یکشنبه 26 خرداد 1398 - 12 شوال 1440 - 16 ژوئن 2019
صفحه اصلي/قالب جديد سايت


 
 


 


 


 
خروجي RSS

معرفي فعاليتها و خدمات دارالقرآن اداره كل تبليغات اسلامي سيستان و وبلوچستان

باسمه تعالي شأنه

فعاليتهاي دار القرآن الكريم اداره كل تبليغات اسلامي سيستان و بلوچستان به5 بخش تقسيم ميشود :

الف ) فعاليتهاي آموزشي

ب) فعاليتهاي تبليغي 

ج) شناسايي  موسسات ، مراكزو تشكلهاي قرآني مردمي

د) حمايت ، هدايت ، نظارت بر حسن اجراي فعاليتهاي قرآني

ه ) ساير

الف) فعاليتهاي آموزشي : قدر مسلم آموزش پايه و اساس فعاليتهاي فرهنگي قرآني را تشكيل ميدهد . نقش مهم تعليم در تربيت استعدادهاي بالقوه افراد وزمينه سازي مناسب جهت بهره گيري از معارف الهي از نكات قابل توجه است كه كارشناسان امر را به بكار گيري از روش هاي مناسب جهت تهيه و تدوين كتب و جزوات آموزش قرآن كريم ترغيب مي كند .

استفاده از ابزار و امكانات كمك آموزشي و تربيت نيروهاي كار آمد و تلاش در جهت جذب مخاطبين راهكار هاي مناسبي است كه هر كدام از آنها قابل ملاحظه است .

فعاليتهاي آموزشي دار القرآن الكريم سيستان و بلوچستان در بخش هاي زير انجام ميشود :

1- نهضت قرآن آموزي : همانطور كه از نام آن پيداست اقدامي است در جهت ريشه كني بيسوادي قرآني كه دبيرخانه آن مستقر در سازمان دار القرآن الكريم كشور مي باشد . و شامل آموزش هاي روخواني روانخواني و تجويد نماز مفاهيم سطح (1) و حفظ و پيش دبستان مي باشد .

2- تربيت كادر متخصص قرآن كريم : برگزاري كلاس هاي آموزش تجويد و صوت و لحن پايه و تخصصي ،برگزاري دوره هاي تربيت معلم قرائت قرآن كريم ، دوره هاي تربيت ممتحن قرآن كريم ، تربيت مدرس قرآن كريم ، برگزاري اردوهاي طرح ارتقاء و باز آموزي معلمان قرآن كريم از جمله اقداماتي است كه دار القرآن الكريم سيستان و بلوچستان در زمينه تربيت و تامين كادر متخصص قرآن كريم در دست اجرا دارد .

قابل توجه است براي برگزاري هر كدام از اين دوره ها طرح تفضيلي توسط كارشناسان قرآني در سازمان دار القرآن الكريم تدارك ديده شده كه قابل ملاحظه است .

3- گسترش مفاهيم قرآن كريم :

ورود به آموزش مفاهيم و تفسير قرآن كريم زمينه مناسب را جهت فراگيري آموزه هاي ديني فراهم مي آورد تا قرآن آموزان با علوم و معارف و اهداف الهي آشنا گرديده و بستر مناسب را جهت درك و فهم بيشتر از تعاليم ارزشمند قرآن كريم فراهم مي نمايد .

برگزاري دوره هاي آموزش مفاهيم قرآن كريم سطوح 2 و 3 و 4 آموزش هاي تفسير قرآن كريم با نام نسيم حيات كه هر نيمه سال به ترجمه و تفسير يك جزء از قرآن كريم مي پردازد ، برگزاري طرح تفسير قرآن كريم با نام بينات كه در ماه مبارك رمضان انجام مي شود و به ترجمه و تفسير سوره هايي خاص از كلام الله مجيد اختصاص مي يابد از جمله اين بخش مي باشد .

ب) فعاليتهاي تبليغي

يكي ديگر از اقدامات دار القرآن الكريم سيستان و بلوچستان ايجاد فضاي مناسب قرآني در راستاي تبليغ و اطلاع رساني ديني است برگزاري مجالس و محافل انس با قرآن كريم ، مسابقات حفظ و قرائت قرآن كريم ، جشنواره هاي قرآني كودك و نوجوان از جمله اين اقدامات است .

ج ) شناسايي  موسسات و مراكز قرآني مردمي و تشكلهاي قرآني مردمي .

1- موسسات ومراكز قرآني مردمي

اهداف :

1- قانونمند كردن فعاليتهاي تشكلهاي مردمي در زمينه قرآن كريم

2- حركت در مسير سند چشم انداز بيست ساله و سياستهاي كلان نظام و تقويت نقش مردمي در امور اجرايي قرآني

3- اجراي نهضت قرآن آموزي با بهره گيري از ظرفيت هاي مردمي .

4- ايجاد زمينه مناسب و قانونمند جهت حمايت از فعاليتهاي مردمي و نظارت بر آنها

موسسات و مراكز مردمي تشكيلاتي هستند كه داراي شرايط زير مي باشند :

- موضوع فعاليت آنها توسعه و ترويج فرهنگ و آموزشهاي قرآن كريم است .

- داراي مقاصد غير تجاري ، غير سياسي و غير صنفي بوده و به صورت انتفاعي يا غير انتفاعي تشكيل و اداره مي شوند .

 - با مسئوليت اشخاص واجد صلاحيتهاي لازم واجد شرايط در آيين نامه مربوطه تشكيل و اداره مي شوند .

مؤسسان   افرادي كه پس از احراز صلاحيتهاي لازم به عنوان مسئول سياستگذاري و تعيين خط مشي كلي مؤسسه يا مركز بوده و داراي اختيارات و وظايف زير مي باشند :

- تعيين و تصويب سياستها و برنامه هاي آتي و تصويب بودجه ، آئين نامه و دستور العمل اجرايي مؤسسه يا مركز

- انتخاب هيئت مديره يا مديران .

- تغيير و اصلاح مواد اساسنامه و انحلال مؤسسه يا مركز .

- بررسي پذيرش عضو جديد در مؤسسان .

- افزايش يا كاهش سرمايه مؤسسه يا مركز .

3-هيئت مديره ( ويژه موسسات) از سوي مؤسسان و براي مدت معين انتخاب مي شوند . هيئت مديره مي تواند از بين مؤسسان و يا از خارج از آن انتخاب شود . هيئت مديره در اولين جلسه از بين خود يك نفر را به عنوان ( رئيس هيئت مديره ) و يك نفر را به عنوان ( مدير عامل ) براي مدت معين انتخاب مي نمايد .

رئيس هيئت مديره و مدير عامل نمايندگان قانوني مؤسسه بوده و داراي اختيارات و وظايف زير هستند كه مي توانند وظايف محوله را بين خود تقسيم نمايند :

- حفظ و حراست از اموال مؤسسه و تهيه دارايي از آن .

- رسيدگي به حساب هاي مؤسسه . پرداخت بدهي ها و وصول مطالبات

- اجراي مصوبات مؤسسان در ارتباط با امور مؤسسه .

- انجام كليه امور مالي ، معاملاتي و ساير اقدامات قانوني در خصوص حقوق مؤسسه .

4- مديران ( ويژه مراكز ):

مؤسسان مراكز قرآني مديران آن بوده و وظايف آنها مانند وظايف قيد شده در بند فوق براي هيئت مديره موسسان مي باشد . يكي از مؤسسان مراكز مدير مسئول مي باشد .

5- مجوز تاسيس مؤسسه پس از تكميل صورت جلسه و اساسنامه و معرفي مدير عامل به نام (( مدير عامل )) و مجوز تاسيس مركز به نام (( مدير مسئول )) صادر مي شود .

6- مؤ سسات و مراكز قرآني پس از اخذ موافقت تاسيس فقط در صورت ثبت در مرجع ثبت شركتها و مؤ سسات غير تجاري شخصيت حقوقي مستقل پيدا مي كنند .

موافقت صورت گرفته با تقاضاي متقاضيان مؤسسه يا مركز در صورت عدم ثبت در مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري پس از حداكثر شش ماه از اعلام موافقت تاسيس فاقد اعتبار خواهد بود .

7- مؤسسات و مراكز قرآني از نظر تشكيلات و وظايف به دو دسته تقسيم مي شوند كه ضوابط ، شرايط و مدارك هر دسته از آنها به طور مجزا در اين آيين نامه خواهد آمد :

الف-) مؤسسات قرآني  كه توسط حداقل 3 نفر متقاضي ( داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا معادل آن ) در گستره استاني و فرا استاني و با موضوع فعاليتهاي متنوع قرآني در زمينه هاي آموزشي ، پژوهشي ، تبليغي ، انتشارات ، مسابقات و ... تشكيل مي شوند .

ب-مراكز قرآني  : مراكز حداكثر گستره فعاليتشان يك شهرستان بوده و توسط 2 نفر متقاضي و با موضوع آموزش قرآن كريم به منظور اجراي نهضت  قرآن آموزي تشكيل مي شوند 0 در مراكز ، مؤسسان خود مديران آن مي باشند .

دار القرآن الكريم اداره كل تبليغات اسلامي سيستان و بلوچستاناز علاقمندان به تاسيس مؤسسات و مراكز قرآني كه شرايط لازم را داشنه باشند دعوت بعمل مي آورد جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 4- 3213801 تماس حاصل نمايند .

2- خانه هاي قرآن روستايي :

  الف : اهداف اختصاصي راه اندازي خانه هاي قرآن روستايي :

1- نشر و ترويج فرهنگ قرآني در روستاهاي كشور با استفاده از ظرفيت هاي موجود .

2- ارتقاي سطح دانش و بينش قرآني روستائيان به ويژه تلاش براي ريشه كني كم سوادي قرآني در روستاهها و اجراي نهضت قرآن آموزي

3- ايجاد فضاي انس با كلام الهي در روستاها

  ب- موضوع فعاليت خانه هاي قرآن روستايي :

1- برگزاري كلاس ها و دوره هاي آموزشي (حضوري ، نيمه حضوري و غير حضوري ) در سطوح و رشته هاي مختلف و براي مقاطع سني مختلف اعم از خواهران و برادران

2- اجراي برنامه هاي تبليغي و ترويجي قرآني اعم از مراسم ، محافل و مسابقات قرآني .

3- ايجاد بانك نوار ، بانك نرم افزار ، كتابخانه و ... با محوريت قرآن ريم براي بهره گيري اهالي روستا ، بويژه جوانان و نوجوانان .

  ج- تشكيلات اداري خانه هاي قرآن روستايي :

1- خانه قرآن روستايي توسط يكمؤسس تاسيس و اداره مي شوند . مؤسس خانه قرآن ، مدير مسئول مي باشد .

تبصره 1: نحوه انتخاب و گزينش مؤسس و مدير مسئول خانه قرآن روستايي در آيين نامه مربوطه تشريح شده است .

تبصره 2 : مدير مسئول مي تواند براي كاركنان خانه قرآن ، احكام داخلي صادر كند كه اركان محسوب نمي شوند ، مانند مسئول آموزش ، مسئول خواهران ، مسئول تبليغات ، مسئول تداركات ، مسئول روايط عمومي و ...

  د- گردش كار اداري خانه هاي قرآن روستايي

1- مدير خانه قرآن روستايي مي تواند با اداره تبليغات اسلامي شهرستان ، دهياري ، اتحاديه استاني ، مؤسسات و مراكز قرآني مردمي و ساير مديران خانه هاي قرآن روستايي به صورت مستقيم مكاتبه نمايد .

2- شايسته است مكاتبات مدير خانه قرآن با ساير دستگاهها و مراكز از طريق اتحاديه صورت گيرد .

تبصره :در موارد خاص مكاتبات خارج از اين ضوابط بلامانع است .

قابل توجه است دار القرآن الكريم سيستان و بلوچستان فقط در سال 86 تعداد 3 خانه قرآن روستايي تاسيس نموده و مجوز فعاليت آنها را صادر كرده است .

3- اتحاديه موسسات و مراكز قرآني مردمي  

الف اهداف اختصاصي تشكيل اتحاديه استاني موسسات و مراكز قرآني مردمي :

1- واگذاري فعاليتهاي قرآني مردمي به مؤسسات و مراكز قرآني مردمي طي فرآيند منظم و با مديريت بومي .

2- ايجاد زمينه جذب حماتهاي مادي و معنوي و اختصاص عادلانه آنها به مؤسسات و مراكز قرآني مردمي .

3- هماهنگي و تعامل مؤسسات و مراكز با يكديگر و استفاده متقابل از تجربيات و دست آوردهاي قرآني .

4- نظارت مستمر و مداوم بر عملكرد مؤسسات و مراكز قرآني مردمي .

5- ارتقاي جايگاه قانوني و اجتماعي مؤسسات و مراكز قرآني مردمي

 ب  موضوع فعاليت اتحاديه استاني مؤسسات و مراكز قرآني مردمي :

1- برنامه ريزي به منظور فعاليت مناسب در زمينه امور قرآني و همچنين استفاده صحيح از امكانات و اعتبارات موجود

2- تلاش در جهت ايجاد فضاي انس و الفت قرآني در ميان فعالان قرآني .

3- علاقمندي فعاليت صميمانه تشكلهاي قرآني در كنار يكديگر و جلوگيري و رفع تنش ها و پراكندگي ها

4- جذب اعتبارات و امكانات از منابع مردمي و دولتي و توزيع عادلانه در ميان مراكز عضو در جهت اشاعه و نشر فرهنگ متعالي قرآني

5- نظارت داخلي بر عملكرد مؤسسات و مراكز قرآني و خانه هاي قرآن عضو و حل و فصل اختلافات احتمالي در بين آنها

6- همكاري با دار القرآن اداره كل تبليغات اسلامي استان در جهت امور قرآني و نظارت و ارزيابي مؤسسات و مراكز قرآني مردمي

7- ترغيب فعالان قرآني در مناطق شهري به منظور تاسيس مؤسسات و مراكز قرآني

8- هماهنگ سازي تبليغات طرح ها و برنامه هاي قرآني

9- شناسايي نقاط مثبت و چشمگير در فعاليتهاي قرآني مؤسسات و مراكز قرآني و تسري آنها به سايرين

10- رسيدگي به مشكلات مؤسسات ، مراكز و خانه هاي قرآني به ويژه در رابطه با دستگاه ها و نهادهاي دولتي .

11- تهيه آيين نامه هاي داخلي براي ايجاد وحدت رويه و يكسان سازي فعاليت هاي مؤسسات و مراكز و خانه هاي قرآني روستايي .

12- ايجاد هماهنگي ميان مؤسسات و مراكز عضو و تعيين محدوده ايجاد شعب و دفاتر وابسته آنها .

13- شناسايي خيرين قرآني و ايجاد واحدي به نام ((انصار القرآن )) يا تشكيل (( مجمع خيرين قرآني )) جهت جذب كمك هاي قرآني مردمي و هدايت آن به سمت مؤسسات و مراكز قرآني .

14- تشكيل ((صندوق قرض الحسنه قرآني )) با عضويت كاركنان ، معلمان و متعلمين مؤسسات و مراكز و خانه هاي قرآن .

15- برگزاري دوره ها و كلاس هاي ارتقاي سطح مديريت و تخصص قرآني مديران مؤسسات و مراكز قرآني مردمي .

16- تشكيل و فعاليت مستمر و مداوم كميته هاي ((آموزش )) ، ((پژوهش ))، ((تبليغات))، ((فناوري اطلاعات( IT )   )) ، (( نظارت و ارزيابي )) ، (( حمايت و پشتيباني )) ، (( ارتقاي اداري )) و موارد مشابه با عضويت مديران عضو مجمع عمومي .

  * تبصره : چنانچه انجام هر يك از موارد فوق يا ساير موارد با وظايف يكي از وزارت خانه ها ، نهادها و سازمان ها مرتبط باشد . انجام هماهنگي لازم و اخذ مجوز جداگانه ضروري خواهد بود . 

  آدرس اتحاديه مؤسسات و مراكز قرآني مردمي استان سيستان و بلوچستان واقع در خيابان امام خميني جنب دخانيات  كوچه شهيد خاكسار ساختمان آموزش اداره كل تبليغات اسلامي استان سيستان و بلوچستان .

  حمايت ، هدايت و نظارت بر حسن اجراي فعاليتهاي قرآني :يكي از اهداف بلند مدت و بسيار مهم سازمان تبليغات اسلامي در امور قرآني كه به عنوان سياست محوري در فعاليتهاي قرآني تلقي شده و اجراي بسياري از طرح ها و برنامه هاي سازمان را شامل مي شود (( واگذاري امور اجرايي به مراكز قرآني مردمي )) است .

  اين مهم از سياستهاي كلان نظام اسلامي است كه دستگاههاي حكومتي از تصدي گري احتراز نموده ، خود صرفاً عهده دار نقش (( هدايت ‌، حمايت و نظارت )) باشند . واگذاري فعاليتهاي قرآني به مراكز مردمي ، تشكيل اتحاديه هاي مؤسسات و مراكز قرآني مردمي و ديگر برنامه هاي مشاركت مردمي نيز مبني بر همين اصل و در راستاي شعار (( واگذاري امور به ظرفيتهاي مردمي بوده و با استناد به موارد زير صورت مي گيرد :

1-بندهاي (1) و (21) وظايف اساسي سازمان تبليغات اسلامي مبني بر سياستگذاري ، برنامه ريزي ، هدايت ، حمايت و نظارت بر فعاليتهاي ديني و مردمي و انجام فعاليتهاي قرآني ...و ترغيب مردم و مراكز مردمي و حمايت از آنها در جهت گسترش آموزش و معارف قرآن كريم .

2-بندهاي (1) و (6) ماده (7) وظايف اساسي سازمان دار القرآن الكريم مبني بر تلاش در جهت توسعه كمي و كيفي آموزش هاي قرآن كريم با نگرش كلان و اصولي با بهره گيري از ظرفيتها و امكانات آموزشي كشور و تلاش در جهت هماهنگي و ساماندهي حركتهاي خود جوش مردمي و نظارت بر فعاليتهاي آنها .

3- ماده (12) آيين نامه اجرايي نهضت قرآن آموزي ( مصوبه شماره 21076/ ت 23843/ه ) مورخ (21/4/82) هيأت محترم وزيران در خصوص نهضت قرآن آموزي كه دبيرخانه نهضت قرآن آموزي را موظف به واگذاري امور اجرايي و آموزشي نهضت قرآن آموزي به مراكز قرآني نموده است .

از اين رو دار القرآن الكريم سيستان و بلوچستان تحت ضوابط و مقررات سازمان دار القرآن الكريم سعي و اهتمام بر آن دارد تا نسبت به واگذاري طرحها و برنامه هاي قرآني به ظرفيتهاي مردمي حائز شرايط آيين نامه زمينه مناسب را در جهت هدايت ، حمايت و نظارت از فعاليتهاي قرآني فراهم آورد .

ه) ساير

1- برگزاري دوره هاي ضمن خدمت كاركنان دولت :

اين دوره ها با هدف :

- ايجاد توانايي و مهارت خواندن شمرده و صحيح و مسبتاَ روان كلمات و عبارات قرآن كريم

- زمينه سازي براي ادامه آموزش هاي قرآني در سطوح بالاتر

- ايجاد زينه براي انس بيشتر با كلام الله مجيد

- ايجاد زمينه براي انس بيشتر با كلام الله مجيد

- ايجاد زمينه لازم جهت تفكر و تعمق در آيات الهي

- آشنايي نسبي با مبادي ، و مفاهيم قرآن كريم .

در بخش هاي روخواني ، روانخواني و تجويد نماز ، فرهنگ و مفاهيم قرآني ( سطوح 1و3و3 ) برگزار مي گردد ، كه مجموعاً 92 ساعت ضمن خدمت كاركنان دولت را شامل مي شود .

دار القرآن الكريم اداره كل تبليغات اسلامي سيستان و بلوچستان تحت نظارت سازمان دار القرآن الكريم با توجه به مفادبخشنامه شماره (9358/1803 )مورخ 21/5/82 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بر اساس اولويت از اواسط سال 1383 طرح تفصيلي آموزش روخواني وروانخواني قرآن كريم و تجويد الصلاه را جهت اجرا در سطوح عموم كاركنان محترم دولت ارائه نموده است  و در مرحله بعد آموزش هاي عمومي فرهنگي اجتماعي موضوع بند 1/3/ج نظام آموزشي كاركنان ، آموزش فرهنگ و مفاهيم قرآني را در مرتبه اهميت قرار داده كه در قالب 3 مور ذيل از سال 1386 به دار القرآن استان ابلاغ گرديده است :

1-  مباني و مبادي آشنايي با قرآن كريم

2-  آشنايي اجمالي با مفاهيم قرآني و ترجمه آيات منتخب

3-  تربيت قرآني و راهكارهاي آن

2- تاسيس كتابخانه تخصصي قرآن كريم :

به منظور غني سازي بنيه علمي قرآني پژوهشگران ، معلمان و فعالان قرآني در سطح استان و ايجاد بستر مناسب براي رشد و شكوفايي فعاليتهاي قرآني ، بويژه در عرصه آموزش و پژوهش كتابخانه تخصصي قرآن كريم در دار القرآن استان راه اندازي شد. اين كتابخانه با ظرفيت با ظرفيت فعلي 1318 جلد كتاب در موضوعات مختلف قرآني در زمينه هاي فقه ، حديث ، تاريخ اسلام ، تفسير و تأويل ، سيره و زندگاني اهل البيت عليه السلام پذيراي مراجعين و علاقمندان به مباحث ارزشمند علوم قرآني مي باشد .

3-بانك نوار ، CD  و نرم افزار :

اين بانك با ظرفيت قابل ملاحظه اي از بهترين محصولات فرهنگي قرآني توليد شده توسط مؤسسات زيربط در بخش هاي مختلف از علوم قرآني مجهز به سيستم رايانه ، رايتر و ... آماده خدمات دهي به معلمان ، مدرسان ، اساتيد و علاقمندان به بحث آموزش قرآن كريم مي باشد .

4- اعزام قاريان و حافظان به جلسات جهت شروع برنامه ها

تعداد بازديد:4009 آخرين تغييرات:87/10/28
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر