پنج شنبه 14 اسفند 1399 - 20 رجب 1442 - 4 مارس 2021
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

لزوم مشارکت مردم در حل معضل کودکان کار

لزوم مشارکت مردم در حل معضل کودکان کار

عضو شوراي شهر تهران، با اشاره به اينکه وجود معضل کودکان کار از هر زاويه اي مشکل زاست، از لزوم مشارکت عموم مردم براي حل اين معضل سخن گفت.
سيد مالک حسيني رئيس سازمان مشارکت هاي مردمي شهرداري تهران، در افتتاحيه کمپين چهارراه کودک، گفت: چهارراه کودک يک کمپين مستمر است که براي امن کردن فضاي شهر براي کودکان طراحي شده و اين کمپين محدود به يک مناسبت خاص نيست.

در ادامه اين برنامه مجيد مجيدي کارگردان سينما، کودک کار را معضلي دانست که نياز نيست هر روز سال به آن پرداخته بشود و زيبنده کشور ما نيست، هزاران کودک کار داشته باشد.
وي با اشاره به ساخت فيلم خورشيد گفت: بچه هاي ايراني و غير ايراني اين فيلم همه کوک کار هستند که استعداد درخشاني داشتند که اين استعدادها متاسفانه هرز مي‌رود.
اين کارگردان سينما افزود: کشور اين ظرفيت بزرگ را از دست مي دهد و اين استعداد تبديل به بزهکاري مي شود.
مجيدي، کودک کار را معلول کساني دانست که امروز در دادگاه هاي مختلف اقتصادي در حال محاکمه هستند و حق اين کودکان را ضايع مي کنند.
کارگردان فيلم سينمايي خورشيد اظهار اميدواري کرد: روزي کودک کار نداشته باشيم، سازمان هاي مردم نهاد در اين زمينه بايد بيشتر و فعال تر شوند چون اين مساله ملي است.
شهربانو اماني عضو شوراي شهر تهران نيز گفت: پديده کودکان کار از هر زاويه اي مشکل زاست، در سال ۲۰۰۲ سازمان ملل برآورد کرده ۲۱۸ ميليون نفر کودک کار  در جهان وجود دارند که در کودکيشان را در کف خيابان مي گذرانند. 
وي از شهروندان تهراني خواست در حوزه کودکان کار به سازمان هاي مردم نهاد کمک کنند. 
اماني آموزش مهارت هاي زندگي را تضمين کننده آينده اين کودکان دانست و ابراز داشت: ظرفيت هايي که در مديريت شهري و کشور ايران است مي تواند مشکل اين کودکان را حل کنند.
وي ادامه داد: در بخشي که مديريت شهري مي تواند مديريت کند بايد نظارت کافي شود و در جاييکه پيمانکاران را سوء استفاده مي کنند مديريت شهري مقابله خواهد کرد.
عضو شوراي شهر  تهران با بيان اينکه کودکان تبعه افغانستان به صورت قاچاق انساني وارد کشور مي شوند نه با خانواده گفت: پدر و مادرها حق ندارند مسئوليتشان را به گردن بچه ها بياندازند.
محمدجواد حق شناس عضو ديگر شوراي شهر نيز با اشاره به  اينکه ۱۲ ژوئن  روز جهاني مقابله با کار کودک نامگداري شده است، گفت: اين نشانه اي است که يادمان نرود کودک کار اتفاق ناخوشايند جهان مدرن است و بايد با خودمان وعده کنيم اين معضل را از چهره شهر پاک کنيم.
صدراعظم نوري عضو ديگر شوراي اسلامي شهر تهران نيز راه اندازي طرحي به نام «خير موثر» را يکي از اقدامات خوب معاونت اجتماعي دانست و گفت: دو مصوبه خوب شوراي شهر تهران مي‌تواند محدوده و فضا را براي به کار گيري کودکان را محدود کند يکي مصوبه ممنوعيت به کارگيري فعاليت هاي خدماتي است و ديگري بخشنامه شهردار تهران که طبق آن نظارت بيشتر بر کار پيمانکاران صورت بگيرد و کار ديگر اين است که مخازن زباله شهر تغيير کند.
وي افزود: خير موثر ما در مديريت شهري ايجاد ساز و کار براي تغيير مخازن شهري است.
در پايان اين مراسم جوادي يگانه معاون اجتماعي شهرداري تهران، گفت: کار کودک نقص سيستم ماست و تلاش ما در شهر تهران اين است که جا بياندازيم کودک نيروي کار نيست.
وي افزود: جمع آوري کودکان خيابان از سطح شهر با دست خشن باعث بازگشت دوباره کودک به خيابان مي شود و در هر حال هيچگاه ضربه اي که به او وارد شده است را هيچگاه فراموش نمي کند.
جوادي يگانه ادامه داد: بناي شهرداري تهران بر سوءاستفاده از کودکان کار نيست و اگر مردم تخلفي ديدند مي توانند به سامانه ۱۳۷ گزارش دهند و يا در شبکه هاي اجتماعي منتقل کنيم و اجازه دهيم تهران شهر امني براي کودکان باشد.
وي خاطر نشان کرد: محصول چنين پويش هايي حساس کردن جامعه در مقابل اين ظلم به کودکان است. 
تعداد بازديد:450 آخرين تغييرات:99/03/27
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر