پنج شنبه 22 آذر 1397 - 5 ربيع الثاني 1440 - 13 دسامبر 2018
صفحه اصلي/قالب جديد سايت


 
 


 


 


 
خروجي RSS

روابط

رابطه پسر و دختر باهم

پرسش مهم در اين رابطه اين است که: آيا برقراري روابط عاطفي و احساسي بين دو جنس مخالف- دختر و پسر- مفيد است يا مضرّ؟ و به طور کلي ديدگاه قرآن کريم و عقل و منطق در اين باره چيست؟

در فرهنگ ديني اين گونه روابط عاطفي و عاشقانه تنها در چهارچوب «ازدواج» تعـريف شده است؛ لـذا فـراتر از قلمـرو ازدواج، برقـراري اين روابط داراي آسيب ها و آفت هاي گـوناگوني است که در ذيل به آن اشاره مي شود:

1- اين گونه روابط عاطفي يک حالت پيش رونده دارد، به گونه اي که اگر شروع شد قابل کنترل نيست. اين دوستي ها با يک نگاه آغاز مي شود و نگاه تبديل به لبخند، لبخند تبديل به سخن و گفتگو و گفتگو منجر به قرار و مدار و آن نيز به ملاقات حضوري صميمانه و اين گونه ملاقات ها به تماس بدني و... کشيده خواهد شد. لذا قرآن کريم مي فرمايد: «وَلا تَقربوا الفواحش»،نزديک فحشاء و گناه نشويد، زيرا نزديک شدن همان و افتادن در دام شيطان هم همان.

2- در اين گـونه روابط و دوستي هاي عاطفي اولين نقطه و مرکزي که آسيب مي بيند دستگاه شناختي و تصميم گيري انسان يعني «عقل» و «اراده» است. اساساً عقلانيت و احساسات با يکديگر ناسازگارند. چشم عقل در فضـاي مِـه آلـود احسـاسـات نمي تـوانـد واقعيت هـا را ببيند؛ لـذا علي (ع) مي فرمايد: «دوست داشتن چيزي انسان را کور و کر مي کند.»

حـال اگـر انسـان براي ازدواج اين روابط عـاطفي را برقرار کند، به دليل اينکه در فضـاي عـاطفي و احسـاسي به اين موضـوع نگاه مي کند، نمي تواند نگاهي واقع بينانه و شناخت عميق و صحيحي از طرف مقابل داشته باشد؛ لذا تجربه نشان داده اين گونه دوستي ها اکثراً به ازدواج ختم نمي شود و آنهايي هم که به ازدواج منجر شده، غالباً پس از مدتي به طلاق کشيده شده است.

3- اين گونه روابط معمولاً موجب دلبستگي و دل دادگي شديد خواهد شد، که اين دل بستگي ها، موجب از بين رفتن تمرکز فکر و نيروهاي ذهني و ارادي است. از بين رفتن تمرکز باعث افت تحصيلي شديد خواهد شد و انسان را از فتح قله هاي دانش و نوآوري و خلاقيت باز خواهد داشت.

همچنين اين دلدادگي ها باعث تضييع عمر گرانقدر که تنها سرمايه اصلي سعادت دنيا و آخرت ماست، مي شود. بايد دانست روزي اين روابط عاطفي به سردي و افول خواهد انجاميد و وصال به فراق تبديل خواهد شد، لذا دوام و پايداري نخواهد داشت و شايسته نيست انسان به امر گذرا و بي ثبات دل ببندد.

عشق هايي کز پي رنگي بود  عشق نبود عاقبت ننگي بود

4- از ديگر آفت هاي اين گونه روابط، احساس گناه و عذاب وجدان است که مانند خوره اي روح و روان انسان را فرسوده و متلاشي مي کند.

5- اضطراب و تشويش خاطر، ترس و دلهره از ديگر آفت هاي اين روابط است. اينکه انسان همواره ترس از آگاهي ديگران، روابط او با جنس مخالف را دارد و نيز ترس از رفتن آبرو و جايگاه اجتماعي انسان، موجب اضطراب و نگراني او خواهد بود.

6- ضعف و سستي اراده، اين گونه روابط پس از مدتي اراده و قدرت تصميم گيـري و انجـام کـارهاي بـزرگ و سرنـوشت ساز را از انسان سلب مي کند.

7- غفلت از خداوند، از خود و از اهداف و برنامه هاي آينده و زندگي، از جمله ديگر آفت هاي اين گونه روابط است. مهر و محبت خداوند و دوستان خدا تنها در دلي قرار مي گيرد که جاي اغيار و نامحرمان نشده باشد.

اي دلِ صد دِله دل يک دِله کن

  مهر دگران را ز دلِ خود يله کن

يکبار بيا بر در ما از اخلاص

  آنگاه اگر جواب نشنيدي گِله کن

8- در قـرآن کـريـم از ايـن گـونـه دوستي هـا نهـي شده است. قـرآن کـريم مي فرمايد: «وَلا متّخذات أخدان» و «وَلا متّخذي أخدان»، با کساني ازدواج کنيد که دوست پسر يا دوست دختر ندارند.

(حجه الاسلام و المسلمين مصطفي عزيزي)


 

حضور بي جهت زنان در معرض نامحرمان

سؤال: حضور زنان در کوچه و بازار بدون وجود ضرورت و سر و کار داشتن بيش از حد با نامحرمان چگونه است؟

حضرت آيه الله فاضل لنکراني:

مناسب نيست، بلکه در بعضي موارد جايز نيست.

حضرت آيه الله صافي گلپايگاني:

خلاف سنن اسلامي و التزام به عفت و پرهيز از اختلاط با بيگانه است.

حضرت آيه الله تبريزي:

مقتضاي عفت آن است که از صحبت با نامحرم در غير موارد حاجت پرهيز نمايد و نيز در کوچه و بازار در صورتي که در معرض نگاه نامحرم باشد به غير از مقدار حاجت و ضرورت مکث ننمايد.

حضرت آيه الله بهجت:

جواز و عدم جواز دائر مدار اشتمال بر حرام و عدم آن است.

حضرت آيه الله سيستاني:

اگر با رعايت احکام شرعي باشد اشکال ندارد اگرچه بهتر ترک است.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي:

در برخورد و گفتگو با نامحرمان به گفتگوهاي عادي اکتفا کنند.

چگونگي برخورد زنان با نامحرمان

سؤال: 1) برخورد زن همراه با چهره ي خندان و متبسّم با مردان نامحرم هنگام خريد از مغازه ها و ساير برخوردها چه صورت دارد؟

2) خنديدن با صداي بلند در خيابان توسط زنان و دختران و يا انجام برخي حرکات ديگر که موجب جلب توجه نامحرمان مي شود چگونه است؟[2]

حضرت آيه الله خامنه اي:

1) صحبت کردن و خنديدن با نامحرم اگر موجب مفسده باشد جايز نيست.

2) از هر کاري که موجب جلب توجه نامحرم مي شود بايد پرهيز نمود.

حضرت آيه الله فاضل لنکراني:

1) و 2) بطور کلي دختران و زنان بايد در مقابل نامحرم به نحوي لباس بپوشند و راه بروند و صحبت کنند که موجب توجه و نگاه سوء و تهييج مردان نشوند و اگر کردند گناه بزرگ است.

حضرت آيه الله بهجت:

1) هر کاري که معرضيت ريبه و يا فتنه در آن است جايز نيست.

2) جايز نيست.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي:

1) اشکال دارد و هنگام ضرورت نبايد از مکالمات عادي تجاوز کنند.

2) بهتر است زنان و دختران مسلمان از اين گونه کارها بپرهيزند و اگر منشأ فسادي شود جايز نيست.

حضرت آيه الله تبريزي:

1) اگر از روي التفات کاري را که موجب جلب نظر اجانب شود انجام دهند اشکال دارد.

2) زن عفيف اين کار را نمي کند بلکه اگر معرض تهييج شهوت براي يکي از طرفين باشد حرام است.

 

رفت و آمد و معاشرت با خانواده هاي لاابالي

سـؤال: معـاشرت و رفت و آمد خـانوادگي با خـانواده هاي لاابالي، معتاد و غير مقيد به محـرم و نامحـرم با تـوجه به اثرات منفي آن بر روي فرزندان چه صورت دارد؟

حضرت آيه الله خامنه اي:

رفت و آمد خانوادگي با افراد مذکور اگر مستلزم حرام يا همراه با خطر معتاد شدن فرزندان باشد جايز نيست.

حضرت آيه الله فاضل لنکراني:

اگر مفسده داشته باشد جايز نيست.

حضرت آيه الله صافي گلپايگاني:

معاشرت با آنها آثار منفي دارد و چه بسا علاوه بر تأثير اخلاق و رفتار آنها در بچه ها در بزرگترها هم مؤثر باشد ولي براي کسي که نهي از منکر بتواند انجام دهد و آنها را راهنمايي نمايد اشکال ندارد بلکه مستحسن است.

حضرت آيه الله تبريزي:

مخالطه زن و مرد نامحرم و پسر و دختر بالغ نامحرم جايز نيست و معرض نشر فساد است و شارع حرام کرده است.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي:

در فرض سؤال جايز نيست.

حضرت آيه الله بهجت:

اگر مؤثر در آنها نيستيد بلکه متأثر از آنها مي شويد نبايد با آنها معاشرت و رفت و آمد کنيد.

حضرت آيه الله سيستاني:

بهتر است ترک شود مگر اينکه اميد به تأثير در آنها و هدايت آنها باشد.  

 

گفت و گو در اينترنت

سؤال: (chat) چت در اينترنت با جنس مخالف- با اين شرط که از حدود شرعي خارج نشويم (مثلاً براي تبادل نظر)- چه حکمي دارد؟

همه: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد اشکال ندارد.

تبصره: البته اگر جنس مخالف زن جوان باشد، بهتر است گفتگوي با او (هرچند بدون قصد لذت هم باشد)، ترک شود.

 

امام علي (ع) مي فرمايند:

* هر کس که لباس حيا بپوشد، کسي عيب او را نبيند.

* زکات زيبايي، پاکدامني است.

 
تعداد بازديد:5386 آخرين تغييرات:87/10/29
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر