پنج شنبه 30 خرداد 1398 - 16 شوال 1440 - 20 ژوئن 2019
صفحه اصلي/مسابقه

برندگان مسابقه بهمن ماه 1388

برندگان بهمن ماه 1388:

 آقاي مهدي رجبي از همدان جايزه شما به آدرستان پست شد .

خانم شادي شهركي از چابهار جايزه شما به آدرستان پست شد .

 ليست افرادي كه پاسخ صحيح داده اند

 

رديف

نام و نام خانوادگي

1

محمد عيسي اکبري

2

رضااکبري

3

سميه صالحي

4

فاطمه صالحي

5

اعظم بوجار

6

فاطمه فرات مقدم

7

علي صالحي

8

محمد صالحي

9

فاطمه غريب

10

احمدرضا کريمي

11

جواد شيبك

12

خديجه نقدي

13

رضا معبودي

14

امير حسين مروج

15

جلال معبودي

16

علي معبودي

17

علي قرباني

18

مهدي رجبي

19

ايران صانعي مختاري

20

مهدي نقدي

21

محمدعلي نقدي

22

مليحه نقدي

23

مسعود سپاسي

24

ميثم براريان

25

جابر

26

فرهاد آجرکاران

27

حسين كريمي

28

سميه رفيع زاده قراملکي

29

مصطفي فاطمي

30

حسن جانقربان

31

امين رضا اميني نژاد

32

مژگان بهروزپور

33

حسن طالبي

34

محمد مهدوي

35

محمدحسين نجفي

جايزه ويژه

36

حاجيه تقي زاده فانيد

جايزه ويژه

37

غلامرضاعلي دوست اقدم

جايزه ويژه

38

محمدعلي حاجيان

جايزه ويژه

39

رضا عرب عامري

جايزه ويژه

40

محمد خباز

جايزه ويژه

41

محمد علابگي ناييني

جايزه ويژه

42

هادي گرمابدري

جايزه ويژه

43

انسيه عسكري نژاد

جايزه ويژه

44

سيداميرنکويي

45

محمدمهدي اويسي

46

ايوب بجاني

47

محمد باقر قجه لو

48

مصطفي شاکرمي

49

مصطفي محب

50

محمود نصراله زاده سورکي

51

آسيه ثانوي سورکي

52

رضا ساعي شاهي

53

اصغر مهدوي

54

محمدرضا کريمي نژاد

55

قدمخير ساري

56

حامد محمدي نژاد

57

محمد جباري راد

58

صدرالدين

59

مصطفي مهدوي

60

سولماز چمكوري

61

ناصر مهدوي

62

مريم پرهام فر

63

افشين قرباني نژاد

64

سعيد اورعي

65

مهدي مهدوي

66

اعظم شيخي

67

سولماز فتحي آق قلعه

68

حسين رسولي

69

منصوره اسماعيل زادگان

70

کريم قرباني

71

حميد محمدي خواه

72

زهره رحيمي

73

سليم نجف زاده

74

محمد خادمرضا

75

مهدي تبريزيان

76

سعيد حسينعلي

77

محمد ابراهيم طزري

78

عزيزپورفنان

79

سيد سجاد سهرابي

80

مير محمود ابراهيم زاده گنجي

81

فائزه هاشمي زنوز

82

فرزاداشرفي

83

محمد سعيد اروجلو

84

محمد نويد اروجلو

85

محمدجواد افشاري نژاد

86

فاطمه ايزدي بيداني

87

حبيب اله ايرانخواه

88

عليرضا بهداروندي

89

الهام گيوي

90

مهدي شيردل

91

عباس ابوالقاسمي

92

سميرا حسيني

93

صديقه خضاعي

94

شادي شهرکي

95

عليرضا جهاني

96

سهراب زيرک کار

97

ايران موري لطفي

98

نرگس آذرنيا

99

فاطمه فرهادي

100

ناصر قاسمي

101

حسين شريفي

102

فرزاد عابد نمين

103

ميلاد شايان

104

مسعود دهداريان

105

ربعلي جعفرقليپور

106

محمد ساجدي

107

حميده اسماعيلي

108

حميرا گرجيان

109

امير قرباني

110

محمد

111

فاطمه فرشباف

112

ليلي نيکبخت

113

اميررضا نصراله زاده سورکي

114

سيد محمد كاظمي

115

محمدحسين چلمقاني

116

صادق چلمقاني

117

نجمه رسائي پور

118

محمد حسن توکل

119

محمد فردين دوست

120

سيدمصطفي بيضائي

121

محمد صادق خاراباف

122

فرزاد مختاري

123

ميلاد مقامي

124

امين نصراله زاده سورکي

125

قاسم ثانوي سورکي

126

مهدي حلفي

127

ليلا غزي اصل

128

حميد جباري

129

عادل محمدپور

130

فرهاد فرهادي

131

طيبه رضائي برزاني

132

روح الله گل محمدي

133

رسول گل محمدي

134

محمد مهدي ايزدي

135

غلامحسين قرباني

136

اکرم يعقوبي

137

محمود جهاني

138

طاهره شفيعي زرندي

139

ليلي اماني نژاد

140

زهرا ايزدي بيداني

141

حسن ثانوي سورکي

142

مجتبي ثابتي

143

مرضيه رضائي برزاني

144

حسن جباري

145

بي بي گل جعفرپور

146

محمد ذوالفقاري

147

زهرا رحيمي نصرابادي

148

محمد علي اکبري

149

اعظم فرقانيان

150

مهنوش السادات موسوي

151

نسا ثانوي سورکي

152

سيد محمد موسوي

153

کلثوم ثانوي سورکي

154

مهدي جهاني

155

طيبه يعقوبي

156

اکرم يعقوبي

مهدي يعقوبي

157

158

سيد محمد موسوي

159

راحله رستمي فر

160

ابراهيم فرزانه

161

محمود ثانوي سورکي

162

مجتبي عباسي

163

عرفان جباري

164

زهرا قرباني

165

166

167

اصغر شكوهي قهفرخي

168

حميده بذري گركاني

169

فاطمه عباسي

170

حسين عبادي رستمي

171

ابراهيم فرزانه

172

سجاد ديانت دار

173

زهرا ايزدي بيداني

174

سيد رضا حسيني

175

فاطمه قرباني

176

الهام دولت آبادي

177

احمد يعقوبي

178

علي اصغر شريفي

179

حسين الهي

180

مهدي يعقوبي(اسدالله)

181

مهدي جهاني

182

هادي غلامي

183

هادي غلامي

184

محمود يعقوبي

185

علي فتوتي

186

حسن يعقوبي

187

محمود جهاني

188

عليرضا جهاني

189

حسن يعقوبي

190

عليرضا جهاني

191

عليرضا جهاني

192

عليرضا جهاني

193

عليرضا جهاني

194

عليرضا جهاني

195

عليرضا جهاني

196

عليرضا جهاني

197

عليرضا جهاني

198

عليرضا جهاني

199

عليرضا جهاني

200

عليرضا جهاني

201

عليرضا جهاني

202

عليرضا جهاني

203

عليرضا جهاني

204

عليرضا جهانا

205

عليرضا جهاني

206

عليرضا جهاني

207

کاظم عليزاده

208

فاطمه قاسمي

209

ميثم کاوياني

210

عزيز جباري راد

211

ابراهيم پياهو

212

رقيه اسماعيلي

213

حسين فدايي

214

سجاد رنجبر رفسنجاني

215

روح انگيز صمدي خانقاه

216

عليرضا جهاني

217

افسانه مهين دوست

218

مهدي شکري

219

محمد فدايي

220

محمدعباسي

221

ميلاد شايان

222

عبداله کابلي

223

سعداله باقرزاده

224

طاهره رضائي برزاني

225

شادي رهنمون

226

مهديه فدايي

227

علي رضا جباري

228

عليرضا رهبرزارع

229

جواد حسين آبادي

230

كاظم حسين آبادي

231

شمس الدين اشكاني

232

زهرا حسين آبادي

233

شايسته برزگر

234

مجيد خواجه

235

محمد مروج

236

فهيمه رحيمي

237

عليرضا واحدي نيا

238

عابديني

239

علي تميزي عنصرودي

240

شهرام لطف الهي

241

ناصر سليمي

242

سعادنيسي

243

ليلا شفيعي زرندي

244

fatemeh ezadi

245

فاطمه اکبرزاده

246

آرزو پوراصغريان

247

امير حسين جالوي نژاد

248

عادل محمدپور

249

سکينه خدادادي

250

ناصر قاسمي

251

ايوب غفوري

252

سعيد اسماعيلي

253

اسکندر عظيمي اويني

254

محمدحسين چلمقاني

255

صادق چلمقاني

256

کامران ايازي

257

امين اله توکلي

258

اکرم السادات

259

جلال عظيميان

260

عليرضا رهبرزارع

261

مجتبي عرفاني

262

محمد هادي جالوي نژاد

263

امير حسين

264

اباذر رضايي

265

فاطمه جالوي نژاد

266

فاطمه زهرا جالوي نژاد

267

پوريا جهانتيغي

268

فريد

269

اميرحسين عبدالمالكي

270

الهام نيسي

271

محمود رضائي برزاني

272

بتول رضائي برزاني

273

عباس جوزاني

274

احسان جوزاني

275

عارفه کشفي

276

عصمت زوري

277

عليرضا جهاني

278

صفورا جهانتيغ نژاد

279

وحيد حسين زاده

280

maryamparaj

281

محمدرضارضايي

282

محمد ابراهيم عامريان

283

طاهره ناظمي

284

نسترن عامريان

285

محمود عامريان

286

محمد عامريان

287

حسينعلي ناظمي

288

طاهره طاهري

289

نسرين عامريان

290

قدرت الله عامريان

291

روح الله عامريان

292

اميد ناظمي

293

امين ناظمي

294

احمد ناظمي

295

محمد رضا ناظمي

296

عصمت ناظمي

297

علي ناظمي

298

حسن ناظمي

299

حامد ناظمي

300

حسين ناظمي

301

عليرضا ناظمي

302

حميد ناظمي

303

حبيب الله عامريان

304

احمد عامريان

305

حميد عامريان

306

عليرضا عامريان

307

مريم عامريان

308

علي اكبر عامريان

309

رضا عامريان

310

ابراهيم عامريان

311

محمد رضا عامريان

312

علي عامريان

313

منور نيكزاد

314

منصور نيكزاد

315

سمانه نيكزاد

316

ناصر نيكزاد

317

كوثر نيكزاد

318

الهام نيكزاد

319

مصطفي نيكزاد

320

مرتضي نيكزاد

321

آرزو نيكزاد

322

معصومه عامريان

323

فاطمه عامريان

324

مليحه عامريان

325

محمدحسين عامريان

326

مهدي عامريان

327

منصوره عامريان

328

نيلوفر عامريان

329

محمد اسماعيل عامريان

330

محمد مهدي عامريان

331

مجتبي عامريان

332

سيد سجاد ابراهيمي

333

عليرضا جهاني

334

عليرضا جهاني

335

فاطمه هراتي

336

عليرضا جهاني

337

کيميا حسين زاده

338

مهناز مزيني

339

عليرضا جهاني

340

فاطمه سلطانزاده

341

عزيزپورفنان

342

کلثوم حسنوند

343

عليرضا جهاني

 

 

تعداد بازديد:4853 آخرين تغييرات:88/12/27
نظرات

  • معصومه طاهری :خیلی خوبه اطلاعات عمومی افرادرا بالامی بره ممنون از شما
نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر