دوشنبه 11 فروردين 1399 - 5 شعبان 1441 - 30 مارس 2020
صفحه اصلي/مسابقه

برندگان دي ماه 1387

برندگان دي ماه 1387:

خانم فروردين ----------  از بوشهر ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

الهام ذاكر هرفته ---------- از زاهدان ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

نام عزيزاني كه پاسخ سوال دي ماه را درست داده اند :

اسامي عزيزاني كه پاسخ صحيح داده اند

رديف

نام و نام خانوادگي

1

زهره رحيمي

2

مهدي اروجلو

3

محمد نويد اروجلو

4

محمد سعيد اروجلو

5

الناز اميدوار

6

رضا ساعي شاهي

7

مسعود صالحي

8

مهدي حلفي

9

محمد جواد حلفي

10

حامد جلفي

11

فوزيه صالحي پور

12

mahsa tahayori

13

محمد حسين باقري

14

ويدا آزرم

15

مصطفي کلانتري فرد

16

عفت زارع

17

مهران آزرم

18

عصمت سعيدنامه

19

بهار شفيع نادري

20

جواد زنگوئي

21

اعظم وزيري

22

حامد يميني

23

رامين دقيقي

24

رضا محجوب

25

الهه ذاكر هرفته

26

محمد قاسمي

27

الهام ذاكر هرفته

28

رسول گل محمدي

29

روح الله گل محمدي

30

يعقوب حبيبي

31

امين دستيگردي

32

امين دستيگردي

33

رحمان نجفي

34

فرزاد يارمحمدي

35

فرزان يارمحمدي

36

فرناز يارمحمدي

37

حسن قديريان

38

زهره قديريان

39

مهدي يونسي

40

حسن طالبي

41

سيد محمد مهدوي

42

رضا معينيان

43

علي واعظي نژاد

44

نرگس.آذرنيا

45

مجتبي رضواني

46

سعيد ارشش

47

محمد رضا خاني

48

سيد علي محمد زارع مويدي

49

سهراب ملکي

50

محمدجواد افشاري نژاد

51

محمود نصراله زاده سورکي

52

آسيه ثانوني سورکي

53

اميررضا نصراله زاده سورکي

54

امين نصراله زاده سورکي

55

قاسم ثانوي سورکي

56

ليلي اماني نژاد

57

حسن ثانوي سورکي

58

اعظم سهرابنژاد مجردي

59

نسا ثانوي سورکي

60

سيد مجيد نوابي

61

محمدرضا كريمي نژاد

62

علي يزدي دوست

63

سعيد يحيايي

64

حسن جانقربان لاريچه

65

مرتضي محسن پور گيلک

66

مريم علي اکبري

67

مصطفي محسن پور

68

ناصر مهدوي

69

سعيد اورعي

70

مريم پرهام فر

71

صدرالدين ميرحسيني

72

ايران موري لطفي

73

مهدي مهدوي

74

مرتضي برخورداربيدگلي

75

حسين انصاري مهياري

76

اکبر نوشادي

77

فاطمه احمدي ملکي

78

عبداله قزلسفلي

79

رامين شجاعي

80

مجيد فاتحي

81

رضا وارسته نيا

82

سيدعلي فاطمي نصرالهي

83

مرتضي جدايي

84

نريمان مكوندي

85

نيما مكوندي

86

معصومه خمري

87

جواد باوندي

88

مريم اکبري گندماني

89

علي رضا مشتهر

90

مجتبي اکبري

91

فاطمه غياثي

92

قدرت اله فاضلي

93

مجتبي سيستاني

94

zahramalekpoor

95

خسرو ثنائي راد

96

مليحه رجبي

97

فاطمه فروردين

98

ايمان چيت ساز

99

مرضيه شوشتري

100

صديقه مير شهرکي

101

مليحه قدس

102

علي رضا قدس

103

محمد رضا قدس

104

محمدصديق قاري

105

امير حسين قدس

106

حميدرضاقدس

107

احمد قدس

108

افسانه رجب پور

109

رسول آموزنده

110

محمد ساجدي

111

سيده ليلا موسويان

112

زهرا سادات موسويان

113

مبينا ساجدي

114

داود حشمتي

115

سليمان پورنمازي

116

بهراد حشمتي

117

شكوه السادات ميرمهدي

118

اكبرفراهاني

119

امين رضا اميني نژاد

120

محمد جباري راد

121

محمود اعتدادي

122

ُسيد مجيد موسوي

123

حميده اسمعيلي

124

بهزاد حسني

125

ام البنين تشرفي

126

مريم آشتينه

127

يحيي طاهري

128

صادق چلمقاني

129

نجمه رسائي پور

130

معصومه خمري

131

محمدحسين چلمقاني

132

سمانه قنديان

133

فاطمه سادات فاطمي

134

محسن حسني

135

حسن چناراني

136

حسن چناراني

137

خديجه عرب عامري

138

للا اسدي

139

جمشيد قليچ خاني

140

مصطفي شجاعي

141

رحمان راشدي

142

مرضيه كرامتي

143

مهناز رضاتبار

144

مهدي رضاتبار

145

عسكري رضاتبار

146

هادي رضاتبار

147

فاطمه تيموري

148

حميدرضا رضاتبار

149

مصطفي شاکرمي

150

صديف بابائي

151

محبوبه عباس زاده

152

محمد طه بابائي

153

khlnhv بابائي

154

سيد يوسف ابراهيمي

155

نامدار بابائي

156

طاهره محمد پور

157

بختيار عباس زاده

158

زهرا بابائي

159

فرزاداشرفي

160

سليم نجف زاده

161

بهناز جعفري

162

فاطمه فکري

163

نرگس جعفري

164

مهدي رجبي

165

اعظم شيخي

166

محمد اميري

167

محمد عيسي اکبري

168

کلثوم ثانوي سورکي

169

محمود ثانوي سورکي

170

فاطمه عباسي

171

مجتبي عباسي

172

رحيم ميري

173

امين مصطفوئ دهاقاني

174

فروغ سرگلزائي

175

فهيمه سرگزي

176

حميدرضا بکراني بالاني

177

محمدمهدي هراتي مقدم

178

سميه سرگزي

179

مهرعلي هراتي مقدم

180

سيد علي مهدوي

181

مرضيه فيضي رباني

182

محمد جواد رامه

183

سيد حسن شريعتمداري

184

محمدجعفر بهجت

185

مريم بهجت

186

معصومه بهجت

187

محمد فردين دوست

188

حميد فردين دوست

189

سيد مسعود درودي

190

ميثم نيکوکار

191

شهاب الدين اطهريان

192

علي اقابابايي

193

علي اقابابايي

194

محمد صادق خاراباف

195

حاجي بامري

196

احمد خليفه

197

شادي رهنمون

198

سعيده محبي

199

محسن مانشتي

200

سجاد كريمي

201

طيبه جعفري

202

عليرضا او يسي

203

بهزاد دهمرده

204

محمد دنيائي

205

hassan nafe)ei

206

نصرت الله صادقيان

207

علي صفري

208

احمد ذاكرهرفته

209

محمد علابيگي ناييني

210

انسيه عسکري نژاد

211

محمد جعفرزاده

212

مصفي استکي

213

عبدالاميرچناري

214

حسين صفري

215

محمدرضا كريم زاده مالفجاني

216

فاطمه بهجت

217

حسين بهجت

218

جابر عليدادي

219

سيد محمود رضا موسوي

220

سهيلا صفويه

221

محمد صابري

222

فاطمه صابري

223

حليمه صابري

224

عباس محمد زاده حيدري

225

تاج محمد پرکي

226

محمد مزيناني

227

عبدالامير چناري

228

نيلا چناري

229

حسين بهجت

230

فاطمه عطار

231

عباسعلي صابري

232

نجمه صابري

233

علي صابري

234

فرزانه صابري

235

احمد رضا اصالت

236

حسين شفيعي

237

محمد حسن غيوري

238

ارزوبزرگي

239

زهرا خمري

240

مينا خمري

241

مرضيه روشن بر

242

غلامرضا سرگلزاي نظامي

243

حوا افشاري

244

فاطمه سرگلزايي نظامي

245

محسن دلگشا

246

فريده سرگلزايي نظامي

247

فرشته سرگلزايي نظامي

248

فهيمه سرگلزايي نظامي

249

ابوالفضل دلگشا

250

فرزانه سرگلزايي نظامي

251

مهدي دلگشا

252

فتانه سرگلزايي نظامي

253

نرجس دلگشا

254

فائزه سرگلزايي نظامي

255

عليرضا فتحي

256

مهدي براهويي

257

محمود سرگزي

258

مرتضي جدايي

259

ايران موري لطفي

260

نجوا مكوندي

261

نريمان مكوندي

262

رامين شجاعي

263

ريحانه زاهري خسروشاهي

264

ميترا جوادي

265

فاطمه عامري

266

فريبا صفائيان

267

مژگان کاظميان مروي

268

سيد منصور فضائلي حسيني نژاد

269

ناصر مهدوي

270

فرزاداشرفي

271

اعظم سهرابنژاد مجردي

272

آيلين اشرفي

273

سيد مجيد نوابي

274

غلامرضا سهرابنژاد مجردي

275

مليحه رجبي

276

مريم پرهام فر

277

حسن اسدي تمامي

278

قدرت اله فاضلي

279

افسانه رجب پور

280

شاهين سالک

281

حسن جانقربان لاريچه

282

عليرضا ابراهيمي

283

محمد جباري راد

284

مژگان پيماني

285

مهدي مهدوي

286

گلابي محمدي

287

زهره رحيمي

288

قلي رجبي تلاجيمي

289

داود اصغرپور مهرباني

290

رسول آموزنده

291

صدرالدين ميرحسيني

292

مهدي اروجلو

293

بهاره استادزاده مهرباني

294

مسلم غلامي

295

جمشيد قليچ خاني

296

محمد سعيد اروجلو

297

محمد نويد اروجلو

298

محمد ساجدي

299

سيده ليلا موسويان

300

زهرا سادات موسويان

301

ابوالفضل شريعتي

302

مبينا ساجدي

303

محمدمهدي عباسي

304

يد محمد مهدوي

305

فاطمه فروردين

306

بيتا مهدوي

307

ريحانه مهدوي

308

مهدي خادمي

309

شيرين بابليان

310

حميده اسمعيلي

311

zahramalekpoor

312

احمد مرادي

313

ضرغام روستا

314

سعيد يحيايي

315

اکبر نوشادي

316

عبداله قزلسفلي

317

داود حشمتي

318

سمانه قنديان

319

شكوه السادات ميرمهدي

320

محمد صادق اسدي

321

بهراد حشمتي

322

جواد باوندي

323

محمدعلي حاجيان

324

سليم نجف زاده

325

سعيد اورعي

326

زهره حاجيان

327

محمدحسن آقاخاني

328

مسعود صالحي

329

علي آقاخاني

330

مژگان حاجيان

331

الهام آقاخاني

332

سيدمهدي موسوي اصل

333

خديجه عرب عامري

334

يعقوب حبيبي

335

سيد مرتضي نجفي يزدي

336

فاطمه صغري داستانپورحسين آبادي

337

زهراحاجيان

338

مصطفي کلانتري فرد

339

نرگس برهاني

340

غلامعلي زارعي

341

ناهيد طاهرپور

342

مرضيه خروتي

343

 

344

ويدا آزرم

345

عصمت سعيدنامه

346

الهام روستا

347

مهران آزرم

348

محبوبه روستا

349

عفت زارع

350

اشرف آزرم

351

زهرا وصالمنش

352

محمود روستا

353

سيد يوسف ابراهيمي

354

مريم روستا

355

 

356

زهرا وصالمنش

357

محمد روستا

358

علي خروتي

359

نجمه خروتي

360

تينا حيدريان

361

هادي دهقان

362

پدرام عبدالمجيد

363

اعظم وزيري

364

منصور مقدم

365

امين رضا اميني نژاد

366

درويشعلي خاكزاد

367

مصطفي شجاعي

368

رحمان راشدي

369

مرضيه كرامتي

370

مهناز رضاتبار

371

مهدي رضاتبار

372

عسكري رضاتبار

373

هادي رضاتبار

374

حميدرضا رضاتبار

375

ليلا اسدي

376

ميثم

377

ياسمن خاني

378

سيد مهدي احتشام حسيني

379

وحيد قدرتي

380

حسين ميرمحرابي

381

پگاه يقطين

382

سيمين دخت صحتي

383

مجتبي رضواني

384

محمد قاسمي

385

رضا معينيان

386

سكينه دهقان

387

علي مرآتي

388

محمدمجتبي مرآتي

389

شيرين جغتائي

390

رسول گل محمدي

391

روح الله گل محمدي

392

نرجس کريميان

393

عادله فائق

394

امين فائق

395

آرمان فائق

396

سيد علي مهدوي

397

محمد اميري

398

علي يزدي دوست

399

فرزاد يارمحمدي

400

زينب عالي بيگي

401

حسن طالبي

402

زهرا خان اف

403

حسين عامري

404

مهدي سليميان ريزي

405

الهه طباطبايي

406

سهراب ملکي

407

اكرم رجبي مشهدي

408

mahdiyounesi

409

امين کياني

410

سعيد عباسي

411

نرجس ساعي شاهي

412

هادي

413

محمدرضا كريمي نژاد

414

سيد مهدي حسين پور

415

سيد موسي حيدر زاده

416

417

جواد باوندي

418

ايمان چيت ساز

419

تقي داستان ايمچه

420

مرضيه شوشتري

421

ُسولماز چمكوري

422

پروانه ابراهيمي اشلق

423

سيد مجيد موسوي

424

محمد غفاري

425

مژگان کاظميان مروي

426

رامين دقيقي

427

مصطفي کلانتري فرد

428

مريم اکبري گندماني

429

فاطمه دهقان

430

فاطمه غياثي

431

محمود قصري

432

وحيد لطفي

433

علي اکبر خليلي

434

معين کيان

435

يداله احمدي

436

معصومه قائدرحمتي

437

کاووس احمدي

438

هاشم احمدي

439

راضيه احمدي

440

پريرخ احمدي

441

 

442

حميد باصري

443

رضا پاکروان

444

مهيار حبيب پور

445

مينا حبيب پور

446

عذرا رضاتبار

447

محمد صادق خاراباف

448

سعيد ارشش

449

جوادباوندي

450

جواد جامعي

451

ام البنين دهقاني

452

داوود تيموري

453

زينب سياسر

454

فاطمه خمري ده سوخته

455

علي رضا مشتهر

456

مجيد شورستاني

457

شروين شورستاني

458

مرضيه محمدي احمد آباد

459

زينب اجلي

460

مرتضي شريفي

461

نرگس رامه

462

محمد فردين دوست

463

مرضيه حجي نيا

464

حسن صدوقي راد

465

مهيار مير

466

امين دستيگردي

467

احمد خليفه

468

فاطمه ملکي

469

سيد عباس حسيني

470

محمد اميري

471

محمدتقي منتظرالقائم

472

سيد علي محمد زارع مويدي

473

اسماعيل احمدي

474

فريبا احمدي

475

سامي ساغري

476

نادر فيلي

477

محمد جواد مهاجري

478

 

479

ايلکاي قاري

480

روزبهان قاري

481

ايوب قاري

482

حفصه قاري

483

محمد امين احتياطي

484

hamid

485

محمود نصراله زاده سورکي

486

آسيه ثانوي سورکي

487

امين نصراله زاده سورکي

488

قاسم ثانوي سورکي

489

ليلي اماني نژاد

490

حسن ثانوي سورکي

491

نسا ثانوي سورکي

492

کلثوم ثانوي سورکي

493

محمود ثانوي سورکي

494

مجتبي عباسي

495

فاطمه عباسي

496

سيدابوالحسن فاطمي نصرالهي

497

ٌصادق چلمقاني

498

فريبا حيدري

499

مجيد مهدوي فريد

500

سينا حقي

501

محمدمهدي اويسي

502

علي تميزي عنصرودي

503

جواد شيبک

504

فرشته پناهي

505

زهرا بومري

506

محمد نبي ساراني

507

ميلاد امامقلي پور

508

مهدي تبريزيان

509

عباس تبريزيان

510

سيده طاهره ميرسيدي عنبران

511

سيد سعيد فاطمي

512

پوريا جهانتيغي

513

سيدمحمدمهدي فاطمي

514

امير حسين محمدي

515

مصطفي

516

عباس ابوالقاسمي

517

رسول عزيزي

518

سمانه بوتيماز

519

حميد کريميان

520

شريف صابري

521

علي اصغر طاهري زاده

522

محمد دنيائي

523

حسين زهدي علي پور

524

عزيزپورفنان

525

الهه اميني

526

حامدپورفنان

527

هدي پورفنان

528

ابراهيم اميني

529

سيدمهدي ريزه کار

530

ميناريزه کار

531

علي پورفنان

532

محبوبه اميني

533

زهراپورفنان

534

سولمازپورفنان

535

رضاپورغفاراويلق

536

مجيدامامي کلجاهي

537

کبري زراعت کار

538

امير حسين عبدالهي

539

رضا خموشي

540

حميد سركوب

541

طه علوي

542

احسان زرگرپور

543

زهراشجاعي بور

544

رسول محمددوست

545

ابوالفضل شبانيان

546

اعظم سرگلزايي

547

سارا عسکري سروستاني

 

تعداد بازديد:5222 آخرين تغييرات:88/03/30
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر