یکشنبه 17 آذر 1398 - 11 ربيع الثاني 1441 - 8 دسامبر 2019
صفحه اصلي/قالب جديد سايت


 
 


 


 


 
خروجي RSS

والدين و فرزندان

مسئوليت والدين در مقابل فرزندان

سـؤال: بـرخي از والـدين نسبت به انجـام عبـادات فـرزندان اهتمام نمي ورزند و حتي چـون خـود مقيد به انجـام عبـادات نيستند، از عبادت فـرزندان ممانعت مي کنند، يا شاهد روابط نامشروع دختران و پسرانشان با نامحرمان (دوستي آنها) هستند و برخوردي نمي کنند، وظيفه فرزندان در قبال والدين و اطاعت از آنها چيست؟ و مسئوليت اين گونه والدين چگونه است؟

حضرت آيه الله فاضل لنکراني:

همه وظيفه دارند طبق شرايط و مراحل امر به معروف و نهي از منکر عمل کنند وظيفه پدر و مادر در اين امر اهمّ است.

حضرت آيه الله صافي گلپايگاني:

اطاعت از والدين در معصيت خدا جايز نيست.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي:

فرزندان صالح بايد وظيفه امر به معروف و نهي از منکر را در مقابل پدران و مادران انجام دهند، همان گونه که پدران و مادران وظيفه دارند فرزندان خود را امر به معروف و نهي از منکر کنند.

حضرت آيه الله بهجت:

اطاعت والـدين در حـرام جـايز نيست و در غيـر آن واجب نيست بلکه ايذاء حرام است.

 

حضرت آيه الله تبريزي:

فرزندان بايد به وظايف شرعي خود عمل کنند و اطاعت در معصيت جايز نيست و پدر و مادر را بايد امر به معروف يا نهي از منکر کنند و پدر و مادر نسبت به فرزندان خود مسئولند.

حضرت آيه الله سيستاني:

بايد والدين آن ها را امر به معروف و نهي از منکر کنند و اما اطاعت فرزندان في حذ ذاته واجب نيست بلکه بايد موجبات اذيت والدين را اگر منشأ آن شفقت بر فرزند است فراهم نسازد.

 

وظيفه مادران در مقابل دختران

سؤال: برخي از مادران فرزندان دختر خود را که به حد بلوغ شرعي نرسيده اند با سر و پـاي برهنه در خيـابان ها و مجالس در حضور نامحرمان مي آورند مستـدعيست وظيفـه ي والـدين را در قبـال فـرزنـدان خـود بيـان فـرموده و اين بي اعتنايي چه صورت دارد؟

حضرت آيه الله فاضل لنکراني:

بر پدر و مادر است که فرزندان خود را با آداب و رسوم اسلامي و وظايف شرعي آشنا کنند و چنانچه موارد مذکور موجب تهييج و مفسده شود اگرچه بچه مميز نباشد بايد آنان را بپوشانند و حفظ کنند تا جامعه آلوده و بي بند و بار نشود.

حضرت آيه الله سيستاني:

بر غير بالغ پوشيدن واجب نيست ولي پدر و مادر لازم است که فرزند خود را به رعايت آداب و شئون اسلامي وادار نمايند و در تربيت صحيح شرعي آنان بکوشند.

حضرت آيه الله بهجت:

تمرين اطفال بر وظايف شرعيه به عهده والدين است.

حضرت آيه الله صافي گلپايگاني:

کار صحيحي نيست و والدين موظفند دختر را از کودکي به رعايت حجاب و گريز از نامحرم عادت دهند و اگر در اين امر مسامحه کنند و دختر را نسبت به نامحرم بي تفاوت نمايند شريک در معاصي دختر هستند در حديث وارد شده که در مجلسي که حضرت رضا (ع) تشريف داشتند و عده اي نيز حضور داشتند دختربچه اي وارد شد حضار در مجلس يکي يکي دختر را مورد نوازش قرار دادند تا رسيد به حضرت رضا (ع)، آن حضرت از سن دختر سؤال کردند گفته شد پنج سال حضرت دختر را از خود دور کرد و رفتاري که ديگران کرده بودند ننمودند و اعمال آن بزرگوار بايد براي زن مسلمان سرمشق باشد.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي:

بر پدر و مادر لازم است فرزندان خود را به مسائل اسلامي از زمان طفوليت آشنا کنند.

حضرت آيه الله تبريزي:

پوشش بر دختران نابالغ واجب نيست لکن وظيفه والدين است که دخترانشان را به پوشش اسلامي دعوت دهند و فرزندانشان را با احکام اسلامي تربيت نمايند.

 

رعايت آداب عفت در مورد کودکان

سؤال: برخي از والدين پسربچه هاي خود را بدون شلوار و پوشش مناسب بيرون مي آورند و معتقدند اشکالي ندارد خواهشمند است در اين رابطه راهنمايي فرماييد.

حضرت آيه الله فاضل لنکراني:

شايسته نيست که مؤمنين کودکان خود را با پوشش هاي نامناسب بيرون ببرند، بلکه موظفند در تربيت آنها تلاش کنند.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي:

رعايت آداب عفت حتي در بچه هاي کوچک کار بسيار خوبي است.

حضرت آيه الله بهجت:

بچه غير مکلف و مميز، والدين او را بپوشانند.

حضرت آيه الله صافي گلپايگاني: با توجه به اينکه والدين موظفند اطفال را به آداب و سنن اسلامي تربيت کنند و اين گونه امور که اطفال را بي مبالات مي کند، اشکال دارد

تعداد بازديد:8289 آخرين تغييرات:87/11/06
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر