جمعه 27 مهر 1397 - 9 صفر 1440 - 19 اكتبر 2018
صفحه اصلي/ايران و جهان


 
 


 


 


 
خروجي RSS

پيگير حل ريشه اي مساله غزه باشيم

رييس جمهور پس از پايان جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران موضوع فلسطين را پيچيده ترين و مهم ترين موضوع دوران حاضر خواند و گفت: نبايد انتظار داشت با چند اقدام به فوريت، مسئله غزه حل شود، بلکه در يک روند دنبال حل مسئله غزه هستيم.

 

به گزارش واحد مرکزي خبر ، آقاي احمدي نژاد افزود: مهمترين بخش، پي گيري و اقدامات براي توقف حملات به غزه و کشتن مردم بي دفاع اين سرزمين و پايان دادن به محاصره است که فوريت دارد.

رئيس جمهور اقدامات جمهوري اسلامي ايران را در خصوص غزه ، بلند مدت و کوتاه مدت خواند و تصريح کرد: متوقف شدن حملات به غزه، پايان دادن به محاصره آن و به رسميت شناختن حقوق مردم غزه از مهمترين اقدامات کوتاه مدت است.

احمدي نژاد پايان دادن به تجاوز و زورگويي و زير پا گذاشتن حقوق انساني، پرداختن به کوتاهي سازمانهاي بين المللي از وظايف خويش که سالهاي متمادي است خود را پرچمدار حقوق بشر معرفي مي کنند و همچنين کاهش دخالت قدرت هاي زورگو در اين سازمان ها را از اقدامات بلند مدت کشورمان دانست.

رئيس جمهور افزود: ما بايد وضع مديريت بحران در جهان را اصلاح کنيم تا از بروز چنين تهاجمها و جناياتي جلوگيري شود.

وجود رژيم صهيونيستي ظلم به بشريت است

رئيس جمهور با اشاره به پيروزي قطعي جبهه مقاومت در فلسطين تصريح کرد: در دفاع از مظلومان غزه محور اصلي ، مقابله با رژيم اشغالگر صهيونيستي است و بايد در برابر تلاش هاي دشمن براي ايجاد اختلاف بين امت اسلامي هوشيار باشيم.

آقاي احمدي نژاد گفت: رژيم اشغالگر صهيونيست هيچ جايي در اين منطقه ندارد و وجود اين رژيم صهيونيستي ظلم به تمام بشريت است.

رئيس جمهور گفت: هر اتفاقي در غزه بيفتد ،در نهايت مقاومت پيروز است و صهيونيست ها هرگز نمي توانند به اهداف خود دست يابند.

رئيس جمهور افزود: دشمنان فلسطين مي خواستند مقاومت را از هستي ساقط کنند و در اين زمينه به هر روشي از جمله کشتار زنان و کودکان دست زدند، که اين نشانه قدرت آنها نيست بلکه اوج ذلت و جنايتکاري است و در حقيقت در اين ماجرا، طراحان اين سناريوي ضدبشري باخته اند.

احمدي نژاد افزود: اگر تاکنون کساني در گوشه و کنار دنيا نسبت به جنايتکار بودن رژيم صهيونيستي ترديد داشتند امروز همه دنيا مي داند اين رژيم بايد برود.

آقاي احمدي نژاد سران رژيم اشغالگر قدس را منفورترين چهره ها در نزد بشريت امروز خواند و گفت:جنايات صهيونيستها به حدي است که اگر صفت گرگ و درندگي به سران صهيونيستي بدهيم به گرگ و درندگان هم ظلم کرده ايم.

دولت بيش از 500 ميليارد تومان به متروي تهران اختصاص داده است

رئيس جمهور در پاسخ به پرسشي درباره موضوع نشست وي با قاليباف شهردار تهران گفت: ترافيک تهران بحث مهمي بوده که دولت از همان آغاز کار خود تاکنون براي حل آن تلاش کرده و هرچه در توان داشته در بخش تخصيص منابع و همچنين ارائه‌ امکانات و تجهيزات به کار گرفته است.

دکتر احمدي نژاد افزود: در واقع بيش از سي درصد امکاناتي را که براي شهرهاي کشور در نظر گرفته‌ايم به تهران داده‌ايم.

وي اضافه کرد: براي مترو هم در اين سه سال دولت بودجه‌ بسيار خوبي را اختصاص داده است که با گذشته قابل مقايسه نيست و همچنين براي تامين اتوبوس بودجه‌هاي خوبي اختصاص داده‌ايم، اما بحث ترافيک تهران بحث تا حدودي پيچيده است.

رئيس جمهور با اشاره به حضور آقايان چمران رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، قاليباف شهردار تهران، وزير کشور و مديران ترافيکي، وزير صنايع و معادن و رئيس ستاد حمل و نقل کشور در اين جلسه گفت: کار در اين بخش دسته بندي شد که يک سطح طرح جامع حمل و نقل تهران بود.

وي افزود: از گذشته‌ها طرح‌هايي تهيه و تغييراتي در آن داده شده بود ولي هنوز طرحي که به تصويب يک مرجع نهايي برسد، نداريم؛ از اين رو قرار شد مطالعات انجام شود و به سرعت تصويب کنيم تا همه‌ کارها بر اساس آن طرح جامع باشد.

دکتر احمدي نژاد گفت: قرار شد دو کار کوتاه مدت نيز ازجمله در بخش مديريت حمل و نقل براي کاهش تراکم ترافيک، مانند همين زوج و فرد کردن يا محدوديت‌ها يا تغيير ساعت‌ها صورت گيرد.

رئيس جمهور بر ضرورت کاهش تعداد و تقاضاي سفرها در ساعات اوج ترافيک تاکيد کرد و افزود: افزايش ظرفيت ناوگان موجود بخش بعدي فوريت‌دار در اين زمينه است که قرار شد پيشنهادهاي عملياتي را بياورند.

آقاي احمدي نژاد با اشاره به وجود تعداد زيادي تاکسي، ون، اتوبوس و مترو در تهران افزود: بايد با اعمال مديريت ظرفيت چهارراه‌ها و تقاطع‌ها، بزرگراه‌ها و چراغ‌هاي راهنمايي را بالا ببريم.

رئيس جمهور يادآور شد: مطالعات نشان مي دهد که در حال حاضر تنها از 60 درصد ظرفيت موجود استفاده مي کنيم و اگر يک مقدار هماهنگي‌ها و همدلي‌ها بيشتر و مديريت دقيق‌تري اعمال شود مي‌توانيم آن 40 درصد ظرفيت خالي را هم پر و به کاهش ترافيک کمک کنيم.

رئيس جمهور درباره متروي تهران هم گفت: فقط دولت بيش از 500 ميليارد تومان به متروي تهران اختصاص داده است و آقاي قاليباف شهردار تهران هم عنوان مي‌کرد که شهرداري هم امسال 600 ميليارد تومان گذاشته که نصف آن مجوزها و نصف ديگر آن پول نقد بوده که رقم‌هاي خوبي است.

دکتر احمدي نژاد افزود: دولت همه مجوزهايي را که مي‌خواستند، ازجمله به همه‌ فاينانس‌ها مجوز داده است و حتي در اين دو، سه سال بانک ها‌ را مطلق آزاد گذاشتيم تا به شهرداري تهران هر مقدار تسهيلات مي‌خواهد با ارائه توجيه لازم، بدهند.

رئيس جمهور با اشاره به اختصاص بودجه از حساب ذخيره ارزي براي توسعه مترو در تهران گفت:‌ حداقل 500 ميليارد تومان تسهيلات از طريق بانک‌ها داده شده است .

وي افزود: برخي ها در مورد حساب ذخيره ارزي مسائلي را تکرار مي کنند درحالي که خود مي دانند صندوق ذخيره ارزي که دست دولت نيست، ذخيره‌ ارزي قانون دارد.

احمدي نژاد اضافه کرد: بخش غيردولتي وقتي مي‌خواهد سرمايه‌گذاري کند طرحش را به يک بانک عامل مي‌برد، بانک‌هاي عامل آن را بررسي مي‌کنند و در حد بودجه‌ خود بعد از تصويب، طرح را در کميسيون اقتصادي دولت مي‌آورند.

وي ادامه داد: سپس هيئت امناي صندوق ذخيره ارزي آن طرح را تصويب مي‌کند و بعد، وامشان را از طريق بانک عامل دريافت مي‌کنند؛ در واقع ذخيره ارزي يک نوع وام طبق قانون است که بايد از مسير بانک عامل بيايد.

رئيس جمهور گفت: هنوز از طريق هيچ بانک عاملي چنين درخواستي به کميسيون اقتصادي دولت نرسيده و بهتر است بروند مسيرش را طي کنند؛ اين گونه نيست که کميسيون بگويد 100 ميليون به آن بدهيد و 200 تومان به ديگري؛ چنين چيزي اصلا وجود ندارد. اين کار قانون دارد، بايد مسير قانوني آن طي شود، ما هم هيچ محدوديتي نداريم .

آقاي احمدي نژاد با اشاره با اولويت طرح‌هاي ترافيکي تهران گفت :‌ شهرداري هم مي تواند کارهاي بيشتري انجام دهد و نبايد اين مسئله مهم را به دعوا بکشانيم، بالاخره همه، مردم و تمام دستگاه ها بايد کمک و همراهي کنند تا با راهکار و تدبير مشکلات را برطرف کنيم.

وي با اشاره اتلاف وقت مردم در ترافيک هاي سنگين تهران گفت : بدتر از اين ، مشاجراتي است که برخي راه مي‌اندازند و فضا را سياسي مي‌کنند، به نظر مي‌رسد اين کار زشت‌تر از آن کوتاهي‌هايي است که در حال انجام شدن است.

رئيس جمهور در پاسخ به سوالي درباره زمان تقديم لايحه بودجه سال آينده کل کشور به مجلس شوراي اسلامي گفت: يکشنبه آينده اين لايحه در دولت نهايي مي‌شود و بلافاصله پس از تعطيلات مجلس آن را تقديم خواهيم کرد.

احمدي‌نژاد همچنين در پاسخ به سوال ديگري در زمينه لايحه‌ هدفمند کردن يارانه‌ها در مجلس گفت: در اين زمينه هماهنگي‌هاي لازم وجود دارد و اين دو مزاحم يکديگر نيستند واين گونه که به من گفته‌اند بعد از ارائه‌ لايحه‌ بودجه کار رسيدگي به آن در مجلس شوراي اسلامي حداقل در دو هفته‌ تمام مي‌شود و اگر به تغييراتي در آن نياز باشد، مجلس اين کار را انجام خواهد داد؛ بنابراين از اين جهت هيچ مشکل و نگراني وجود ندارد.

دکتر احمدي نژاد در پاسخ به سوالي در زمينه ‌ادعاي بلاتکليفي دويست و پنجاه ميليارد دلار از ذخاير ارزي گفت:‌ حسابداري ارزي از دقيق ترين حسابداري ها در کشور و در اختيار بانک مرکزي است ولي آنها از دويست و پنجاه تا هشتصد ميليارد دلار يا هر چه دلشان مي‌خواهد مطرح مي کنند در حالي که هيچ کس در کشور بدون مصوبه و قانون اجازه ندارد يک دلار از آن را جابه‌جا و در جايي هزينه کند.

احمدي‌نژاد بار ديگر يادآور شد: متاسفانه برخي که خودشان هم مي‌دانند چنين چيزي امکان ندارد، به گونه‌اي حرف مي‌زنند که گويي صندوق ذخيره‌ي ارزي يک کيسه‌ پول و در دست دولت است که هر موقع دلش مي‌خواهد برداشت مي کند؛ در حالي که اين گونه نيست.

وي افزود: تمام هزينه‌ها و محل آن بر اساس مصوبه مجلس انجام مي شود و قانون دارد که يا دولت لايحه مي‌دهد و يا طرحي در مجلس به تصويب مي‌رسد و يا قانون دائم بوده که تکليفي را معين کرده است.

دکتر احمدي نژاد بر غيرواقعي بودن عددهايي که درباره ذخيره ارزي اعلام مي شود تاکيد کرد و گفت: به طور کلي ذخيره ارزي در اختيار بانک مرکزي است که البته اين بانک هم اجازه ندارد ارقام دقيق را منتشر کند، به‌ويژه در شرايطي که دشمنان تحريم بانکي کرده اند و در صدد ايجاد محدوديت‌ و حتي در پي اين هستند که بدانند اين منابع در کدام بانک‌ها نگهداري مي‌شود تا مزاحمت ايجاد کنند.

رئيس جمهور درباره هزينه کردن منابع ريالي هم گفت: دستگاه‌هاي ناظر و متعددي مانند ديوان محاسبات و ذي‌حسابي وجود دارند و حتي بانک مرکزي هم که خود يک شبکه‌ مستقل است و تا قانون نباشد يک دلار هم به خزانه منتقل نمي‌کند؛ اينها به نظر من بيشتر حرف‌هاي تبليغاتي و سياسي است که متاسفانه برخي‌ به تبعات آن توجه ندارند.

آقاي احمدي نژاد افزود: يک جايي شوخي کردم و گفتم که ما راه استفاده غيرقانوني از ذخيره ارزي را بلد نيستيم و آنهايي که مي‌گويند مي‌توان استفاده کرد، لابد خودشان از اين کارها کرده‌اند؛ خوب است اعلام کنند تا مردم هم بدانند.

رئيس جمهور تصريح کرد: اين بد است که مسائل اساسي کشور را وارد بازي‌هاي بسيار سطح پايين کنيم چراکه بالاخره درآمدهاي دولت هر سال در بودجه‌ تصويب مي‌شود.

وي افزود: وقتي بحث 250 ميليارد دلار مطرح مي شود، اين سوال پيش مي‌آيد که دولت اصلا از کجا اين را آورده است. سال 84 که معلوم بود ذخيره‌ ارزي سي و دو ميليارد دلار، سال 85 سي و شش تا سي و هفت ميليارد دلار و سال 86 سي و شش ميليارد دلار بوده و سال آينده هم باز در حال تصويب قانون هستيم و آن چيزي که در اختيار دولت قرار مي‌گيرد مشخص است.

احمدي نژاد افزود: وام‌هايي که براي سرمايه گذاري به مردم داده مي‌شود به ده‌ها ميليارد دلار هم مي‌رسد، اينها همه قانون دارد و همان مسير را که گفتم بايد طي شود.

رئيس جمهور گفت: بخش مهمي از درآمد نفت براي سرمايه‌گذاري‌ها و نگهداري‌ها در اختيار خود وزارت نفت است. بخشي هم براي بدهي‌ها يا قرض‌هايي است که طي سال هاي گذشته گرفته شده است و بايد سال به سال پرداخت شود، رقم دقيق همه‌ اينها تا ريال آخر آن در قانون بودجه و خزانه و حسابداري وجود دارد.

دکتر احمدي نژاد در پاسخ به سوالي درباره لايحه‌ دولت براي مجازات شرکت‌هاي معامله‌کننده با شرکت‌هاي وابسته به رژيم صهيونيستي گفت: از گذشته، در داخل کشور ممنوعيت و محدوديت داشتيم ولي آن چيزي که در دولت کلياتش تصويب شد نگاهي جهاني است تا براساس آن بتوانيم هر شرکتي را که در محدوده‌ سرزمين اشغالي فلسطين سرمايه‌گذاري و به رژيم اشغالگر قدس کمک مي‌کند، مجازات کنيم.

رئيس جمهور توضيح داد که مثلا قراردادها را لغو و اگر خريدهايي از آن شرکت ها داريم قطع مي کنيم، و اگر آن شرکت ها کالايي به ايران صادر مي‌کنند يا در سرمايه‌گذاري‌هاي ايران مشارکت دارند، بتوانيم آن را محدود کنيم.

رئيس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاري در زمينه قرارداد آستان قدس رضوي با شرکت کوکاکولا گفت:‌ من الان مسئول اينکه اسم جايي را ببرم نيستم، اما وقتي قانون تصويب شود معاملات همه کساني که در هر جاي دنيا به نفع رژيم صهيونيستي کمک و سرمايه‌گذاري مي‌کنند، با ايران دچار محدوديت مي‌شود و دولت در حد قوانين و توان خود مجازات‌هايي را ضد آنها اعمال مي‌کند.

دکتر احمدي نژاد در پاسخ به سوال ديگري مبني بر تشديد اختلاف بين دولت و مجلس شوراي اسلامي درباره نحوه‌ پرداخت نقدي يارانه‌ها در لايحه‌هاي دولت خطاب به خبرنگار سوال کننده گفت : اين عبارتي که شما در سوال به کار مي‌بريد مثل بالا گرفتن اختلاف بين دولت و مجلس، اصلا وجود ندارد.

رئيس جمهور افزود : کشور ما آزاد است، اظهار نظر يک وزير معنايش دولت نيست و يا اگر يک نماينده محترم اظهار نظر مي‌کند، اين هم معنايش مجلس نيست، بلکه اين آزادي در کشور ماست و بايد اجازه دهيم اين آزادي وجود داشته باشد.

وي اضافه کرد: ما هم اکنون در حال جلو بردن کارهاي خود در هماهنگي با مجلس هستيم و جلسات هماهنگي بسيار فراواني داشته ايم و‌ الان هم در حال رايزني هستيم.

رئيس جمهور تصريح کرد : طرح هدفمند کردن يارانه‌ها يک طرح ملي و بسيار مهم است که بايد حتما در کشور اجرا شود. خوشبختانه در چارچوب و کليات و جهت‌گيري‌هاي اين لايحه، تفاهم و توافق کم‌نظيري برقرار است و بيشترين کار کارشناسي و بيشترين جلسات هماهنگي درمورد آن انجام شده و در حال حاضر هم تقديم مجلس محترم است.

آقاي احمدي نژاد يادآور شد: نمايندگان مجلس هم به صورت تمام وقت و با جديت در حال جلو بردن کار هستند و دولت نيز در کنار مجلس کمک مي کند، وزيران هم به مجلس مي‌روند و در جلسات طولاني در مورد اين لايحه بحث مي‌کنند، اجازه دهيم اين طرح ملي که همه‌ اساس آن را قبول دارند روال کار خود را ادامه دهد.

رئيس جمهور برخي مخالفت ها را با لايحه هدفمند کردن يارانه ها، سياسي، در سطح پايين و زودگذر خواند و گفت: اين موضوع در قانون برنامه‌ سوم و برنامه چهارم آمده و اساس طرح حتي در تمام برنامه‌هاي اقتصادي دولت‌هاي پيشين وجود داشته است و اکنون اين دولت و مجلس واقعا مي خواهند آن را عملياتي کنند که تصميم بزرگي است .

دکتر احمدي نژاد در پاسخ به سوالي درباره اظهارنظرهاي اخير باراک اوباما رئيس جمهور امريکا درباره غزه گفت : قدرت هاي زورگو بدانند دوراني که بتوانند خواسته‌هايشان را به ديگر کشورها تحميل کنند به پايان رسيده است.

رئيس جمهور تصريح کرد: سياستمداران جهاني بايد خود را به‌روز و ادبيات و رفتارشان را اصلاح و متناسب با شرايط امروز جهان رفتار کنند؛ استفاده از ادبيات متعلق به گذشته، نفعي براي هيچ کس ندارد.

احمدي‌نژاد افزود : ملت ايران، زنده، قوي، مستحکم ، قانون‌مدار و عدالت‌مدار با اقتدار فرهنگي است و نقش خود را در مناسبات جهاني، هوشمندانه و به درستي و البته بر پايه برادري و عدالت ايفا خواهد کرد.

وي گفت: تحولات بزرگي در جهان در حال روي دادن است و به نظر من مهم‌ترين تغيير به رسميت شناختن حقوق ملت‌ها و رعايت قانون و عدالت براي همه است و اگر افرادي مي‌خواهند تغييري ايجاد کنند اين تغييرات بايد پايه‌اي باشد، همچنين بايد نوع نگاه آنها به مسائل بين‌المللي عوض شود.

دکتر احمدي نژاد در پاسخ به سوالي درباره علت ناتواني رژيم صهيونيستي به رغم در اختيار داشتن چهارمين ارتش قوي دنيا تصريح کرد: آنها که مي‌گويند چهارمين ارتش، يا دروغ مي‌گويند يا آن سه ارتش اول ارتش نيستند، و دليل شکست صهيونيست ها هم خيلي روشن است زيرا طبق سنت الهي همواره سلاح و آهن در برابر ايمان و اعتقاد شکست خورده است.

رئيس جمهور افزود: مردم غزه با ايمان مي‌جنگند و از سرزمين خود دفاع مي‌کنند و طبق سنت الهي، خون بر شمشير پيروز است.

آقاي احمدي نژاد در پاسخ به سوال ديگري درباره تاثير انقلاب اسلامي بر منطقه ازجمله مقاومت ملت فلسطين گفت: هرچند خاستگاه انقلاب اسلامي، سرزمين ايران است، ولي اين انقلاب فقط متعلق و محدود به ملت ايران نيست، بلکه يک حرکت الهي و انساني از جنس حرکت پيامبران الهي و پيامش جهاني و متعلق به فطرت و حقوق اساسي انسان‌هاست، واين انقلاب هيچ‌گاه در مرزهاي نژاد، مليت و جغرافيايي محدود نمي‌شود و خاستگاه آن قلب و فطرت انسان‌هاست.

رئيس جمهور گفت: امروز همه ملت ها با فرهنگ و ادبيات ملت ايران احساس آشنايي مي‌کنند و مي گويند حرف ملت ايران حرف دل ماست بنابراين طبيعي است انقلاب اسلامي، تمام مناسبات جهاني را تحت تاثير قرار دهد و يکي از اين عرصه‌ها صحنه‌ فلسطين است.

دکتر احمدي نژاد افزود: صهيونيست‌ها و اربابانشان مي خواستند با فشار و تحميل، اشغال سرزمين فلسطين را مسئله اي عادي جلوه دهند، اما وقتي انقلاب اسلامي آمد يک روح، نگاه و حرکت جديد در فلسطين دميده شد و آن معادله‌ يکجانبه به هم خورد و ملت فلسطين بيدار شد و مقاومت ايماني و آرماني شکل گرفت .

رئيس جمهور صحنه امروز فلسطين را نماد انديشه و فرهنگ مادي غربي خواند و گفت: امروز بشر خلاصه‌ تمام شعارهاي حقوق بشري غربي ها را در کشتار و جنايت عليه زنان و کودکان مي بيند.

وي ا فزود: مقاومت امروز غزه در حقيقت دفاع از کرامت و حيثيت انسان و اصل عدالت و قانون و حقوق بشر و حق تعيين سرنوشت و آزادي حقيقي است و آنها به نمايندگي از تمام ملت‌ها درحال دفاع از اين اصول هستند و طبيعي است که تمام ملت‌ها بر جرثومه‌ صهيونيستي پيروز خواهند شد.

دکتر احمدي نژاد درباره لزوم حمايت از جنبش مقاومت فلسطين حماس گفت: امروز حماس به حمايت سياسي نياز دارد تا جلو جنايت‌هاي رژيم صهيونيستي گرفته شود.

رئيس جمهور با اشاره به کمک‌هاي ملت ايران به مردم غزه و موانعي که صهيونيست ها براي کشتي حامل کمک‌هاي ملت ايران ايجاد کرده اند، چندمين بار از دولت مصر خواست گذرگاه رفح را باز کند تا اين کمک‌ها صورت بگيرد.

آقاي احمدي نژاد همچنين در پاسخ به پرسشي درباره قيمت نفت در بودجه سال آينده گفت : موضوع کاهش قيمت نفت در بودجه سال 88 ديده شده است و در حقيقت ما همان هدف کلي يعني کاهش وابستگي بودجه به نفت را دنبال و از شرايط ايجاد شده در بازار نفت حداکثر استفاده را مي‌کنيم.

وي افزود : البته منابع جديدي را براي هزينه‌هاي دولت تعريف کرده‌ايم و اميدواريم سال آينده سهم نفت از سال‌هاي قبل نيز به مراتب کمتر باشد.

رئيس جمهور در پاسخ به سوالي درباره علت لغو سفر امروز هيئت دولت به کرمانشاه گفت: من اصرار کردم به علت سرما و برف سفر به کرمانشاه لغو شود و اصلا بنا نداريم برويم براي مردم زحمت درست کنيم.

دکتر احمدي نژاد اضافه کرد: برنامه‌هاي دولت روشن است و طبق زمانبندي انجام مي‌شود، بارها اتفاق افتاده که زمان سفرهاي استاني به دلايلي از جمله شرايط آب و هوايي يا آماده نشدن بعضي مصوبات تغيير کرده است.

تعداد بازديد:973 آخرين تغييرات:87/10/26
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر