شنبه 10 اسفند 1398 - 5 رجب 1441 - 29 فوريه 2020
صفحه اصلي/اخبار تصويري

نشريه الكترونيكي گفتمان ديني ((شماره 18)) اداره كل تبليغات اسلامي استان

مقام معظم رهبري (مدظله العالي):

اگر يک ملت از لحاظ سياسي تحت تأثير قدرت هاي بزرگ نباشد و از لحاظ اقتصادي هم به خودکفايي کامل برسد، اما فرهنگ و اخلاق و عقايد و باورهاي دشمنان و بيگانگان در ميان ملت رواج داشته باشد و رشد کند، اين ملت نمي تواند ادعاي استقلال کند.

مناجات نامه: (خواجه عبدا... انصاري)

«... الهي در جلال رحماني، در کمال سبحاني، نه محتاج زماني، و نه آرزومند مکاني، نه کس به تو ماند و نه به کسي ماني، پيداست که در ميان جاني، بلکه جان زنده به چيزي است که تو آني، ...»

سرمقاله

ضرورت گفتمان هاي ديني

«مردم را به حکمت و برهان و موعظه ي نيکو براي خدا دعوت کن و با بهترين طريق با اهل جدل مناظره کن.» 

(سوره نحل، آيه 125)

انسـان موجودي متفکر است که با انـديشه کار مي کند و با انديشه زندگي مي کند. اگر سود و زياني مي بيند از راه افکار و انديشه اش بهره مند يا متضرر مي شود. براي  هدايت او نيز مي بايست از راه انديشه و تفکر صحيح اقدام نمود. هدف نزول وحي الهي نيز تربيت انسان ها از راه تفکر صحيح بوده است و پيامبران الهي نيز وظيفه اي جز زدودن زنگارهاي خرافه و جهالت و هدايت از راه تفکر و انديشه صحيح نداشتند. در سراسر کتاب وحي الهي، استدلالات و احتجاجات زيادي وجود دارد که عمده ي تلاش آن در جهت وادار کردن انسان ها به تأمل، تعمق و تفکر پيرامون حوادث، اتفاقات و رخدادهاي تاريخي و پديده هاي اجتماعي است و به يقين براي تحصيل سعادت انسان ها هيچ چيز مهمتر از طرز تفکر صحيح او نيست.

طرح گفتمان ديني، با هدف تعميق آگاهي ها و انديشه هاي ديني و بينش هاي صحيح آنان از سنوات گذشته برنامه ريزي و به اجرا درآمد. در طول برگزاري اين گفتمانها، از سوي مخاطبين و شرکت کنندگان سؤالات متعددي پيرامون مباحث گوناگون اعتقادي، اجتماعي، فرهنگي و... مطرح گرديد. در اين نشريه سعي گرديده تا گوشه هايي از مباحث مطرح شده در اين جلسات به منظور استفاده عموم مخاطبين مطرح گردد.

 

در جلسه گفتمان ديني با موضوع آسيب هاي اجتماعي حاج آقاي عزيزي در ارتباط با روابط دختر و پسر بيان داشتند:

پرسش مهم در اين رابطه اين است که: آيا برقراري روابط عاطفي و احساسي بين دو جنس مخالف- دختر و پسر- مفيد است يا مضرّ؟ و به طور کلي ديدگاه قرآن کريم و عقل و منطق در اين باره چيست؟

در فرهنگ ديني اين گونه روابط عاطفي و عاشقانه تنها در چهارچوب «ازدواج» تعريف شده است؛ لذا فراتر از قلمرو ازدواج، برقراري اين روابط داراي آسيب ها و آفت هاي گوناگوني است که در ذيل به آن اشاره مي شود:

1- اين گونه روابط عاطفي يک حالت پيش رونده دارد، به گونه اي که اگر شروع شد قابل کنترل نيست. اين دوستي ها با يک نگاه آغاز مي شود و نگاه تبديل به لبخند، لبخند تبديل به سخن و گفتگو و گفتگو منجر به قرار و مدار و آن نيز به ملاقات حضوري صميمانه و اين گونه ملاقات ها به تماس بدني و... کشيده خواهد شد. لذا قرآن کريم مي فرمايد: «وَلا تَقرَبوا الفواحش»، نزديک فحشا و گناه نشويد، زيرا نزديک شدن همان و افتادن در دام شيطان هم همان.

2- در اين گونه روابط و دوستي هاي عاطفي اولين نقطه و مرکزي که آسيب مي بيند دستگاه شناختي و تصميم گيري انسان يعني «عقل» و «اراده» است. اساساً عقلانيت و  احساسات با يکديگر ناسازگارند. چشم عقل در فضاي مِه آلود احساسات نمي تواند واقعيت ها را ببيند؛ لذا علي (ع) مي فرمايد: «دوست داشتن چيزي انسان را کور و کر مي کند.»

حال اگر انسان براي ازدواج اين روابط عاطفي را برقرار کند، به دليل اينکه در فضاي عاطفي و احساسي به اين موضوع نگاه مي کند، نمي تواند نگاهي واقع بينانه و شناخت عميق و صحيحي از طرف مقابل داشته باشد؛ لذا تجربه نشان داده اين گونه دوستي ها اکثراً به ازدواج ختم نمي شود و آنهايي هم که به ازدواج منجر شده، غالباً پس از  مدتي به طلاق کشيده شده است.

3- اين گونه روابط معمولاً موجب دلبستگي و دل دادگي شديد خواهد شد، که اين دل بستگي ها، موجب از بين رفتن تمرکز فکر و نيروهاي ذهني و ارادي است. از بين رفتن تمرکز باعث افت تحصيلي شديد خواهد شد و انسان را از فتح قله هاي دانش و نوآوري و خلاقيت بازخواهد داشت.

همچنين اين دلدادگي ها باعث تضييع عمر گرانقدر که تنها سرمايه اصلي سعادت دنيا و آخرت ماست، مي شود. بايد دانست روزي اين روابط عاطفي به سردي و افول خواهد انجاميد و وصال به فراق تبديل خواهد شد، لذا دوام و پايداري نخواهد داشت و شايسته نيست انسان به امر گذرا و بي ثبات دل ببندد.

  عشق هايي کز پي رنگي بود   عشق نبود عاقبت ننگي بود

4- از ديگر آفت هاي اين گونه روابط، احساس گناه و عذاب وجدان است که مانند خوره اي روح و روان انسان را فرسوده و متلاشي مي کند.

5- اضطراب و تشويش خاطر، ترس و دلهره از ديگر آفت هاي اين روابط است. اينکه انسان همواره ترس از آگاهي ديگران، روابط او با جنس مخالف را دارد و نيز ترس از رفتن آبرو و جايگاه اجتماعي انسان، موجب اضطراب و نگراني او خواهد بود.

پيامبر اکرم (ص):

هر که بي هيچ حاجتي به قصد ديدن برادر مؤمنش به خانه ي او برود از زيارت کنندگان خدا نوشته مي شود.

وسائل الشيعه ، ج 17 ص 209

پرسمان

* اگر در اول سال منفعتي نبرد و از سرمايه خرج کند و پيش از تمام شدن سال منفعتي به دستش آيد، مي تواند مقداري که از سرمايه برداشته، از منافع کسر کند.

توضيح المسائل مراجع، جلد 2، مسأله 1782

* تا خمس مال را ندهد نمي تواند در آن مال تصرف کند اگرچه قصد دادن خمس را داشته باشد.

توضيح المسائل مراجع، جلد 2، مسأله 1790

* اگر چند ميت را مسّ کند يا يک ميت را چند بار مسّ نمايد، يک غسل کافي است.

توضيح المسائل مراجع، جلد 1، مسأله 531

* اگر شک کند که غسل کرده يا نه، بايد غسل کند ولي اگر بعد از غسل شک کند که غسل او درست بوده يا نه، لازم نيست دوباره غسل نمايد.

توضيح المسائل مراجع، جلد 1، مسأله 385

* اگر هنگام مسح کشيدن راه برويم، وضو باطل مي شود؟

همه مراجع: راه رفتن در حال مسح اشکال ندارد.

رساله دانشجويي، ص 63

*  اگر در حين وضو چيزي بخوريم، وضويمان درست است؟

همه مراجع: خوردن چيزي در حال وضو اشکال ندارد، ولي بهتر است از کارهايي که حضور قلب را هنگام وضو از بين مي برد، پرهيز شود.

رساله دانشجويي، ص 63 و 64

 

 

* خواب در چه حدي وضو را باطل مي کند؟

همـه مراجـع: اينکه چشم نبيند و گـوش نشنود و اگـر يکي از ايـن دو مشخصه نبـاشد، وضو باطل نمي شود.   

رساله دانشجويي، ص 63

* شک بعد از محل را با مثال توضيح دهيد؟

همه مراجع: شک بعد از محل، مانند آن است که در حال خواندن سوره، شک کند «حمد» را خوانده يا نه؛ در رکوع شک کند سوره را خوانده يا نه؛ در سجده شک کند رکوع را انجام داده يا نه؛ بعد از سلام شک کند تشهد را خوانده يا نه؟ و... در تمام اين موارد نبايد به شک خود اعتنا کند؛ بلکه بايد نماز را ادامه دهد و نماز صحيح است.

رساله دانشجويي، ص 105

* با غسل جنابت تا چه زماني مي توان نماز خواند؟

همه مراجع: تا زماني که يکي از مبطلات وضو رخ ندهد، مي توان با آن نماز خواند. 

رساله دانشجويي، ص 80

* کسي که نمي داند روزه هايي که در ايام جواني خورده، قبل از هنگام بلوغ بوده يا نه؛ آيا قضاي آنها واجب است؟

همه مراجع: اگر نمي داند، چيزي بر عهده او نيست.

پرسش ها و پاسخ هاي دانشجويي، احکام روزه، ص 73

*  انسان بايد براي تيمم انگشتر را از دست بيرون آورد و اگر در پيشاني يا پشت دست ها يا در کف دست ها مانعي باشد، مثلاً چيزي به آنها چسبيده باشد بايد برطرف نمايد.

توضيح المسائل مراجع، جلد 1، مسأله 707

* کسي که بدن و لباسش نجس است و کمي آب دارد که اگر با آن وضو بگيرد يا غسل کند، براي آب کشيدن بدن يا لباس او نمي ماند بايد بدن يا لباس را آب بکشد و با آن نماز بخواند. ولي اگر چيزي نداشته باشد که بر آن تيمم کند، بايد آب را به مصرف وضو يا غسل برساند و با بدن يا لباس نجس نماز بخواند.

توضيح المسائل مراجع، جلد 1، مسأله 676

* در تيمم پيشاني و پشت دست ها را بايد از بالا به پايين مسح نمايد و کارهاي آن را بايد پشت سر هم به جا آورد و اگر بين آنها به قدري فاصله بدهد که نگويند تيمم مي کند باطل است.

توضيح المسائل مراجع، جلد 1، مسأله 704

* کسي که جاهل به بطلان وضويش است و بعد از وضو متوجه آن مي شود، چه حکمي دارد؟

اعاده وضو براي اعمال مشروط به طهارت واجب است و اگر با وضوي باطل نماز خوانده باشد، اعاده آن نيز واجب است.

توضيح المسائل مراجع، جلد 1، استفتائات از مقام معظم رهبري، سؤال 137، ص 204

* وضو گرفتن زن در جايي که مرد نامحرم او را مي بيند، چگونه است؟

همه مراجع: گناه کرده؛ ولي وضويش صحيح است.

رساله دانشجويي، ص 64

معنويت و اخلاق

در جلسه گفتمان ديني با موضوع معنويت و اخلاق حاج آقاي قربانپور بيان داشتند:

از آنجـا که يکي از سـامانه هاي اصلي در ارتقاء و تکامل مناسبات انسـاني انجام رفتارهاي صحيح و بهره مندي از معنويات و مزين شدن به اخلاق حسنه مي باشد.

ضروري است که شناخت و معرفت بيشتري از مسير پرپيچ و خم و طولاني زندگي انساني حاصل آيد تا در ارتباطات سه گانه بين خود و خدا و مردم با انجام بهترين افعال و اعمال راه کمال طي گرديده و موانع و مشکلات برطرف شود و با خودسازي و اصلاح جامعه در جهت رسيدن به کمال مطلق تلاش گردد.

واژه شناسي: در خصوص دو موضوع بسيار مهم معنويت و اخلاق، قدم اول شناخت واژگان مورد نظر و در پي آن درک مفاهيم و سپس عمل بر اساس موازين است که مي تواند آثار مطلوب را به بار بنشاند، فلذا به تشريح مختصر هر يک از کلمات ذکر شده مي پردازيم:

معنويت از ريشه لغوي عَنَي و از کلمه معني گرفته شده است و کلمه معني يعني مراد، مقصود، مفهوم کلام، باطن و حقيقت مطلب و معنوي يعني منسوب به معني، باطني، حقيقي، مقابل ظاهري، مقابل مادي و شخصي که در عالم معني سير مي کند. معنويت در تعريف لغوي يعني معنوي بودن. اينها تعاريف لغوي معنوي و معنويت بود اما آنچه که از معنويت هدف ماست عبارتست از قواي دروني و نفساني ناديدني که به مانند موتور محرک در وجود انساني عمل مي نمايد و او را وادار به انجام رفتارهاي  شايسته و صحيح مي نمايد.

اخلاق، جمع کلمه خُلق يعني ويژگيهاي نفساني انسان که داراي استقرار و ماندگاري گرديده و بصورت ملکات شخصيّتي درآمده و موجب بروز رفتارهاي گوناگون زشت و زيبا مي شود.

ملکه و جمع آن ملکات، به صفاتي گفته مي شود که در وجود آدمي پايدار گرديده و به سادگي تغيير نمي نمايند، اين ملکات نفساني به دو نوع فضايل و رذايل تقسيم  مي شوند، ملکاتي که منشأ اعمال نيکو هستند فضيلت و جمع آن فضايل ناميده مي شوند و ملکاتي که منشأ اعمال بد هستند رذيلت و جمع آن رذايل ناميده مي شوند، فضايل موجب کمال انساني و تضمين کننده دنيا و آخرت انسان هستند و رذايل انسان را از کمال واقعي باز مي دارند و زندگي دنيايي و آخرت او را تباه مي سازند.

بنابراين اخلاق يعني ملکات و صفات نفساني پايدار انساني که منشأ افعال بشري است و بدين جهت است که گفته مي شود اخلاق خوب و حسنه يعني صفات پايدار نيکو و اخلاق بد يعني صفات ماندگار زشت در انسان.

ادامه دارد...

مصاحبه در خصوص گفتمان هاي ديني با مدير دبيرستان فضيلت

1. لطفاً خود را بطور کامل معرفي کنيد.

به نام خدا. پروين زراعتگري هستم متولد زابل داراي مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد در رشته مهندسي زمين شناسي و افتخار خدمت در آموزش و پرورش را دارم. پست سازماني: مسئوليت دبيرستان دخترانه فضيلت واقع در شهر زاهدان

2. نظر شما درباره گفتمان هاي ديني چه مي باشد؟

به نظر من با توجه به ارتباط تنگاتنگي که با دانش آموزان دارم گفتمان هاي ديني تأثيرگذار و باعث تقويت اعتقادات فرزندان اين مرز و بوم مي شود چرا که با وضعيت فعلي جامعه هميشه گله منديم که چرا جوانان داراي اعتقادات ضعيف هستند؟ اما زمانيکه با آنان به مباحثه مي پردازيم متوجه مي شويم که تمام خطاها نتيجه بي اطلاعي  است.

جوان داراي سرشت پاک و ذاتي بي آلايش است. اما چرا بعضي ها مثبت انديشي و ديگري متأثر از فرهنگ غرب، دچار معضلاتي مي شوند چون اطلاع رساني دچار يک خمودگي است که تهاجم فرهنگ بيگانه را موفق تر گردانيد، حال اگر اين اطلاع رساني با جاذبه هاي ديني درهم آميزد باعث تقويت اعتقادات ديني خواهد شد.

3. استقبال دانش آموزان مدرسه شما از اين طرح چه بوده است؟

زمانيکه سخنـران از روش هاي جديد و نوين استفاده مي کند و سعي در تفهيم مطالب بصورت کارشنـاسي شده مي نمايد استقبـال خـوب است بنابراين نتيجـه مي گيريم تبحر و ابتکار سخنران در زمينه هاي ديني مهمترين رکن يک گفتمان است.

4. براي بهتر شدن اين طرح چه پيشنهادي داريد؟

تقسيم جوانان در گروه هاي سني مختلف و با تشکيل گروههاي محدود تأثير گفتمان دوچندان مي گردد. حال اگر بتوانيم با سامان دهي به گروه هاي کوچک و انعکاس آن در بعد وسيع پيامد گفتمان ديني را بصورت عيني لمس کنيم و نتيجه را در کوتاه مدت شاهد باشيم و در انتقال باورهاي ديني از کارگاههاي آموزشي و جاذبه هاي نرم افزاري استفاده کنيم موفق تر خواهيم بود.

فعاليتهاي پايگاه حضرت ولي عصر (عج) سازمان

1- برگزاري مسابقه فرهنگي نصر که به قيد قرعه به پنج نفر جوايز تعلق گرفت و توزيع بيش از 1500 تراکت

2- برگزاري محفل انس با قرآن و شب خاطره به مناسبت هفته دفاع مقدس و ضيافت افطاري که در اين مراسم حاج آقاي قربانپور و فرماندار محترم زاهدان به بيان  خاطرات از جبهه و جنگ پرداختند.

3- توزيع شکلات به مناسبت هفته دولت

4- ديدار با مديرکل محترم تبليغات

5- حضور در گلزار شهدا و غبار روبي مزار

6- سرکشي از خانواده هاي شهداي سازمان و اهداء لوح تقدير

امام علي (ع):

دو نعمت است که قدر آن رانداند مگر کسي که از دستشان دهد: جواني و تندرستي.

ميزان الحکمه، ج 6، ح 9077

گزيده اخبار گفتمانها

ô با همت واحد پژوهش اداره کل تبليغات اسلامي استان کتاب زلال معرفت با موضوعاتي همچون مجموعه سخنراني هاي مطرح شده در گفتمان هاي ديني و ارائه بخشي از پرسش و پاسخ هاي مطرح شده بر اساس فرمايشات مراجع معظم تقليد به چاپ رسيد.

ô برگزاري 8 گفتمان ديني در سطح مدارس، مراکز علمي شهرستان زاهدان با حضور اساتيد حوزه و دانشگاه

ô برگزاري 7 گفتمان ديني در سطح مدارس و مراکز علمي شهرستان دلگان با حضور حجه الاسلام والمسلمين محمدي

ô برگزاري 10 گفتمان ديني با موضوعات عفاف و حجاب، آسيب هاي اجتماعي، زن و خانواده و... در شهرستان ايرانشهر

ô حضور بيش از 4000 نفر درگفتمان هاي ديني اجرا شده در سطح مدارس و مراکز علمي استان

ô برگزاري جلسه هماهنگي طرح گفتمان ديني با حضور مديرکل تبليغات اسلامي استان و مسئولين آموزش و پرورش

ô امضاي توافقنامه همکاري بين اداره کل تبليغات اسلامي استان و سازمان آموزش و پرورش در راستاي اجراي گفتمان ديني و ساير فعاليتهاي فرهنگي مرتبط

تأملي در نهج البلاغه

دعـا و تـوبه

بدان خداوندي که گنجينه هاي آسمان و زمين در دست اوست تو را در دعا رخصت داده و خود اجابت آن را بر عهده گرفته و تو را فرموده که از او بخواهي تا عطايت کند، از او آمرزش طلبي تا بيامرزدت. ميان تو و خود کسي را نگمارده تا تو را از وي بازدارد؛ تو را به کسي وانگذاشته که در نزد او شفاعت کند؛ اگر گناه کردي از توبه  منعت ننموده و در کيفرت شتاب نفرموده، چون به او بازگردي سرزنشت نکند، آن جا که رسوا شدنت سزاست، پرده ات را ندرد، در پذيرفتن توبه بر تو سخت نگرفته و حساب گناهت را نکشيده و از بخشايش نوميدت نگردانيده، بلکه بازگشت را از گناه نيک شمرده و هر گناهت را يکي گرفته و هر کار نيکويت را به ده به حساب آورده و در توبه را برايت بازگردانده.

منبع: نهج البلاغه

امام صادق (ع):

دشنام گويي و بدزباني و دريدگي از (نشانه هاي) نفاق است.

ميزان الحکمه، ج 9، ح 15688

بخوانيد مرا تا اجابت کنم شما را

شخصي به حضرت علي (ع) عرض کرد: چگونه است که خداوند مي فرمايد: «اُدعُوني اَستَجِب لَکُم» بخوانيد مرا تا اجابت کنم شما را، و در عين حال دعا مي کنيم و  مستجاب نمي شود؟

حضرت فرمود: به اين دليل که دلهاي شما هشت نوع خيانت کرده است:

1. خدا را شناختيد و حقش را آنطور که بر شما واجب کرده ادا نکرديد، در نتيجه اين گونه خداشناسي براي شما سودي نخواهد داشت.

2. به پيامبر (ص) ايمان آورديد ولي با دستوراتش مخالفت کرديد و آيينش را از بين برديد.

3. کتاب خدا- قرآن- را خوانديد و عمل نکرديد، گفتيد فرمانبرداريم ولي مخالفت کرديد.

4. ادعا کرديد از جهنم مي ترسيد، ولي هميشه کاري کرديد که بدان نزديکتان مي کند، پس ترستان کو؟

5. خودتان را مشتاق بهشت مي دانيد ولي کارهاي شما باعث دوريتان از بهشت است، پس اشتياقتان کو؟

6. از نعمتهاي خدا بهره برديد ولي شکرانه اش را بجا نياورديد.

7. خدا فرمان دوري از شيطان داد، چون دشمن شماست، ولي شما با اينکه اظهار دشمني کرديد روي گردان از او نشديد و با وي دوستي کرديد، بدون اينکه نافرمانيش کنيد.

8. عيوب مردم را پيش چشم خود قرار داديد و از عيوب خود چشم پوشي کرديد، کساني را ملامت مي کنيد که خود شما بيشتر از آنها شايسته سرزنش مي باشيد.بنابراين چگونه دعاي شما مستجاب شود، با اينکه با دستان خودتان درهاي دعا را بسته و راههاي آن را بند آورده ايد، اگر بخواهيد دعاي شما مستجاب شود تقوا پيشه کنيد.

برگرفته از کتاب چرا دعايمان مستجاب نمي شود.

درسهايي از بزرگان

فضيــل

درباره فضيل نقل است که پيوسته جـوانمردي و همتي در طبع او بود چنانکه اگر در غافله زني بود کالاي او را نمي برد و کسي که سـرمايه او کم بود مال او را نمي گرفت و نزد هر کس به مقدار سرمايه اش چيزي مي گذاشت و هم ميلش رو به صلاح بود و در ابتدا بر زني عاشق بود هرچه از راه زدن بدست مي آورد براي او مي آورد و گاه به گاه بر روي ديوارها مي رفت و به ياد عشق آن زن گريه مي کرد. يک شب کارواني مي گذشت و در ميان کاروان يکي قرآن مي خواند اين آيه به گوش فضيل رسيد:

«الم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله» آيا وقت آن نيامده که اين دل خفته شما بيدار گردد، تيري بود که بر جان او درآمد اين آيه به مقابله فضيل خوانده شد و گفت: اي فضيل تا کي تو راه زني مي کني، وقت آن آمد که ما نيز راه تو را بزنيم. فضيل از ديوار فرو افتاد و گفت کم کم آمدم وقت نيز گذشته بود سراسيمه و حيران و خجل و بي قرار روي به ويرانه اي نهاد. عده اي از کاروانيان آنجا بودند که مي گفتند برويم؛ يکي ديگر گفت:

 نمي توان رفت زيرا که فضيل در سر راه است. فضيل گفت: بشارت باد شما را که او ديگر توبه کرد. نقل است که او گفت:

از علامات بدبختي پنج چيز است: قساوت دل و نبودن اشک و بي شرمي و رغبت در دنيا و درازي آرزو.

و همچنين گفت: هر که از خداي بترسد جمله چيزها از او بترسد و هر که از خداي نترسد از جمله چيزها بترسد.

و نيز گفت: مشغول به دنيا شدن آسان است ولي از ميان آن بيرون آمدن و خلاصي يافتن دشوار است.

و گفت: اصل زهد راضي بودن است از خداي تعالي به هر چه کند.

و گفت: چه بسا مردي که به منبر زر رود و پاک بيرون آيد و چه بسا مردي که به کعبه رود و پليد بيرون آيد.

و گفت: هر که در روي فاسقي بخندد چه خوب در ويران کردن مسلماني سعي مي کند.

تذکره الاولياء

عطار

پيامبر اکرم (ص):

از جمله حقوق پدر بر فرزندش، اين است که در هنگام خشم پدر، در برابرش خشوع کند.

ميزان الحکمه، ج 14، ح 22726

مهندسي فرهنگ ديني

امروزه در جوامع مختلف توجه بسيار زيادي به موضوع فرهنگ شده و با توجه به اين اينکه دين ما و دين رسمي کشور، اسلام است و موضوع فرهنگ ديني و پياده سازي آن در کشورمان و همچنين صدور اين فرهنگ به کشورهاي ديگر براي ما از اهميت خاصي برخوردار است توجه بيشتر ما را به اين موضوع مي طلبد که مي بايست تمامي ارگانهاي ذيربط براي رسيدن به اين مهم برنامه ريزي و تلاش کنند.

فرهنگ مجموعه پيچيده اي است که دربرگيرنده دانستنيها، اعتقادات، هنرها، اخلاقيات، قوانين، عادات و هرگونه توانايي ديگري است که بوسيله انسان بعنوان عضو جامعه کسب شده است. در جامعه شناسي و انسان شناسي از فرهنگ تعاريف متعددي عنوان گرديده است. معروفترين و شايد جامع ترين تعريفي که از فرهنگ ارائه گرديده است، متعلق به ادوارد تايلر است که در بالا ذکر شد. بطور کلي مي توان فرهنگ را ميراث اجتماعي انسان دانست که او را از ساير حيوانات متمايز مي سازد. اين وجوه تمايز را که منحصر به انسان است مي توان مبتني بر چهار ويژگي بشرح زير دانست: تفکر و قدرت يادگيري، تکلم، تکنولوژي، اجتماعي بودن (زندگي گروهي)

بعضي از صفات فوق را مي توان در حد بسيار ضعيفي در حيوانات نيز مشاهده نمود که آنها را در حقيقت اعمال و حرکات غريزي بايد تلقي نمود و نه ويژگيهاي فرهنگي مثل غريزه مادري، لانه سازي و...

فرهنگ انساني بر عکس در بسياري از موارد بر غرايز بشري لگام مي زند و به همين دليل چنانچه فرهنگ انساني را از انسان بگيرند تمايزي بين انسان و حيوان بجاي نمي ماند. اگر فرهنگ را به معني کوشش هاي انسان براي ارضاء نيازهاي خود و غلبه بر طبيعت بدانيم آنگاه مي توانيم آن را به دو قسمت فرهنگ مادي و فرهنگ غير مادي يا  معنوي تقسيم کنيم. فرهنگ مادي، شامل اشياء قابل لمس است، در عناصر فرهنگ آنچه را که مادي نيست فرهنگ معنوي گويند هنر، زبان، ادبيات، فلسفه، سياست، افکار، دين، نحوه فکر و استدلال قوانين و علوم در اين زمينه جاي مي گيرند.

فرهنگ مادي و غيرمادي به يک نسبت و آهنگ پيشرفت نمي کنند بلکه معمولاً فرهنگ مادي سريعتر دگرگون مي گردد از اين رو شکافي بين اين دو پديده مي آيد که آن را پس افتادگي يا تأخر فرهنگي مي نامند. به بيان دقيق تر تأخر فرهنگي، پس افتادن يک عنصر فرهنگي از ساير عناصر است.

فرهنگ معنوي بدنه اصلي يک فرهنگ ملي است. همين بدنه است که قدرت روحي و نيروي حياتي يک ملت را مشخص مي کند، همين بدنه است که بايد به دل و جان در نگهداشت آن کوشيد، زيرا فرهنگ معنوي نقطه تعالي و فرازگاه حيات ملي است. هر فرهنگ حاوي تعريفي از حقايق موجود است که بر پايه آن، معارف مردمش را شکل مي دهد، اين مفاهيم شامل اعتقادات مذهبي، باورهاي سياسي، اساطير، تئوريهاي علمي و امثال آن مي گردد مثلاً در فرهنگ ديني اعتقاداتي در مورد خلقت انسان، آينده بشريت و ماهيت وجود و رابطه خالق با مخلوق و غيره وجود دارد. به عبارت ديگر تکنولوژي عنصري است از فرهنگ زيرا پيشرفت تکنولوژي کاملاً وابسته به پيشرفت علم است و در اين زمينه جامعه شناسي کاملاً نشان داده است که پيشرفتهاي علمي وابسته به ارزش ها و جهان بيني هاي خاص و يا در رابطه با جهت يابي هاي ديني يک جامعه است.

نويسنده : عبدالرضا بروسان

سلسله درسهاي خداشناسي

با مفضل در محضر امام صادق (ع)

در عجايب روئيدن دانه ها

(اي مفضل) تأمل کن: در روئيدن بعضي از دانه ها مانند عدس و ماش و باقلا و اشباه اينها، که در ظرفي چند مانند کيسه ها و خريطه ها مي رويند تا آن خريطه ها محافظت نمايند آنها را از آفتها تا هنگامي که مستحکم شود چنانچه حق تعالي طفل را در ميان مشيمه براي همين جا داده که از آفتها در رحم محفوظ ماند.

و اما گندم و اشباه آن را خدا در ميان پوست صلبي (سختي) قرار داده و بر سر هر دانه اي در ميان خوشه نيزه آفريده که مرغان نتوانند آنها را از خوشه ربايند و ضرر به زراعات  رسانند اگر کسي گويد که مرغان دانه ها را گاهي مي ربايند جواب مي گوييم که بلي حکيم عليم چنين مقدر ساخته زيرا که مرغ نيز خلقي است از مخلوقات الهي و روزي مي خواهد و خدا براي او آنچه از زمين مي رويد بهره مقرر ساخته و ليکن اين حجابها و نيزه ها را براي دانه ها مقرر گردانيده که مرغان ضرر بسيار نرسانند و فساد فاحش از ايشان بوجود نيايد زيرا که اگر مرغان دانه ها را بي مانع و مزاحم مي يافتند همه را ضايع مي کردند و خود از بسيار خوردن مي مردند و زارعان بدست تهي برمي گشتند پس حق تعالي اين وقايه ها را مقرر فرموده که دانه ها را قدري محافظت نمايند و اندکي از آن را بعد از بعمل آوردن مرغان بخورند و اکثرش براي آدميان بماند.

 زيرا که ايشان احقند به آن و تعب کشيده اند و زحمتها برده اند تا دانه را بعمل آورده اند و ايضاً احتياج ايشان زياده از احتياج مرغان است.

منبع: توحيد مفضل

فناوري اطلاعات

آموزش رايانه

مودم

مودم يکي از ابزارهاي رايانه اي است که براي اتصال دو کامپيوتر به يکديگر از طريق خطوط مختلف مخابراتي استفاده مي شود. البته هر يک از اين دو کامپيوتر مي توانند راهي به يک شبکه رايانه اي باشند. نام مودم (Modem) مخفف Modular-Demodular است. يعني وسيله اي که سيگنال ها را مدوله يا دمدوله مي کند. مودم ها انواع مختلفي دارند که در کل مي توان آنها را به مودمهاي اينترنال و اکسترنال گروه ها تقسيم بندي کرد.

مودم ها در کل توسط مقادير اتصالاتي که قادر به ارسال در زمان ارائه شده هستند طبقه بندي مي شوند و به طور نرمال در بيت در هر ثانيه اندازه گيري مي شوند (bps).

همچنين قادر به طبقه بندي شدن توسط Baud (تعداد سمبل هاي متمايز انتقال يافته در هر ثانيه) هستند اين تعداد و شماره ها مستقيماً متصل مي شوند اما الزاماً نه در حالت خطي. مودم هاي سريعتر که در اينترنت روزانه استفاده مي شوند، مودم هاي کابل و مودم هاي ADSL هستند. در ارتباطات تلفني، مـودم هاي راديويي چهـارچوب هاي  مکـرر از اطلاعات را در سرعت هاي اطلاعاتي بالا در اتصالات راديويي ميکروويو انتقـال مي دهند که بعضي از آنهـا بيش از يکصد ميليون بيت در هر ثانيه را منتقل  مي سازند. مودم هاي نوري اطلاعات را فيبرهاي نوري انتقال مي دهند. اغلب اطلاعات متصل شده ي درون قاره اي کنوني از مودم هاي نوري براي انتقال در فيبرهاي نوري زيردريايي استفاده مي کنند.  مودم هاي نوري به طور روتين داراي نرخ ها و سرعت هاي اطلاعاتي در دسترس حدود يک ميليون (910  * 1) بيت در هر ثانيه دارند. يک مودم 56 کيلويي قادر به انتقال اطلاعات تا بيش از 56000  بيت در هر ثانيه از طريق خط تلفن است.

انواع ديگر مودمها: آنالوگ، مودم هاي ديجيتال، مودم هاي متحرک و روتر (مسيرياب)، ...

معرفي سايت ديني

سايت پخش زنده از حرم امام رضا (ع)

در اين سايت قسمتهاي روضه منوره، صحن جمهوري، صحن انقلاب و مراسمات را مي توانيد به طور زنده ببينيد. علاوه بر اين، آلبوم تصاوير، مسابقه قرآني برنامه هفتگي حرم، اخبار، اتاق گفتگو و اوقات شرعي نيز از قسمتهاي ديگر اين سايت مي باشد.

آدرس اين وب سايت: http://www.razavi.tv

اخبار فناوري اطلاعات

* سيستم عامل ابري مايکروسافت رونمايي شد.

نسخه ي جديدي از ويندوز از سوي مايکروسافت معرفي شد که بر روي اينترنت اجرا شده و توسط ديتاسنترهاي اين شرکت ميزباني مي شود. اين سيستم عامل جديد Windows Azure نام دارد.

* گوگل و ناسا اينترنت را به فضا مي برند.

گوگل و ناسا با همکاري يکديگر قصد دارند دسترسي به اينترنت را در فضا امکان پذير کنند. اين پروژه اينترنت بيناسياره اي نام دارد و در سال 2009 در خارج از ايستگاه فضايي بين المللي آزمايش خواهد شد. در صورت موفقيت آميز بودن اين پروژه مأموريت هاي فضايي در آينده از سيستم هاي مشابهي استفاده خواهند کرد که ارتباط از فضا را ارزان تر و آسان تر خواهد نمود.

* باخبـر شدن از تماسهـاي تلفني هنگام اتصـال به اينترنت با نرم افزار Phone Tray Dialup شما مي تونين Online باقي بمونين بدون اينکه تماسهاي مهمي که به منزل ميشه رو از دست بدين! وقتي شما Online هستين و زنگي زده ميشه Phone Tray به شما اطلاع ميده که فلان شماره الان داره تماس مي گيره. در ضمن انتخاب با شماست! مي تونين به تلفن جواب بدين و اتصال رو قطع کنين يا جواب ندين و Online باقي بمونين.

امام علي (ع):

ياد خدا، کليد انس (با او) است.

غرر الحکم، ص 189

اخبار جهان اسلام

* ديدار چند نفر از شخصيتهاي سياسي- مذهبي بين المللي  (23/7/1387- 14:40)

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار چند نفر از شخصيتهاي سياسي- مذهبي بين المللي،گفتگو و تعامل را عامل ضروري و مؤثر در رفع  ابهامات و دستيابي به تفاهم خواندند و تأکيد کردند: واقعيتهاي تلخ جهان امروز همچون جنگ و گرسنگي و تعرض به حقوق انسانها، در عواملي نظير قدرت طلبي و زياده خواهي ريشه دارد بنابراين در هر تلاش و حرکتي براي حل مشکلات جهان، بايد شعار عدالت طلبي و مبارزه با ظلم را شاخص اصلي قرار داد.

* تأکيد بر ضرورت دوستي بين دول اسلامي

رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تلاش دشمنان عليه کشورهاي اسلامي گفت: امروز بيش از هر زماني امت اسلامي به دوستي بين دول اسلامي نيازمند است. به گزارش خبرنگار اعزامي واحد مرکزي خبر، علي لاريجاني که براي سفري دو روزه به بحرين سفر کرده است سه شنبه در ديدار با خليفه بن احمد الظهراني رئيس مجلس نمايندگان بحرين افزود: قبل از پيروزي انقلاب در ايران حکومت ديکتاتور که با رژيم صهيونيستي ارتباط داشت و با اعراب مسلمان ارتباطي نداشت بر سر حکومت بود اما بعد از انقلاب اين معادلات تغيير کرد و جمهوري اسلامي پيشتاز مبارزه با رژيم صهيونيستي شد و در کنار اعراب قرار گرفت.

* حزب الله فلسطين اعلام موجوديت کرد

گردانهاي جديد حزب الله فلسطين روز شنبه در بيانيه اي مطبوعاتي اعلام موجوديت کرد و هدف از تأسيس اين گروه جديد را مبارزه با دشمن صهيونيستي در سايه رکود ميدانهاي نبرد برشمرد.

معرفي کتاب

نام کتاب: چرا دعاي ما مستجاب نمي شود؟

نويسنده: عليرضا اصغري حساميه

ناشر: زمزم هدايت چاپ سپهر

چاپ: سوم تابستان 1387

قيمت: 1200 تومان

قسمتي از متن کتاب:

... روان شناسان، امروز به اين نتيجه رسيده اند که توجه به خدا و اصل نيايش و دعا موجب رفع بسياري از گرفتاريها و حتي امراض مي گردد و اساساً بسياري از امراض در محيط هايي که دعا و نيايش در آنجا وجود دارد رخنه نمي کند .....

استان شناسي

شهرستان نيکشهر را بيشتر بشناسيم

اين شهرستان در جنوب استان سيستان و بلوچستان قرار دارد که در شمال آن شهرستان ايرانشهر، جنوب آن چابهار، شرق شهرستان سرباز، در غرب آن استانهاي کرمان و هرمزگان قرار گرفته اند. داراي بخشهاي مرکزي، لاشار، قصرقند، بنت، فنوج است. از نظر آب و هوا زمستانها معتدل و تابستانها گرم است. داراي محصولات متنوع کشاورزي از قبيل خرما، پرتقال، ليموشيرين، نارنگي، انبه، ليموترش، خربزه درختي و... که در شهرستان کشت مي شود. متأسفانه در هفت سال اخير به علت خشکسالي  مقدار محصولات به شدت کاهش يافته اکثر قنوات آن خشک شده و خشکسالي ضربه جبران ناپذيري بر کشاورزان منطقه وارد کرده که با بارندگيهاي امسال تا حدودي مشکل خشکسالي مرتفع شده است.

تعداد آثار باستاني شناسايي شده شهرستان حدود 29 اثر است که از اين تعداد تاکنون تعداد سه اثر شامل: تپه دمبيگان، تپه سياهبون و چهل دختران در ليست آثار ملي کشور به ثبت رسيده است.

آثار برجسته شناسايي شده شهرستان عبارتند از:

1- حدود يازده قلعه تاريخي از جمله قلعه قصرقند، نيک شهر، بنت، فنوج، اسپکه، هيت، چانف و... 2-حدود ده محوطه و تپه پيش از تاريخ 3- حدود پنج درخت کهنسال

4- سنگ نگاره هاي شمال قصرقند 5- مسجد قديمي عبدالقادر در مجاور قلعه نيک شهر 6- تعداد پنج مقبره تاريخي و...

معارف گياهي

مـوز

مشخصات:

ميوه ي گياهي است از خانواده Musaceae، درختچه ي موز از گياهان چند ساله ي علفي بزرگ است. برگهاي آن بزرگ به طول چند متر مي باشد که قسمت تحتاني آن لوله شده و داخل يکديگر پيچيده و تشکيل يک ساقه ي کلفت را مي دهد. ميوه ي آن به شکل خوشه ي فشرده متشکل از دهها موز درمي آيد. رنگ پوست ميوه در ابتدا معمولاً سبز که کم کم زردرنگ مي شود. طبيعت آن در گرمي و سردي معتدل است.

 ترکيبات شيميايي:

در هر 100 گرم موز مواد زير وجود دارد:

آب، کلسيم، فسفر، آهن، سديم، پتاسيم، قند، مواد ازته، مواد معدني و... ويتامينهاي B6, B1, A و C

 خواص درماني:

ملين معتدلي است، شفاي زخمهاي روده اي را تسريع مي نمايد، براي معالجه زخمهاي سرطاني استفاده مي شود، سينه را نرم مي کند، براي تسکين سرفه هاي خشک و خشونت حلق استفاده مي شود.

منبع: اسرار گياهان دارويي

امام علي (ع):

دنيا و آخرت به منزله مشرق و مغرب هستند و کسي که ميان آن دو راه مي پيمايد هر اندازه به يکي نزديک شود از ديگري دور مي شود.

نهج البلاغه، حکمت 103

 

 

 

جدول شماره 17

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

1  2   3  4  5  6  7  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراح جدول: سيد علي حسيني رضوي

افقي

1- يکي از آلات موسيقي قديم ايراني شبيه به تار که با کشيدن کمانه با آرشه نواخته مي شد. 2- نام يکي از بتهاي عرب قبل از اسلام که به صورت مردي مسلح بود- پايه و بنيان 3- ابريشم خام و نتابيده - بيشه ها، نيستانها 4- معرب خسرو، لقبي که عربها به پادشاهان ساساني داده بودند- آرزو، ميل، نفس 5- برعکس نامي- کسي که نمي تواند صحبت کند. 6- الفباي موسيقي 7- دروازه (اصطلاح فوتبال)- نام سدي در ايران که روي رودخانه اي به همين نام زده شده 8- نام سلسله اي از پادشاهان قبل از اسلام ايران که پس از  اشکانيان زمام امور ايران را به دست گرفتند.

عمودي

1- از شعراي نامدار ايران زمين، پدر شعر پارسي- مزه اي که دهان را جمع کند مثل طعم ميوه ي نارس 2- متضاد خوب- ناخن دست و پاي چهارپايان از قبيل اسب و  استر و الاغ- حرف نفي عرب 3- معجزه جاويد نبي مکرم اسلام (ص) 4- آنچه با آن آرايش کنند، پيرايه 5- صحنه ي نمايش 6- به همديگر نفرين کردن 7- آهسته  حرف زدن دو تن با هم- بيماري، مرض 8- سال دهم بعثت حضرت محمد (ص) را به اين نام خوانند.

 

 

 

 

 

حل جدول شماره 16

 

1

2

3

4

5

6

7

8

ل

ر

س

ت

ا

ن

 

1  2  3  4  5  6  7  8

س

ا

ي

ر

ا

ن

 

م

د

ي

 

ا

 

ر

و

ز

 

ق

ب

و

ل

 

 

د

ن

 

ب

ا

م

ي

ه

 

ا

ل

ر

ن

س

 

ق

د

س

ا

 

 

 

س

و

د

 

ف

ر

د

و

س

 

 

ر

 

نشريه اين ماه، با مساعدت سازمان ملي جوانان استان، چاپ و توزيع مي گردد.

===================================================

صاحب امتياز: اداره کل تبليغات اسلامي استان سيستان و بلوچستان

مدير مسئول: حجه الاسلام و المسلمين حبيب ا... زاهداي

سردبير: علي اکبر طاهري

امور گرافيک: عليرضا خالقدادي

هيئت تحريريه : سيد علي حسيني رضوي ، عبدالرضا بروسان

تنظيم نشريه الكترونيكي : عبدالرضا بروسان

نشاني: زاهدان ، خيابان امام خميني (ره) ، کوچه شهيد خاکسار ، اداره کل تبليغات اسلامي استان

تلفن : 3- 3213801- 0541   دورنگار: 3213805- 0541   صندوق پستي: 686- 98135

خواننده گرامي: منتظر انتقادات و پيشنهادات سازنده شما هستيم.

تعداد بازديد:4543 آخرين تغييرات:87/10/04
نظرات

  • محسن دیناروند:با سلام و آرزوی توفیقات الهی. من حبرنگار سرویس فضای مجازی خبرگزاری ایکنا هستم. مایلم با حاجآقا زاهدی گفت و گویی داشته باشم. منتظر هماهنگی های شما هستم. با سپاس از زحمات شما. 09399209180
    • پاسخ:ايشان به تربت جام منتقل شده اند
نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر