چهارشنبه 20 آذر 1398 - 14 ربيع الثاني 1441 - 11 دسامبر 2019
صفحه اصلي/ايران و جهان

بودجه 88 متناسب با شرايط اقتصادي جهان

رئيس جمهور بودجه سال آينده را نسبتا عملياتي ، منسجم و متناسب با شرايط امروز اقتصاد جهان توصيف کرد.

 

به گزارش واحد مرکزي خبر، آقاي احمدي نژاد هنگام ارائه لايحه بودجه سال آينده به مجلس شوراي اسلامي با اشاره به کاهش حجم بودجه شرکتهاي دولتي در بودجه سال آينده افزود: بودجه 88 با لحاظ کردن کاهش درآمدهاي نفتي تنظيم شده و بودجه اي است که زير ساختها و فعاليتهاي عمراني را توسعه خواهد داد و مصارف دولتي را محدود خواهد کرد.

وي همچنين با اشاره به اينکه بر اساس پيش بيني ها رشد اقتصادي جهان رو به کاهش است ، گفت : حتي برخي مراکز معتبر جهاني رشد اقتصادي سال آينده را در حد صفر ارزيابي کرده اند.

احمدي نژاد اضافه کرد: با توجه به اين شرايط نبايد انتظار افزايش قيمت نفت را داشته باشيم مگر اينکه اتفاق خاصي در محيط بيروني به وقوع بپيوندد.

رئيس جمهور کاهش وابستگي به نفت را از اهداف اصلي قوانين برنامه و از آرزوهاي برنامه ريزان کشور خواند و گفت: کاهش مصرف ، صرفه جويي و کنترل هزينه هاي مصرفي عمومي هم از ديگر آرزوهاي ماست که لايحه هدفمند کردن يارانه ها گامي بلند در تحقق اين آرزوها محسوب مي شود.

احمدي نژاد گفت: در تنظيم اين لايحه با اتکاء به قوانين موجود و جهت گيري هاي برنامه، توان کارشناسي کشور براي پيش بيني و تحليل درست بسيج و به صورت لايحه اي تقديم مجلس شد.

وي با اشاره به برخي فضاسازيها مبني بر ايجاد واهمه و ترس در اجراي اين قانون گفت: برخي قصد دارند از بيرون، دولت و مجلس را در اين باره تحت فشار قرار دهند.

احمدي نژاد اجراي چنين قوانيني را ضروري خواند و گفت: هر چه اين اقدامات دير صورت گيرد هزينه هاي مالي آن بيشتر خواهد شد.

وي ظرفيتهاي کشور ، دولت و مجلس را بالا خواند و افزود: بر اساس تجربه اي تاريخي ملت ما از تصميمات درست ، اصولي و اصلاحي بنيادين با همه وجود حمايت مي کند.

احمدي نژاد به هياهوي سال گذشته برخي افراد در بحث کنترل مصرف بنزين اشاره کرد و گفت: آنها سعي داشتند اين تصميم بزرگ را اينگونه معرفي کنند که داراي تبعات اجتماعي جبران ناپذير است و سعي داشتند به گونه اي جلوه دهند که ملت ما به اجراي اين تصميمات روي خوش نشان نمي دهد.

رئيس جمهور افزود: اما با انسجام ميان مجلس و دولت اين طرح به خوبي اجرا شد و امروز به جاي مصرف 95 ميليون ليتر بنزين در روز، متوسط 65 ميليون ليتر مصرف داريم که حدود 30 درصد کل مصرف صرفه جويي شد در حالي که فشار قابل توجهي نيز به مردم وارد نشد.

احمدي نژاد گفت: اعتراض اصلي مردم در اين باره استفاده بيش از حد از وسايل شخصي و ترافيکهاي شهري است.

رئيس جمهور با اشاره به تلاش کميسيونهاي مجلس در بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه ها گفت: رويکرد مجلس به اين لايحه در مجموع درست و مناسب است.

احمدي نژاد از مجلس خواست هر چه سريعتر اين قانون در اختيار دولت قرار گيرد تا مقدمات اجراي آن در کوتاه ترين زمان فراهم شود.

وي در خصوص بودجه سال آينده نيز از نمايندگان خواست همانند گذشته اين لايحه را به خوبي بررسي و پيشنهادهاي تکميلي و اصلاحي خود را ارائه کنند تا در وقت مقرر اين بودجه در اختيار دولت قرار گيرد.

رئيس جمهور با اشاره به اينکه حجم لايحه بودجه سال آينده در مقايسه با بودجه امسال و سال گذشته کاهش يافته است ابراز اميدواري کرد کل قانون بودجه در قالب يک دفترچه در جيب هر ايراني جا شود.

ويژگي هاي بودجه 88 از زبان رئيس جمهور

رئيس جمهور هنگام ارائه لايحه بودجه 88 به مجلس شوراي اسلامي از ويژگي ها و جهت گيري هاي اين بودجه سخن گفت.

آقاي احمدي نژاد گفت: براي سال 88 هم بودجه مانند سه سال قبل در چارچوب سند چشم انداز که هدف اصلي و مرحله اي جمهوري اسلامي ايران است، در قالب سياست هاي کلي برنامه چهارم و با در نظر گرفتن قانون اجراي سياست هاي اصل 44 و البته جهت گيري هاي دولت نهم، بودجه تنظيم شد.

رئيس جمهور در خصوص جهت گيري هاي اصلي دولت در بودجه سال آينده افزود : يکي از جهت گيري هاي اصلي، اجراي قانون سياست هاي اصل 44 به عنوان پايه حرکت هاي اقتصادي و برنامه هاي اقتصادي در کشور است.

آقاي احمدي نژاد گفت : ديگر جهت گيري ما در بودجه 88 تأکيد بر اجراي طرح هاي نيمه تمامي است که به افزايش توليد، کالا و خدمات منجر مي شود؛ زيرساخت هايي که فرصت را براي سرمايه گذاري و توليد فراهم مي کند و با اولويت طرح هاي مهمي که در سال 88 به پايان خواهد رسيد.

رئيس جمهور افزود: ادامه سياست صرفه جويي در هزينه ها و کاهش هزينه مصرفي دولت و پيش بيني درآمد حاصل از واگذاري ها بر اساس قانون اجراي سياست هاي اصل 44 و در جهت اجراي همان قانون از ديگر جهت گيري هاي لحاظ شده در بودجه سال آينده است.

آقاي احمدي نژاد گفت: جهت گيري ديگر اصلاح فرآيند بودجه ريزي است؛ يعني شفاف سازي منابع و مصارف، کاهش حجمِ بندها و احکامي که معمولاً در بودجه تعبيه مي شود است.

رئيس جمهور افزود: افزايش توليد کالا و خدمات يعني حمايت کامل از توليد چه به صورت يارانه و چه به صورت جهت گيري هاي عمومي از ديگر رويکردهاي دولت در بودجه 88 است.

آقاي احمدي نژاد با بيان اينکه رويکر ديگر بودجه سال آينده افزايش بهره وري است ، گفت: اين افزايش بهره وري هم مد نظر قانون برنامه است و هم در توليد و اقتصاد ما نقش بسيار مهمي را ايفا مي کند.

رئيس جمهور افزود: جهت گيري ديگر بودجه، تمرکز مسئوليت و پاسخ گويي و اختيار در دست دستگاه هاي اجرايي است؛ يعني يک گام ديگر ما براي شفاف سازي اختيارات و مسئوليت ها و پاسخگويي هاي دستگاه هاي اجرايي برداشتيم که به کدام دستگاه چه ميزان منابع اختصاص پيدا مي کند و چه مسئوليت ها و چه نتايجي مورد انتظار است.

آقاي احمدي نژاد گفت: اجراي کامل مصوبات استاني براي کم کردن عدم تعادل بين استان هاي مختلف از ديگر جهت گيري هاي بودجه سال آينده است.

رئيس جمهور افزود: توجه به هدفمند کردن يارانه ها از جهت گيري هاي ديگر بودجه سال 88 است.

کاهش 40 درصدي مصارف ارزي يودجه

رئيس جمهور  در ادامه سخنان خود در مجلس شوراي اسلامي گفت: مصارف ارزي بودجه سال آينده به حداکثر 37 ميليارد دلار محدود شده است که 40 درصد کاهش نشان مي دهد.

آقاي احمدي نژادافزود: هدف برنامه چهارم در هدفمند کردن يارانه انرژي هم در بودجه پيش بيني و 25 درصد از منابع حاصل در بودجه عمومي لحاظ شده است.

وي گفت: امسال با توجه به خشکسالي با مصوبه مجلس 5 ميليارد دلار اضافه بر بودجه سال 87 استفاده کرديم و استفاده از ذخيره ارزي هم به حداکثر 14 ميليارد دلار محدوده شده است.

وي احکام قانون بودجه را با دو تغيير ، مشابه سال پيش دانست و افزود: اين احکام ماده واحده اي با دوازده بند است و فقط دو حکم جديد به آن اضافه شده است.

رئيس جمهور گفت: در اين احکام بر اجراي سياستهاي اصل 44 تأکيد شده و اجازه واگذاري اموال منقول و غيرمنقول دولت و شرکت هاي دولتي داده شده است.

احمدي نژاد تأکيد کرد: البته شرکتهايي که سهم دولت در آن است 50 درصد کاهش يافته و از جدول بودجه دولت حذف شده است.

رئيس جمهور گفت: با توجه به شرايط بازار نفت پيش بيني کرده ايم که اگر تغييراتي در بازار نفت ايجاد شد مازاد درآمد آن در فعاليتهاي عمراني و براي تسريع در اجراي طرحهاي نيمه تمام و جديد در حمل و نقل ، منابع آب ، بهداشت و درمان و نفت اختصاص يابد.

9 هزار ميليارد تومان براي مديريت خدمات کشوري

رئيس جمهور گفت: در بودجه سال آينده 9 هزار ميليارد تومان براي اجراي قانون مديريت خدمات کشوري پيش بيني شده است.

آقاي احمدي نژاد افزود: از اين ميزان 4 هزار ميليارد تومان براي بازنشستگان و 5 هزار ميليارد تومان براي شاغلان و ديگر کارکنان دولت در نظر گرفته شده است.

وي با بيان اينکه در بخش اولويت هاي اعتباري ما موظف به اجراي قانون مديريت خدمات کشوري هستيم گفت: اجراي اين قانون از نيمه دوم امسال براي بازنشستگان شروع شد و سال آينده نيز براي آنان ادامه خواهد داشت.

رئيس جمهور افزود: تلاش مي کنيم بخش مهمي از اين قانون را در سال آينده براي ديگر کارکنان و شاغلان دولت نيز اجرا کنيم.

احمدي نژاد گفت: بدون لحاظ کردن هزينه هاي قانون خدمات کشوري اعتبارات هزينه اي به 49 هزار ميليارد تومان محدود شده است و با اين حال رشد 5 و 8 دهم درصدي دارد.

وي افزود: با وجود محدود بودن رشد اعتبارات هزينه اي و جاري، بودجه دستگاههاي حاکميتي مانند دانشگاهها، مراکز تحقيقاتي، بهداشت و درمان، کشاورزي و فرهنگ رشد خوبي دارند.

وي گفت: بودجه بهداشتي و درماني بويژه براي مناطق محروم 37 درصد و بودجه محيط زيست 49 درصد رشد دارد.

رئيس جمهور اضافه کرد: براي ارتقاء کيفيت تغذيه دانش آموزان در مراکز شبانه روزي و دانشجويان و همچنين براي توسعه بيمه درمان روستاييان و بيمه درماني همگاني ايرانيان منابع خاصي در نظر گرفته شده است.

وي گفت: بودجه پژوهش و فناوري نيز افزايش قابل توجهي دارد و احکام لازم نيز پيش بيني شده است.

رئيس جمهور افزود: در بخش اولويت هاي اعتبارات عمراني و در فصول آب، حمل و نقل، کشاورزي و بهداشت رشد بسيار خوبي داريم و بيشتر طرح هاي نيمه تمام مربوط به اين فصول است.

احمدي نژاد گفت: مجموع اعتبارات عمراني در مقايسه با پيش بيني عملکرد سال 87 از رشد 32 درصدي برخوردار است.

وي با بيان اينکه براي تقويت زيرساخت شهرک هاي صنعتي بودجه مناسبي در نظر گرفته شده است گفت: براي توسعه بندهاي کوچک آب و زودبازده و نيز تکميل شبکه هاي آبياري همچنين براي حمايت از بخش مسکن و بخش توليد اعتبارات خوبي در نظر گرفته شده است.

رئيس جمهور با اشاره به اينکه جهت گيري قانون برنامه به اين سمت است که طرح ها از ملي به استاني منتقل شود گفت: دو هزار طرح جديد ملي به منطقه واسط که منطقه ملي استاني است منتقل شده است.

وي گفت: کل اعتبارات عمراني استاني به 8 هزار و 700 ميليارد تومان رسيده است.

رئيس جمهور افزود: در بودجه شرکتهاي دولتي نيز فروش و واگذاري 5 هزار ميليارد تومان از سهام آنها پيش بيني شده است.

احمدي نژاد گفت: همچنين زمينه فروش ساختمان و زمين مازاد شرکتهاي دولتي نيز فراهم شده است.

حرکت دولت به سمت کوچک سازي

رئيس جمهور در ادامه سخنان خود در مجلس شوراي اسلامي به هنگام ارائه لايحه بودجه سال 88 گفت: رويکرد جدي ما حرکت دولت به سمت کاهش هزينه ها و کوچک سازي خود است.

آقاي احمدي نژاد درباره تصوير کلي بودجه سال آينده افزود: شما به تحولات بازار نفت و اقتصاد جهاني توجه کافي داريد؛ گرچه در مجموع اقتصاد ما کمترين تأثير پذيري را از رکود اقتصادي حاکم بر جهان به خود اختصاص داده است اما بالاخره منابع حاصل از فروش نفت، سهم قابل توجهي در بودجه ما به خود اختصاص داده است.

رئيس جمهور گفت: با توجه به تحولات بازار نفت و پيش بيني هاي گوناگوني که از سال آينده انجام شده است، کار بسيار دقيقي روي اين پيش بيني ها انجام شد و با مشورتي که با جمعي از همکاران در مجلس شوراي اسلامي داشتيم، رويکرد احتياطي و کنترلي را در بودجه انتخاب کرديم.

احمدي نژاد افزود: سال 86 و 87، بودجه عمومي 20 درصد رشد داشت اما سال 88 نسبت به سال 87، 2 درصد منفي است، يعني سعي کرديم بخشي از هزينه ها را کاهش دهيم.

وي گفت: البته رشد بودجه عمومي نسبت به رقم مصوب سال 87، سه و نيم درصد است و نسبت به پيش بيني عملکرد 6 و 2 دهم درصد رشد دارد که با توجه به رقم ميانگين تورمي که ما در 10 سال اخير تجربه کرديم، معنايش اين است که دولت در جهت کاهش هزينه ها و کوچک سازي خود، حرکت مي کند.

احمدي نژاد با بيان اينکه در بودجه 88 منابع غيرنفتي نقش اساسي در منابع بودجه عمومي ايفا مي کند، افزود: درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي نسبت به پيش بيني عملکرد 87، 25 و 4 دهم و 72 و يک دهم درصد رشد دارد.

رئيس جمهور در خصوص سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه سال آينده گفت: اين سهم از کل منابع عمومي به بيش از 30 درصد رسيده و سهم منابع غيرنفتي به 60 و 6 دهم درصد رسيده است، يعني ما از فضاي به وجود آمده در بازار نفت استفاده کرديم و به صورت جهشي و صعودي، وابستگي هزينه هاي دولت به نفت را کاهش داديم و سهم منابع نفت به کل بودجه عمومي به 39 و 4 دهم درصد کاهش پيدا کرد.

احمدي نژاد افزود: اولين بار سهم منابع غيرنفتي و اعتبارات هزينه اي به بيش از 92 درصد رسيده است.

وي گفت: در افزايش منابع غيرنفتي، کسري تراز عملياتي به کمترين ميزان خود در سال هاي اخير، يعني 5500 ميليارد تومان در بودجه رسيده که 93 درصد هدف برنامه را محقق کرده است.

احمدي نژاد افزود: در مقابل سهم عمراني به حدود 30 درصد افزايش پيدا کرده ، يعني جهت گيري بودجه اي دولت به سمت توسعه زيرساخت ها، تکميل طرح ها و اجراي فعاليت هاي عمراني بوده است.

رئيس جمهور در خصوص سهم هزينه اي گفت: اين سهم به حدود 65 درصد در بودجه سال آينده کاهش پيدا کرده است. 

رشد بالاي اقتصاد ايران در ميان اقتصادهاي جهان

رئيس جمهور گفت: اقتصاد ايران در ميان اقتصادهاي جهان در سالهاي اخير داراي رشدهاي بالا بوده است.

آقاي احمدي نژاد با حضور در مجلس شوراي اسلامي و تقديم لايحه بودجه سال 88 افزود: رشد اقتصاد جهان در سال 2007ميلادي5 درصد بود که در سال 2008 به 3 و 9 دهم درصد کاهش يافت اما رشد اقتصاد ايران در اين سالها سير صعودي داشته است.

وي گفت: در سال 86 بدون احتساب نفت رشد 7 و 6 دهم درصدي داشتيم که در مقايسه با سال پيش از آن که 6 و 9 دهم درصد بود رشد بسيار خوبي صورت گرفت.

احمدي نژاد افزود: هزينه هاي مصرفي دولت که جزو شاخص هاي اصلي سنجش است در جهت اهداف برنامه با رشد منفي 4 و 3 دهم درصد همراه شد به اين معنا که مصرف دولت کاهش و مصرف خصوصي 9 و 1 دهم درصد افزايش يافت.

وي گفت: در نرخ مشارکت 97 و 1 دهم درصد هدف برنامه شد و در عرصه نيروي کار نيز حدود 93 درصد برنامه محقق شد.

رئيس جمهور با اشاره به کاهش 7 دهم درصدي نرخ بيکاري در اين سال ها افزود: در مسير اجراي عدالت فاصله ميان بالاترين و پايين ترين نرخ بيکاري در استان ها نيز کاهش يافت.

وي با اشاره به اينکه در توليد اشتغال بيش از 90 درصد اهداف برنامه محقق شده است گفت: در تجارت خارجي 149 درصد هدف برنامه در زمينه صادرات غيرنفتي محقق شد و بدهي خارجي نسبت به صادرات کالا و خدمات هم کاهش يافت.

احمدي نژاد با اشاره به اصلاحات فراوان بودجه و شاخص هاي اصلي آن گفت: سهم درآمدهاي مالياتي از بودجه عمومي به بيش از 30 درصد و سهم درآمدهاي مالياتي به اعتبارات هزينه اي به 49 و نيم درصد رسيد.

وي گفت: بيش از 80 درصد اعتبارات عمراني تخصيص داده شد و براي نخستين بار منابع بودجه بر مصارف بودجه پيشي گرفت.

رئيس جمهور افزود: با اجراي طرح سهميه بندي بنزين بيش از 3 هزار ميليارد تومان در مصرف بنزين صرفه جويي شد

تعداد بازديد:1148 آخرين تغييرات:87/11/08
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر