چهارشنبه 1 اسفند 1397 - 15 جمادي الثاني 1440 - 20 فوريه 2019
صفحه اصلي/قالب جديد سايت


 
 


 


 


 
خروجي RSS

نذر

تغيير و تبديل نذر

سؤال: کساني که براي ايام محرم يا ايام ديگر نذرهايي دارند ولي صيغه نذر نخواندند و نيت انجام نذر را داشتند، آيا مي توانند زمان انجام نذر را تغيير داده يا آن را تبديل نمايند؟

حضرت آيه الله خامنه اي:

در فرض سؤال تغيير و تبديل مانعي ندارد.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي:

هرگاه صيغه نذر را به عربي يا فارسي و يا زبان ديگر نخوانده تغيير و تبديل آن مانعي ندارد.

حضرت آيه الله سيستاني:

اگرصيغه نخوانده اند چيزي برآنها واجب نيست و هرگونه تغييري اشکال ندارد.

حضرت آيه الله فاضل لنکراني:

بلي

حضرت آيه الله بهجت:

در فرض مذکور مي توانند.

حضرت آيه الله صافي گلپايگاني:

درفرض سؤال اگرصيغه نذر را حتي به فارسي هم نخوانده اندتغيير اشکال ندارد.

حضرت آيه الله تبريزي:

بهتر اين است که به همان مورد نذر و در زمان تعيين شده عمل شود.  

مسأله اي درباره وفا به نذر

سـؤال: کسي کـه مي گـويد اگـر مـريض مـن خـوب شد فلان کار را انجام مي دهم يا اگـر کارم درست شد چنيـن عملي انجام مي دهم آيا چنين نيتي نذر محسـوب مي شود؟ که عمل به آن واجب بـاشد يا حتماً بايد صيغه ي نذري که در رسـاله ها نـوشته شده خـوانده شود که در آن صورت قابل تغيير بوده يا واجب الوفاء نباشد.

حضرت آيه الله خامنه اي:

در نذر خواندن صيغه لازم است وگرنه وفاي به آن لازم نيست.

حضرت آيه الله فاضل لنکراني:

در نذر بايد صيغه خوانده شود و لازم نيست آن را به عربي بخوانند پس اگر بگويد چنانچه مريض من خوب شود براي خدا بر من است که ده تومان به فقير بدهم نذر او صحيح است و بايد براي خدا به زبان گفته شود و قصد آن در دل کافي نيست. (نقل از رساله)

حضرت آيه الله بهجت:

در انعقاد نذر بايد صيغه بخواند و در عهد قلبي بدون صيغه احوط آن است که بر طبق آن عمل کند.

حضرت آيه الله صافي گلپايگاني:

نذر محسوب نمي شود و واجب الوفاء نيست مگر آن که صيغه ي شرعيه نذر به عربي يا عجمي خوانده باشد.

حضرت آيه الله تبريزي:

در فرض مزبور نذر منعقد نشده و عمل به آن واجب نيست.

حضرت آيه الله سيستاني:

نذر نيست و وفاي به آن واجب نيست.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي: واجب شدن نذر احتياج به خواندن صيغه دارد، هرچند به زبان فارسي باشد

تعداد بازديد:5683 آخرين تغييرات:87/11/06
نظرات

  • حميد تلك ابادي:پاسخ سوالم را به روشني دريافت كردم با تشكر موفق و مويد باشيد
نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر