یکشنبه 2 ارديبهشت 1397 - 6 شعبان 1439 - 22 آپريل 2018
صفحه اصلي/مقالات

پرهيزکاري درنوروزباستاني

پرهيزکاري درنوروزباستاني

نويسنده : حجت الاسلام صفر قربانپور مدير كل تبليغات اسلامي سيستان و بلوچستان

يامقلب القلوب والابصاريامدبراليل والنهاريامحول الحول والاحوال حول حالناالي احسن الحال
 
بافرارسيدن بهارطبيعت آغازي مجددجلوه گري مي کند اين آغازباجوانه زدن اميددردلها همزمان باسرازخاک برداشتن سبزه هادرحالي است که حاکي ازيک دگرگوني وتحول طبيعي مي باشد. اين آغازباعنايتي همچون عيدنوروزجشن وسروروديدوبازديدهاوغيره همراه است همه اينها گوياي حقيقيت ديگري بنام تحول حال وبهينه شدن درون مي باشد.
 
جالب اينجاست که دردعاي تحول سال سفارش شده است که درروزاول فروردين ونوروز366مرتبه دعاي مذکورخوانده شود،توجه به عبارات دعاوخواندن به عددروزهاي سال بيانگرچه چيزهايي است..؟
 
آيانمي توان گفت که سه جمله اول دعامقدمه براي جمله چهارم وخواست نهايي است که حول حالنا الي احسن الحال؟
 
قطعاباتوجه به عبارت بسيارزيباي حضرت اميرالمومنين علي ابن ابيطالب(ع)که فرمودندهرروزي که درآن خداوند عصيان نشود(بندگان معصيت نکنند)آنروزعيداست ،بايدگفت گردش شب وروزوتحول سال ورسيدن بهاروسپري شدن عمرها،چنانچه درجهت بهترشدن حالات انساني نباشدوابزارپرهيزکاري انسان نگرددخسارت عبورازآنهابسيار فراوان خواهدبود.
 
برهمين اساس ضروري است باتوجه به برگزاري مجالس شادمانيها وديدوبازديدها وسفرها که هرکدام درديدگاه اسلامي جايگاه قابل قبول وداراي آدابي ويژه هستند،اصل توجه به خداوندوعبرت گيري ازگردش ايام وپرهيزکاري درايام نوروزباستاني فراموش نگردد .
 
ليکن در پايان بعنوان الگوگيري ازسيره و روش رسول اکرم(ص)فقط به يک جمله سفارش به رهروان راه رسالت اکتفا مي کنيم که خوش خويي وخوش رفتاري درعين حال مودب به آداب واحکام شدن ومقيد به اجراي حدود الهي بودن درهيچ وقت نبايد ازيادمان برود.
  
تعداد بازديد:1526 آخرين تغييرات:89/01/16
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر