغيير مبنايي اصول اسلامي موضوع پذيرفته نزد علماء و انديشمندان است. در عين حال جهت اصلي سير موجودات عالم بسوي مبدأ آفرينش  است. «ثم الينا ترجعون» اما تحول و دگرگوني در پديده هاي هستي نيز خميرمايه همه موجودات در دنياست. «کلٌّ في فلکٍ يسبحون»

در ميان مخلوقـات عالم، انسـان ضمن آنکه خود از جـريان تغيير و تحول بهره مند است بنحوي که نطفه بود و در مسيـر رشد بصورت طفل بدنيا آمده و دوران عمر را سپري مي کند، مجدداً به خاک برمي گردد و تا مجدداً به فرمان ايزدي برخيزد، معذلک موجودي متفکر و تحول ايجاد کن و نوآور است. آن مقدار خداوند حکيم به او توان داده است که رشد خويش را با کسب فيض از کمال مطلق به اندازه اي برساند که برتر از جبرئيل گردد.

آري استعداد بشر در ابداع روشهاي جديد در پيمودن راه تا رسيدن به هدف مطلوب غيرقابل انکار است، خصوصاً اگر ابزار و زمينه هاي رشد و شکوفائي غرائز و قواي  دروني فراهم شود، هيچ مانعي نمي تواند سدّ معبر نمايد و جلوگير از حرکت گردد.انقلاب شکوهمند اسلامي ملت سرافراز ايران خود مصداق روشني از اين مفهوم کلي است در برابر همه اجانب و همه قدرتهاي استکباري که هر حرکتي را در بستر خيزش خفه مي کردند با رهبري معمار بزرگ نظام اسلامي راه نو و ابتکاري را با خصوصيات فراوان اختصاصي از جمله مردم سالاري ديني پيش پاي بشريت نهاد و جمهوري اسلامي را با دو قيد جمهوريت و اسلاميّت آن بعنوان يک حاکميت ديني و الهي تأمين کننده سعادت مردم معرفي کرد.

به يقين در جهت پيشبرد اهداف اين نظام مبارک نيز مي توان راههاي گوناگون جديد بدست آورد، البته بايد گفت هرچه هدف بلند مرتبه تر، راه و روش نيز مستمر و دقيق تر بايد باشد. بويژه آنکه اين اهداف اگر سَبقه الهي و روحاني و معنوي هم داشته باشند و با فرهنگ و ديانت مردم مرتبط باشند مطمئناً کارشناسي عميق تري لازم دارند بهر حال لازمه رشد و توسعه اهداف اسلامي حاکميت ديني و پياده نمودن آرمان نظام برخاسته از مباني اسلامي و آموزه هاي الهي، پيدا کردن روش جديد و نو با عنايت به فراواني مسايل امروز دنياست.

پيچيدگي امور اقتصادي و نظامي و سياسي و ديني مردم کره خاکي به يکديگر و گستردگي نيازمنديهاي بوجود آمده و عطش روزافزون بشريت به فرهنگ ديني و آموزه هاي الهي و قرآني، رو آوردن نسل جوان کشور ما و همه دنيا به معنويات و تقاضاي پاسخ صحيح به سؤالات فراوان در اذهان عمومي، همگي مي طلبد تا نوآوري کنيم و رشد و توسعه همه جانبه را برنامه ريزي کنيم.

ناگفته پيداست که نوآوري به معني درهم ريختن مباني ارزشي نيست زيرا «و ما بدّلوا تبديلاً» جزء اوصاف مؤمنان است که عهد و پيمانهاي بسته شده نشکنند و استوار و ثابت قدم بمانند لکن در جهت استواري طرق مختلف عملياتي را بايد پيدا نمود.بدان اميد که در عرصه فرهنگ ديني ضمن پافشاري بر اصول و آرمان انقلابي و اسلامي بتوانيم راههاي جديد مؤثر در نشر معارف الهي يافته، توفيق خدمت حاصل نماييم. 

صفر قربانپور

خليج فارس

خليج فارس و نام پرتو افکن آن يادگار گرانسنگ ايرانيان باستان است. نامي که پيشينيان آزاد انديش مان بر اين دريا نهادند تا در بستر تاريخ، مايه ي سربلندي نسل هاي بعدي باشد، تا ما ايرانيان هميشه در خاطرمان بماند که نمادهاي ميهني و ملي با پوششي از باورهاي ديني و الهي مان آراسته و متبرک شده و باليدن مان را موجب گشته و خواهد گشت از آن هنگام که تاريخ بشري به نگارش آمد و جغرافي به گونه اي علمي در قياس تحقيق و مطالعه در دوران باستان مورد بررسي قرار گرفت، نام خليج فارس جزء چهار درياي شناخته شده بوده که به باور يونانيان کهن همگي از يک اقيانوس به گستردگي همه آبهاي جهان سرچشمه مي گرفتند و بسيار پيش از آنکه داريوش هخامنشي امپراتور ايران در کتيبه هاي خود از درياي پارس سخن براند، حتي غير ايرانيان هم اين پهنه ي آبي را با نام پارس مي شناختند.

ساکنان باستاني اين منطقه، نخستين انسانهايي بودند که روش دريانوردي را آموخته و کشتي را اختراع کرده و خاور و باختر را به يکديگر پيوند داده اند. اما دريانوردي  ايرانيان در خليج فارس، نزديک به پانصد سال پيش از ميلاد مسيح و در دوران سلطنت داريوشِ نخستين آغاز شد. داريوش بزرگ، نخستين ناوگان دريايي جهان را به وجود  آورد. کشتي هاي او رودخانه سند را تا کرانه هاي اقيانوس هند و درياي عمان و خليج فارس پيمودند و سپس شبه جزيره عربستان را دور زده و تا انتهاي درياي سرخ کنوني رسيدند و اين را هم بهتر است بدانيم که داريوش کبير، سالها پيش از ايجاد کانال سوئز فعلي فرمان کندن ترعه اي (کانالي) را داد و کشتي هايش از همين راه به درياي  مديترانه راه يافتند. در کتيبه اي که در محل اين کانال بدست آمده نوشته شده که:

«من پارسي هستم، از پارس مصر را گشودم، من فرمان کندن اين ترعه را داده ام، از رودي که از مصر روان است به دريايي که از پارس آيد.»

از سفرنامه فيثاغورث 570 قبل از ميلاد تا سال 1958 در تمام منابع نوشتاري جهان، نام خليج فارس و يا همسان هاي آن در ديگر زبانها ثبت شده است. جملگي فرهيختگان غير ايراني و حتي دانشمندان عرب مانند: «شهاب الدين النويري» و «ابن حوقل النصيبي بغدادي» که نام خليج فارس را همراه با نقشه ي آن به گونه اي مستند، مشخص کرده اند و در واقع نام ساختگي خليج عربي، براي نخستين بار از سوي عبـدالکريم قـاسم رييس جمهـور گـذشته ي دور عـراق عنوان شـد و با رؤيـاپـردازي اعراب را به فرزين بندي در برابر ايرانيان فراخواند و اين انديشه هاي بچه گانه پس از پيروزي انقلاب اسلامي مردم ايران با تحريک امپرياليسم جهاني و دشمنان اسلام پررنگ تر کرد.

کشورهاي حوزه خليج فارس و جهان بايد نيک دريابند که پاک نمودن حقيقت از تاريخ امري ناممکن است که جهان سالها گواه اينگونه تلاشهاي بيهوده ي صهيونيسم جهاني در محو فلسطين بوده و هست و اکنون اين بار نيز بدانند که رؤياي پريشان شان هيچگاه تعبير نخواهد شد. چرا که هر مرد و زن ايراني، با تمام توان خود از نام خليج فارس پاسداري خواهد کرد. انشاء ا...

تهيه و تنظيم

عليرضا ارجوني

پيامبر اکرم (ص):

نگاه به نامحرم تيري از تيرهاي شيطان است. هر کس آن را به خاطر ترس از خدا ترک کند، خدا به او ايماني عطا  مي کند که حلاوت و شيريني آن را در قلبش مي يابد.

بحار الانوار، ج 38، ص 104

پرسمان

برخي از والدين نسبت به انجام عبادات فرزندان اهتمام نمي ورزند و حتي چون خود مقيد به انجام عبادات نيستند، از عبادت فرزندان ممانعت مي کنند، يا شاهد روابط نامشروع دختران و پسرانشان با نامحرمان (دوستي آنها) هستند و برخوردي نمي کنند، وظيفه فرزندان در قبال والدين و اطاعت از آنها چيست؟ و مسئوليت اين گونه والدين چگونه است؟

حضرت آيت ا... فاضل لنکراني: همه وظيفه دارند طبق شرايط و مراحل امر به معروف و نهي از منکر عمل کنند وظيفه پدر و مادر در اين امر اهمّ است.

حضرت آيت ا... صافي گلپايگاني: اطاعت از والدين در معصيت خدا جايز نيست.

حضرت آيه ا... مکارم شيرازي: فرزندان صالح بايد وظيفه امر به معروف و نهي از منکر را در مقابل پدران و مادران انجام دهند، همان گونه که پدران و مادران وظيفه دارند فرزندان خود را امر به معروف و نهي از منکر کنند.

حضرت آيت ا... بهجت: اطاعت والدين در حرام جايز نيست و در غير آن واجب نيست بلکه ايذاء حرام است.

حضرت آيت ا... تبريزي: فرزندان بايد به وظايف شرعي خود عمل کنند و اطاعت در معصيت جايز نيست و پدر و مادر را بايد امر به معروف يا نهي از منکر کنند و پدر و مادر نسبت به فرزندان خود مسئولند.

حضرت آيت ا... سيستاني: بايد والدين آن ها را امر به معروف و نهي از منکر کنند و اما اطاعت فرزندان في حذ ذاته واجب نيست بلکه بايد موجبات اذيت والدين را اگر منشأ آن شفقت بر فرزند است فراهم نسازد.

در موقع ايراد خطبه هاي نماز جمعه برخي از نمازگزاران به صحبت کردن مي پردازند و به خطبه ها گوش نمي دهند يا برخي اصلاً به خطبه ها نمي رسند و موقع نماز به مصلا مي رسند حکم نماز آنها چيست؟

حضرت آيت ا... خامنه اي: نماز جمعه از نماز ظهر کفايت مي کند هرچند در بين خطبه هاي نماز حـرف زده باشند يا به خطبـه نرسيده باشند لکن تکلم در اثناء خطبـه در صورتي که موجب فـوات فايده ي خطبه شود جايز نيست.

حضرت آيت ا... بهجت: در صورتي که مأموم در شرايطي است که اگر خطبه ها را گوش بدهد مي شنود، واجب است گوش بدهد و نيز حرف زدني که او را از گوش دادن واجب باز دارد حرام است اگرچه باعث بطلان خطبه و نماز جمعه نسبت به او نيست و مأموم اگر به خطبه ها نرسيد ولي يک رکعت از نماز جمعه را درک کرد نماز جمعه او صحيح است. (مسئله 16 از ملحقات رساله)

حضرت آيت ا... صافي گلپايگاني: اگر عددي که اجتماع به آن عدد معتبر است استماع داشته باشند موجب بطلان نماز نمي شود.

حضرت آيت ا... فاضل لنکراني: واجب است که خطبه ها را گوش بدهند. (جامع المسائل 1/132)

حضرت آيت ا... مکارم شيرازي: احتياط واجب آن است که به هنگام خطبه ها ساکن باشند و به خطبه ها گوش فرا دهند و اگر کسي به خطبه نرسد ولي به نماز برسد نمازش صحيح و کفايت از ظهر مي کند.

حضرت آيت ا... سيستاني: نماز آنها صحيح و مجزي است ولي گوش دادن به خطبه ها در صورت حضور بنابر احتياط واجب است.

زمين يا لباسي که متعلق خمس است و خمس آن پرداخت نشده، نماز خواندن در آنها چه صورت دارد؟

حضرت آيت ا... خامنه اي: اگر با عين پولي که خمس آن داده نشده خريداري شده باشد، نماز خواندن در آنها اشکال دارد.

حضرت آيت ا... مکارم شيرازي: جايز نيست مگر اينکه از حاکم شرع اجازه بگيرد.

حضرت آيت ا... بهجت: حکم نماز در مغصوب دارد اگر به ذمّه نخريده باشد.

حضرت آيت ا... صافي گلپايگاني: حکم غصب را دارد و مانند غصب موجب بطلان نماز است.

حضرت آيت ا...فاضل لنکراني: اگر با پولي که خمس به آن تعلق گرفته و خمس آن را نداده لباس بخرد نماز در آن باطل است و حکم لباس غصبي را دارد.

حضرت آيت ا... تبريزي: نسبت به صاحب زمين و لباس اشکال دارد، ولي نسبت به ديگران مانعي ندارد.

بوسيله کاشتن مو، موهاي سر يا ابرو ترميم مي گردد، وضو يا غسل با موي کاشته شده چه صورت دارد؟

حضرت آيت ا...خامنه اي: اگر مانع از رسيدن آب در وضو و غسل باشد جايز نيست وگرنه اشکال ندارد.

حضرت آيت ا... بهجت: در فرض سؤال کاشتن خلاف احتياط وجوبي است و در صورت کاشتن بايد برطرف شود و اگر امکان ندارد احتياط جمع بين وضو يا غسل جبيره است و تيمم.

حضرت آيت ا... فـاضل لنکـراني: اشکـال دارد و در صـورت امکان بـايد بـرطـرف شود، اگر نمي شود، وضو و غسل جبيره انجام شده و احتياطاً تيمم هم بکند.

حضرت آيت ا... صافي گلپايگاني: اشکال دارد.

حضرت آيت ا... مکارم شيرازي: در صورتي که واقعاً مو را بکارند و جزء بدن شود و رشد و نمو کند هيچ اشکالي ندارد و اگر مو به صورت مصنوعي باشد و مانع از رسيدن آب به بدن نگردد آن هم اشکالي ندارد ولي اگر مانع رسيدن آب به بدن است فقط در مواقع ضرورت جايز است.

حضرت آيت ا... سيستاني: اگر احتمال داده شود که مانع رسيدن آب به بشره (پوست) است بايد برطرف شود.

حضرت آيت ا...تبريزي: چنانچه کاشتن مو طوري باشد که در وقت وضو و غسل آب به پوست سر و صورت برسد مانعي ندارد.

گفتن لطيفه هاي رايج در کشور که حالت تمسخر قشر، قوم يا مناطقي از مردم کشور را دربر مي گيرد چه حکمي دارد؟ شنيدن آن چه صورت دارد؟

حضرت آيت ا... خامنه اي: اگر استهزاء آنان محسوب شود جايز نيست. (مجموعه استفتائات)

حضرت آيت ا... مکارم شيرازي: اگر واقعاً تمسخر قومي به طور عام بوده باشد اشکال دارد.

حضرت آيت ا... فاضل لنکراني: بهتر آن است که از اين نوع مزاح ها اجتناب شود. (جامع المسائل 1/ 639)

حضرت آيت ا... تبريزي: مسخره کردن و اذلال مؤمن جايز نيست و اگر اينطور نباشد و متضمن کذب هم نباشد مانعي ندارد.

حضرت آيت ا... صافي گلپايگاني: اگر مشهور و معروف است به قصد لطيفه گويي باشد و توهين صدق نکند اشکال ندارد مع ذلک ترک آن اولي است.

حضرت آيت ا... بهجت: اولي تنزّه است.

حضرت آيت ا... سيستاني: اگر مستلزم هتک و توهين مؤمنين باشد، جايز نيست.

آيا در کلماتي مانند بسمه تعالي يا هو يا کلمات فارسي مانند خدا و غيره اجتناب از دست زدن بدون وضو به آن لازم است و حکم اسماء جلاله را دارد؟

حضرت آيت ا... خامنه اي: بسمه تعالي و يا هو حکم اسم جلاله را ندارد ولي خدا و هر لفظي که به معني آن است لمس آنها بدون طهارت جايز نيست.

حضرت آيت ا... فاضل لنکراني: خير

حضرت آيت ا... صافي گلپايگاني: مسّ نام خداوند متعال به هر لفظي که باشد بدون طهارت از حدث جايز نيست و نسبت به ضميري که به خداوند برمي گردد نيز احتياط ترک است.

حضرت آيت ا... بهجت: اسـم خـدا به هـر زبـاني حکم لفظ جـلاله را دارد و در کلماتـي مـانند بسمه تعالي و يا هو احتياط است.

حضرت آيت ا...مکارم شيرازي: حکم اسماء جلاله را ندارد و بهتر آن است که اجتناب شود اما در مورد نام خدا يا معادل آن در هر زبان ديگر، بايد حکم ا... را جاري کرد.

حضرت آيت ا... تبريزي: الفاظي مثل بسمه تعالي و خدا حکم لفظ جلاله را دارد.

حضرت آيت ا... سيستاني: بسمه تعالي و هو اسم خدا نيست ولي خدا و مانند آن اسم خدا است و به احتياط واجب بدون وضو نبايد به آن دست زد.

نصيحت لقمان به فرزندش:

اي فرزند، دنيا را به آخرت بفروش تا هر دو را سود نمائي و آخرت را به دنيا مفروش تا هر دو را زيان نمائي.

اخبـار سـازمـان

برگزاري يادواره ي شهداي اداره کل تبليغات اسلامي و عرصه تبليغ استان

يادواره ي شهداي اداره کل تبليغات اسلامي و عرصه تبليغ استان سيستان و بلوچستان در تاريخ 30/3/87 برگزار مي گردد. در اين يادواره از مقام شامخ شهدا به ويژه حجج الاسلام خاکسار و توکلي و شهيد زارعي و مصطفوي که از شهداي گرانقدر سازمان تبليغات اسلامي محسوب مي شوند و در راه رسالت عظيم و خطيرشان که همان احياي ارزشهاي ديني و اسلامي به مقام والاي شهادت رسيدند تجليل خواهد شد.

برگزاري گفتمان ديني ويژه بانوان در بزمان

گفتمان ديني، با همت و همکاري اداره تبليغات اسلامي ايرانشهر و اداره آموزش و پرورش شهرستان بزمان با هدف رفع شبهات فکري در زمينه هاي فرهنگي و ديني در بين جوانان، برگزار شد.

سخنراني مديرکل تبليغات اسلامي سيستان و بلوچستان ويژه روز معلم در مسجد پيامبر اعظم (ص) زاهدان

مسجد تازه احداث پيامبر اعظم (ص) شهرستان زاهدان، به مناسبت فرا رسيدن روز معلم، با حضور مشاور استاندار سيستان و بلوچستان در امور روحانيون، ميزبان برگزاري دعاي معنوي توسل بود. به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي سيستان و بلوچستان: حجت الاسلام صفر قربانپور در اين مراسم ضمن عرض تبريک به مناسبت  فرا رسيدن روز معلم و بزرگداشت مقام شامخ استاد شهيد مطهري، پيرامون اهميت توسل به اهل بيت (ع) و ضرورت کار فرهنگي در مساجد بويژه در اين استان، انجام فعاليتهاي آموزشي و قرآني سخناني ايراد کرد.

ديدار مديرکل تبليغات اسلامي سيستان و بلوچستان با اعضاي هيأت امناي مساجد زاهدان

در ديدار مديرکل و مسئولين واحدهاي اداره کل تبليغات اسلامي سيستان و بلوچستان با نماينده ولي فقيه مطرح شد:

انقباضي بسته شدن اعتبارات، بيشترين ضرر را به نهادهاي فرهنگي و ديني مي زند.

مديرکل تبليغات اسلامي و مشاور استاندار سيستان و بلوچستان در امور روحانيون به همراه معاونين فرهنگي، آموزشي، اداري و مالي و مسئولين واحدها با نماينده مردم استان سيستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبري و امام جمعه زاهدان پيرامون کاهش شديد اعتبارات تبليغات اسلامي استان در سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي ديدار و گفتگو کرد.

قرآن معجزه جاويدان، قابل استفاده در همه اعصار

در مراسم برگزاري محفل انس با ثقلين در زاهدان مطرح شد: قرآن معجزه جاويدان، قابل استفاده در همه اعصار مي باشد به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي سيستان و بلوچستان: مهدي عليمحمدي مسئول دار القرآن الکريم تبليغات اسلامي استــان ضمن ابراز خرسندي از برگزاري اينگــــونه برنامه هـــاي  مشترک با ديگر ارگانهاي فرهنگي و تبليغي گفت: محفل انس با ثقلين که با هدف اشاعه فرهنگ نوراني قرآن کريم و اسلام ناب محمدي(ص)، با حضور حجت الاسلام صفر قربانپور مديرکل تبليغات اسلامي استان و مشاور استاندار سيستان و بلوچستان در امور روحانيون، حامد شاکر نژاد قاري ممتاز بين المللي، با همکاري سه نهاد فرهنگي ديگر در مسجد علي ابن ابيطالب (ع) شهرستان زاهدان برگزار شد.

برگزاري نشست روحانيون و ائمه جماعت مساجد زاهدان با استاندار سيستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي سيستان و بلوچستان: حجت الاسلام صفر قربانپور مديرکل تبليغات اسلامي و مشاور استاندار سيستان و بلوچستان در امور روحانيون به همراه جمعي از روحانيون و ائمه جماعت مساجد شهرستان زاهدان، در اين نشست صميمي با دکتر دهمرده استاندار سيستان و بلوچستان، به مدت 3 ساعت در سالن اجتماعات استانداري، با هدف رفع مشکلات فرهنگي و مذهبي استان، پيرامون مقولاتي از قبيل: هزينه هاي لازم اماکن مذهبي و مساجد، امنيت عمومي در استان بويژه براي مبلغين ديني، خدمات  رفاهي و اشتغال، ضرورت حضور روحانيون در برنامه هاي اجتماعي استان و اثرات آن، شايعه پراکني هاي مختلف، سياست گذاري صحيح در موضوع امور اهل سنت و تعامل برادرانه تشيع و تسنن بحث و گفتگو کردند.

هويت حجاب با فرهنگ سازي بايستي در جامعه نهادينه شود.

رئيس اداره تبليغات اسلامي زابل در جلسه گفتمان ديني بيان داشت: هويت حجاب با فرهنگ سازي بايستي در جامعه نهادينه شود.

اداره تبليغات اسلامي زابل با همکاري آموزش و پرورش پشت آب زابل، گفتمان ديني با موضوع حجاب و عفاف در دبيرستان دخترانه چهارده معصوم (ع) برگزار کرد. به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان سيستان و بلوچستان: حجت الاسلام دهقان رئيس اداره تبليغات اسلامي زابل در اين گفتمان، که با استقبال بسيار خوب مسئولين ادارات آموزش و پرورش و دانش آموزان برگزار شد، در خصوص معني لغوي حجاب، حجاب از ديدگاه اسلام و قرآن، نحوه برخورد با نامحرم و معاشرت اجتماعي سخن گفت. دهقان تصريح کرد: حجاب نوعي هويت و فرهنگ سازي است و از ضروريات دين است و بر همگان واجب است با فرهنگ سازي اين واجب را در جامعه نهادينه کنند.

برگزاري امتحانات پايان دوره تربيت معلم قرآن کريم سطح يک در شهرستان زابل

مسئول کانون قرآن اداره تبليغات اسلامي شهرستان زابل از برگزاري آزمون پاياني دوره هاي تربيت معلم قرآن کريم سطح يک خبر داد. به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان سيستان و بلوچستان: مودي مسئول کانون قرآن اداره تبليغات اسلامي شهرستان زابل با اعلام اين خبر گفت: امتحانات پايان دوره تربيت معلم قرآن از اول ارديبهشت ماه شروع و تا نيمه هاي ماه با اخذ امتحانات شفاهي دوره هاي قرآني ادامه دارد. مودي افزود: دوره هاي تربيت معلم قرآن کريم سطح يک و دو از  نيمه هاي ارديبهشت در مرکز قرآني جنت جوانه هاي سيستان ثبت نام مي شود.

امام صادق (ع):

اموال خود را با زکات محافظت کنيد و مريضهايتان را با صدقه مداوا نماييد، هيچ مالي در خشکي و دريا تلف نمي شود مگر بواسطه خودداري از زکات.

وسائل الشيعه، ج 6، ص 13

کج خلقي

کج خلقي نزديک به غلظت و بدخويي است و ظاهر آن است که غلظت و درشتي از ثمرات کج خلقي باشد همچنـان که انقباض روي و دلتنگي و بدکلامي نيز از آثار  آن است و اين صفت از نتايج قوه ي غضبيه است و اين از جملـه ي صفـاتـي است که آدمي را از خالق و خلق دور مي کند و از نظر مردم مي افکند و طبع ها را از او متنفر مي کند و هر کج خلقي اغلب مسخره ي مردمان و مضحکه ي ايشان مي شود و لحظه اي از حزن و الم و اندوه و غم خالي نيست.

مـروي است کـه: روزي بـه حضـرت رسـول (ص) عرض کـردند که: «فلان زن روزهـا روزه مي گيرد و شبهـا را بـه عبـادت به پـاي مي دارد و ليکـن بدخلق است و از کج خلقي به همسـايگـان خود آزار مي رساند. آن حضرت فرمودند: هيچ خيري در او نيست و او از اهل جهنم است».

(بحار الانوار، ج 71، ص 394)

برگرفته از معراج السعاده

صاحب قلبي گفته است:

يوسف (ع) به ايـن جهت پيراهنش را از مصر به پدرش يعقوب (ع) فرستاد، که قصه ي او با همين پيراهن آغاز شده بود. از زماني که برادرانش آن پيراهن را آغشته به خون کرده و براي پدرش برده بودند و يوسف دوست داشت، شادي پدر از همان چيزي باشد که غصه اش از آن شروع شده بود.

    کشکول شيخ بهائي

تأملي در نهج البلاغه

ضرورت ياد مرگ

به خدا سوگند! اين که مي گويم بازي نيست، جدي و حقيقت است، دروغ نيست و آن، چيزي جز مرگ نيست، که بانگ دعوت کننده اش رسا و به سرعت همه را ميرانَد! پس انبوه زندگان و طرفداران، تو را فريب ندهند. همانا گذشتگان را ديدي که ثروت ها اندوختند و از فقر و بيچارگي وحشت داشتند و با آرزوهاي طولاني فکر مي کردند در امانند و مرگ را دور مي پنداشتند، ديدي چگونه مرگ بر سرشان فرود آمد؟ و آنان را از وطنشان بيرون راند؟ و از خانه ي امن کوچشان داد؟ که بر چوبه ي تابوت نشستند و مردم آن را دست به دست مي کردند و بر دوش گرفته و با سر انگشت خويش نگاه مي داشتند؟ آيا نديديد آنان را که آرزوهاي دور و دراز داشتند و کاخ هاي استوار مي ساختند و مال هاي فراوان مي اندوختند، چگونه خانه هايشان گورستان شد؟ و اموال جمع آوري شده ي شان تباه و پراکنده و از آنِ وارثان گرديد؟ و زنان آنها با ديگران ازدواج کردند؟ نه مي توانند چيزي به حسنات بيفزايند و نه از گناه توبه کنند!

منبع: نهج البلاغه، خطبه 132

درسهايي از بزرگان

نقل است که مالک دينارگفت: زماني بيمار شـدم و بيماري بر من سخت شد چنـانـکه دل از خود برگرفتم آخر چون اندکي بهتر شـدم  به چيزي محتاج شدم به هزار حيلـه به بازار آمدم چون کسي را نداشتم. اميرشهر در رسيد چاکران بانگ بر من زدند که دورتر برو و من توان نداشتم و آهستـــه رفتم يکي درآمد و تازيانه بر کتف من زد گفتم قطع ا... يدک (خدا دستت را قطع کند) روز ديگر مرد را ديدم دست بريده و بر چهار سو افکنده.

نقل است وقتي بيمار شد آرزوي گوشت در دل او افتاد ده روز صبر کرد چون طاقتش تمام شد به دکان قصابي رفت و دو سه پاچه گوسفند بخريد و در آستين نهاد و برفت. قصاب شاگردي داشت در عقب او بفرستاد و گفت بنگر تا چه مي کند. زماني بود شاگرد گريان باز آمد گفت: از اينجا برفت جايي که خالي بود آن پاچه از آستين بيرون کرد و دو سه بار ببوئيد. پس گفت اي نفس بيش از اينت نرسد پس آن نان و پاچه به درويش داد.

بدو گفتند: چگونه اي؟ گفت: نان خداي مي خورم و فرمان شيطان مي برم.

زني مالک را گفت: اي رياکار. جواب داد که بيست سال است که هيچ کس مرا به نام خودم نخواند الا تو که نيک دانستي که من کيستم.

و گفت: دوستي اهل اين زمانه را  چون خوردني بازار يافتم به بوي خوش و به طعم ناخوش.

 و گفت: در تورات خوانده ام که حق تعالي مي گويد اي صديقان تنعم کنيد در دنيا به ذکر من،که ذکر من در دنيا نعمتي عظيم است و در آخرت جزايي جزيل.

«تذکره الاولياء عطار نيشابوري»

پيامبر اکرم (ص):

با هم دوستي کنيد و هديه به يکديگر بفرستيد، که آن کينه ها را برطرف مي کند.

فروع کافي، ج 5، ص 144

 

آشنايي با اديان

کنفوسيانيسم

کنفوسيوس (Confucius) حکيم و سياستمدار چيني آيين تازه اي براي مردم چين آورد که با وجود مقبوليت عامه، پس از چندي از رونق افتاد و جاي خود را به آيين بودا داد.

سرگذشت کنفوسيوس

در حدود سال 551 ق. م در ايالت لو (Lu) در چين، در خاندان کونگ (kung) فرمانرواي تسو (Tsow) کودکي به دنيا آمد که او را چيو (Chiu) ناميدند. وي در سه سالگي پدر خود را از دست داد و اين در حالي بود که آن فرمانروا هيچ ميراثي براي زن و يگانه فرزند خود باقي نگذاشته بود. کودک نزد مادر رشد کرد و آموزگارانش هوش او را مي ستودند و آينده درخشاني را براي او پيش بيني مي کردند. نوزده ساله بود که وزير اعظم آن منطقه سرپرستي مزرعه ها را به او سپرد. وي در کنار اين منصب دولتي به مطالعات و تحصيل هنر ادامه داد و دانشمندان براي کسب علم و کمال نزد او حاضر مي شدند. مردم او را کونگ فوتسه (futze-kung) يعني کونگ فيلسوف مي ناميدند که ما آن را کنفوسيوس تلفظ مي کنيم.

کنفوسيوس زندگي پرماجرايي داشت و علاوه بر تعليم شاگردان، به کارهاي حکومتي نيز مي پرداخت و در پنجاه سالگي به وزارت دست يافت و مقام او در زماني کوتاه بالا رفت و وزير اعظم شد. توانايي وي در مديريت کشور حسادت رقيبان را برانگيخت. از اين رو، پس از چندي از مناصب حکومتي کناره گيري کرد و تنها به تربيت شاگردان پرداخت. سرانجام هنگامي که به سال 479 ق. م مرگ به سراغ وي آمد، از عدم موفقيت کامل خويش اندوهگين بود، ولي شاگردان و ياراني از خود باقي گذاشت  که پيام او را به همه رساندند.

آثار: کنفوسيوس در سالهاي آخر عمر خود کتابهايي نوشت که جزء ادبيات کلاسيک چين شد. کتابهاي وي عبارتند از:  1- سوچينگ (کتاب تاريخ) 2- سي چينگ (کتاب شعر)  3- لي مي (کتاب شعائر) 4- اي چينگ (کتاب تبديلات)  5- جون جيو (سالنامه بهار و پاييز) چهار کتاب نخست گزيده اي از سخنان پيشينيان را نيز دربر دارد، ولي سراسر کتاب پنجم از خود اوست.

تعاليم:تعاليم کنفوسيوس ترکيبي بود از اصول اخلاقي، سياست مدن و مقداري مسائل ديني. وي معقتد بود که اجداد مردم طبق قاعده لي (Li) زندگي مي کردند و از اين رو از انواع نيکي ها و برکات برخوردار بودند، ولي مردم زمان وي بر اثر رها کردن آن شيوه، از آن امور محروم مانده اند. لي از ديدگاه کنفوسيوس معاني مختلفي داشت و براي پاکي، ادب، تشريفات و عبادت به کار مي رفت. وي معتقد بود با پيروي از لي هر چيزي به سامان مي آيد و جامعه آرماني تشکيل مي شود.

سلسله درسهاي خداشناسي

با مفضل در محضر امام صادق(ع):

در فوايد و عجايب باد و هوا

متوجه مي کنم تو را اي مفضل بر منافعي که در باد هست. نمي بيني اگر چند گاه باد نوزد موجب بوجود آمدن بيماريها مي شود و نفسها را مي گيرد و بيماران را مي گدازد و ميوه ها را فاسد مي گرداند و بقول و سبزيها متعفن مي شود و سرمنشأ بيماريهايي چون وبا و طاعون در بدنها مي کند و آفت در غلات پديد مي آيد. پس معلوم شد که وزيدن باد از حسن تدبير خالق عباد است و تو را خبر مي دهم از حکمت اصل هوا، به درستي که صدا اثري است که از اصطکاک اجسام در هوا حادث مي گردد و هوا آن را به قوه ي سامعه مي رساند و مردم در تمام روز و بعضي از شب در حوائج و معاملات خود سخن مي گويند.

 اگر اين سخن در هوا مي ماند هرآينه عالم پر مي شد از  صدا و کار بر مردم دشوار مي شد و محتاج مي شدند که هوا را تازه کنند مانند کاغذي که نوشته شد بايد کاغذ ديگر را تحصيل کنند و زياده از آن احتياج مي شد زيرا آنچه را که ترک مي کنند و نمي نويسند بسيار زياده است از آنچه مي نويسند، پس خلاق حکيم اين هوا را کاغذ لطيف پنهاني گردانيده که حامل سخن مي شود به قدر حاجت و باز محو مي شود از اثر سخن، صاف و خالص مي ماند براي سخن ديگر، کهنه و ضايع نمي شود و همين نسيم که او را هوا مي نامند بس است براي عبرت تو اگر تفکر کني در مصالح آن، بدرستي که حيات بدنها به آن است که در درون استنشاقش سبب زندگي است و از خارج مباشرتش بدن را به اصلاح  مي آورد و صداها را از  راههاي دور حامل مي شود و مي رساند و بوهاي خوش را به شامه مي رساند نمي بيني که از هر طرف که باد از آن طرف مي آيد بوي خوش و صدا از آن طرف بيشتر مي رسد...

بعد از باران ابرها را از هم مي پاشد و درختها را آبستن مي گرداند و آبها را سرد مي کند و کشتيها را جاري مي سازد و طعامها را لطيف مي گرداند و آتش را مي افروزد و چيزهاي تر را مانند جامه و غير آن خشک مي کند. بطور خلاصه حيات همه چيز به باد است اگر باد نمي بود گياهان پژمرده مي شدند و حيوانات مي مردند و  چيزها گرم و فاسد مي شد.

«توحيد مفضل»

 

 

فنــاوري اطلاعــات

تعاريف مهم مباحث رايانه

واحد پردازشگر مرکزي (CPU)

اين قطعه به عنوان مغز رايانه ناميده مي شود و مسئوليت کنترل تمام محاسبات، عمليات و قسمت هاي مختلف را بر عهده دارد.

اجزاي اصلي يک CPU

1) واحد حساب و منطق Unit ALU Arithmetic/Logic

2) واحد کنترل Control Unit

عوامل مؤثر در قدرت پردازش CPU

1) ميزان آدرس دهي: توانايي CPU در کنترل آدرس هاي RAM

2) گنجايش ثباتها: ثباتها در CPU مسئول نگهداري و انتقال داده ها و دستور العمل هاي در حال پردازش است. تعداد ثباتهاي (Register) بيشتر، سرعت پردازش بالاتر

3) ظرفيت گذرگاه داده

4) سرعت ساعت Clock Speed بر حسب MHZ و GHZ است.

اصطلاحات:

CPU: Central Processor Unite

MHZ: Mega Hertz

GHZ: Giga Hertz

GHZ= 3400 MHZ 4/3

3400 مگاهرتز معادل 4/3 گيگاهرتز مي باشد. واحد اندازه گيري سرعت کاري CPU

سايت ديني

مرکز جهاني علوم اسلامي

* به آدرس اينترنتي  http://www.qomicis.com

* عناوين اين وب سايت:

کتابخانه

بخش مقالات

پاسخ به شبهات

پرسش و پاسخ

پايگاههاي مفيد

ارتباط با ما

گزارش نشست هاي علمي

و موضوعات متنوع ديگر

نرم افزار ديني

گنجينه نور

شامل: * ترتيل کامل قرآن کريم با قرائت استاد منشاوي

 - * متن قرآن کريم با خط عثمان طه و متن ترجمه روان آيت ا... مکارم شيرازي

 - * صوت کامل صحيفه سجاديه (61 دعا)

 -* آموزش روخواني قرآن کريم به صورت انيميشن

 - * صوت ادعيه منتخب مفاتيح الجنان

 -* و موضوعات متنوع ديگر-براي اطلاع بيشتر به اين سايت مراجعه نماييد:

www.nkqom.ir

امام علي (ع):

زبان خردمند پشت دل اوست و دل احمق پشت زبانش است.

نهج البلاغه

اخبار جهان اسلام

مرکز گفتگوي اديان در قطر تأسيس مي شود.

مرکز گفتگوي اديان قطر در حاشيه برگزاري ششمين همايش بين المللي گفتگوي اديان با حضور مسئولان و نمايندگان اديان سه گانه آسماني عصر چهارشنبه 25 ارديبهشت  ماه تأسيس مي شود.

 آيت ا...تسخيري: اختلاف بين امت اسلامي خلاف نص صريح قرآن مجيد است.

آيت ا... محمد علي تسخيري دبيرکل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي عصر سه شنبه در اجلاس يک روزه وحدت مذاهب اسلامي و چالش هاي جهان اسلام در دانشگاه پنجاب لاهور گفت: ادامه اختلاف بين امت اسلامي خلاف نص صريح قرآن مجيد است.

شيخ الازهر: تأکيد کشورهاي اسلامي بر ميانه روي و اعتدال ضروري است.

شيخ محمد سيد طنطاوي در ديدار با سفير جديد آمريکا در قاهره، همکاري ميان پيروان اديان الهي را زمينه اي براي منافع بشر و پيشرفت جوامع خواند و گفت: کشورهاي اسلامي بايد بر اصول ميانه روي، اعتدال و مبارزه با خشونت در همه مذاهب تأکيد کنند.

 شبکه تلويزيوني اسلامي در چچن راه اندازي مي شود.

شبکـه تلـويزيوني اسـلامي مستقـل، با هـدف تـرويج و توسعـه اخلاق و معنـويت در جمهوري چچن راه اندازي مي شود.

معرفي کتاب

نام کتاب: اندرزهاي سبز

نويسنده: مهدي نيک خو

ناشر: دار الثقلين- قم 1382

قيمت: 650 تومان

به تحقيق مي توان گفت که يکي از زيباترين، ملکوتي ترين، مقدس ترين و در عين حال آسان ترين و نزديکترين رابطه ها، رابطه ي انسان با خداست. بناي آسمان و زمين، روشنايي ها و خورشيد و گردش افلاک و وسعت درياها به اعتبار محمد (ص) و خاندان پاک اوست.

وجود اهل بيت (ع) بزرگترين و کافي ترين فلسفه آفرينش است و خاندان رسول ا... بهانه را در وجودشان به وديعت نهاده است.

امام صادق (ع):

عمل کم با تقوي، بهتر است از عمل بسيار بدون تقوي

وسائل الشيعه، ج 11، ص 190

استان شناسي

دره نگاران

اين منطقـه ي کوهستـاني و زيبـا در 100 کيلـومتـري شهـرستـان سراوان واقع گـرديده است و جزء جاذبه هاي تاريخي منطقه مي باشد. علت نامگذاري اين منطقه وجود نقش و  نگاره هايي است که بيشتر مربوط به حيوانات بوده و بر روي صخره هاي آن نقوشي از انسان، اسب، قوچ، شتر و... وجود دارد. اين نقش و نگاره ها مربوط به هزاره هاي قبل از ميلاد بوده که از نظر باستان شناسان و تاريخ نگاران از اهميت فوق العاده اي برخوردار مي باشد. راههاي دسترسي به آن با توجه به اينکه شوسه بوده کمي دشوار است اما تمام فصول سال براي بازديد مناسب مي باشد. خصوصاً در فصل بهار بدليل آب و هواي مناسب و پوشش سبز، منطقه از طراوت خاصي برخوردار است.

 

 

 

 

احترام به والدين

مردي مادرش به دوش گرفته بود و دور خانه خدا طواف مي داد، پيامبر(ص) را در همان حال ديد پرسيد: آيا حق مادرم را ادا کردم؟

پيامبر(ص) فرمودند: حتي حق يکي از رنجهاي دوران بارداري و زايمان او را ادا نکرده اي.

  برگرفته از تفسير نمونه

معارف گياهي

گوجه فرنگي

نام هاي ديگر:  گوجه، تماته، تمباته، بادنجان قرمز، تمات

مشخصات:

ميوه ي گياهي است از تيره جعفري و از خانواده ي Solanaceac، يک ساله و پر شاخه، ارتفاع آن 40 تا 60 سانتيمتر است و داراي گلهاي زرد رنگ  مي باشد. ميوه آن گوشتي و تقريباً کروي است در ابعاد خرمالو، موطن اصلي آن آمريکاي جنوبي است و در حال حاضر تقريباً در اغلب مناطق جهان کاشته مي شود.

 ترکيبات شيميايي:

در هر 100 گرم گوجه فرنگي رسيده مواد زير وجود دارد: آب، پروتئين، هيدراتهاي کربن، کلسيم، آهن، سديم، پتاسيم، تيامين، گلوکز، سوکروز و ويتامينهاي H, C, B8, B1, B, A و k

 خواص درماني:

برطرف کننده تبهاي حصبه اي است، براي تقويت مسلولين و آماس گوش مفيد است. از آپانديسيت حاد و انواع سرطان پيشگيري مي کند. آب گوجه فرنگي باعث دفع سنگ کليه مي شود ضمناً باعث افزايش اشتها نيز مي شود.

منبع: اسرار گياهان دارويي

 

نظرسنجي

نظر خود را در مورد موضوعات زير بيان نماييد؟

موضوعات انتخابي در نشريه: 

 عالي  c  خوب  c  متوسط  c  ضعيف  c

کيفيت مطالب:

 عالي  c  خوب  c  متوسط  c  ضعيف  c

طراحي و چاپ:

 عالي  c  خوب  c  متوسط  c  ضعيف  c

پيشنهادات و انتقادات شما:

....................................................................................................................................................................................

 

 

افقي

1- دوره تجدد در ادبيات و صنايع و علوم اروپا که در اواخر قرن 15 و اوايل قرن 16 پديد آمد و اساس آن احياء ادبيات و صنايع و علوم قديم و تقليد از آثار گذشته بود.2- صدا، فرياد، بانگ- شاه کيش خورده 3- آزاده، آزادمرد- آواز 4- مزد، پاداش 5- خير و برکت، خجستگي، نيکبختي- تار، سيم، پل، نام روز ششم از هر ماه خورشيدي6- کمبود، کمي، نقصان- شهري در استان فارس 7- الفباي موسيقي- کوهان درهم 8- شاعر بلند آوازه معاصر

عمودي

1- روندگان 2- نقيض کهنه- جستجو کننده، بازرس 3- يادداشت 4- جمع امير- آواز دسته جمعي 5- تاب و توان، رمق- پالان، پوشاک چهار پايان- حرف نفي، نه 6- پوشاننده ي عيبها يکي از صفات خداوند باري تعالي- پرچم، علم 7- استاد، زبردست، کارآزموده 8- حکيم، فيلسوف و دانشمند عصر صفوي که معروف به صدر المتالهين مي باشد.

 

 

 

 

برگزيدگان جدول شماره 13

1- سيد حسين پورموسوي 2- سارا اکرمي

 

خواننده گرامي: منتظر انتقادات و پيشنهادات سازنده شما هستيم.

تعداد بازديد:4656 آخرين تغييرات:87/04/18
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر