پنج شنبه 26 تير 1399 - 24 ذي القعده 1441 - 16 ژولاي 2020
صفحه اصلي/قالب جديد سايت


 
 


 


 


 
 
خروجي RSS

پوشش

پوشش لباس شهرت

سؤال: پوشش لباس شهرت چه صورت دارد و معيار لباس شهرت چيست؟

حضرت آيه الله خامنه اي:

لباس شهرت لباسي است که پوشيدن آن براي شخص بخاطر رنگ يا کيفيت دوخت يا مندرس بودن آن و علل ديگر مناسب نيست به طوري که اگر آن را در برابر مردم بپوشد توجه آنان را به خود جلب نموده و انگشت نما مي شود.

اجوبه الاستفتائات 2/99

حضرت آيه الله بهجت:

حرام است و عبارت از لباسي است که از جهت جنس يا رنگ يا نحوه برش و دوخت و مانند آن خلاف شأن و زيّ پوشنده لباس باشد.

حضرت آيه الله تبريزي:

لباسي که در زيّ شخص نيست آن را بپوشد جايز نيست.

حضرت آيه الله فاضل لنکراني:

حرام است و منظور از لباس شهرت لباسي است که از جهت جنس، رنگ، نـوع دوخت و امثـال آن به گونه اي باشد که پوشيدن آن عرفاً موجب انگشت نما شدن او شود.

حضرت آيه الله صافي گلپايگاني:

پوشيدن لباس شهرت جايز نيست و لباس شهرت آن است که پوشيدن آن در نظر عرف براي پوشنده قبيح و موجب وهن باشد.

حضرت آيه الله سيستاني:

لباس شهرت لباسي است که موجب تحقير و استهزاء ديگران باشد و بنابر احتياط واجب نبايد بپوشند.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي:

بنابر احتياط واجب بايد انسان از پوشيدن لباس شهرت خودداري کند.

منظور از لباس شهرت لباسي است که جنبه رياکاري دارد و مي خواهد بوسيله آن مثلاً به زهد و ترک دنيا مشهور شود، خواه از جهت پارچه يا رنگ آن باشد يا دوخت آن، اما اگر واقعاً قصدش ساده پوشيدن است و جنبه ي رياکاري ندارد نه تنها جايز است بلکه عملي است شايسته.

پوشش چادر مشکي

سـؤال: عــده اي همـراه بــا تبليغـات فـرهنگي دشمن در روزنامه ها و سخنراني هايشان مي گويند چادر مشکي براي بانوان مکروه است و بايد پوشش جديد مانند مانتو و کت و دامن با رنگ هاي متنوع جايگزين چادر مشکي شود. آيا چنين حرف و اقدامي صحيح است يا نه؟ خواهشمند است نظر شريفتان را مرقوم فرماييد.

حضرت آيه الله خامنه اي:

اين صحبت صحيح نيست و بهترين حجاب پوشش چادر است و چادر سياه هم بي اشکال است و کراهت ندارد.

حضرت آيه الله تبريزي:

زن بـايد بدن خـود را در غيـر وجه و کفين، از نامحرم بپوشاند و نيز بايد زينت خود را بپوشاند و لبـاسي که زينت حسـاب مي شود بايد آن را هم بپوشاند و با چـادر بهتر مي تواند بـدن و زينت را بپـوشاند و چادر سياه مثل عباي سياه کراهت ندارد.

حضرت آيه الله بهجت:

اين اقدام باطل است.

حضرت آيه الله صافي گلپايگاني:

نظر مذکور صحيح نيست و مفاسد بسيار دارد. متأسفانه در اين زمان عده اي اصرار بر آشکار شدن مفاتن زن و خروج او از ستر و عفاف که حافظ شخصيت و ارزش و متانت اوست دارند مع الأسف مي خواهند اين امر را اسلامي جلوه دهند در حاليکه اسلامي نيست.

حضرت آيه الله فاضل لنکراني:

چادر مشکي بهترين نوع حجاب است و پوشيدن لباس هايي که جلب توجه کند حرام است.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي:

با توجه به اينکه در حال حاضر رنگ مشکي براي حفظ پوشش زنان بهتر است کراهت آن ثابت نيست.

حجاب برتر

سؤال: امـروز يک حرکت خزنده اي بر عليه چادر که يک حجاب ملي و سنتي است آغـاز گـرديده است، خـواهشمنديم نظر مبارک را در اين مورد مرقوم فرماييد.

حضرت آيه الله فاضل لنکراني:

سزاوار است خانم ها از چادر استفاده کنند چون چادر در کشور اسلامي ايران از مظاهر و شعائر اسلام مي باشد و با حفظ اين شعار سعي مي کنند بانوان محترم حرکت مورد سؤال را خنثي کنند.

حضرت آيه الله صافي گلپايگاني:

چادر بهترين پـوشش براي خانم ها است، چون تمامي مفاتن بدن را مي پوشاند. خانم هاي مسلمان بايد آداب و سنن اسلامي را در لباس پوشيدن مراعات کنند و از تجدّدگرايي مضرّ پرهيز کنند.

حضرت آيه الله بهجت:

چادر حجاب پسنديده است.

حضرت آيه الله سيستاني:

چادر حجاب بهتر است و سزاوار نيست زن هاي مؤمن بدون چادر خارج شوند.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي:

حجاب يکي از قوانين مسلّم اسلام است و اساس آن پوشاندن بدن و موها غير از صورت و دست ها تا مچ است ولي بي شک چادر حجاب برتر است.

حضرت آيه الله تبريزي:

پوشيدن بدن بر زن واجب و بهترين نوع پوشش واجب، همان چادر مشکي است که زنهاي مؤمنه خود را با آن مي پوشانند.

حدود حجاب

سؤال: حدود حجاب اسلامي براي بانوان چيست؟ براي اين منظور پوشيدن لباس بلند و آزاد و شلوار و روسري کفايت مي کند و اصولاً چه کيفيتي در لباس و پوشش زن در برابر افراد نامحرم بايد رعايت شود؟

امام خميني (ره):

واجب است تمام بدن زن به جز قرص صورت و دست ها تا مچ از نامحرم پوشيده شود و لباس مذکور اگر مقدار واجب را بپوشاند مانع ندارد ولي پوشيدن چادر بهتر است و از لباس هايي که توجه نامحرم را جلب کند بايد اجتناب شود.

* آنها که زنها را مي خواهند ملعبه ي مردان و ملعبه ي جوانان فاسد قرار بدهند جنايتکارند. زنها نبايد گول بخورند. زن گمان نکند اين مقام زن است که بزک کرده بيرون برود، با سرِ باز و لخت، اين مقام زن نيست، زن بايد شجاع باشد، زن آدم ساز است، زن مربي انسان است.

حضرت آيت ا... العظمي گلپايگاني (ره):

* حجاب بانوان در اسلام يکي از اموري است که از وقتي استعمارگران چشم طمع به کشورهاي اسلامي و غصب معادن و منابع طبيعي آنها دوختند، مورد حمله ي آنها قرار گرفت زيرا چادر و حجاب زنان مسلمان را يکي از عوامل بزرگ براي بقاء استقلال شخصيت اسلامي کل جامعه ي مسلمانان و حفظ هويت اسلامي آن ديدند و آن را مانع سياسي و اقتصادي و فرهنگي خود شناختند.

حضرت آيت ا... العظمي خامنه اي (مد ظله العالي):

* آيـا جنـايتي از اين بـزرگتـر نسبت بـه زن هست که زن را با آرايش، مد و جلوه گري زيورآلات سرگرم کنند و از او به عنوان يک ابزار و وسيله استفاده کنند؟ امـروز سـر و سينه را از زيـورآلات پر کردن و آرايش و مد و لباس را بت قـرار دادن بـراي زن انقلابي مسلمان ننگ است. چادر بهترين نوع حجاب و نشانه ي ملي ماست.

حجاب ضروري دين است

سؤال: آيا حجاب از ضروريات دين است؟ و حکم کسـاني که به آن بي اعتنايي مي کنند چيست؟

حضرت آيه الله خامنه اي:

اصل حجاب ضروري دين محسوب است و بي اعتنايي به اصل حجاب و عدم رعايت آن معصيت و گناه است.

حضرت آيه الله صافي گلپايگاني:

اصل وجوب حجاب في الجمله از ضروريات اسلام است و منکر آن مرتد است ولي بي اعتنايي به آن با عدم انکار وجوب آن فسق است.

حضرت آيه الله تبريزي:

اصل حجاب براي زنان از ضروريات دين است و حکم کسـانيکه به آن بي اعتنايي نمايند حکم بي اعتنايي به ساير تکاليف ديني است.

حضرت آيه الله سيستاني:

اصل حجاب از مسلّمات شريعت است و در قرآن آمده است ولي کساني که توجه به وضوح آن ندارند انکار آنها مستلزم انکار نبوت نيست و بي اعتنايي عملي گناه است.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي:

آري حجاب از ضروريات دين است ولي انکار آن براي کساني که از ضروري بودن آن آگاهي ندارند موجب ارتداد نمي شود.

حضرت آيه الله بهجت:

بي اعتنايي به حجاب گناه است و داشتن حجاب واجب است.

توزيع عکس زنان بدحجاب

سؤال: چاپ، توزيع و خريد و فروش عکس و پوستر زنان سر برهنه يا بدحجاب و بزک کرده اعم از خوانندگان و هنرپيشگان و نصب آنان در منازل يا وسايل نقليه چه صورت دارد؟

حضرت آيه الله صافي گلپايگاني:

جـايز نيست، زيـرا تمـامي اينهـا مضرّ به عفّت جامعه مسلمان و مستلزم تبعات سوءِ است.

حضرت آيه الله بهجت:

خالي از اشکال نيست، بلکه در بعض صور حرام يقيني است.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي:

هيچ يک از اين امور جايز نيست.

حضرت آيه الله فاضل لنکراني:

چنانچه صاحبان عکس را بشناسند يا موجب تهييج يا مفسده باشد جايز نيست.

حضرت آيه الله تبريزي:

آنچه موجب ترويج فساد و منافي عفّت در جامعه باشد، حرام است و نمايش دادن اينگونه تصاوير از رسانه هاي عمومي که چه بسا موجب تحريک بر حرام مي شود جايز نيست.

حضرت آيه الله سيستاني:

اگر مفسده انگيز باشد پخش آن جايز نيست.

پوشيدن لباس هاي محرک

سؤال: پوشيدن مانتو هاي کوتاه، تنگ و رنگارنگ با رنگهاي روشن که جلب نظر نامحرم را مي کند چه صورت دارد؟ متأسفانه در برخي شهرها آموزش و پرورش پوشيدن مانتو ها با رنگ روشن توصيه مي کند.

حضرت آيه الله بهجت:

هرچه جلب نظر نامحرم کند، جايز نيست.

حضرت آيه الله صافي گلپايگاني:

با فرض اينکه نظر نامحرم را جلب کند در مرآ و منظر نا محرم جايز نيست.

حضرت آيه الله تبريزي:

چنانچه زن لباسي بپوشد که زينت حساب شود بايد آن لباس را هم از نامحرم بپوشاند.

حضرت آيه الله سيستاني:

لازم است که آن را از نامحرم بپوشانند.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي:

در صورتي که تنگ و چسبان و زينتي نباشد و تمام بدن زن به جز گردي صورت و دستها تا مچ پوشيده باشد اشکالي ندارد ولي چادر حجاب برتر است.

پوشيدن لباس هايي که تبليغ فرهنگ بيگانه است

سؤال: نظر جنابعالي در مورد پوشيدن لباس هايي که عکس يا علامت مربوط به کشورهاي غربي روي آن نقش بسته چيست؟

حضرت آيه الله خامنه اي:

استفاده از اين گونه لباس ها که ترويج فرهنگ غيرمسلمين مهاجم بر مسلمين است، اشکال دارد. (نقل از مجله نصيحت شماره 149)

حضرت آيه الله فاضل لنکراني:

بهتر است از اين نوع لباس ها استفاده نکنند.

حضرت آيه الله صافي گلپايگاني:

مسلمين از اين گونه لباس ها استفاده نکنند.

حضرت آيه الله تبريزي:

بر مؤمن سزاوار نيست لباسي بپوشد که او را از زيّ مؤمنين خارج کند.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي:

هرگاه سبب ترويج فرهنگ بيگانگان گردد اشکال دارد.

پوشش کراوات و پاپيون

سؤال: بعضاً مشاهده مي شود که بعضي از افراد در مجالس عقد و عروسي و عده اي در انظار عمومي اقدام به نصب کراوات و پاپيون بر روي پيراهن خود مي نمايند، حکم شرعي استفاده از لوازم مذکور چيست؟

حضرت آيه الله خامنه اي:

بستن کراوات و پاپيون چون تقليد و ترويج از فرهنگ مهاجم غير مسلمين است جايز نيست. (مجله نصيحت شماره 154)

حضرت آيه الله صافي گلپايگاني:

کراوات و پاپيون شعار کفار است و مسلمين نبايد از آنها استفاده کنند.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي:

با توجه به اينکه کراوات و پاپيون در محيط ما ترويج فرهنگ بيگانه محسوب مي شود، استفاده از آن اشکال دارد.

حضرت آيه الله تبريزي:

براي مؤمن سزاوار نيست لباسي بپوشد که او را از زيّ مؤمنين خارج کند.

حضرت آيه الله بهجت:

خلاف احتياط است.

پوشش مردان

سؤال: پوشيدن لباس آستين کوتاه، تنگ و چسبان، يا بدن نما توسط مردان در محيط هايي که زنان و مردان به صورت مشترک مشغول کار هستند، از نظر اخلاقي و حفظ عفت عمومي چه صورت دارد؟

حضرت آيه الله فاضل لنکراني:

مناسب اخلاق اسلامي نيست.

حضرت آيه الله تبريزي:

پوشيدن لباسي که موجب تحريک شهوت بر حرام نسبت به خود شخص يا ديگري باشد اشکال دارد بلکه جايز نيست.

حضرت آيه الله صافي گلپايگاني:

بسيار مذموم و قبيح است.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي:

اشکال دارد.

حضرت آيه الله سيستاني:

اگـر به قصـد واداشتـن زنـان به نگاه نامشـروع باشد حرام است؛ سزاوار مؤمن نمي باشد.

حضرت آيه الله بهجت:

هرچه سبب فتنه و فساد باشد اشکال دارد و اختلاط زن و مرد جايز نيست.

پوشيدن طلاي سفيد و پلاتين جهت مردان

سؤال: پوشيدن طلاي سفيد و پلاتين براي مردان چگونه است؟

حضرت آيه الله خامنه اي:

اگر طلاست که بر اثر مخلوط کردن ماده اي رنگ آن سفيد شده است حرام است. ولي اگر پلاتين است يا عنصر طلا در آن به قدري کم است که عرفاً به آن طلا نمي گويند مانع ندارد.

حضرت آيه الله فاضل لنکراني:

ظاهراً پلاتين غير از طلاي سفيد است، لذا پلاتين براي مردان حلال است اگرچه طلاي سفيد حرام است. (جامع المسائل 1/251)

حضرت آيه الله بهجت:

اگر از جنس طلا نباشد مانع ندارد.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي:

زينت به طلاي سفيد براي مردان جايز نيست ولي پلاتين که فلز ديگري است اشکال ندارد.

حضرت آيه الله صافي گلپايگاني:

اگر طلا باشد جايز نيست و اگر فلز ديگري محسوب شود اشکال ندارد.

حضرت آيه الله تبريزي:

پوشيدن طلا ولو سفيد باشد براي مردان جايز نيست، ولي پلاتين که فلز ديگر است مانعي ندارد.

پوشاندن صورت و دست ها از نامحرم

سـؤال: در صورتي که زن مي داند مـرد نامحرم به قصد لذت به صورت و دست هاي معمولي زينت نشده او نگاه مي کند در اين فرض پوشاندن صورت و دست ها لازم است يا نه؟

حضرت آيه الله خامنه اي:

در فرض مذکور بايد حتي وجه و کفين خود را هم بپوشاند.

حضرت آيه الله بهجت:

پوشاندن دست و صورت مطلقاً بنابر احتياط لازم است.

حضرت آيه الله تبريزي:

بلي در اين صورت بنابر احتياط پوشاندن لازم است.

حضرت آيه الله صافي گلپايگاني:

دست و صورت بنابر احتياط واجب بايد پوشيده شود. (جامع الاحکام 2/165)

حضرت آيه الله فاضل لنکراني: بلي پوشاندن آن لازم است.

تعداد بازديد:13657 آخرين تغييرات:87/11/06
نظرات

  • غزاله:بسيار مفيد بود . استفاده كردم .
  • ستاره احمدی:سلام.بسیار خوب بود ولی جامع نیست.
  • ناشناس:خوب بود
  • سید حامد حسینی:مطالب کلی پوشش را مقداری توضیح دهید
نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر