دوشنبه 16 تير 1399 - 14 ذي القعده 1441 - 6 ژولاي 2020
صفحه اصلي/ايران و جهان


 
 


 


 


 
 
خروجي RSS

اصلا‌ح ساختار سازمان ملل ضروري است

رئيس جمهوري اسلامي ايران درسخنان خود در مجمع عمومي سازمان ملل که‌به طور مستقيم از شبکه‌هاي مختلف تلويزيوني پخش مي‌شد, خواستار اصلا‌ح ساختار اين سازمان شد .

احمدي نژاد خطاب به‌رهبران جهان تصريح‌کرد: حق طلبي‌, خداجويي‌, عدالتخواهي و حمايت از کرامت انساني فرياد رساي امروز ملت هاي جهان است و نفي زورگويي و تجاوز, دفاع از مظلومان و صلح طلبي از ويژگي‌هاي ديگر ملتهاي مختلف جهان‌به خصوص خواست نسل‌هاي‌نو و جوانان برومندي است که مي‌خواهند جهاني پاک از آلودگي‌, تجاوز و بي‌عدالتي و سرشار از عشق و محبت بسازند.

رئيس جمهورگفت:بايدنمايندگان غيرمتعهدها, سازمان کنفرانس اسلا‌مي و آفريقا با داشتن حق وتو در شوراي امنيت عضو شوند و در دراز مدت نيز با اصلا‌ح ساختار اين شورا و بها دادن به جايگاه ويژه مجمع عمومي به عنوان‌اصلي ترين رکن و نماينده همه کشورهاي عضو به مشروعيت و کارآمدي سازمان ملل افزوده شود.

احمدي نژاد از سواستفاده امريکا وانگليس از شوراي امنيت براي کمک به پيشبرد اهدافشان و جلوگيري از دستيابي ايران به انرژي هسته اي به شدت انتقاد کرد.

رئيس جمهور با تاکيد برپايبندي ايران به معاهده منع تکثير سلاح هسته‌اي افزود: فعاليت هاي هسته‌اي ايران شفاف , صلح آميز و تحت نظارت بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي است.

رئيس جمهور با انتقاد از حضور امريکا در عراق گفت: شوراي امنيت که اشغالگران از اعضاي دائم آن هستند نمي‌تواند در احياي صلح و امنيت در عراق موفق باشد.

احمدي نژاد افزود: اسرائيل منبع" تهديد و ناامني" در خاورميانه است و امريکا از اين رژيم به عنوان ابزاري براي تهديد و ارعاب ملت هاي منطقه استفاده مي کند.

احمدي نژاد گفت : از طرف ديگر دولتي با راي مستقيم مردم و به صورت دموکراتيک در بخش کوچکي از سرزمين فلسطين تشکيل مي‌شود, ليکن به جاي حمايت مدعيان دموکراسي ازاو, وزيران و نمايندگان مجلس آن در جلوي چشم جهانيان دستگير و زنداني مي‌شوند.

رييس جمهوري به بحث لبنان اشاره کرد و گفت: 33 روز مردم زير باران بمبها و گلوله‌ها به سر مي‌برند و حدود يک ميليون و 500 هزارنفر آواره مي‌شوند, برخي از اعضاي شوراي امنيت عملا در مسيري حرکت مي‌کنند که فرصت لا‌زم را براي متجاوز فراهم آورند تا اهداف خود را از طريق نظامي محقق سازد و ديديم که عملا شوراي امنيت سازمان ملل متحد تحت فشار برخي قدرتها نمي‌تواند آتش بس را در همان روزهاي اول تصويب و برقرار کند.

احمدي نژاد افزود: شوراي امنيت روزها به تماشاي صحنه فجيع حملا‌ت به مردم لبنان مي‌نشيند و فجايع قانا بارها تکرار مي‌شود, چرا.

در همه اين موارد پاسخ روشن است‌, مادام که عامل درگيري خود عضو دائم شوراي امنيت باشد, اين شورا چگونه مي‌تواند به وظايف خود عمل کند.

رئيس جمهور گفت: ساختار و آيين کار موجود شوراي امنيت پاسخگوي انتظارات نسل حاضر و نيازهاي امروز بشر نيست و اين ساختار و آيين کار ميراث جنگ جهاني دوم است و امروز اصلا‌حات جدي بيش از هر زمان ديگري ضروري است.

درطول سخنراني آقاي احمدي نژاد نمايندگان کشورهاي حاضر در مجمع عمومي‌سازمان ملل با کف زدن‌هاي ممتد از سخنان وي حمايت مي‌کردند اما نمايندگان اسرائيل و آمريکا نشست را ترک کردند .
تعداد بازديد:1240 آخرين تغييرات:85/06/29
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر