دوشنبه 16 تير 1399 - 14 ذي القعده 1441 - 6 ژولاي 2020
صفحه اصلي/مسابقه

برندگان مسابقه فروردين ، ارديبهشت ، خرداد و تير 1387

برندگان فروردين ماه 1387:

خانم مرضيه انصاري ---------- از زاهدان ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

خانم صديقه پورجنائي  ---------- از يزد ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

نام عزيزاني كه پاسخ سوال فروردين ماه را درست داده اند :

رقيه اسماعيلي

چنگيزلطفي

عباس عباسيان

علي فيض عارفي

عباس شبستري

فاطمه شاهبيکي

رحيمه حسن پور

فاطمه حسن پور

فهيمه حسن پور

صديقه حسين زاده

علي سليماني

زينب شبستري

صديقه پورجنائي

محمدعارف حيدري

عاطفه پورجنائي

حميدرضاقدس

حميدرضاقدس

مليحه قدس

عليرضا قدس

اميرحسين قدس

محمدرضا قدس

احمدقدس

صديقه ميرشهركي

محرم بانو بحري

افسانه فيض عارفي

حميدرضاقدس

سارا خوش

ساجده خوش

اکرم پورجنائي

سجادميرشهركي

حسين ميرشهركي

يونس ميرشهركي

اميرحسين ميرشهركي

سيده فائزه مرتضوي

محمد نوفرستي

مهسا آبيز

کيانوش نوفرستي

مرضيه انصاري

احمد سبزبان

مرتضي آبيز

مژده آبيز

مجتبي آبيز

محمد رضا آبيز

فاطمه نوفرستي

مهونا نوفرستي

منوچهر نوفرستي

سياوش نوفرستي

علي نوفرستي

سيمين انصاري

سکينه اميري

مصطفي نوفرستي

حسين نوفرستي

مهناز انصاري

فرحناز انصاري

فريده انصاري

معصومه ذيحقي

عليرضا ذيحقي

محمد ذيحقي

الهام بيکي

مهديه بيکي

خديجه چراني

علي چراني

مرتضي خرم

باقر پرج

علي اكبر پرج

رمضان پرج

حوا پرج

مهين محمدي

ماري پرج

نجمه فيض عارفي

برات حميديان

غلامرضا کوهي

فاطمه كيخاكهن

عاطفه فيض عارفي

فاطمه فيض عارفي

مهدي عليجاني

سيد مهدي موسوي اصل

سميه رضايي

مريم خمري

رضا خموشي

حامد محسني

محمدرضا قاسمي

ريحانه رزاقي

رضا مردي

حميد ميرشكاري

سيد محسن مذهب

عبدالرضا شمسايي

فرنگيس شمسايي

صديقه امام جمعه

سيده فايزه طالبي

ناصر خوش دوست

سعيد پورموسي

مجتبي كاظمي نجف ابادي

اكرم كبيرزاده

عليرضا بهداروندي

عبدالرضا بهداروندي

شکرخدابهداروندي

خاوربهداروند

عاطفه قاسمي

ناصر قاسمي

الهه پرورش

احسان نوري

احمد نوري

كنيز رضا گرگاني

عباس نوري

سارا نوري

سميرانوري

علي سياسر كرباسكي

سكينه گرگاني

مريم سياسر كرباسكي

محمدامين سياسر كرباسكي

محمد رضا چهكندي

صادق سلم آبادي

احمد علي قديري

مجتبي پرورش

زهره پرورش

طاهره هراتيان

محمد علي علي اکبر زاده

سيد احسان روح الاميني

قادربخش

حسن پودينه تنيده

فايقه دهبان

عبدالعلي آذري

حسين فدايي

ليلا گائيني

ابراهيم تيپ ميرشکار

سيدرضا قريشي

وحيد لطفي

مجيد آزادي

ث

حميدتيپ ميرشکار

زهراتيپ ميرشکار

ساجده بيکي

بتول علامت ساز

عبدالغفور كردي تمنداني

زهرا عرب

مهديه فد ايي

فا طمه فد ايي

وحيد زهرايي

الهام ذاكر هرفته

طيبه جعفري

بهاره ذاكر هرفته

سيد سعيد برجاسبي

برات حميديان

محمد طاها صيادي

محدثه آذركشب

روح الله بابايي

محمد علي بابايي

مجيد بابايي

يوسف بابايي

مهدي بابايي

سجادحاضري

محمئ حسين بابايي

اکرم حاضري

شمامه حاضري

بيوک خانم علي محمدي

صفيه

صفيه حاضري

ثريا رضايي

پوريا جهانتيغي

حميد ميرشكاري

ندا امام وردي

جابر عليدادي

قاسم عليدادي

عليرضاهاشمي باغي

مرتضي

روح الله بابايي

ثريا رضايي

علي پورفنان

سوامازپورفنان

محبوبه اميني

عزيزپورفنان

الهه اميني

ابراهيم اميني

حامدپورفنان

هدي پورفنان

نرگس پرورش

مهدي پرورش

رسول هراتيان

محمد علي علي اکبر زاده

برندگان ارديبهشت ماه 1387:

آقاي حسين فدايي ---------- از زاهدان ----------- جايزه شما به آدرستان پست  شد .

آقاي مهدي دهداريان ---------- از خوزستان ----------- جايزه شما به آدرستان پست  شد .

نام عزيزاني كه پاسخ سوال ارديبهشت ماه را درست داده اند :

رديف

نام و نام خانوادگي

1

عليرضابهداروندي

2

عبدالرضابهداروندي

3

ميلادبهداروندي

4

انيسه سياوشي

5

حسين فدايي

6

زهرا عرب

7

شکرخدابهداروندي

8

رضا خموشي

9

مريم خمري

10

افسانه فيض عارفي

11

احمد قدس

12

مليحه قدس

13

مهديه فدايي

14

رضا فدايي

15

عباس شبستري

16

رحيمه حسن پور

17

زينـــــــــــــــــــــب شبستري

18

فاطمه حسن پور

19

فهيمه حسن پور

20

علي سليماني

21

فاطمه شاه بيگي

22

محمد کريم شبستري

23

24

مهدي عليجاني

25

فايقه دهبان

26

رضا مردي بيوه راه

27

صديقه پورجنائي

28

طيبه پورجنائي

29

اميرمحمد حيدري

30

الهام بيکي

31

محمدعارف حيدري

32

علي محمد رستگار

33

امين رستگاري فرد

34

عاطفه پورجنائي

35

سکينه رستگار

36

سامان محمدي

37

عصمت پورجنائي

38

عباس عباسيان

39

علي فيض عارفي

40

احمد قدس

41

صديقه ميرشهركي

42

مصطفي فيض عارفي

43

رويا قاسمي

44

محمدرضا قاسمي

45

علي قاسمي

46

محمد رضا چهكندي ميناخو

47

صادق سلم آبادي

48

رضا چهکندي ميناخو

49

جواد چهکندي ميناخو

50

51

علي چهکندي ميناخو

52

محسن بشارتي نيا

53

ليلا گائيني

54

شکرالله پورجنائي

55

فاطمه السادات دهقاني فيروزآبادي

56

سيده فائزه مرتضوي

57

باقر پرج

58

طاهره هراتيان

59

مهدي پرورش

60

بتول علامت ساز

61

الهه پرورش

62

زهره پرورش

63

مهدي پرورش

64

محمد علي اکبر زاده

65

زهرا پرورش

66

رسول هراتيان

67

بدري هراتيان

68

نرگس پرورش

69

سعيد پرورش

70

حسن پودينه تنيده

71

حسين پودينه تنيده

72

علي پودينه تنيده

73

مريم پودينه تنيده

74

فاطمه پودينه تنيده

75

قربان پودينه تنيده

76

حوا هاشمي باغي

77

مجتبي هاشمي باغي

78

اميرحسين قدس

79

صديقه مير شهركي

80

علي رضاقدس

81

فاطمه فيض عارفي

82

محمدرضاقدس

83

سميه رضايي

84

عزيزپورفنان

85

الهه اميني

86

حامدپورفنان

87

هدي پورفنان

88

ابراهيم اميني

89

علي پورفنان

90

سولمازپورفنان

91

زهراپورفنان

92

محبوبه اميني

93

احمد علي قديري

94

95

علي مقدمي

96

سجادمقدمي

97

صغري رنجبر

98

صديقه ميرشهركي

99

100

101

علي عباسيان

102

مريم پوراسماعيل

103

مصطفي

104

زهرا عبداله نژاد

105

نرجس دهباشي

106

حميدرضا قدس

107

سيد مهدي موسوي اصل

108

سکينه فدايي

109

وحيد لطفي

110

مهدي دهداريان

111

مسعود دهداريان

112

صادق دهداريان

113

ابوالفضل سردشتي

114

علي هاديان آبکسري

115

خانم صادقي

116

مصطفي

117

علي پورفنان

118

محبوبه اميني

119

سولمازپورفنان

120

زهراپورفنان

121

ابراهيم اميني

122

الهه اميني

123

حامدپورفنان

124

هدي پورفنان

125

عزيزپورفنان

 

برندگان خرداد ماه 1387:

آقاي ميثم براريان ---------- از بابل ----------- جايزه شما به آدرستان پست  شد .

خانم اعظم سهراب نژاد مجردي ---------- از اراك ----------- جايزه شما به آدرستان پست  شد .

نام عزيزاني كه پاسخ سوال خرداد ماه را درست داده اند :

رديف

نام و نام خانوادگي

1

 

2

روح ا... اوقاني

3

علي پورفنان

4

سولمازپورفنان

5

زهراپورفنان

6

عزيزپورفنان

7

حامدپورفنان

8

هدي پورفنان

9

ابراهيم اميني

10

محسن سنچولي پردل

11

جابر عليدادي

12

سيد مهدي موسوي اصل

13

مهدي عليجاني

14

ليلا گائيني

15

سجاد عليدادي

16

حسين فدايي

17

محمد فدايي

18

سيده فاطمه مرتضوي

19

حميد ميرشکاري

20

احمد علي قديري

21

باقرپرج

22

علي اكبرپرج

23

رمضان پرج

24

حواپرج

25

علي اصغر پرج

26

مهنازمحمدي

27

ميناريزه كار

28

مهدي ريزه كار

29

رضاپورغفاراويلق

30

مجيدامامي كلجاهي

31

عليرضا نوفرستي

32

رضا ساعي شاهي

33

سيد مهدي رضواني

34

محمدعلي چلمقاني

35

فرخنده چله

36

محسن چلمقاني

37

قاسم چلمقاني

38

سميه چلمقاني

39

مجتبي چلمقاني

40

صادق چلمقاني

41

نجمه رسائي پور

42

محمدحسين چلمقاني

43

حسين دباج

44

سعيد خدائي

45

مرتضي جدايي

46

الهام زندي

47

امين کياني

48

عبدالوهاب قاسم زاده

49

هومن نصيري

50

محمد علابيگي ناييني

51

انسيه عسکري نژاد

52

HAMID REZA MASSAH

53

FATEMEH NAKHAEE

54

SAKINEH ASHOORI

55

فرزاد اشرفي

56

مهدي دهداريان

57

مهدي حلفي

58

خسرو ثنائي راد

59

مهدي باراني

60

سولماز چمکوري

61

مجيد فاتحي

62

رضا قجري

63

محمدرضا کريمي نژاد

64

سيد رضا قريشي

65

اعظم سهراب نژاد مجردي

66

سيد مجيد نوابي

67

محمد رضا حقدوست

68

محمد رضا حقدوست

69

مصطفي شجاعي

70

هادي رضاتبار

71

حميدرضا رضاتبار

72

مهدي رضاتبار

73

فريده حيدري نجات

74

رحمان راشدي

75

نسيم غفوري

76

مليحه رجبي

77

الياس رجبي

78

حسن اسدي

79

عباس ابوالقا سمي

80

رسول آموزنده

81

محمد کوکبي زاده

82

اعظم آقاخاني

83

ابراهيم کربلايي باقري

84

احمدرضا کربلايي باقري

85

بي بي عباسي

86

مريم آقاخاني

87

محمدصالح جعفري

88

اسداله نظرزاده

89

فاطمه فروردين

90

ايران موري لطفي

91

نجوا مكوندي

92

رامين شجاعي

93

Maisam Bararian

94

عليرضابهداروندي

95

عليرضا ابراهيمي

96

مژگان پيماني

97

عبدالرضابهداروندي

98

محمدحسين نجفي

99

محمدرضاپورغريب شاهي

100

عنايت الله صابري

101

محسن دشتي

102

ميلاد گلابدار

103

مهرنوش بسته نگار

104

مهرنوش بسته نگار

105

ميلاد

106

مبينا ساجدي

107

سيده ليلا ساجدي

108

مهدي رستگار

109

حامد نظري

110

حامد يميني

111

سيدحسن يماني

112

مصطفي سرگزي

113

zahra malekpoor

114

کاظم خطيبي

115

فريبا صفائيان

116

امين رضا اميني نژاد

117

افسانه رجب پور

118

علي حويزي

119

رحيمه رستمي

120

محمد مهدي ايزدي

121

عباس عباسيان

122

محرم بانو بحري

123

رسول گل محمدي

124

روح الله گل محمدي

125

سيد يوسف ابراهيمي پور

126

ارسلان احمدي

127

سيد محمود رضا موسوي

128

ناصر

129

ناصر قاسمي

130

علي قاسمي

131

مرحمت رحماني

132

مجتبي رضواني

133

مهوش رحيمي

134

حسين رضواني

135

سعيد مشايخي

136

فاطمه بطيار

137

سيد مهدي موسوي اصل

138

محمدعلي چلمقاني

139

رضا پاکروان

140

مرضيه حجي نيا

141

ايمان چيت ساز

142

مرضيه شوشتري

143

طاها خزاعي

144

رحيمه حسن پور

145

بهاره ذاكرهرفته

146

نازنين رجبي

147

غلام حسين گزمه

148

نيره لامعي

149

شيوا نادري

150

انسيه عسکري نژاد

151

محمد علابيگي

152

رضا خموشي

153

بهاره ذاكر هرفته

154

امير ثابت قدم

155

الهام رضايي

156

الهه ذاكر هرفته

157

طيبه جلالي

158

فاطمه غياثي گندماني

159

مريم اکبري گندماني

160

سمانه قربان زاده

161

محمد رضا موحدي نيا

162

احمد ذاكر هرفته

163

مريم پوراسماعيل

164

سهيل پوراسماعيل

165

محترم اصفي كيا

166

قربان براتي

167

پروين احمدي

168

جاودان احمدي

169

فتانه احمدي

170

الهام احمدي

171

مرضيه براتي

172

173

ايرج احمدي

174

راضيه احمدي

175

پريزاد براتي

176

مولاکرم براتي

177

گلستان احمدي

178

سهام دهقاني

179

علي برز دهقاني

180

ميثم دهقاني

181

سرنجل براتي

182

ذوالفقار احمدي

183

محترم همتي

برندگان تير ماه 1387:

خانم محبوبه اميني ----------  از تبريز ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

آقاي عليرضا ابراهيمي---------- از اصفهان ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

نام عزيزاني كه پاسخ سوال تير ماه را درست داده اند :

 

رديف

نام و نام خانوادگي

1

رحيمه رستمي

2

علي پورفنان

3

محبوبه اميني

4

سولمازپورفنان

5

زهراپورفنان

6

رضاپورغفاراويلق

7

مجيدامامي كلجاهي

8

bahareh zaker

9

رضا مردي بيوه راه

10

رقيه اسماعيلي

11

صابر مرداني

12

فهيمه صحتي شفائي

13

مريم مرداني

14

محمد ساجدي

15

سيده ليلا موسويان

16

مبينا ساجدي

17

زهرا سادات موسويان

18

حميد ميرشکاري

19

نيره لامعي

20

صادق چلمقاني

21

نجمه رسائي پور

22

محمدحسين چلمقاني

23

محمدعلي چلمقاني

24

محسن چلمقاني

25

قاسم چلمقاني

26

سميه چلمقاني

27

ليلا رستمي

28

محمدصالح جعفري

29

زهره قوامين

30

حامد ابوالفتحي

31

زهرا مقدم

32

نسرين سلماني

33

افروز تيموري

34

افروز تيموري

35

حامد ابوالفتحي

36

سولماز چمكوري

37

مجيد فاتحي

38

محمدصديق قاري

39

نسيم غفوري

40

نجمه غفوري

41

لطيفه غفوري

42

علي غفوري

43

غلامحسين غفوري

44

مهري خاتمي

45

مهدي غفوري

46

مصطفي شجاعي

47

حميدرضا رضاتبار

48

عسكري رضاتبار

49

عباس ابوالقا سمي

50

رحمان راشدي

51

سعيد حضرتي

52

معصومه عاشوري

53

روزبهان قاري

54

محمدرضاپورغريب شاهي

55

محمدرضا کريمي نژاد

56

فرزاد اشرفي

57

عليرضابهداروندي

58

محمد صادق زينلي

59

عبدالرضابهداروندي

60

ابراهيم پورجاسم

61

رسول آموزنده

62

عليرضا ابراهيمي

63

مژگان پيماني

64

مريم قدمي

65

احسان زالي

66

مسعود بنائي

67

محمدحسين نجفي

68

مهدي حلفي

69

مرضيه حجي نيا

70

رضا پاکروان

71

سميه ازاد

72

حسين دباج ابرغان

73

احسان سليمي

74

امين کياني

75

ايمان چيت ساز

76

مرضيه شوشتري

77

asghar bakhtiary

78

ليلا مجدي

79

امين رضا اميني نژاد

80

فريده حيدري نجات

81

مريم اكبري گندماني

82

فاطمه غياثي گندماني

83

ميثم براريان

84

فاطمه فروردين

85

alirezakermani

86

محسن زارع سهيلي

87

محسن زارع سهيلي

88

حميد محمديان مغاني

89

zahra malrkpoor

90

محمى بابايي

91

فائزه مرادي نسب

92

محمد علابيگي ناييني

93

انسيه عسکري نژاد

94

محمد امين باهري نيا

95

سيد محمود رضا موسوي

96

سهيلا صفويه

97

ابوالفضل عرفاني نسب

98

عليرضا تفضل

99

مجتبي رضواني

100

مهوش رحيمي

101

فريبا احمدي گنجه

102

اميرحسين ابوالحسني

103

بهنام سعيدي

104

حميد نژاد حيدري پور

105

يوسف فتاحي

106

ناصر قاسمي

107

علي قاسمي

108

مرحمت رحماني

109

mohsen hamidy

110

محمد سقائي

111

عارف حيدريان

112

رضا اکبرپور

113

ايران موري لطفي

114

نجوا مكوندي

115

سعيده هاشمي

116

ابراهيم کربلايي باقري

117

احمدرضا کربلايي باقري

118

رمضان کربلايي باقري

119

اعظم آقاخاني

120

محمد آقاخاني

121

مرجان جلالي فراهاني

122

مرتضي برخورداربيدگلي

123

زهرا صالح نيا

124

الهام برخورداربيدگلي

125

سعيد مشايخي

126

زهراد امامي نائيني

127

کامبيز خوش سيرت

128

محمد فتحي راد

129

سيد يوسف ابراهيمي پور

130

علي واعظي نژاد

131

محمدحسين سليماني

132

محمد تقي حريزاوي

133

نسرين قاسمي

134

مجتبي برخورداربيدگلي

135

هومن نصيري

136

رضا قجري

137

محيي الدين عليپور

138

محمد خباز

139

سيد تراب موسوي عارف

140

اصغر کنعاني

141

عبدالغفور كردي تمنداني

142

سينا چمکوري

143

يوسف مددکن

144

طاهره فولادگر

145

سعيد جعفري

146

شيما جهان منش

147

مهدي

148

مهدي زارع

149

محمد بهشتي قادي

150

محمد احسان عقابي

151

رسول گل محمدي

152

روح الله گل محمدي

153

روح الله گل محمدي

154

سيدرضا قريشي

155

الهه ذاكر هرفته

156

حميد رضاقدس

157

محمدرضاقدس

158

محمد صدقي

159

محمد صادق خاراباف

160

ايران موري لطفي

161

نجوا مكوندي

162

مرضيه بهرامي

163

حسين عليجان نژاد

164

فريبا صفائيان

165

مهدي دهداريان

166

ناهيده ميرزايي

167

سامان سپهوار

168

سعيد پورموسي

169

رضا متشرعي

170

Hossein Alijannezhad

171

برات حميديان

172

عليرضابهداروندي

173

رقيه اسماعيلي

174

رضا مردي

175

محمدعلي چلمقاني

176

فرخنده چله

177

قاسم چلمقاني

178

مجتبي چلمقاني

179

صادق چلمقاني

180

محمدحسين چلمقاني

181

اميد بشارت نيا

182

پروين احمدي

183

محترم اصفي کيا

184

قربان براتي

185

جاودان احمدي

186

ارسلان احمدي

187

محترم اصفي کيا

188

فتانه احمدي

189

فتانه احمدي

190

راضيه احمدي

191

ايرج احمدي

192

مرضيه براتي

193

مرضيه براتي

194

الهام احمدي

195

الهام احمدي

196

فردوس براتي

197

parizad barati

198

مولاکرم براتي

199

مولاکرم براتي

200

golestan ahmadi

201

سهام دهقاني

202

ميثم دهقاني

203

محترم همتي

204

ذوالفقار احمدي

205

احسان دهقاني

206

سرنجل براتي

207

علي برز دهقاني

208

Fateme Barati

209

فهيمه سرزهي

210

جعفر احمدي

211

bagherparaj

212

حبيب الله صادقي

213

عليرضا نجفي

214

سيد احمد رمضاني مير

215

فريبا صفائيان

216

محمد فدايي

217

مهديه فدايي

218

سميه دهداريان

219

محبوبه دهداريان

220

ساره دهداريان

221

محمد رضا رجايي ريزي

222

محمد تقي رجايي ريزي

223

زهرا رجايي ريزي

224

اعظم سهراب نژاد مجردي

225

سيد مجيد نوابي

226

سيدعلي موسوي

227

محمد رضا قدس

228

صديقه باباجان تبار

229

صديقه باباجان تبار

230

ناصر قاسمي

231

غزاله قاسمي

232

علي قاسمي

233

مرحمت رحماني

234

فاطمه خواجه

235

فاطمه خواجه

236

جابر عليدادي

237

قاسم عليدادي

238

صادق چلمقاني

239

نجمه رسائي پور

240

نازنين رجبي

241

عبدالغفور كردي تمنداني

242

اسداله نظرزاده

243

فاطمه زهرا مجيدزاده

244

فرهاد پورغلامي

245

سيد تقي باقرزاده

 

 

تعداد بازديد:5225 آخرين تغييرات:87/07/07
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر