چهارشنبه 18 تير 1399 - 16 ذي القعده 1441 - 8 ژولاي 2020
صفحه اصلي/مقالات

مبلغان ديني با آگاهي از مسائل روان‌شناختي مي‌توانند بر مخاطبان خود اثرگذار باشند

نويسنده : صفر قربانپور ========

مبلغان ديني با آگاهي از مسائل روان‌شناختي مي‌توانند بر مخاطبان خود اثرگذار باشند

مبلغان ديني به همان اندازه كه نياز به تزكيه، صداقت در ايمان، عمل در رفتار دارند، نيازمند اطلاعات دقيق روان‌شناختي و علمي براي تأثيرگذاري بر مخاطبانشان نيز دارند.

 اهميت نشر و تبليغ به اندازه‌اي است كه خداوند رسالت بزرگ انبيا را ابلاغ رسالت الهي و بشارت قرار داده است.

آموزه‌هاي ديني تا زماني كه در الواح و كتب حفظ و ثبت شده و در جامعه بشري رسوخ عملي پيدا نكند، تأمين كننده هدف اصلي نخواهند بود.

مردم دنيا فطرتاً دوستدار آموزه‌هاي واقعي، سعادت بخش و آرامش بخش‌اند، بنابراين نقش تبليغ براي ارائه مصاديق حق و مطابق فطرت، بسيار مهم و والاست.

 استفاده از ابزارهاي رسانه‌اي و ارتباطي و غيره به خودي خود ممنوع نيست، بلكه استفاده از آنها براي مقابله با فرهنگ‌هاي ديگر ملل، با انگيزه ايجاد انحراف در آنها و تضعيف باورهاي اجتماعي و ديني جوامع اسلامي، موضوع مورد اهميتي است كه دنياي غرب در مواجهه با فرهنگ اسلامي از آنها استفاده مي‌كند.

فرهنگ اسلامي خواهان آزادي، عدالت اجتماعي و انسانيت براي همه جوامع بشري است كه اين مطلب با منافع سلطه‌گري دنياي غرب و جوامع ضد اسلامي سازگاري ندارد.

شناخت توطئه‌هاي برنامه‌ريزي شده دنياي غرب عليه اسلام، تهيه ابزار مناسب رسانه‌اي براي رساندن پيام و فرهنگ اسلامي و ديني به دنياي غرب و شرق و روشنگري ميان اقشار مختلف به‌ويژه كساني كه در خارج از جهان اسلامي زندگي مي‌كنند از ديگر نكاتي است تا بتوانيم هويت ديني و انساني خود را آن طور كه هست تبليغ كنيم.

شركت اقشار جامعه در مجالس مذهبي مي‌تواند يكي از معيارهاي مناسب دين‌داري و مقابله با تهديدات نرم و خزنده دنياي غرب باشد.

اگر مردم جامعه اسلامي بتوانند با رفتارهاي اجتماعي در همه عرصه‌هاي زندگي بر اساس معيارهاي اسلامي و فرهنگ ديني عمل كنند، مي‌توان گفت كه تهديدات نرم اجانب خنثي خواهد شد.

 بهره‌مندي از فضاهاي ديني و حضور اقشار مردم به‌ويژه جوانان در محافل ديني و مجالس مذهبي مي‌تواند راهي مطمئن در دريافت معارف مذهبي و بيمه شدن در برابر هجوم فكري و فرهنگي غرب باشد.

 طرح امنيت اخلاقي و اجتماعي چنا‌ن‌چه بتواند به مقيد كردن افراد به مباني ارزشي به‌ويژه امور اخلاق خانوادگي و رعايت حدود الهي در اجتماع برسد، طرح قابل قبول و مطلوبي خواهد بود.

 با بررسي همه جانبه و داشتن امكانات مناسب و ميانه‌رو، تقويت مباني اخلاقي و ديني بايد رأس همه امور قرار گيرد، چرا كه برخوردهاي فيزيكي موقت در يك برهه خاص نتايج لازم را در بر نخواهد داشت.

مبلغان ديني بايد به تجهيزات مناسب مانند ابزار علمي مسلح باشند كه اين ابزار در بخش روان شناختي، امور مذهبي و اجتماعي، در تبليغ فرهنگ اسلامي و مقابله با هجمه‌هاي فرهنگي مؤثر خواهد بود.

 مبلغان ديني به همان اندازه كه نياز به تزكيه، صداقت در ايمان، عمل در رفتار و... دارند، نيازمند اطلاعات دقيق روان شناختي و علمي براي تأثيرگذاري بر مخاطبانشان از اقشار گوناگون مردم هستند.

مبلغان براي برقراري ارتباط مؤثر با قشر جوان در تأثيرگذاري تبليغي خويش، بايد از روحيه مخاطبان خود اطلاعات جامع‌تري به‌دست آورند.

تعداد بازديد:1803 آخرين تغييرات:87/07/22
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر