پنج شنبه 14 فروردين 1399 - 8 شعبان 1441 - 2 آپريل 2020
صفحه اصلي/خانواده

تخلفات مدارس خارج از کشور به قوه قضائیه ارجاع شد

تخلفات مدارس خارج از کشور به قوه قضائيه ارجاع شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گزارش کميسيون آموزش و تحقيقات درباره مسائل مرتبط با فرهنگيان و مدارس خارج از کشور را براي بررسي به قوه قضائيه ارجاع دادند.
ميرحمايت ميرزاده سخنگوي کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي گزارش اين کميسيون درباره مسائل مرتبط با فرهنگيان و مدارس خارج از کشور را قرائت کرد.

متن اين گزارش به شرح زير است:
بخش اول
مستندات قانوني:
۱. شيوه نامه و ضوابط ثبت‌نام، انتخاب و اعزام نيروي انساني به مدارس جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور، ابلاغي وزير آموزش و پرورش
۲. مصوبه هيئت وزيران در خصوص مستثني بودن ايجاد دفاتر سرپرستي مدارس ايراني در کشورهاي خارجي از شمول ضوابط اجرايي بودجه به تاريخ ۱۷/ ۹/ ۱۳۷۰
۳. مصوبه هيئت وزيران درخصوص تسري جداول شماره ۱، ۲ و ۳ اصلاحي پيوست آئين‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران (مأمورين ثابت) به کليه کارمندان مشمول بند ۸ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري در سقف اعتبارات مصوب به تاريخ ۲۰/ ۴/ ۱۳۹۶
۴. ضوابط مالي و شهريه مدارس اتباع خارجي (مؤسس ايراني) و مدارس بين‌المللي (دولتي و غير دولتي)، ابلاغي ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۹۳
۵. شيوه‌نامه مالي مدارس بين‌المللي و اتباع خارجي (دولتي و غيردولتي) ابلاغي ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵
۶. آئين‌نامه انتقال کميسيون ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي به اداره کل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور، ابلاغي ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۷۸
۷. مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش درخصوص اصلاح ترکيب اعضاي کميسيون ارزشيابي مدارک تحصيلي مدارس کشورهاي خارجي به تاريخ ۱۸/ ۸/ ۱۳۸۹
۸. آئين‌نامه تأسيس مدارس اتباع خارجي مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش به تاريخ ۲۹/ ۸/ ۱۳۸۶
۹. مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش درخصوص ترکيب اعضاي کميسيون خاص در سرپرستي‌هاي مدارس جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور به تاريخ ۱۴/ ۴/ ۱۳۷۹
۱۰. مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش درخصوص نحوه تعيين پايه تحصيلي دانش آموزاني که متقاضي تحصيل در مدارس ايراني خارج از کشور هستند به تاريخ ۱۶/ ۱۰/ ۱۳۷۸
۱۱. آئين‌نامه تأسيس مدارس غيرانتفاعي ويژه اتباع خارجي به تاريخ ۶/ ۸/ ۱۳۷۸
۱۲. آئين‌نامه ارزشيابي مدارک تحصيلي مدارس کشورهاي خارجي ۱۲/ ۹/ ۱۳۷۶
۱۳. مصوبه هيئت وزيران درخصوص طرح ساختار مدارس جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور به تاريخ ۲۸/ ۵/ ۱۳۷۵
۱۴. مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش درخصوص نحوه ثبت نام و ادامه تحصيل دانش آموزان ايراني که در مدارس غيرايراني خارج از کشور به تحصيل اشتغال داشته و به ايران باز مي‌گردند به تاريخ ۲/ ۷/ ۱۳۶۹
بخش دوم
طرح مسأله:
محورهاي مذکور در درخواست کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري براي بررسي اعمال ماده ۲۳۴ آئين‌نامه داخلي (مذکور در نامه شماره ۹۳۵۰۹ مورخ ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۹۷) به شرح ذيل است:
۱. بروز تخلفات در کميسيون ارزشيابي تحصيلي مرکز امور بين‌الملل و مدارس خارج از کشور
۲. وجود برخي ابهامات در ترازنامه‌ها و تراکنش‌هاي مالي برخي مجتمع‌هاي آموزشي تطبيقي
۳. ابهامات درخصوص فعاليت‌هاي عمراني و آموزشي مرکز امور بين‌الملل و مدارس خارج از کشور در برخي کشورها
کميسيون با دعوت از مسئولان اجرايي (وزير آموزش و پرورش، معاون حقوقي و پارلماني وزارتخانه، قائم مقام وزير در امور بين‌الملل و رئيس مرکز امور بين‌الملل و مدارس خارج از کشور و معاونان وي، رئيس هيئت تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش و ديگر مسئولان ذي‌ربط) و با مکاتبات چندين‌باره اعم از استعلام از مقام عالي وزارت نظير نامه‌هاي شماره ۲۸۸۲۶ مورخ ۱۲/ ۴/ ۱۳۹۷ و شماره ۵۸۸۸۹ مورخ ۱۶/ ۷/ ۱۳۹۷ و ۷۳۴۸۲ مورخ ۵/ ۹/ ۱۳۹۷ و هيئتهاي بررسي تخلفات اداري و دريافت پاسخ و گزارش‌هاي آنان و دريافت و بررسي گزارش‌هاي مردمي اعم از اظهارات کتبي، تلفني و شفاهي نظير شکايات درخصوص عملکرد کميسيون ارزشيابي مدارک تحصيلي و پس از آن اعزام يکي از اعضاي کميسيون به کشور ترکيه و آذربايجان و بازرسي سرپرستي و مدارس اين حوزه و گفتگوي مستقيم با کادر اجرايي و معلمان و دانش‌آموزان، به بررسي تک تک اين موارد پرداخت که گزارش اين موارد به شرح ذيل است:
۱. بروز تخلفات در کميسيون ارزشيابي تحصيلي مرکز امور بين‌الملل و مدارس خارج از کشور
کميسيون ضمن بررسي گزارش‌هاي دريافتي، پي برد که در موارد قابل توجهي، آرا صادره از سوي کميسيون ارزشيابي مدارک تحصيلي، در شکل‌هاي مختلف، خارج از ضوابط صادر شده است. مشروح اين تخلفات (شامل ۲۳ مورد نمونه تخلف) به همراه مؤيدات آنها، از طرف کميسيون طي نامه شماره ۵۸۸۸۹ مورخ ۱۶/ ۷/ ۱۳۹۷ به وزارت آموزش و پرورش ارائه شده که هيئت رسيدگي به تخلفات اداري در تاريخ ۶/ ۸/ ۱۳۹۷ اين موارد را براي رسيدگي، به هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري شعبه يک بدوي مرکز ابلاغ کرده است. اين هيئت به تخلفات رسيدگي کرده و آرا براي ۷ نفر از متهمان صادر شده است.
همچنين مديران مرکز و مسئولان هيئت رسيدگي به تخلفات اداري و پس از آن مرکز امور بين‌الملل و مدارس خارج از کشور طي نامه شماره ۱۸/ ۲۹۶۶/ ۳۴۰ مورخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۸ موارد ذيل را به عنوان اقدامات اصلاحي در روند امور بيان کردند:
۱. ارائه خدمات ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي به ايرانيان خارج از کشور به صورت سامانه الکترونيکي
۲. پيشنهاد انتقال کميسيون ارزشيابي تحصيلات خارجي از مرکز امور بين الملل به دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش
۳. کاهش تعداد اعضاي کميسيون ارزشيابي تحصيلات خارجي از ۷ نفر به ۵ نفر
۴. تغيير در ترکيب اعضا و ورود افراد متخصص به کميسيون
۵. واگذاري اختيارات ارزشيابي تا سطح ششم به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها
همچنين اين مرکز اعلام کرد که در صورت احراز هرگونه تخلف، آمادگي دارد آرا صادره را باطل و مورد تخلف را پيگيري کند.
لازم به ذکر است اقدامات اصلاحي کميته، پس از پيگيري کميسيون، رافع مسئوليت آنان در وقوع تخلفات نيست و کميسيون بر بروز تخلفات در اين حوزه تأکيد مي‌کند.
۲. وجود برخي ابهامات در ترازنامه‌ها و تراکنش‌هاي مالي برخي مجتمع‌هاي آموزشي تطبيقي
مطابق گزارش واصله و بررسي‌هاي کميسيون در مجتمع تطبيقي و بين‌المللي تهران، نقض برخي ضوابط اداري و مالي رخ داده است. مشروح اين تخلفات که شامل موارد وجود مغايرت در تراز مالي، عدم ثبت گردش حساب سپرده کوتاه مدت در تراز تفکيکي، عدم انسداد حساب سپرده کوتاه مدت، پرداخت حقوق و مزايا به فردي که هيچ سمتي در مجتمع نداشته است، پرداخت وجه بدون مبناي قانوني به ۲۱ نفر از کارکنان و عوامل اجرايي برابر سند حسابداري مي‌شود، در اختيار مسئولان هيأت رسيدگي به تخلفات اداري قرار گرفت.
در برخي موارد علي‌الظاهر، از اختيارات مديريت مرکز استفاده شده و در موارد ديگر موضوع در حال بررسي و صدور رأي هيئت است.
همچنين مطابق اسناد صادره از سوي اداره ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و مستند به چندين مصوبه شوراي نظارت آموزش و پرورش شهر تهران، عملکرد مدير عامل مؤسسه آموزشي معرفت هستي تحت عنوان «کلاهبرداري» از طريق مراجع قضائي در حال پيگيري است.
۳. وجود برخي ابهامات در خصوص فعاليت‌هاي عمراني و آموزشي مرکز امور بين‌الملل و مدارس خارج از کشور
گزارش‌هاي دريافتي و بررسي‌هاي کميته اعمال ماده ۲۳۴ آئين‌نامه داخلي حاکي از آن است که در برخي مراکز و مدارس خارج از کشور که وزارت آموزش و پرورش به نمايندگي از جمهوري اسلامي ايران مشغول فعاليت است، مواردي از تخلفات اداري و مالي رخ داده است. کميسيون اين موارد را به دقت دنبال کرده و مشروح آن را در اختيار نهادهاي ذي‌ربط قرار داده و موضوع را تا حصول نتيجه نهايي دنبال مي‌کند.
اهم اين موارد به شرح ذيل است:
الف) موارد سو مديريت در پروژه شارجه و تاجيکستان
گزارش‌هاي دريافتي حاکي از آن است که بدون انجام آمايش سرزمين و بررسي کارشناسي دقيق، طرح تأسيس مرکزي در شارجه امارات و تاجيکستان شروع شده است که نظر به سو تدبير و مديريت در اين خصوص و علي‌رغم صرف هزينه‌هاي سنگين، اين طرح‌ها به سرانجام نهايي نرسيده و بلاتکليف مانده است.
لازم به ذکر است مطابق نامه شماره ۷۳۴۸۲ مورخ ۵/ ۹/ ۱۳۹۷ رئيس کميته بررسي اعمال ماده ۲۳۴ آئين‌نامه داخلي مجلس خطاب به وزير آموزش و پرورش رسيدگي و اطلاع از نتيجه بررسي در اين خصوص، درخواست شد.
معاون حقوقي و امور مجلس وقت وزارتخانه اعلام کرد که نظر به انجام اين پروژه‌ها توسط سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس و لزوم پاسخگويي توسط ايشان، به محض حصول نتيجه نهايي، مراتب اعلام خواهد شد. علي‌اي‌حال مرکز امور بين‌الملل و مدارس خارج از کشور در نامه مورخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۸ در خصوص مدرسه تاجيکستان اين‌گونه اظهارنظر کرده است:
۱. موضوع تأسيس مدرسه بين‌الملل تاجيکستان در سال ۱۳۸۵ و در يادداشت تفاهم ميان رئيس‌جمهور وقت ايران و تاجيکستان قيد گرديد.
۲. در شهريورماه ۱۳۹۳ و در کميسيون مشترک ميان دو کشور، ايران متعهد شد که ظرف سه سال مجتمع تکميل شود و مالکيت و مديريت آن به مدت ۹۹ سال در اختيار جمهوري اسلامي ايران باشد.
۳. بنابر اعلام سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس، تاکنون نزديک به ۴۰ ميليارد ريال براي اين مجتمع هزينه شده است و تنها يک فاز از آن بدون ساخت بخش‌هاي مورد نياز براي دريافت مجوز بهره‌برداري از سوي تاجيکستان، توسط شرکت «بنا راه تدبير» (طرف قرارداد سازمان مذکور) تکميل شده است.
۴. درخصوص تصميم‌گيري نهايي در مورد اين مجتمع، نامه‌اي از سوي وزير آموزش و پرورش خطاب به وزير امور خارجه تنظيم شده است که تاکنون پاسخي دريافت نشده است.
لازم به ذکر است کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري درخصوص پروژه شارجه تاکنون پاسخي از سوي وزارت آموزش و پرورش نداشته است.
ب) چگونگي ارائه مجوز تأسيس مدرسه بين‌المللي نور معرفت در استانبول:
بررسي‌هاي کميته حاکي از آن است که فردي بنام خانم (م. ر) خارج از فرآيندهاي مصوب اداري و ضوابط تعيين شده، مجوز موقتي را براي ايجاد مدرسه بين‌المللي در ترکيه دريافت کرده است.
خلاصه نتيجه پيگيري اين تخلفات توسط کميسيون و مرکز امور بين‌الملل و مدارس خارج از کشور آن است که، با توجه به عملکرد نامناسب مدرسه و عدم رعايت قوانين و مقررات و عدم توفيق در کسب مجوزات قانوني از دولت ترکيه و تخلفات صورت گرفته و شکايت‌هاي اوليا، شوراي عالي آموزش و پرورش مجوز ايشان براي سال تحصيلي ۹۷-۱۳۹۶ را تمديد نکرده و عملاً فاقد مجوز و صلاحيت براي ادامه فعاليت است. کميسيون موارد تخلف را به جد از وزارت آموزش و پرورش پيگيري خواهد کرد.
بخش سوم
نتيجه‌گيري:
کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري اعلام مي‌دارد، در هر سه محور درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، شمول موارد مذکور در صدر ماده براي وزارت آموزش و پرورش و نهادهاي زيرمجموعه آن (نظير مرکز امور بين‌الملل و مدارس خارج از کشور و سازمان توسعه، نوسازي و تجهيز مدارس کشور) وارد است.
مشروح اين تخلفات و مستندات آن (در صورت رأي مجلس به ارسال گزارش به قوه قضائيه) در اختيار مراجع قضائي قرار خواهد گرفت.
همچنين مواردي که با کشف تخلف قطعي به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ارسال شده است، توسط کميسيون تا حصول نتيجه نهايي از اين هيئت و ديگر مراجع ذي‌صلاح، تعقيب و پيگيري خواهد شد.
در نهايت، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ارجاع گزارش کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس درباره مسائل مرتبط با فرهنگيان و مدارس خارج از کشور به قوه قضائيه با ۱۲۴ رأي موافق، ۶ رأي مخالف و ۵ رأي ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماينده حاضر در صحن موافقت کردند. 
تعداد بازديد:166 آخرين تغييرات:98/11/07
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر