شنبه 10 اسفند 1398 - 5 رجب 1441 - 29 فوريه 2020
صفحه اصلي/اخبار فناوري

فناوری شناسایی بر اساس بدن و لباس اشخاص

فناوري شناسايي بر اساس بدن و لباس اشخاص

يک شرکت ژاپني فناوري براي شناسايي افراد براساس شکل بدن و لباس هاي آنها با صحت ۹۰ درصد ابداع کرده است. باکمک اين فناوري مي توان کودکان گمشده را در محيط هاي شلوغ رديابي کرد.
به نقل از ديلي ميل، نرم افزار جديد شناسايي بدن که افراد را براساس شکل هيکل و حتي لباس هاي آنها شناسايي مي کند، سال آينده به بازار عرضه مي شود.

در حال حاضر فناوري شناسايي صورت قابليت شناسايي افراد بر اساس تصاوير دوربين ها را ارتقا داده است. اين فناوري حتي در صورت مبهم بودن صورت افراد نيز آنها را شناسايي مي کند.
شرکت NEC Global فناوري شناسايي بدن را ارائه مي کند و اميدوار است آن را در محيط هاي نيازمند اقدامات امنيتي شديد مانند ورزشگاه ها و فرودگاه ها به کار گيرد.
به عنوان مثال اگر  عکسي از کسي که در حال گذر از فضاي امنيتي ورزشگاه گرفته شود، دوربين هاي اطراف استاديوم مي توانند او را شناسايي کنند.
مخترع ژاپني اين فناوري معتقد است مي توان از آن براي رديابي کودکان در فضاهاي شلوغ استفاده کرد. شرکت مذکور ادعا مي کند اين فناوري مي تواند با صحت ۹۰ درصد افراد را شناسايي کند. فناوري مذکور  مي تواند جزئيات ظاهر فرد در عکس مانند لباس ها و شکل بدن او را تحليل  و تعيين کند آيا با فرد مورد نظر تطبيق دارد يا خير. 
فناوري مذکور از تحليل تصاوير و يادگيري عميق استفاده مي کند. 
تعداد بازديد:106 آخرين تغييرات:98/07/13
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر