دوشنبه 27 آبان 1398 - 20 ربيع الاول 1441 - 18 نوامبر 2019
صفحه اصلي/مسابقه

برندگان مسابقه اينترنتي شهريور و مهر ماه 1388

برندگان شهريور ماه 1388:

علي بوجاري ----------  از كاشان ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

محمدرضا جهانتيغي  ---------- از زاهدان ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

ليست عزيزاني كه جواب صحيح ارسال كرده اند

رديف

نام و نام خانوادگي

1

عزيزپورفنان

2

مريم علينژاد سنگلجي

3

عبدالله سميعي بيرق

4

حسين صفري

5

محمد جباري راد

6

قدمخير ساري

7

مهدي مهدوي

8

ناصر مهدوي

9

مريم پرهام فر

10

بهرام دربانيان

11

قاسم عطائي

12

جميله عطائي

13

روحيه عطائي

14

علي جباري

15

مسعود سپاسي

16

صدرالدين ميرحسيني

17

شاهرخ حاجي شريفي

18

ميثم براريان

19

داود اصغرپور مهرباني

20

سعيد عزيزي

21

بهاره استادزاده مهرباني

22

محمد فردين دوست

23

حميد فردين دوست

24

هادي گرمابدري

25

محمدعلي حاجيان

26

امين رضا اميني نژاد

27

ويدا آزرم

28

زهره حاجيان

29

مژگان حاجيان

30

فاطمه داستانپور

31

زهراحاجيان

32

شادي رهنمون

33

غلامرضادرويشي

34

اکرم رجبي مشهدي

35

علي يزدي دوست

36

محمد توکلي

37

حسين شريفي

38

محمد خباز

39

سميه صالحي زارعي

40

غلامرضا تاتاري

41

رسول گلمحمدي

42

روح الله گل محمدي

43

رسول گل محمدي

44

فاطمه صالحي زارعي

45

علي صالحي زارعي

46

محمد صالحي زارعي

47

48

حبيب الله صالحي زارعي

49

اعظم بوجار

50

علي بوجار

51

فاطمه فرات مقدم

52

مجتبي رضواني

53

سيد مجتبي طاهري فر

54

علي ابراهيمي ركني

55

ابوالفضل جمالي

56

مليحه انصاري نيلي

57

مهدي رجب

58

خديجه نقدي

59

اعظم شيخي

60

طيبه رضائي برزاني

61

مرضيه رضائي برزاني

62

طاهره رضائي برزاني

63

محمد رضائي برزاني

64

عباس جوزاني

65

كمال عطائي

66

مهران خودرو

67

محمود نصراله زاده سورکي

68

محمد حسين کياني

69

رضا عزب عامري

70

آسيه ثانوي سورکي

71

صادق عليزاده

72

اميررضا نصراله زاده سورکي

73

امين نصراله زاده سورکي

74

ايران موري لطفي

75

محمد حسين قرباني

76

حميد محمدي خواه

77

سعيد عباسي

78

سمانه جعفري

79

سيداميرنکويي

80

سعيدصحراگرد

81

محمد ساجدي

82

محسن محمدزاده

83

محمد صادق خاراباف

84

حاجيه تقي زاده فانيد

85

مسعود منافي پور

86

اعظم بوجار

87

قاسم ثانوي سورکي

88

ليلي اماني نژاد

89

حسن ثانوي سورکي

90

عباس عباسيان

91

نسا ثانوي سورکي

92

کلثوم ثانوي سورکي

93

محمود ثانوي سورکي

94

مجتبي عباسي

95

حميد قانع

96

سيد مرتضي موسوي

97

مصطفي شاکرمي

98

محمود کمالي خواه

99

فاطمه عباسي

100

سجاد نهبنداني

101

صديقه صفي خاني

102

رقيه اسماعيلي

103

محمد يزدان جو

104

محمد مهدوي

105

فاطمه دلدارفروتقه

106

علي اصغر شمسي

107

زهراشجاعي پور

108

مجتبي زوري

109

ضرغام روستا

110

شيما نعمت اله زاده

111

عليرضا رحيمي زاده

112

ايمان چيت ساز

113

ابراهيم زوارزاده

114

عليرضا واحدي نيا

115

محمد يزدان جو

116

عباس جمالي کيخا

117

محمد علي محمودزهي

118

mahnazmohammadi

119

محمد علي خوره کوهي

120

maryam salari

121

طاهره کوچک ملاشاهي

122

فائزه بيات

123

خسرو ثنائي راد

124

كميل عباسيان

125

داوود جمالي کيخا

126

مجتبي صالحي

127

محمدصائبي

128

سيما شاپوري

129

فاطمه ايرانپور بندري

130

پوريا جهانتيغي

131

صفورا جهانتيغ

132

امير نوري

133

سلاله کوچکي جوجاده

134

135

ثريا کوچکي جوجاده

136

زهرا بابايي

137

سميرا کوچکي جوجاده

138

يعقوب کوچکي جوجاده

139

ثريا کوچکي جوجاده

140

داوود جمالي کيخا

141

محمدرضا جهانتيغي

142

محمددهقان نصيري

143

فريده خاوري

144

 

145

مصيب نجفي

146

محمد مهدي اويسي

147

زينب توكّليان

148

مصطفي شاکرمي

149

سمانه جعفري

150

سيد محمد مهدي نبوي

151

شهلا ذکرياي ثاني

152

محمد حسن غيوري

153

رسول محمددوست

154

الهه عبداله زاده برزو

155

فاطمه رضايي

156

عليرضا راشکي قلعه نو

157

عزيزپورفنان

158

مهرالسادات نبوي

159

سيد علي مهدوي

160

علي ترکماني

161

محد علي هوشمند

162

مجيد خاکدوست

163

 

164

حميدرضاواعظي پور

165

زهرا صفاهاني

166

سيد محمد هاشمي

167

ابراهيم پياهو

168

سارازالي

169

مجتبي عرفاني

170

نعيمه السادات روح الاميني

171

حكيمه السادات روح الاميني

172

مصطفي مهدوي

 

برندگان مهر ماه 1388:

طاهره رضايي برزاني ----------  از اصفهان ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

مجتبي زوري  ---------- از زاهدان ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

ليست عزيزاني كه جواب صحيح ارسال كرده اند

رديف

نام و نام خانوادگي

1

مهري پرنده خوزاني

2

محمود نصراله زاده سورکي

3

عزيزپورفنان

4

حسين فدايي

5

سلاله کوچکي جوجاده

6

زهرا عرب

7

ثريا کوچکي جوجاده

8

سميرا کوچکي جوجاده

9

زهرا بابايي

10

يعقوب کوچکي جوجاده

11

عبدالقيوم پروين

12

آسيه ثانوي سورکي

13

اکرم توفيق

14

حسين فدايي

15

پوريا جهانتيغي

16

محمد فدايي

17

زهره رحيمي

18

اميررضا نصراله زاده سورکي

19

امين نصراله زاده سورکي

20

قاسم ثانوي سورکي

21

فاطمه فدايي

22

ليلي اماني نژاد

23

پروانه ابراهيمي اشلق

24

محمدرضا ابراهيمي

25

افسانه ابراهيمي اشلقي

26

فرزانه ابراهيمي اشلق

27

عفت رستگار

28

رمضان ابراهيمي اشلقي

29

طيبه رضائي برزاني

30

محمد رضائي برزاني

31

مرضيه رضائي برزاني

32

33

محمد رضائي برزاني

34

35

بتول رضائي برزاني

36

عباس جوزاني

37

طاهره رضائي برزاني

38

احسان جوزاني

39

محمد سعيد اروجلو

40

حسن ثانوي سورکي

41

خديجه نقدي

42

نسا ثانوي سورکي

43

سعـــــــيد پورموسي

44

محمد جباري راد

45

حميده اسمعيلي

46

سميه صالحي زارعي

47

محمد صالحي زارعي

48

حميد رضا واعظي پور

49

زهرا صفاهاني

50

فاطمه واعظي پور

51

ابوالفضل جمالي

52

کلثوم ثانوي سورکي

53

سمانه جعفري

54

مريم سالاري

55

محمود ثانوي سورکي

56

مجتبي عباسي

57

فاطمه عباسي

58

علي جباري راد

59

اعظم بوجار

60

فرشته گرگيچ

61

محمدصديق قاري

62

مراسلين جمال ليواني

63

سميه

64

كيخا كهن

65

آسيه ارکيان

66

مريم علي نژاد سنگلجي

67

زينب توكّليان

68

امير نوري

69

ام البنين تشرفي

70

نسيم ذخيره داري

71

محمددهقان نصيري

72

شيما نعمت اله زاده

73

ناصر مهدوي

74

حميده قاسمي فوزي

75

قدمخير ساري

76

مهدي رجبي

77

ام النجبا قنبري

78

مصطفي مهدوي

79

نير منصف

80

مصطفي مهدوي

81

محمد مهدوي

82

مريم پرهام فر

83

مهدي مهدوي

84

فرزاد عابد نمين

85

زهراشجاعي پور

86

هادي بهشتيان

87

اعظم شيخي

88

لاله قراري

89

فاطمه زينال زاده

90

زهرا محتشمي فر

91

وحيد نوري

92

محمد مهدوي

93

روح الله تابش

94

ضرغام روستا

95

رضا قايدي

96

احمد محمدي

97

حسين حدادزاده

98

اعظم دهقان نجم ابادي

99

مجتبي زوري

100

مهدي صالحي

101

محمدمهدي او يسي

102

حميد دهقاني

103

مصطفي ملايي

104

سعيد شهرکي

105

اميد ولايت زاده

با آرزوي موفقيت براي همه شما عزيزان

لطفا نظرات و پيشنهادات خود را در قسمت نظرات ( يا از طريق ايميل ) براي ما ارسال نمائيد .

اميدواريم هميشه در زندگي موفق باشيد .

تعداد بازديد:4167 آخرين تغييرات:88/09/03
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر